Học tiếng Pháp Canada? Đi đây

Những từ tiếng Pháp phổ biến nhất liên quan đến Ngân hàng và Tiền bạc

Chúng tôi không tham lam, và đã biên soạn cho bạn những Từ tiếng Pháp phổ biến nhất liên quan đến Ngân hàng và Tiền tệ. Chỉ dành cho bạn ! Nó thực sự là $ 5;) 

Ngân hàng

Tiếng AnhFrench
Có ngân hàng nào gần đây không? Est-ce qu'il y a une banque près d'ici?
Tôi muốn rút tiền mặt cho séc du lịch.Je voudrais encaisser un chèque de voyage.
Có một sàn giao dịch tiền tệ gần đó? Est-ce qu'il y a un bureau de change près d'ici?
Tôi muốn rút một số tiền.Je voudrais retirer de l'argent.
Tôi có thể có một số thay đổi?Est-ce que je peux avoir de la monnaie, s'il vous plait?
Có máy ATM nào gần đây không? Est-ce qu'il y a Un distributeur/guichet automatique près d'ici?
Tôi muốn đổi một số tiền.Je voudrais changer de l'argent.
Có văn phòng American Express nào gần đây không? Est-ce qu'il y a un bureau American Express près d'ici?
Tôi có thể xin hóa đơn nhỏ hơn không?Est-ce que je peux avoir des billets plus petits, s'il vous plaît?

x
X
Yêu thích
Đăng ký tài khoản mới
Bạn co săn san để tạo một tai khoản?
Đặt lại mật khẩu
So sánh các mặt hàng
  • Toàn bộ (0)
So sánh
0