เรียนภาษาฝรั่งเศสแบบแคนาดา? ไปที่นี่

ทำความคุ้นเคยกับคำสรรพนามภาษาฝรั่งเศส - เพิ่มการไหลไปยังประโยคของคุณ

6

ถึงเวลาที่จะเรียนรู้องค์ประกอบที่สำคัญของไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส - สรรพนาม ในขณะที่คุณตระหนักถึงคำจำกัดความในไทยให้เราระลึกถึงมันอีกครั้งเพื่อให้เราทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

คำใด ๆ ที่ใช้แทนชื่อของบุคคลสถานที่สิ่งของหรือวลีทั้งหมดคือคำสรรพนาม

เนื่องจากภาษาฝรั่งเศสมีหลายสาขาที่แตกแขนงออกไปจากคำหลักลองมาดูการผจญภัยในบทเรียนภาษาฝรั่งเศสที่คุณจะลืมไม่ลง!

คำสรรพนาม

พวกเขาไม่เพียง แต่มาแทน 'ใคร' หรือ 'อะไร' แต่พวกเขายังเห็นด้วยกับองค์ประกอบทั้งสองเมื่อแทนที่ด้วย

1 คำสรรพนามเรื่องส่วนตัว

คำสรรพนามเหล่านี้เป็นคำสรรพนามพื้นฐานที่สุดซึ่งมีส่วนสำคัญในการผันคำกริยา เรารู้ว่าประโยคประกอบด้วย 'หัวเรื่อง' และ 'วัตถุ' สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่ในตำแหน่งหัวเรื่อง

ความหมายไทยสรรพนามเรื่อง
IJe
คุณTu
เขา / เธอ / หนึ่งIl/Elle/On
WeNous
คุณ (เป็นทางการ / เป็นพหูพจน์)Vous
พวกเขาIls/Elles

ตัวอย่าง:

Michelle se repose car elle est fatiguée (มิเชลกำลังพักผ่อนขณะที่เธอเหนื่อย)

2 คำสรรพนามเครียด

วัตถุประสงค์ของพวกเขาคือการให้ความสำคัญกับผู้พูดหรือใครก็ตามที่กำลังพูดเพื่อ พวกเขาใช้ที่ไหนโดยเฉพาะ?

 • หากประโยคมีมากกว่าหนึ่งเรื่อง

ตัวอย่าง:
Vous et moi devrions regarder un film ensemble
(คุณและฉันควรดูหนังด้วยกัน)

 • จัดตำแหน่งหลังจากคำบุพบท

ตัวอย่าง:
Tu es assis derrière elle (คุณกำลังนั่งอยู่ข้างหลังเธอ)

 • ตำแหน่งหลัง C'est / Ce sont

ตัวอย่าง:
C’est nous qui t’avons oublié (เป็นพวกเราที่ลืมคุณ)

 • ระหว่างการเปรียบเทียบ

ตัวอย่าง:
Becca est plus douce que lui (เบคก้านั้นหวานกว่าเขา)

 • สำหรับการซักถาม

ตัวอย่าง:
J’y vais, et vous? (ฉันจะไปคุณ?)

 • สำหรับแสดงความครอบครอง

ตัวอย่าง:
C’est leur chat (นี่คือแมวของพวกเขา)

จากตัวอย่างทั้งหมดนี้เรามาจัดตารางสำหรับคำสรรพนามที่เน้น

คำสรรพนามไทยสรรพนามฝรั่งเศสการใช้
MeMoiคนแรกเอกพจน์
คุณToiบุคคลที่สองเอกพจน์
เขา / เธอ / SelfLui/Elle/Soiบุคคลที่สามเอกพจน์
UsNousพหูพจน์คนแรก
คุณVousพหูพจน์ของบุคคลที่สอง
พวกเขาEux/Ellesบุคคลที่สาม

3 Reflexive สรรพนาม

เป็นชื่อที่แนะนำสรรพนามเหล่านี้สามารถพูดได้ว่าทำตัวเหมือนปฏิกิริยาในภาษา ก่อนที่เราจะดูที่โต๊ะเพื่อความสะดวกโปรดจำไว้ว่าสรรพนามสะท้อนกลับเห็นด้วยกับหัวข้อในขณะที่ใช้กริยาสะท้อนกลับ

ความหมายไทยReflexive สรรพนาม
ฉันJe me
คุณคือTu te
เขา / เธอคือIl/Elle se
เราคือNous nous
คุณคือVous vous
พวกเขาเป็นIls/Elles se

ตัวอย่าง:
Il s’habille maintenant (ตอนนี้เขากำลังแต่งตัว)

4 คำสรรพนามวัตถุโดยตรง

คำศัพท์เหล่านี้มักมีผลต่อคำกริยา 'who' หรือ 'what' ดังนั้นวัตถุโดยตรงจึงถูกแทนที่ด้วยสรรพนามโดยตรง อย่าลืมสรรพนามที่ตรงกับเพศและจำนวนเสมอ

ความหมายไทยความหมายภาษาฝรั่งเศสการใช้
MeMe/m’คนเอกพจน์แรก
คุณTe/t’บุคคลเอกพจน์ที่สอง
เขา / เธอ / มันLe/La/L’บุคคลที่สามเอกพจน์
UsNousพหูพจน์คนแรก
คุณVousพหูพจน์ของบุคคลที่สอง
พวกเขาLesบุคคลที่สาม
ตัวเองSe/S’สะท้อนกลับ

ตัวอย่าง:
Tu as vu la robe en premier, mais je l’achète (คุณเห็นชุดก่อน แต่ฉันซื้อมัน)

5 คำสรรพนามวัตถุทางอ้อม

วิธีที่จะแยกแยะสิ่งนี้ออกจากสิ่งที่เคยทำก่อนหน้านี้คือการจดจำว่าสรรพนามวัตถุทางอ้อมยังแทนที่บุคคลหรือวัตถุด้วย

ความหมายไทยคำสรรพนามวัตถุทางอ้อมของฝรั่งเศส
ถึงฉันMe/m’
ถึงคุณTe/t’
ให้เขา / เธอLui
สำหรับพวกเราNous
ถึงคุณVous
ถึงพวกเขาLeur
เพื่อตัวเองSe/S’

ตัวอย่าง:
Elle leur donnera les clés (เธอจะมอบกุญแจให้พวกเขา)

* ถ้าคุณสังเกตอย่างรอบคอบบุคคลที่สามเอกพจน์และพหูพจน์ของคำสรรพนามทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นเป็นคำที่แตกต่างกันมากที่สุด อย่าลืมสับสนทั้งสอง

ไปยัง รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสรรพนามวัตถุคลิกที่นี่.

สรรพนามไม่มีตัวตน

ในขณะที่สรรพนามส่วนบุคคลเห็นด้วยกับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ บางครั้งการรู้คำจำกัดความเพียงอย่างเดียวอาจช่วยระบุสิ่งที่ตรงกันข้ามในภาษาฝรั่งเศสได้!

6 คำสรรพนามสัมพัทธ์

เมื่อประโยคไม่มีหัวเรื่องมันเรียกว่าอนุประโยคขึ้นอยู่กับในขณะที่มีหัวเรื่องจะเรียกว่าประโยคหลัก คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นคำสันธานระหว่างสองส่วนนี้เรียกว่า สรรพนามญาติ.

 •  Qui (เช่น 'ใคร')

ตัวอย่าง:
Elle voudrait quelqu’un qui croit en elle
(เธอต้องการใครสักคนที่เชื่อในตัวเธอ)

 • Dont (ที่ / ที่)

เมื่อใดก็ตามที่ประโยคมีวัตถุที่ตามหลัง 'de'คำสรรพนามนี้ใช้

ตัวอย่าง:
Le noir est la seule chose dont j’ai peur
(ความมืดคือสิ่งเดียวที่ฉันกลัว)

 • Lequel/Laquelle/Lesquels/Lesquelles (ที่)

ใช้แทนที่วัตถุทางอ้อมที่เกิดขึ้นหลังจากคำบุพบท

ตัวอย่าง:
Quelle pomme veux-tu? Laquelle veux-tu?
(คุณต้องการแอปเปิ้ลตัวไหนที่คุณต้องการ)

 • (ที่ไหน)

ใช้ในการทดแทนสถานที่

ตัวอย่าง:
Où se trouvent les toilettes?
(ห้องน้ำอยู่ที่ไหน?)

 • Que (ที่)

ในประโยคที่มีวัตถุโดยตรงในประโยคที่ขึ้นอยู่กับสรรพนามนี้ใช้

ตัวอย่าง:
C’est la bague qu’il a donnée
(นั่นคือแหวนที่เขาให้)

7 คำสรรพนามไม่ จำกัด

วิธีการใช้คำสรรพนามอย่างดุเดือดคือการใช้แนวคิดนี้ซึ่งคำสรรพนามสามารถอยู่ภายใต้ประโยคคำบุพบทหรือวัตถุของคำกริยา ลองดูบางส่วน:

ความหมายไทยความหมายภาษาฝรั่งเศส
บางสิ่งบางอย่างquelque chose
แต่ละอัน, แต่ละคนchacun(e)
ทุกคนtout le monde
คนอื่น ๆd’autres
หลายPlusieurs

ตัวอย่าง:
Je ne vois rien (ไม่เห็นอะไรเลย)

* 'rien'คือสรรพนามที่ไม่มีกำหนด

8 คำสรรพนามคำวิเศษณ์

 • Y

สูตรสำหรับสรรพนาม 'y' คือมันแทนที่:

à + คำนาม

* มีสองกรณีที่ใช้สรรพนามนี้ -

ก) แทนที่สถานที่ (ทั่วไป)
b) วัตถุที่ไม่มีชีวิต

ตัวอย่าง:
J’étudie à Berlin -> J’y étudie
(ฉันเรียนที่เบอร์ลิน) -> (ฉันเรียน)

* คำสรรพนามมาก่อนคำกริยาในการผันคำกริยา

 • En

สูตรสำหรับสรรพนาม 'en' คือมันแทนที่:

de + a คำนาม / วลี

* มีสองกรณีที่ใช้สรรพนามนี้ -

a) ปริมาณ (นับได้ / นับไม่ได้)
b) บทความบางส่วน (de, du, de la, de l’, des)

ตัวอย่าง:
Il écrit deux lettres -> Il en écrit deux
(เขาเขียนจดหมายสองฉบับ) -> (เขาเขียนสองฉบับ)

Il vient du magasin -> Il en vient
(เขามาจากร้าน) -> (เขามา)

9 สรรพนามเรื่องที่ไม่มีตัวตน

ภายใต้คำนี้มีสองคำที่ใช้ในภาษาฝรั่งเศส - 'ce'และ'il'. คำแรกมักใช้ในกรณีที่ไม่เป็นทางการและทั้งสองจะใช้แทนสรรพนามที่ไม่มีตัวตน 'it'

ตัวอย่าง:
C’est fait (เสร็จแล้ว)

ทั้งหมดนี้อาจจะค่อนข้างท่วมท้น แต่ด้วยความอดทนและการฝึกฝนคุณจะได้รับปริญญาโทในไม่ช้า อาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย แล้วพบกันใหม่ในบทต่อไป!

x
X
ห้องพักที่ชื่นชอบ
ลงทะเบียนบัญชีใหม่
มีบัญชีอยู่แล้ว?
ตั้งรหัสผ่านใหม่
เปรียบเทียบติวเตอร์
 • ทั้งหมด (0)
เปรียบเทียบ
0