• Tiếng Pháp cơ bảnTiếng Pháp cho người mới bắt đầuBài học tiếng Pháp

  Các cụm từ tiếng Pháp cơ bản

  Khi bạn bắt đầu học nói tiếng Pháp, bạn sẽ bắt đầu bằng lời chào và tạm biệt. Mặc dù đây là cả hai cách nói một từ trong tiếng Anh, nhưng chúng là những cụm từ nhiều từ trong tiếng Pháp.

  Các cụm từ tiếng Pháp cơ bản, cụm từ tiếng Pháp cơ bản
  Bởi Sami
  26 Tháng Mười 2012
  Các cụm từ tiếng Pháp cơ bản, cụm từ tiếng Pháp cơ bản

  Tiếng Pháp cơ bản cho người mới bắt đầu Bài học tiếng Pháp

  Các cụm từ tiếng Pháp cơ bản

Xin chào và tạm biệt cụm từ

 • Bonjour (bohn-jor): xin chào hay chúc một ngày tốt lành
 • Bonne journée (bunn-jor-nay): chúc bạn ngày mới tốt lành
 • Hồi sinh Au (o-re-vwahr): Tạm biệt
 • À bientôt (a-bee-yen-toe): hẹn gặp lại
 • À la prochaine fois (a-la-pro-shen fwah): hẹn gặp bạn lần sau

Các cụm từ cơ bản khác là những câu hỏi và câu trả lời lịch sự về bạn là ai và bạn đang làm như thế nào.

 • Cava? (sa-va): Thế nào rồi?
 • Bình luận vous appelez vous? (co-mohn-voos-ap-lay-voo): Tên của bạn là gì?
 • Je m'appelle Marie. (jeh-ma-pel-ma-ree): Tên tôi là Marie
 • Je suis américain (e). (jeh-sweez-a-mayr-ee-kahnn): Tôi là người Mỹ.
 • J'ai faim. (ngày mai): Tôi đói.
 • Nhà hàng Où est le? (oo-ay-la-rest-o-rahn-te) Nhà hàng ở đâu?
 • Merci beaucoup (mer-see-bo-koo) Cảm ơn nhiều
 • S'il vous plaît? (seel-voo-play) Xin vui lòng?
Nội dung gốc: http://french.lovetoknow.com/How_to_Say_French_Phrases
Vui lòng điền vào các trường bắt buộc
x
X
×