Học tiếng Pháp Canada? Đi đây
x
X
Yêu thích
Đăng ký tài khoản mới
Bạn co săn san để tạo một tai khoản?
Đặt lại mật khẩu
So sánh các mặt hàng
  • Toàn bộ (0)
So sánh
0

Cảnh báo: Không xác định: ghi không thành công: Không còn dung lượng trên thiết bị (28) trong Không biết trên đường 0

Cảnh báo: Không xác định: Không thể ghi dữ liệu phiên (tệp). Vui lòng xác minh rằng cài đặt hiện tại của session.save_path là đúng (/ home / ofrench / tmp) trong Không biết trên đường 0