เรียนภาษาฝรั่งเศสแบบแคนาดา? ไปที่นี่

ทำความคุ้นเคยกับสรรพนามภาษาฝรั่งเศสและเพิ่มกระแสให้กับประโยคของคุณ

10

ถึงเวลาเรียนรู้องค์ประกอบสำคัญของไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส - คำสรรพนาม ตอนนี้อย่าเพิ่งท้อถอยด้วยจำนวนภาษาฝรั่งเศสเรารับรองได้ว่าจัดการได้ทั้งหมด! ดังที่กล่าวมาสิ่งต่างๆอาจทำให้สับสนได้ดังนั้นเราจึงตัดสินใจรวบรวมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไว้ในคำแนะนำที่ชัดเจนและเรียบง่ายนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คุณ

พร้อมที่จะเพิ่มทักษะไวยากรณ์ของคุณด้วยคำสรรพนามภาษาฝรั่งเศสหรือยัง? ไปดูกันเลย!

คำสรรพนาม

Pronoms personnels (คำสรรพนามส่วนบุคคล) ทำหน้าที่แทนคำนาม พวกเขาอ้างถึงบุคคล (ใคร) หรือสิ่งของ (อะไร) และใช้รูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาสอดคล้องกับหัวเรื่องหรือวัตถุ

คำสรรพนามเรื่องส่วนตัว

ยังเป็นที่รู้จัก pronoms personnels sujetsคำสรรพนามเหล่านี้เป็นคำสรรพนามพื้นฐานที่มีส่วนสำคัญในการผันคำกริยาในภาษาฝรั่งเศส ใช้แทนหัวเรื่องในประโยคและสามารถใช้เมื่อพูดถึงคนที่ไม่รู้จักชื่อหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการพูดซ้ำ

ความหมายไทย สรรพนามเรื่อง
I Je
คุณ Tu
เขา / เธอ / หนึ่ง Il/Elle/On
We Nous
คุณ (เป็นทางการ / เป็นพหูพจน์) Vous
พวกเขา Ils/Elles

ตัวอย่าง:

Michelle se repose car elle est fatiguée (มิเชลกำลังพักผ่อนขณะที่เธอเหนื่อย)

คำสรรพนามที่เน้นย้ำ

ยังเป็นที่รู้จัก pronoms disjoints/toniquesจุดประสงค์ของพวกเขาคือเน้นผู้พูดหรือใครก็ตามที่ถูกพูดถึง มาดูกันว่าพวกเขาใช้อินสแตนซ์ใดบ้าง

 • หากประโยคประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งเรื่อง

ตัวอย่าง:
Vous et moi devrions regarder un film ensemble (คุณและฉันควรดูหนังด้วยกัน)

 • ตามคำบุพบท

ตัวอย่าง:
Tu es assis derrière elle (คุณกำลังนั่งอยู่ข้างหลังเธอ)

 • ตาม C'est / Ce sont

ตัวอย่าง:
C’est nous qui t’avons oublié (เป็นพวกเราที่ลืมคุณ)

 • สำหรับการเปรียบเทียบ

ตัวอย่าง:
Becca est plus douce que lui (เบคก้านั้นหวานกว่าเขา)

 • สำหรับการซักถาม

ตัวอย่าง:
J’y vais, et vous? (ฉันจะไปคุณ?)

 • เพื่อบ่งบอกถึงการครอบครอง

ตัวอย่าง:
C’est leur chat (นี่คือแมวของพวกเขา)

จากตัวอย่างทั้งหมดนี้เรามาดูตารางสำหรับคำสรรพนามที่เน้นภาษาฝรั่งเศส

คำสรรพนามไทย สรรพนามฝรั่งเศส การใช้
Me Moi คนแรกเอกพจน์
คุณ Toi บุคคลที่สองเอกพจน์
เขา / เธอ / ตัวเอง Lui/Elle/Soi  บุคคลที่สามเอกพจน์
Us Nous พหูพจน์คนแรก
คุณ Vous พหูพจน์ของบุคคลที่สอง
พวกเขา Eux/Elles บุคคลที่สาม

คำสรรพนามสะท้อนกลับ

คำสรรพนามสะท้อนกลับ ( pronoms réfléchis ) มักจะมาพร้อมกับคำกริยาสะท้อนกลับและเห็นด้วยกับหัวเรื่อง คำกริยาสะท้อนกลับแสดงถึงการกระทำที่ใครบางคนทำกับตัวเอง คำสรรพนามที่สะท้อนกลับจะถูกวางไว้ระหว่างหัวเรื่องและคำกริยาเสมอ

ความหมายไทย Reflexive สรรพนาม
ฉัน Je me
คุณคือ Tu te
เขา / เธอคือ Il/Elle se
เราคือ Nous nous
คุณคือ Vous vous
พวกเขาเป็น Ils/Elles se

ตัวอย่าง:
Il s’habille maintenant (ตอนนี้เขากำลังแต่งตัว)

สรรพนามวัตถุโดยตรง

สรรพนามวัตถุโดยตรง ( pronoms objets directs ) แทนที่วัตถุ (ใคร / อะไร) ของคำกริยาในประโยค พวกเขาจะวางไว้หน้าคำกริยาที่เป็นปัญหาเสมอและต้องเห็นด้วยกับเพศและจำนวนของวัตถุ

ความหมายไทย ความหมายภาษาฝรั่งเศส การใช้
Me Me/m’ คนเอกพจน์แรก
คุณ Te/t’ บุคคลเอกพจน์ที่สอง
เขา / เธอ / มัน Le/La/L’ บุคคลที่สามเอกพจน์
Us Nous พหูพจน์คนแรก
คุณ Vous พหูพจน์ของบุคคลที่สอง
พวกเขา Les บุคคลที่สาม
ตัวเอง Se/S’ สะท้อนกลับ

ตัวอย่าง:
Tu as vu la robe en premier, mais je l’achète (คุณเห็นชุดก่อน แต่ฉันซื้อมัน)

ดูวิดีโอด้านล่างเพื่อดูสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับคำสรรพนามวัตถุโดยตรงและทางอ้อม

คำสรรพนามวัตถุทางอ้อม

วิธีแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากคำสรรพนามของวัตถุโดยตรงคือการจำคำสรรพนามวัตถุทางอ้อม ( pronoms objets indirects ) แทนที่วัตถุ (ใคร / อะไร) ในประโยคเมื่ออยู่หน้าคำบุพบทเท่านั้น

ความหมายไทย คำสรรพนามวัตถุทางอ้อมของฝรั่งเศส
ถึงฉัน Me/m’
ถึงคุณ Te/t’
ให้เขา / เธอ Lui
สำหรับพวกเรา Nous
ถึงคุณ Vous
ถึงพวกเขา Leur
เพื่อตัวเอง Se/S’

ตัวอย่าง:
Elle leur donnera les clés (เธอจะให้กุญแจแก่พวกเขา)

ถ้าดูดีๆบุคคลที่สามเอกพจน์ ( Le/La/L’ และ Lui ) และพหูพจน์บุคคลที่สาม ( Les และ Leur ) ของสรรพนามทั้งทางตรงและทางอ้อมมีความแตกต่างกันมากที่สุด จับตาดูพวกเขาว่าอย่าผสมกัน!

สรรพนามไม่มีตัวตน

ในขณะที่สรรพนามส่วนบุคคลเห็นด้วยกับคนไวยากรณ์คำสรรพนามที่ไม่มีตัวตน ( pronoms impersonnels ) อย่า.

คำสรรพนามสัมพัทธ์

คำสรรพนามสัมพัทธ์  ( pronoms relatifs ) ทำหน้าที่เป็นคำสันธานระหว่างประโยคหลัก ( proposition principale ) และอนุประโยค ( proposition subordonnée )

 •  Qui (ใคร / นั่น)

แทนที่หัวเรื่อง (บุคคลหรือสิ่งของ) ในอนุประโยครอง

ตัวอย่าง:
Elle voudrait quelqu’un qui croit en elle
(เธอต้องการใครสักคนที่เชื่อในตัวเธอ)

 • Dont (ใคร / นั่น)

แทนที่ de + บุคคล / สิ่งของในอนุประโยคย่อย

ตัวอย่าง:
Le noir est la seule chose dont j’ai peur  แทน Le noir est la seule chose j’ai peur de ซึ่งไม่ถูกต้อง
(ความมืดคือสิ่งเดียวที่ฉันกลัว)

 • Lequel/Laquelle/Lesquels/Lesquelles (ที่)

แทนที่วัตถุทางอ้อมที่มาหลังคำบุพบท

ตัวอย่าง:
Quelle pomme veux-tu? Laquelle veux-tu?
(คุณต้องการแอปเปิ้ลตัวไหนที่คุณต้องการ)

 • (ที่ไหน)

ใช้เพื่ออ้างถึงสถานที่

ตัวอย่าง:
Où se trouvent les toilettes?
(ห้องน้ำอยู่ที่ไหน?)

 • Que (ที่)

แทนที่วัตถุโดยตรงในอนุประโยครอง

ตัวอย่าง:
C’est la bague qu’il a donnée
(นั่นคือแหวนที่เขาให้)

สรรพนามไม่ จำกัด

เมื่อพูดถึงคำสรรพนามไม่ จำกัด ( pronoms indéfinis ) พวกเขาสามารถทำหน้าที่เป็นหัวเรื่องของประโยคคำบุพบทหรือเป็นวัตถุของคำกริยา โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นอเนกประสงค์ซึ่งไม่มีประโยชน์ไปกว่านี้แล้ว! ลองดูบางส่วน:

ความหมายไทย ความหมายภาษาฝรั่งเศส
บางสิ่งบางอย่าง quelque chose
แต่ละอัน, แต่ละคน chacun(e)
ทุกคน tout le monde
คนอื่น ๆ d’autres
หลาย Plusieurs

ตัวอย่าง:
Je ne vois rien (ไม่เห็นอะไรเลย) -> rien คือสรรพนามที่ไม่มีกำหนด

คำสรรพนามคำวิเศษณ์

เนื่องจากไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นไทยจึงไม่สามารถแปลได้โดยตรงเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ดังที่กล่าวมาพวกเขาอาจฟังดูยุ่งยากที่จะทำให้คุณหัวหมุน แต่ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาเมื่อคุณไปถึงจุดต่ำสุดของพวกเขา

‘ Y ‘

สรรพนามกริยาวิเศษณ์นี้ ( pronom adverbial ) แทนที่วัตถุทางอ้อมใด ๆ ก็ต่อเมื่อถูกนำมาใช้โดย à (+ ตัวแปร = à l’, à la, au, aux ). จะวางไว้หน้ากริยาผันเสมอ

สองกรณีที่ใช้สรรพนามนี้:

ก) การเปลี่ยนสถานที่ที่กำหนด (โดยทั่วไป)
b) วัตถุที่ไม่มีชีวิต

ตัวอย่าง:
J’étudie à Berlin -> J’y étudie
(ฉันเรียนที่เบอร์ลิน) -> (ฉันเรียนที่นั่น)

‘ En ‘

En แทนที่วัตถุทางอ้อมใด ๆ ก็ต่อเมื่อถูกนำมาใช้โดย de (+ ตัวแปร = du, de la, de l’, des )

ตัวอย่าง:
Il écrit deux lettres -> Il en écrit deux
(เขาเขียนจดหมายสองฉบับ) -> (เขาเขียนจดหมายสองฉบับ)

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อแทนที่สถานที่ที่กำหนด

Il vient du magasin -> Il en vient
(เขามาจากร้าน) -> (เขามาจากที่นั่น)

คำสรรพนามหัวเรื่องที่ไม่มีตัวตน

มีคำสรรพนามหัวเรื่องที่ไม่มีตัวตนสองคำที่ใช้ในภาษาฝรั่งเศส: ce และ il. คำแรกมักใช้ในบริบทที่ไม่เป็นทางการและทั้งสองแทนที่สรรพนามที่ไม่มีตัวตน“ it”

ตัวอย่าง:
C’est fait (เสร็จแล้ว)

และนั่นทำให้บทเกี่ยวกับคำสรรพนามภาษาฝรั่งเศสสิ้นสุดลง!

พบกันใหม่บทเรียนหน้า - และในระหว่างนี้อย่าลืมฝึกฝน! หากคุณต้องการความช่วยเหลืออย่าลังเลที่จะติดต่อกับหนึ่งในออนไลน์ของเรา ผู้สอนภาษาฝรั่งเศส.

 

x
X
ห้องพักที่ชื่นชอบ
ลงทะเบียนบัญชีใหม่
มีบัญชีอยู่แล้ว?
ตั้งรหัสผ่านใหม่
เปรียบเทียบรายการ
 • ทั้งหมด (0)
เปรียบเทียบ
0