• Ngữ pháp tiếng PhápBài học tiếng Pháp

  Sử dụng trạng từ tiếng Pháp giống như người bản xứ với hướng dẫn này

  Là trạng từ tiếng Pháp đe dọa bạn? Bạn có cần học trạng từ tiếng Pháp một cách đơn giản nhưng hiệu quả không? Dưới đây là một hướng dẫn giúp bạn học các trạng từ tiếng Pháp một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi đã quản lý hướng dẫn này để đảm bảo rằng việc học Adverb của Pháp không còn khó khăn với bạn nữa và bạn có một cuộc gặp gỡ suôn sẻ với một trong những ngôn ngữ phong cách nhất trên thế giới.

  trạng từ tiếng Pháp, sử dụng trạng từ tiếng Pháp giống như người bản xứ với hướng dẫn này
  Bởi Michelle
  7 tháng mười một 2019
  trạng từ tiếng Pháp, sử dụng trạng từ tiếng Pháp giống như người bản xứ với hướng dẫn này

  Bài học ngữ pháp tiếng Pháp

  Sử dụng trạng từ tiếng Pháp giống như người bản xứ với hướng dẫn này

Tiếng Pháp, giống như tất cả các ngôn ngữ khác, có các thành phần chính như danh từ, động từ và tính từ. Nhưng, nếu bạn muốn trở nên thông thạo tiếng Pháp, bạn sẽ cần phải có ngôn ngữ tốt hơn là những điều cơ bản. Đây là nơi trạng từ giúp bạn tăng cường sức mạnh biểu đạt.

Nếu bạn đã thử dùng tiếng Pháp, bạn phải biết rằng các trạng từ tiếng Pháp kết thúc bằng từ -ment, giống như các trạng từ tiếng Anh kết thúc với tình yêu -ly, nhưng hãy tin chúng tôi, có rất nhiều về Trạng từ tiếng Pháp hơn thế này.

Đọc qua hướng dẫn này và chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho tất cả các truy vấn của mình liên quan đến trạng từ tiếng Pháp, chẳng hạn như:

 1. Các loại trạng từ quan trọng trong tiếng Pháp là gì?
 2. Trạng từ tiếng Pháp có thể thay đổi các từ? Nếu có, loại nào?
 3. Làm thế nào để sử dụng một trạng từ trong một câu tiếng Pháp?

Hãy cùng xem hướng dẫn này và khám phá câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn.

Trạng từ tiếng Pháp có thể làm gì cho bạn?

Cũng giống như các ngôn ngữ khác, một trạng từ tiếng Pháp có thể thay đổi các thành phần khác nhau của ngôn ngữ bao gồm động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Nó cũng giúp bạn liên quan đến câu hoàn chỉnh và tìm hiểu rõ hơn những gì người nói đang cảm thấy hoặc suy nghĩ. Nói một cách đơn giản, trạng từ tiếng Pháp có thể dễ dàng sửa đổi tất cả các thành phần chính của câu trừ danh từ (một danh từ chỉ có thể được sửa đổi với một tính từ).

Dưới đây là một số ví dụ:

 1. Một trạng từ sửa đổi một động từ: Je joue (động từ) souvent (trước) au tennis.
 2. Một trạng từ sửa đổi một tính từ: Je suis vraiment (trước) triste (tính từ).
 3. Một trạng từ sửa đổi một trạng từ khác: Nous sommes très (trước) souvent (trước) allés au cinéma
 4. Một trạng từ sửa đổi toàn bộ câu: Avec regret (trước) je suis en retard

Hình thành trạng từ tiếng Pháp từ một tính từ

Mặc dù thực tế là không phải tất cả các trạng từ tiếng Pháp đều kết thúc bằng phần mềm, nhưng kết thúc này rất bắt buộc để bạn hiểu và sử dụng. Dưới đây là các quy tắc chung để hình thành trạng từ tiếng Pháp thông thường từ một tính từ:

Bạn có thể tạo một trạng từ từ một tính từ bằng cách thêm vào phần mềm ăn khi tính từ kết thúc bằng một nguyên âm:

lente ==> lentement
fraiche  ==> fraichement

Các loại trạng từ tiếng Pháp

Dưới đây là các loại trạng từ chính trong tiếng Pháp và một số ví dụ thường được sử dụng:

1.Adverb of cách: Nó cho biết làm thế nào một cái gì đó xảy ra.
Ví dụ: mal, vite, rapidement, bien

XUẤT KHẨU. Trạng từ chỉ số lượng (cường độ): Giải thích có bao nhiêu hoặc bao nhiêu thứ.
Ví dụ: beaucoup, moins, sûrement, très, assez

3.Adverb of time: Giải thích thời gian có chuyện gì đó xảy ra.
Ví dụ: déjà, éternellement, récemment, demain, ensuitem

4.Adverb of place: Giải thích nơi nào đó xảy ra.
Ví dụ: là-bas, en-dessous, extérieurement, ici

XUẤT KHẨU. Trạng từ chỉ tần suất: Giải thích mức độ thường xuyên xảy ra.
Ví dụ: parfois , souvent, rarement, toujours

XUẤT KHẨU. Trạng từ khẳng định: Xác nhận hoặc nhấn mạnh điều gì đó.
Ví dụ: assurément, certainement, précisément

XUẤT KHẨU. Trạng từ nghi ngờ: Thể hiện sự nghi ngờ
Ví dụ: peut-être, probablement, vraisemblablement

Làm thế nào để đặt trạng từ tiếng Pháp trong một câu?

Khi một trạng từ được sử dụng để sửa đổi động từ, nó được đặt sau động từ trong câu:
Ví dụ: Il parle (động từ) lentement (trước)

Nguyên tắc nhỏ là thay đổi tính từ thành nữ tính khi nó kết thúc bằng một phụ âm. Thêm phần cuối cùng của Eem ở dạng nữ tính và sau đó thêm phần:
lent  ==> lente  ==> lentement
actuel  ==> actuelle ==> actuellement

Trong trường hợp trạng từ được sử dụng để sửa đổi tính từ hoặc trạng từ, nó phải được đặt trước tính từ hoặc trạng từ.
ví dụ: ce fruit est très (trước) doux-amère (tính từ)/
tu parles vraiment (trước) beaucoup (trước).

Tiếng Pháp là một ngôn ngữ đáng yêu nhưng sự nhầm lẫn của Trạng từ và tính từ có thể làm cho trải nghiệm của bạn với tiếng Pháp trở nên chua chát. Tôi hy vọng hướng dẫn này giúp bạn hiểu rõ hơn về tiếng Pháp để bạn có thể trở nên thông thạo tiếng Pháp.

Trắc nghiệm: Kiểm tra kiến ​​thức của bạn về trạng từ tiếng Pháp!

0%
44
trạng từ tiếng Pháp, sử dụng trạng từ tiếng Pháp giống như người bản xứ với hướng dẫn này

Trạng từ tiếng Pháp

1 / 4

Cạn Je lui explique la leçon avec kiên nhẫn. Je lui explique la leçon.

2 / 4

Phần mềm Lucie est très calme, elle est (rare / rarement / raremente / rarment) en colère.

Tiếng Anh: Lucie rất bình tĩnh, cô ấy hiếm khi tức giận.

3 / 4

Không có nghĩa là Tu Tu bansucoup 'nghĩa là gì

4 / 4

Những gì mà Vous faites souvent du tennis? có nghĩa

số điểm của bạn là

0%

Vui lòng điền vào các trường bắt buộc
x
X
×