Học tiếng Pháp Canada? Đi đây

Hướng dẫn rõ ràng về phủ định của người Pháp

8

Phủ định của Pháp có thể hơi khó, nhưng một công thức đơn giản và hướng dẫn nhanh này sẽ hữu ích. Dưới đây là các mẹo và thủ thuật của chúng tôi để sử dụng phủ định tiếng Pháp một cách dễ dàng và tự nhiên.

Sự phủ định của Pháp đòi hỏi hai phần. Ne đứng trước động từ và báo hiệu phủ định. Một từ thứ hai (thường pas or plus) theo sau động từ và hoàn thành công thức phủ định.

Ví dụ:
Je ne regarde pas la télé. (Tôi không xem TV)
Je n’aime pas nager.
(Tôi không thích bơi lội.)
Je n’aime plus nager. (Tôi không thích bơi nữa.)

Tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng ne + động từ + pas ở các thì khác nhau.

KHAI THÁC. Thì hiện tại

Ví dụ:
Je ne mange pas de poisson. (Tôi không ăn cá.)

KHAI THÁC. Thì tương lai

Ví dụ:
Je n’irai pas à la chasse. (Tôi sẽ không đi săn.)

KHAI THÁC. Thì tương lai gần

Khi xây dựng câu ở thì tương lai gần, chúng ta sử dụng aller theo sau bởi một động từ vô hạn. Để sử dụng phủ định ở thì này, hãy đặt nepas xung quanh aller.

Ví dụ:
Je ne vais pas dessiner demain. (Tôi sẽ không vẽ vào ngày mai.)

Lưu ý cách phủ định xung quanh động từ phụ (aller) và không phải là động từ nguyên thể.

4. Thì quá khứ phức tạp

Ở đây, chúng tôi sử dụng cấu trúc tương tự như trong thì tương lai gần. Điều này là bởi vì passé composé (quá khứ ghép) được hình thành bằng cách sử dụng être or avoir tiếp theo là một phân từ quá khứ. Như trước, nepas đi cùng với động từ phụ. (Để tìm hiểu thêm về động từ tiếng Pháp être, nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi.)

Ví dụ:
Vous n’avez pas encore cuisiné. (Bạn vẫn chưa nấu ăn.)

KHAI THÁC. Hình thức mệnh lệnh

Mô hình bắt buộc biểu mẫu có thể được sử dụng để đưa ra một mệnh lệnh hoặc một mệnh lệnh.

Ví dụ:
Ne pars pas ! (Đừng đi!)

6. Với đại từ tân ngữ

Bạn nên sử dụng ne + đại từ + động từ + pas khi có đại từ tân ngữ.

Ví dụ:
Je ne l’achèterai pas. (Tôi sẽ không mua nó.)

Video dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu nhiều cách hơn nữa để sử dụng phủ định của Pháp:

7. Hỏi câu hỏi

The ne…pas cấu trúc cũng có thể được sử dụng khi đặt câu hỏi bằng tiếng Pháp. Cấu trúc là ne + động từ + đại từ + pas + động từ cho câu hỏi sử dụng phép đảo ngữ.

Ví dụ:
Tu ne danses pas ? (Bạn không nhảy?)
Ne danses-tu pas ? (Bạn không nhảy à?)
Tu ne veux pas venir ? (Bạn không muốn đến?)
Ne veux-tu pas venir ? (Bạn không muốn đến sao?)

Điều này bắt đầu có vẻ hơi phức tạp, nhưng thực hành sẽ giúp bạn hoàn hảo!

“Không bao giờ”, “Không có ai” và “Không có gì”

Đến đây, bạn đã hiểu khá rõ về cách tạo câu phủ định trong tiếng Pháp. Nếu bạn muốn nói “không bao giờ”, “không có gì” hoặc “không ai cả”, tất cả những gì bạn cần là personne (không một ai), jamais (không bao giờ) và rien (không có gì).

Ví dụ:
Je ne t’oublierai jamais. (Tôi sẽ không bao giờ quên bạn.)
Je ne vois personne. (Tôi không thấy ai cả.)
Rien n’est sur la table. (Không có gì trên bàn.)

Khi nào thả Ne

Trong một số trường hợp, chủ yếu là các tình huống không chính thức, bạn có thể bỏ qua ne khi nói.

Ví dụ:
Je ne travaille jamais le dimanche (Tôi không bao giờ làm việc vào Chủ nhật) có vẻ giống hơn, “Je travaille jamais le dimanche.”

Bây giờ bạn đã có kiến ​​thức cơ bản, hãy thoải mái sử dụng phủ định tiếng Pháp và nâng cao kỹ năng của bạn bằng cách thực hành tạo thành câu. Để được cố vấn và hướng dẫn thêm, kết nối với các gia sư tiếng Pháp của chúng tôi.

x
X
Yêu thích
Đăng ký tài khoản mới
Bạn co săn san để tạo một tai khoản?
Đặt lại mật khẩu
So sánh gia sư
  • Toàn bộ (0)
So sánh
0