Học tiếng Pháp Canada? Đi đây

Những từ tiếng Pháp hữu ích khi giao dịch với Bưu điện

Những từ tiếng Pháp hữu ích khi giao dịch với Bưu điện

Post Office

Tiếng AnhFrench
Tôi cần gửi thư đăng ký.
J'ai besoin d'envoyer une lettre recommandée.
Bưu chính cho Mỹ là gì?
C'est combien pour les États-Unis?
Tôi muốn mua một số tem.J'aimerais acheter des timbres.
Tôi cần phải gửi một lệnh chuyển tiền.J'ai besoin d'envoyer un mandat.
Tôi cần gửi thư.J'ai besoin d'envoyer une lettre.
Tôi cần gửi bưu thiếp.J'ai besoin d'envoyer une carte postale.
Có hộp thư nào gần đây không?
Il y a une boîte aux lettres près d'ici?
Bưu điện gần nhất ở đâu?
Où est le bureau de poste le plus proche?
Tôi cần gửi một gói.J'ai besoin d'envoyer un colis.

x
X
Yêu thích
Đăng ký tài khoản mới
Bạn co săn san để tạo một tai khoản?
Đặt lại mật khẩu
So sánh các mặt hàng
  • Toàn bộ (0)
So sánh
0