เรียนภาษาฝรั่งเศสแบบแคนาดา? ไปที่นี่

ข้อกำหนดในการให้บริการและเงื่อนไข


การยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการและเงื่อนไข

โดยการลงทะเบียนหรือใช้บริการใด ๆ ที่ให้บริการโดย OFRENCH.COM (“ เว็บไซต์”) คุณตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ซึ่งควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ OFRENCH.COM ของคุณ โดยการใช้ OFRENCH.COM คุณยังยอมรับข้อกำหนดของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว . ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณกับ Ofrench (“ เจ้าของ”) ของ OFRENCH.COM เกี่ยวกับบริการที่ให้ไว้ผ่านเว็บไซต์และจะมีผลผูกพันในทุกสถานการณ์

บริการของเรา - เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจในสิ่งที่คาดหวังจากเรา

โดยการลงทะเบียนหรือใช้บริการใด ๆ ที่ให้บริการโดย OFRENCH.COM (“ เว็บไซต์”) คุณตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ซึ่งควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ OFRENCH.COM ของคุณ โดยการใช้ OFRENCH.COM คุณยังยอมรับข้อกำหนดของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว . ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณกับ Ofrench (“ เจ้าของ”) ของ OFRENCH.COM เกี่ยวกับบริการที่ให้ไว้ผ่านเว็บไซต์และจะมีผลผูกพันในทุกสถานการณ์

ข้อกำหนดทั่วไป - ผู้ใช้ทั้งหมด

ข้อตกลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของเราได้ตลอดเวลาและมันจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาตระหนักถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน การใช้เว็บไซต์ OFRENCH.COM อย่างต่อเนื่องจะถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ในการใช้บริการที่จัดทำโดย OFRENCH.COM ทั้งครูสอนภาษาและนักเรียนภาษาจะต้องลงทะเบียนบัญชีออนไลน์ (“ ข้อมูลการติดต่อ”)

มันเป็นความรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวของนักเรียนภาษาที่ลงทะเบียนและครูสอนภาษาที่ลงทะเบียนแต่ละคนเพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดส่วนบุคคลทั้งหมดรวมถึงที่อยู่อีเมลสำหรับติดต่อเป็นข้อมูลล่าสุดและถูกต้องตลอดเวลา โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ผู้ใช้ทุกคนจึงปล่อย OFRENCH.COM และ Ofrench จากการเรียกร้องความต้องการและความเสียหายใด ๆ (ที่เกิดขึ้นจริงและที่ตามมา) ทุกประเภทและลักษณะเป็นที่รู้จักและไม่รู้จักสงสัยและไม่สงสัย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บไว้ในเว็บไซต์ OFRENCH.COM ระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนและฮาร์ดแวร์ ผู้ใช้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาและความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่เผยแพร่โดยพวกเขาใน OFRENCH.COM OFRENCH.COM และเจ้าของไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการพึ่งพาข้อมูลใด ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ OFRENCH.COM โดยผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

OFRENCH.COM และเจ้าของขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ จะไม่มีการคืนเงินการชำระเงินหรือการชดเชยใด ๆ ให้กับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนซึ่งการลงทะเบียนถูกยกเลิกเนื่องจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ครูสอนภาษาอาจสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของพวกเขาเมื่อใดก็ได้ภายใต้การให้บริการฝึกอบรมภาษาที่โดดเด่นที่พวกเขายอมรับเพื่อทำหน้าที่ในนามของนักศึกษาภาษา

นักเรียนภาษาสามารถสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของพวกเขาได้ตลอดเวลา แต่จะยังคงต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของสำหรับเงินใด ๆ ที่โดดเด่นในการเชื่อมต่อกับบริการฝึกอบรมภาษาดำเนินการตามคำขอของพวกเขาโดยอาจารย์สอนภาษา

ความรับผิดชอบของผู้ใช้ทั่วไป

ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดตกลงที่จะไม่โพสต์แจกจ่ายเผยแพร่หรือโดยวิธีการอื่นใดในการส่งเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมถึงภาษาที่ไม่เหมาะสมภาพถ่ายหรือเนื้อหาอื่นใดที่มีลักษณะก้าวร้าวหรือทางเพศ การละเมิดเงื่อนไขนี้โดยสมาชิกใด ๆ จะส่งผลให้มีการยกเลิกการลงทะเบียนสมาชิกนั้นและอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมได้รับแจ้ง

ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดตกลงที่จะไม่โพสต์แจกจ่ายเผยแพร่หรือด้วยวิธีการอื่นใดวางรหัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ บนเว็บไซต์ OFRENCH.COM ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมไปยังเว็บไซต์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราโดยชัดแจ้ง

ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดตกลงที่จะไม่แจกจ่ายหรือแบ่งปันรายละเอียดชื่อผู้ใช้กับบุคคลหรือ บริษัท อื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้บริการที่ให้ผ่าน OFRENCH.COM

ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดรับประกันและรับรองตนเองว่าพวกเขาสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดจะปกป้องชดใช้ค่าเสียหายและไม่เป็นอันตรายต่อ OFRENCH.COM และเจ้าของ, เจ้าหน้าที่, กรรมการ, พนักงาน, ตัวแทน, บริษัท ในเครือและบุคคลที่สามสำหรับความสูญเสียต้นทุนหนี้สินและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกี่ยวข้อง จากการใช้ OFRENCH.COM ของคุณ

ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทุกคนยอมรับว่าทั้ง OFRENCH.COM และเจ้าของจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาหรือทางอ้อมใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการเสียชีวิตภัยคุกคามการข่มขู่หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากผู้ใช้ที่ลงทะเบียนอื่น ๆ ของข้อมูลการสูญเสียโปรแกรมต้นทุนการหยุดชะงักของบริการหรือการจัดหาบริการทดแทน) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้บริการฝึกอบรมภาษาที่จัดให้ผ่าน OFRENCH.COM

คุณจะไม่คัดลอกแก้ไขเผยแพร่ส่งต่อแสดงขายแจกจ่ายหรือทำซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือข้อมูลที่มีการป้องกันอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว

การลงทะเบียนนักศึกษา

เมื่อลงทะเบียนเป็นนักศึกษาภาษาคุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ จำกัด ชื่อเต็มของคุณ ที่อยู่อีเมลของคุณ เขตเวลาท้องถิ่นของคุณ (ถ้ามี) ในการลงทะเบียนบัญชีคุณยืนยันว่าคุณมีอายุเกิน 16 ปีและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน ในการใช้แพลตฟอร์ม OFRENCH.COM คุณจะต้องตั้งค่าบัญชี Skype เพื่อให้เราสามารถเชื่อมต่อคุณกับอาจารย์สอนภาษาที่คุณเลือก
การใช้ข้อมูลใด ๆ ที่จัดทำโดยคุณจะเป็นไปตามเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัว. ในช่วงระยะเวลาของการเป็นสมาชิกของคุณคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

การลงทะเบียนติวเตอร์

เมื่อลงทะเบียนเป็นอาจารย์สอนภาษาคุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ จำกัด ชื่อเต็มของคุณ ที่อยู่อีเมลของคุณ วันเกิดของคุณ; ภาษาพื้นเมืองของคุณ ที่อยู่ของคุณ; ประเทศที่คุณอาศัยอยู่ จังหวัดของคุณ ทักษะของคุณ; ความพร้อมของคุณสำหรับการสอน เขตเวลาท้องถิ่นของคุณ (ถ้ามี) และที่คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับเรา คุณจะถูกขอให้ยืนยันว่าคุณมีอายุเกิน 18 ปีและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน ในการใช้แพลตฟอร์ม OFRENCH.COM คุณจะต้องตั้งค่าบัญชี Skype และแจ้งชื่อ Skype ของเราให้เราทราบถึงเงื่อนไขในการแสดงโปรไฟล์การเล่าเรียนบน OFRENCH.COM
การลงทะเบียนหลังจากการลงทะเบียนครูผู้สอนภาษาจะต้องสร้างโปรไฟล์โดยละเอียดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิหลังประสบการณ์การสอนภาษาคุณสมบัติและวิธีการสอนซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาภาษาสามารถเลือกได้ ครูสอนภาษาทุกคนจะต้องส่งประวัติโดยละเอียดของพวกเขาไปยัง OFRENCH.COM ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่ครูสอนภาษาจะได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนสอนภาษา OFRENCH.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเล็กน้อยแก้ไขและดัดแปลงโปรไฟล์ครูสอนภาษาเพื่อให้มั่นใจว่าโปรไฟล์ครูสอนภาษาจะถูกนำเสนออย่างมืออาชีพ
การใช้ข้อมูลใด ๆ ที่จัดทำโดยคุณจะเป็นไปตามเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัว. ในช่วงระยะเวลาของการเป็นสมาชิกของคุณคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน
ผู้สอนที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ให้สิทธิ์อย่างชัดเจนแก่ OFRENCH.COM ว่าโปรไฟล์ของพวกเขาจะยังคงปรากฏบนไซต์อย่างน้อย 24 เดือน ในกรณีที่ผู้สอนไม่ต้องการสอนภาษาฝรั่งเศสอีกต่อไปผ่าน OFRENCH.COM โปรไฟล์ของเขา / เธอจะยังคงปรากฏให้เห็นบนไซต์ด้วยการวางแผนงานว่างเปล่าสำหรับช่วงเวลา 12 เพิ่มเติมหลังจาก OFRENCH.COM ได้รับคำสั่งด่วนจาก Tutor .

นักเรียนภาษา - จองและชำระเงิน

โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้นักเรียนภาษาทุกคนตกลงที่จะจองเวลาเรียนกับครูสอนภาษา OFRENCH.COM ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ OFRENCH.COM และการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนทั้งหมดเนื่องจาก Ofrench เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองใด ๆ

บทเรียนทั้งหมดจะต้องถูกกำหนดเวลาโดยใช้ระบบ OFRENCH.COM โดยนักเรียนภาษาเลือกเวลาบทเรียนที่มีจากผู้วางแผนงานออนไลน์ของครูสอนภาษาและดำเนินการจองให้เสร็จสิ้น

ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามขั้นตอนการจองที่ระบุไว้ข้างต้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำใด ๆ ที่นักเรียนภาษาลงทะเบียนจัดเวลาเรียนกับ OFRENCH.COM ที่ลงทะเบียนกับอาจารย์สอนภาษาด้วยวิธีการอื่นใดเช่นค่าบทเรียนจะไม่จ่ายให้กับ Ofrench ส่งผลให้มีการยุติการเป็นสมาชิกของนักศึกษาภาษาและของครูสอนภาษาที่เกี่ยวข้องและหรือการดำเนินการทางกฎหมายกับนักเรียนภาษาหรือครูสอนภาษาที่เกี่ยวข้องสำหรับการกู้คืนเงินใด ๆ ที่ถือว่าเป็นของ Ofrench

นักเรียนภาษาที่ลงทะเบียนทั้งหมดตกลงให้ Ofrench ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับพวกเขาเพื่อจุดประสงค์ในการจองค่าเล่าเรียนกับครูสอนภาษาเฉพาะในนามของพวกเขา ค่าธรรมเนียมการจองทั้งหมดที่ Ofrench เรียกเก็บจากการจองและการจัดตารางเรียนกับครูสอนภาษาที่ลงทะเบียนจะต้องชำระจากนักเรียนภาษาที่ลงทะเบียนที่ทำการจอง อย่างไรก็ตามเงื่อนไขนี้จะไม่จำกัดความสามารถของ Ofrench ในการแสวงหาเงินที่ค้างชำระกับ บริษัท จากครูสอนภาษาที่ลงทะเบียนหรือนักเรียนภาษาที่เกี่ยวข้อง

นักเรียนภาษา - คืนเงิน - ยกเลิก

นโยบายการคืนเงิน

กรณีที่ # 1) นักเรียนที่ลงทะเบียนภาษามีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับค่าธรรมเนียมการจองที่ชำระในส่วนของบทเรียนหรือบทเรียนที่ถูกยกเลิกโดยอาจารย์สอนภาษาและในส่วนของบทเรียนหรือบทเรียนที่ไม่ได้รับการยืนยันจากอาจารย์สอนภาษา นานถึง 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มบทเรียน

ในกรณีดังกล่าวการคืนเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะได้รับการออกโดยอัตโนมัติ

กรณีที่ 2) นักเรียนที่ลงทะเบียนภาษามีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับค่าธรรมเนียมการจองที่ชำระในส่วนของบทเรียนหรือบทเรียนที่อาจารย์สอนภาษาไม่สามารถเข้าร่วมบทเรียนได้อย่างครบถ้วน 

ในกรณีเช่นนี้คำขอคืนเงินควรได้รับการกำกับดูแลจากนักเรียนภาษาที่เกี่ยวข้องโดยคลิกที่ "รายงานปัญหา" หลังจากหมดเวลาบทเรียน

บทเรียนทั้งหมดที่ถูกรบกวนหรือไม่เกิดขึ้นมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากเราได้รับการแจ้งเตือนภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่ของบทเรียน

นักเรียนภาษาจะได้รับแจ้งให้ระบุรายละเอียดทั้งหมดของบทเรียนที่เกี่ยวข้องรวมถึงวันที่และเวลาของบทเรียนครูสอนภาษาและลักษณะของการร้องเรียน หลังจากการตรวจสอบการร้องเรียนโดย Ofrench ซึ่งจะรวมถึงการได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากครูสอนภาษาที่เกี่ยวข้อง Ofrench อาจตัดสินใจด้วยดุลยพินิจของตนเองว่าจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการจองเต็มจำนวนในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคุณภายในเวลาประมาณ 7 วันทำการ .

กรณี # 3) นักเรียนภาษาที่ลงทะเบียนอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนของค่าธรรมเนียมการจองที่ชำระสำหรับบทเรียนหรือบทเรียนที่นักเรียน Langauage สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีปัญหากับบทเรียนในแง่ของคุณภาพ 

นักเรียนภาษาจะได้รับแจ้งให้ระบุรายละเอียดทั้งหมดของบทเรียนที่เกี่ยวข้องรวมถึงวันที่และเวลาของบทเรียนครูสอนภาษาและลักษณะของการร้องเรียน หลังจากการตรวจสอบการร้องเรียนโดย Ofrench ซึ่งจะรวมถึงการได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากครูสอนภาษาที่เกี่ยวข้อง Ofrench อาจตัดสินใจด้วยดุลยพินิจของตนเองว่าจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการจองเต็มจำนวนในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคุณภายในเวลาประมาณ 7 วันทำการ .

สำคัญ:

1) การคืนเงินเต็มจำนวนเท่ากับจำนวนค่าธรรมเนียมของบทเรียนบวกกับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

2) การคืนเงินจะถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลภายในแพลตฟอร์ม OFRENCH.COM ยอดคงเหลือสามารถใช้ในการจองบทเรียนภายในแพลตฟอร์ม OFRENCH.COM เท่านั้น

ในกรณีที่นักเรียนใช้เครดิตของตนเพื่อจองครูสอนพิเศษในอัตราต่อชั่วโมงที่น้อยลงนักเรียนจะสามารถใช้ยอดคงเหลือเพื่อจองบทเรียนอื่นได้

3) OFRENCH.COM จะไม่คืนเงินด้วยบัตรเครดิตหรือ Paypal หรือวิธีการชำระเงินอื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ หรือในกรณีใด ๆ

นโยบายการยกเลิก

ถ้าด้วยเหตุผลใดก็ตามนักเรียนไม่สามารถทำบทเรียนที่กำหนดไว้นักเรียนจะสามารถยกเลิกบทเรียนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หากมีการแจ้งให้ผู้สอนทราบชั่วโมง 4 ชั่วโมง

เมื่อยกเลิกแล้วนักเรียนจะได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติจากแพลตฟอร์มของเรา (ในรูปแบบ E-Credits) เพื่อให้นักเรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนใหม่เป็นเวลาอื่นกับครูสอนพิเศษภาษาฝรั่งเศสหรือจองติวเตอร์คนอื่นได้

การยกเลิกบทเรียนภาษาฝรั่งเศสนั้นฟรีและง่าย:

1) ชื้อผู้ใช้ ไปยังบัญชีของคุณ

2) คลิกที่“ การนัดหมาย”

3) กดปุ่ม“ ยกเลิก” ที่อยู่ถัดจากบทเรียนที่คุณต้องการยกเลิก

 

ครูสอนภาษา - ศัพท์ทั่วไป

โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ครูสอนภาษาที่ลงทะเบียนแล้วทั้งหมดยอมรับว่าโดยการวางโปรไฟล์ที่ได้รับการอนุมัติบน OFRENCH.COM พวกเขาถือตัวว่าเต็มใจที่จะทำสัญญาโดยตรงกับนักเรียนภาษาที่ลงทะเบียนเพื่อจัดหาบริการฝึกอบรมภาษา นอกจากนี้ครูสอนภาษาที่ลงทะเบียนแล้วทั้งหมดยอมรับว่าพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติงานคุณภาพและการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดระหว่างตนเองกับนักเรียนภาษาที่ลงทะเบียนของ OFRENCH.COM ในส่วนของบริการฝึกอบรมภาษาที่กำหนดโดยนักเรียนภาษานั้น

โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ครูสอนภาษารับประกันว่าตนเองมีงานทำและรับผิดชอบในการปฏิบัติตามภาษีรายได้ทั้งหมดและภาษีอื่น ๆ ที่พวกเขาควรบัญชีภายใต้เขตอำนาจศาลภาษีที่ใช้บังคับกับพวกเขา

อาจารย์ภาษาที่ลงทะเบียนทั้งหมดได้รับการชำระโดย Ofrench โดยใช้ PayPal สำหรับบทเรียนทั้งหมดที่ได้รับ มันเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์สอนภาษาเท่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถรับเงินโดยใช้ PayPal ในประเทศที่พำนักของพวกเขา

ครูสอนภาษาจะถูกห้ามไม่ให้เจรจาหรือพูดคุยเรื่องค่าธรรมเนียมการสอนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับนักเรียนภาษา การเป็นสมาชิกของครูสอนภาษาใด ๆ ที่พบว่าฝ่าฝืนเงื่อนไขนี้จะถูกยกเลิกทันทีและจะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยในส่วนที่เกี่ยวกับบริการฝึกอบรมภาษาใด ๆ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการเป็นสมาชิกของครูสอนภาษาได้ตลอดเวลา

ครูสอนภาษา - ปฏิบัติตามขั้นตอนการจอง

โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ครูสอนภาษาที่ลงทะเบียนทั้งหมดตกลงที่จะไม่ติดต่อกับนักเรียนภาษา OFRENCH.COM ที่ลงทะเบียนไว้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อจุดประสงค์ในการจัดเวลาการเรียนการสอนกับนักเรียนภาษานั้นผ่านกลไกใด ๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์ OFRENCH.COM ครูสอนภาษาที่ลงทะเบียนทั้งหมดตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วมหรือส่งเสริมกิจกรรมใด ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดบทเรียนกับนักเรียนภาษานอกไซต์ OFRENCH.COM กิจกรรมในลักษณะนี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเฉพาะภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของเราและทำลายความไว้วางใจความปลอดภัยและความชอบธรรมของตลาด OFRENCH.COM

บทเรียนทั้งหมดจะต้องกำหนดเวลาโดยใช้ระบบ OFRENCH.COM โดยนักเรียนภาษาเลือกเวลาเรียนที่มีอยู่จากกำหนดการออนไลน์ของคุณและดำเนินการจองให้เสร็จสิ้น ในฐานะครูสอนภาษาคุณต้องรับผิดชอบในการทำความเข้าใจขั้นตอนการจองที่ถูกต้องและตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนภาษาเป็นไปตามนั้น

กิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรวมถึง:

การสื่อสารทางอีเมล Skype หรือวิธีการอื่น ๆ โดยมีความตั้งใจที่จะกำหนดเวลาและจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนภาษาในลักษณะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงโครงสร้างค่าธรรมเนียมของเราและหลีกเลี่ยงการชำระค่าธรรมเนียมบทเรียนให้กับ OFRENCH.COM

การวางข้อมูลการติดต่อ (รวมถึง URL และรูปภาพ) ในโปรไฟล์ครูของคุณซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์บริการภายนอกเว็บไซต์ OFRENCH.COM ทั้งทางตรงและทางอ้อม

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยครูสอนภาษาที่ลงทะเบียนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำใด ๆ ที่ดำเนินการโดยครูสอนภาษาที่ลงทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเวลาเรียนแบบส่วนตัวกับนักเรียนภาษา OFRENCH.COM ที่ลงทะเบียนผ่านวิธีการอื่นใดเช่นบทเรียนนั้น จะไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ Ofrench ซึ่งอาจส่งผลให้การเป็นสมาชิกของครูสอนภาษานั้นสิ้นสุดลงและของนักเรียนภาษาที่เกี่ยวข้องและหรือการดำเนินการทางกฎหมายกับครูสอนภาษาหรือนักเรียนภาษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืนเงินใด ๆ ที่เป็นของ Ofrench

ครูสอนภาษา - จัดส่งบริการฝึกอบรมภาษา

ครูสอนภาษาทุกคนตกลงที่จะให้บริการฝึกอบรมภาษาที่มีคุณภาพสูงแก่นักเรียนภาษาใด ๆ ในเวลาที่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการเป็นสมาชิกของอาจารย์สอนภาษาใด ๆ ที่มีคะแนนต่ำกว่ามาตรฐานที่เราต้องการซึ่งเป็นคะแนนตอบรับเชิงบวกของดาว 4 (จาก 5) หรือสูงกว่า เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ต้องการได้ตลอดเวลา

ครูสอนภาษาที่ลงทะเบียนทั้งหมดตกลงที่จะนำเสนออย่างเต็มที่และพร้อมที่จะสอนทาง Skype ในเวลาที่กำหนด

ครูสอนภาษา - ให้การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะของนักเรียน

ครูสอนภาษาทุกคนตกลงที่จะให้ข้อเสนอแนะและการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับความคืบหน้าของนักเรียนแต่ละคนในตอนท้ายของแต่ละบทเรียน เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการเป็นสมาชิกของครูสอนภาษาใด ๆ ที่ไม่สามารถให้การวิเคราะห์ที่แม่นยำและครบถ้วนสำหรับนักเรียนของพวกเขาในตอนท้ายของแต่ละบทเรียน

ครูสอนภาษา - นโยบายการยกเลิกบทเรียน

ครูสอนภาษาอาจยกเลิกบทเรียนที่กำหนดไว้กับนักเรียนภาษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนที่บทเรียนจะเริ่ม ในกรณีเช่นนี้ครูสอนภาษาจะต้องแจ้งผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ ([email protected]) และนักเรียนภาษา ไม่สามารถยกเลิกบทเรียนได้น้อยกว่า 1 ชั่วโมงก่อนบทเรียนจะเริ่มขึ้น ในกรณีที่ผู้สอนไม่สามารถยกเลิกบทเรียนที่กำหนดไว้และไม่ได้เข้าร่วมบทเรียนที่กำหนดไว้อาจขอให้ผู้สอนคืนเงินจำนวนใด ๆ ที่นักเรียนภาษานั้นจ่ายให้แก่ OFRENCH.COM ในส่วนที่เกี่ยวกับบทเรียนที่ถูกยกเลิก

ครูสอนภาษา - วางแผนงาน

ในฐานะที่เป็นผู้สอนพิเศษ OFRENCH.COM คุณมีอิสระอย่างสมบูรณ์ในการกำหนดเวลาของคุณเอง
ลูกค้าสามารถจองช่วงเวลาที่คุณว่างเท่านั้น โปรไฟล์ของคุณจะยังคงปรากฏในตลาดของเราหากผู้วางแผนงานของคุณว่างเปล่า แต่พวกเขาจะไม่สามารถจองเวลาเรียนได้
ติวเตอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชั่วโมงเรียนต้องตั้งไว้ที่นี่ https://ofrench.com/my-account/manage-availability/

การสื่อสารระหว่างผู้ใช้

OFRENCH.COM และ Ofrench ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการสื่อสารระหว่างผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดเพื่อจุดประสงค์ในการรับรองความสมบูรณ์และความปลอดภัยของ OFRENCH.COM และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ OFRENCH.COM ทั้งหมด การสื่อสารระหว่างผู้ใช้ OFRENCH.COM ผ่านเครื่องมือหรือฟังก์ชั่นใด ๆ ที่เราจัดเตรียมไว้ให้คุณ (รวมถึงข้อความที่ยังไม่ได้เปิดที่ส่งผ่านระบบส่งข้อความของเรา) อาจได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ OFRENCH.COM เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงการป้องกันการละเมิด OFRENCH .COM เว็บไซต์และระบุความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงหรือหลีกเลี่ยงโครงสร้างค่าธรรมเนียมบทเรียนของเรา

การใช้ skype

โดยการลงทะเบียนหรือใช้บริการใด ๆ ที่จัดหาโดย OFRENCH.COM ผู้ใช้ทุกคนรับทราบว่า OFRENCH.COM และเจ้าของไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของอินเทอร์เฟซ Skype หรือคุณภาพของการสื่อสารระหว่างนักเรียนภาษาและครูสอนภาษาโดยใช้ Skype Skype เป็นโซลูชันการสื่อสารของบุคคลที่สามและไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ OFRENCH.COM หรือ Ofrench

ความรับผิดชอบของเราต่อคุณ

OFRENCH.COM และเจ้าของไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์

OFRENCH.COM และ Ofrench ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการจัดส่งคุณภาพหรือประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาใด ๆ ที่จองผ่าน OFRENCH.COM โดยการลงทะเบียนบัญชีและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งนักเรียนภาษาที่ลงทะเบียนและครูสอนภาษาที่ลงทะเบียนยอมรับว่าการปฏิบัติงานของ OFRENCH.COM และข้อผูกพันตามสัญญาของ Ofrench ที่มีต่อทั้งนักเรียนภาษาที่ลงทะเบียนและครูสอนภาษาในส่วนที่เกี่ยวกับการจองแต่ละรายการจะถือว่าสมบูรณ์โดย การแจ้งรายละเอียดของการจองนั้นไปยังครูสอนภาษาและนักเรียนภาษาที่เกี่ยวข้องผ่านบริการลูกค้า

บริการใด ๆ ที่ให้ผ่าน OFRENCH.COM อยู่บนพื้นฐาน“ ตามที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งโดยนัยตามกฎหมายในการสื่อสารทั้งหมดกับ OFRENCH.COM เจ้าของ บริษัท ในเครือหรือตัวแทนของ บริษัท หรืออื่น ๆ กับ เกี่ยวกับบริการใด ๆ

OFRENCH.COM และเจ้าของและ / หรือ บริษัท ในเครือโดยเฉพาะปฏิเสธการรับประกันโดยนัยใด ๆ เกี่ยวกับความสามารถทางการค้าความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิด OFRENCH.COM หรือเจ้าของหรือ บริษัท ในเครือไม่รับประกันว่าการใช้บริการใด ๆ ของคุณที่มอบให้กับครูสอนภาษาหรือนักเรียนภาษาผ่าน OFRENCH.COM จะปลอดภัยไม่ถูกขัดจังหวะพร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือจะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ หรือว่าข้อบกพร่องใด ๆ ในเว็บไซต์จะได้รับการแก้ไข

OFRENCH.COM และเจ้าของและ บริษัท ในเครือปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการกระทำสำหรับการกระทำหรือการละเว้นของผู้ใช้รายอื่น (รวมถึงผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือ "แฮ็กเกอร์") ของเว็บไซต์

คำจำกัดความ

(“ ผู้ใช้”) หมายถึงทั้งครูภาษาอิสระ (“ ครูสอนภาษา”) และผู้ซื้อบริการฝึกอบรมภาษา (“ นักเรียนภาษา”) ผู้ใช้อาจเป็นครูสอนภาษา, นักเรียนภาษาหรือทั้งสองอย่าง

(“ เว็บไซต์”) หมายถึงโดเมน OFRENCH.COM

(“ บริการฝึกอบรมภาษา”) หมายถึงบริการใด ๆ ที่ครูผู้สอนภาษาให้แก่นักเรียนภาษาผ่านเว็บไซต์

(“ บริการ”) หมายถึงบริการใด ๆ ที่ OFRENCH.COM จัดหาให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการฝึกอบรมภาษาโดยครูสอนภาษาแก่นักเรียนภาษา

(“ เจ้าของ”) หมายถึง Ofrench; จดทะเบียนในฝรั่งเศส บริษัท เลขที่ 2150872

(“ อาจารย์สอนภาษา”) หมายถึงผู้สอนภาษาอิสระอิสระที่ลงทะเบียนทั้งหมด

(“ นักเรียนภาษา”) หมายถึงผู้ซื้อบริการฝึกอบรมภาษาใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ OFRENCH.COM

(“ ข้อมูลการติดต่อ”) หมายถึงการลงทะเบียนของนักศึกษาภาษาไปยังบัญชีออนไลน์บนเว็บไซต์ OFRENCH.COM

(“ ค่าธรรมเนียมบทเรียน”) หมายถึงค่าธรรมเนียมทั้งหมดต่อบทเรียน (“ ข้อมูลที่เป็นความลับ”) หมายถึงข้อมูลใด ๆ และวิธีการใด ๆ ที่ให้มาพร้อมกับข้อยกเว้นของข้อมูลที่อยู่ในโดเมนสาธารณะหรือจะต้องเปิดเผยให้สอดคล้องกับกฎหมาย

เบ็ดเตล็ด

OFRENCH.COM เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Ofrench; จดทะเบียนในฝรั่งเศส บริษัท เลขที่ 2150872

กฎหมายและข้อบังคับ

บทบัญญัติของข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส บทบัญญัติของข้อตกลงนี้มีความรุนแรงและหากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงผู้ใช้นี้ถูกจัดให้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ข้อกำหนดนั้นอาจถูกลบออกและบทบัญญัติที่เหลือจะถูกบังคับใช้

x
X
ห้องพักที่ชื่นชอบ
ลงทะเบียนบัญชีใหม่
มีบัญชีอยู่แล้ว?
ตั้งรหัสผ่านใหม่
เปรียบเทียบรายการ
  • ทั้งหมด (0)
เปรียบเทียบ
0