x
Bonjour! Välkommen till den enda plattformen 100% dedikerad till det franska språket. Alla handledningssessioner genomförs av Native franska högtalare

Servicevillkor och villkor


Godkännande av användarvillkor och villkor

Genom att registrera eller använda någon tjänst som tillhandahålls av OFRENCH.COM ("Webbplatsen") samtycker du till att acceptera följande villkor som reglerar åtkomst och din användning av OFRENCH.COM webbplats. Genom att använda OFRENCH.COM accepterar du också villkoren för våra Integritetspolicy. Villkoren ska utgöra ett juridiskt avtal mellan dig och Ofrench, (”Ägaren”) av OFRENCH.COM med avseende på de tjänster som tillhandahålls via webbplatsen och ska vara bindande under alla omständigheter.

Vår tjänst - för att hjälpa dig förstå vad du kan förvänta dig av oss

Genom att registrera eller använda någon tjänst som tillhandahålls av OFRENCH.COM ("Webbplatsen") samtycker du till att acceptera följande villkor som reglerar åtkomst och din användning av OFRENCH.COM webbplats. Genom att använda OFRENCH.COM accepterar du också villkoren för våra Integritetspolicy. Villkoren ska utgöra ett juridiskt avtal mellan dig och Ofrench, (”Ägaren”) av OFRENCH.COM med avseende på de tjänster som tillhandahålls via webbplatsen och ska vara bindande under alla omständigheter.

Allmänna villkor - alla användare

Detta avtal kan ändras efter eget gottfinnande när som helst och det ska alltid vara användarens ansvar att se till att de är fullt medvetna om användarvillkoren. Fortsatt användning av webbplatsen OFRENCH.COM kommer att anses utgöra acceptans av alla ändringar av användarvillkoren.

För att använda de tjänster (er) som tillhandahålls av OFRENCH.COM måste både språklärare och språkstudenter registrera ett onlinekonto (“Kontaktinformation”).

Det är ensam ansvaret för varje registrerad språkstudent och varje registrerad språklärare att se till att alla personuppgifter, inklusive kontaktadresser är uppdaterade och korrekta hela tiden. Genom att acceptera dessa villkor släpper alla användare härmed OFRENCH.COM och Ofrench från alla anspråk, krav och skador (faktiska och följdmässiga) av alla slag och slag, kända och okända, misstänkta och otänkta, avslöjade och avslöjade, som uppstår på grund av felaktiga personlig information som finns på OFRENCH.COM: s webbplats, system och stödjande infrastruktur och hårdvara. Alla användare är ensamma ansvariga för innehållet och noggrannheten i all information som publiceras av dem på OFRENCH.COM. Varken OFRENCH.COM eller ägaren ansvarar för förlust eller skada som kan uppstå genom att förlita sig på information som publiceras på OFRENCH.COM: s webbplats av någon registrerad användare.

OFRENCH.COM och ägaren förbehåller sig rätten att avbryta eller säga upp medlemskapet för en registrerad användare av någon anledning. Inga återbetalningar, betalningar eller ersättning av något slag kommer att betalas till registrerade användare vars registrering har avslutats på grund av brott mot dessa villkor.

Språklärare kan när som helst avsluta sitt medlemskap förutsatt att de utestående språkutbildningstjänster som de har accepterat att åta sig på en språkstudents vägnar genomförs i tid.

Språkstudenter kan när som helst avsluta sitt medlemskap men förblir ansvariga gentemot ägaren för eventuella utestående pengar i samband med språkutbildningstjänster som utförs på begäran av en språklärare.

Allmänt användaransvar

Alla registrerade användare samtycker till att inte publicera, distribuera, publicera eller på något annat sätt överföra material som är stötande, inklusive stötande språk, fotografering eller något annat material av stötande eller sexuell karaktär. Överträdelse av detta villkor av någon medlem kommer att leda till att medlemmen registreras upphör och kan leda till att de behöriga myndigheterna meddelas.

Alla registrerade användare samtycker till att inte publicera, distribuera, publicera eller på något annat sätt placera någon datakod på OFRENCH.COM: s webbplats som direkt eller indirekt länkar till en annan webbplats utan vårt uttryckliga tillstånd.

Alla registrerade användare samtycker till att inte distribuera eller dela sina användarnamninformation med någon annan person eller företag i syfte att tillåta andra att använda de tjänster som tillhandahålls via OFRENCH.COM.

Alla registrerade användare garanterar och självcertifierar att de kan bilda juridiskt bindande kontrakt enligt deras tillämpliga lag.

Alla registrerade användare kommer att försvara, ersätta och hålla ofarliga OFRENCH.COM och ägaren, dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, dotterbolag och tredje parter för eventuella förluster, kostnader, skulder och utgifter (inklusive juridiska avgifter) som är relaterade till eller uppstår av din användning av OFRENCH.COM.

Alla registrerade användare samtycker till att varken OFRENCH.COM eller ägaren är ansvariga för eventuella skador, följd eller indirekt (inklusive, men inte begränsat till, några dödsfall, hot, skada eller skador begått av någon annan registrerad användare, skador för förlust av data, förlust av program, kostnader för avbrott i tjänster eller upphandling av ersättningstjänster) direkt eller indirekt till följd av användning eller oförmåga att använda de språkutbildningstjänster som tillhandahålls genom OFRENCH.COM.

Du kommer inte på något sätt att kopiera, ändra, publicera, överföra, visa, sälja, distribuera eller reproducera upphovsrättsskyddat material, varumärken eller annan skyddad proprietär information utan uttryckligt skriftligt medgivande från ägaren till sådant material.

Studentregistrering

När du registrerar dig som språkstudent måste du lämna personlig information som inte är begränsad till ditt fulla namn; din e-postadress; din lokala tidszon (om tillämpligt). Genom att registrera ett konto bekräftar du att du är över 16 år och att du accepterar användarvillkoren. För att använda OFRENCH.COM-plattformen måste du också ställa in ett Skype-konto så att vi kan ansluta dig till din valda språklärare.
Användning av all information som du tillhandahåller kommer att ske i enlighet med webbplatsen integritetspolicy. Under ditt medlemskap samtycker du till att vara bunden av användarvillkoren.

Lärarregistrering

När du registrerar dig som språklärare måste du lämna personlig information som inte är begränsad till ditt fulla namn. din e-postadress; ditt födelsedatum; ditt modersmål; din adress; ditt hemland din provins; dina färdigheter; din tillgänglighet för undervisning; din lokala tidszon (om tillämpligt) och där du hörde talas om oss. Du kommer också att bli ombedd att bekräfta att du är över 18 år och att du accepterar användarvillkoren. För att använda OFRENCH.COM-plattformen måste du också ställa in ett Skype-konto och meddela oss om ditt Skype-namn som villkor för att lista en undervisningsprofil på OFRENCH.COM.
Efter registrering Språklärare kommer att behöva skapa en detaljerad profil som innehåller ytterligare information om deras bakgrund, språkundervisningserfaring, kvalifikationer och undervisningsmetod, vilket gör det möjligt för språkstudenter att göra ett informerat val. Alla språklärare måste lämna in sin fullständiga detaljerade profil till OFRENCH.COM som måste godkännas innan en språklärare får ta emot språkstudenter. OFRENCH.COM förbehåller sig rätten att göra mindre ändringar, korrigeringar och ändringar av språklärarprofiler i syfte att säkerställa att språklärarprofiler presenteras på ett professionellt sätt.
Användning av all information som du tillhandahåller kommer att ske i enlighet med webbplatsen integritetspolicy. Under ditt medlemskap samtycker du till att vara bunden av användarvillkoren.
Lärare som registrerar sig på webbplatsen ger OFRENCH.COM uttryckligt tillstånd att deras profil förblir synlig på webbplatsen i minst 24 månader. Om Tutor inte vill lära sig franska via OFRENCH.COM kommer hans / hennes profil fortfarande att vara synlig på webbplatsen med en tom arbetsplanerare, i ytterligare 12 månader, efter att OFRENCH.COM har fått uttrycklig beställning från Tutor .

Språkstudenter - bokning och betalning

Genom att acceptera dessa villkor samtycker alla språkstudenter till att boka lektid med registrerade OFRENCH.COM språklärare via webbplatsen OFRENCH.COM och till betalning av alla lektionsavgifter på grund av Ofrench för att underlätta sådana bokningar.

Alla lektioner måste schemaläggas med OFRENCH.COM-systemet av en språkstudent som väljer en tillgänglig lektid från en språklärares online-arbetsplanerare och slutför bokningsprocessen.

Underlåtenhet att följa bokningsförfarandet som anges ovan, och särskilt alla åtgärder som vidtagits av en registrerad språkstudent för att ordna undervisningstid med en registrerad OFRENCH.COM språklärare på något annat sätt så att en lektionsavgift inte betalas till Ofrench, kan resultera i att både den språkstudentens medlemskap och den berörda språklärarens uppsägning upphör, eller eller rättsliga åtgärder mot den berörda språkstudenten eller språkläraren för återkrav av eventuella pengar som anses på grund av Ofrench.

Alla registrerade språkstudenter samtycker till att Ofrench agerar som agent för dem i syfte att boka undervisning hos en viss språklärare på deras vägnar. Alla bokningsavgifter som debiteras av Ofrench i samband med bokning och schemaläggning av lektioner hos registrerade språklärare beror endast från den registrerade språkstudenten som gjorde bokningen. Detta villkor ska emellertid inte begränsa Ofrchens förmåga att försöka få tillbaka pengar som är skyldiga till företaget från varken den registrerade språkläraren eller den berörda språkstudenten.

Språkstudenter - återbetalning - avbokning

Återbetalningspolicy

Fall nr 1) Registrerade språkstudenter har rätt till en fullständig återbetalning av bokningsavgiften som betalats för en lektion eller lektioner som avbokas av en språklärare, och för en lektion eller lektioner som inte har bekräftats av en språklärare upp till 1 timme innan lektionen påbörjas.

Under sådana omständigheter kommer fullständigt återbetalning av avgifterna att utfärdas.

Fall nr 2) Registrerade språkstudenter har rätt till en full återbetalning av bokningsavgiften som betalats för en lektion eller lektioner där språkläraren inte deltar i lektionen i sin helhet.

Under sådana omständigheter bör återbetalningsförfrågningar riktas av den berörda språkstudenten genom att klicka på ”Rapportera fråga” efter lektionstiden.

Alla lektioner som störs eller inte äger rum är berättigade till full återbetalning, förutsatt att vi får meddelande inom 7 arbetsdagar efter lektionsdagen.

Språkstudenten uppmanas att ange de fullständiga detaljerna i lektionen i fråga, inklusive datum och tid för lektion (er), språklärare och klagomålens art. Efter verifiering av klagomålet från Ofrench, som kommer att inkludera att få bekräftelse av fakta från den berörda språkläraren, kan Ofrench besluta, efter eget gottfinnande, att ge full återbetalning av bokningsavgifterna på din elektroniska plånbok, inom cirka 7 arbetsdagar. .

Fall nr 3) Registrerade språkstudenter kan ha rätt till full återbetalning av bokningsavgiften som betalats för en lektion eller lektioner där Langauage-studenten kan bevisa att det fanns ett problem med lektionen, vad gäller kvalitet.

Språkstudenten uppmanas att ange de fullständiga detaljerna i lektionen i fråga, inklusive datum och tid för lektion (er), språklärare och klagomålens art. Efter verifiering av klagomålet från Ofrench, som kommer att inkludera att få bekräftelse av fakta från den berörda språkläraren, kan Ofrench besluta, efter eget gottfinnande, att ge full återbetalning av bokningsavgifterna på din elektroniska plånbok, inom cirka 7 arbetsdagar. .

Viktigt:

1) En full återbetalning motsvarar lektionsavgiften plus transaktionsavgiften.

2) Återbetalningarna kommer att överföras till en individuell elektronisk plånbok, inom OFRENCH.COM-plattformen. Balansen kan uteslutande användas för att boka lektioner på OFRENCH.COM-plattformen.

I händelse av att studenten använder sin kredit för att boka en handledare till en lägre timpris, kommer studenten att kunna använda balansen för att boka en annan lektion.

3) OFRENCH.COM kommer aldrig att återbetala med kreditkort eller Paypal eller någon annan betalningsmetod, i vilket fall som helst eller under några omständigheter.

AVBOKNINGSPOLICY

Om studenten av någon anledning inte kan göra en schemalagd lektion kan eleven avbryta lektionen utan kostnad, förutsatt att 4 timmars varsel har givits handledaren.

När den har avbrutits återbetalas studenten automatiskt av vår plattform (i form av e-krediter), så att studenten kan planera om lektionen till en alternativ tid med den franska handledaren eller boka en annan handledare.

Att avbryta en fransk lektion är gratis och enkelt:

1) Logga in till ditt konto

2) Klicka på ”Utnämningar”

3) Tryck på knappen "Avbryt" bredvid lektionen du vill avbryta.

Språklärare - allmänna villkor

Genom att acceptera dessa villkor samtycker samtliga registrerade språklärare att de genom att placera en godkänd profil på OFRENCH.COM håller sig själva för att vara villiga att avtala direkt med alla registrerade språkstudenter för tillhandahållande av språkutbildningstjänster. Dessutom accepterar alla registrerade språklärare att de ensam ansvarar för utförandet, kvaliteten och uppfyllandet av alla kontraktsförpliktelser mellan sig och en registrerad språkstudent på OFRENCH.COM med avseende på de språkutbildningstjänster som planeras med dem av den språkstudenten.

Genom att acceptera dessa villkor garanterar språklärare att de är egenföretagare och därför ansvarar för att alla inkomstskatter och andra skatter som de på rätt sätt bör redogöra för under den skattedom som är tillämpliga på dem.

Alla registrerade språklärare betalas av Ofrench med PayPal för lektion (er) som ges i sin helhet. Det är endast språklärarnas ansvar att se till att de kan få pengar med PayPal i sitt hemland.

Språklärare är uttryckligen förbjudna att förhandla eller diskutera lektionsavgiften antingen direkt eller indirekt med en språkstudent. Medlemskapet i alla språklärare som har visat sig bryta mot detta villkor upphör omedelbart och ingen ersättning kommer att betalas för någon språkutbildningstjänst som tillhandahålls en språkstudent av den språkläraren.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst säga upp eller avbryta medlemskapet i någon språklärare.

Språklärare - efterlevnad av bokningsförfarandet

Genom att acceptera dessa villkor samtycker alla registrerade språklärare att inte kontakta någon registrerad OFRENCH.COM språkstudent varken direkt eller indirekt i syfte att ordna undervisningstid med den språkstudenten genom någon annan mekanism än OFRENCH.COM webbplats. Alla registrerade språklärare samtycker till att inte delta i eller marknadsföra någon aktivitet i avsikt att arrangera lektioner med en språkstudent utanför OFRENCH.COM-webbplatsen. Aktivitet av denna art är specifikt förbjudet enligt våra servicevillkor och undergräver förtroendet, säkerheten och legitimiteten på OFRENCH.COM: s marknadsplats.

Alla lektioner måste schemaläggas med OFRENCH.COM-systemet av en språkstudent som väljer en tillgänglig lektid från din online-agenda och slutför bokningsprocessen. Som språklärare är du ansvarig för att förstå rätt bokningsförfarande och se till att detta följs av språkstudenter.

Aktivitet som inte är tillåtet inkluderar:

Kommunikation via e-post, Skype eller på annat sätt med avsikt att schemalägga och ordna en lektion med en språkstudent på ett sätt som är avsett att kringgå vår avgiftsstruktur och undvika betalning av lektionsavgiften till OFRENCH.COM.

Placera kontaktinformation (inklusive URL: er och bilder) på din lärarprofil som direkt eller indirekt marknadsför en tjänst utanför OFRENCH.COM: s webbplats.

Underlåtenhet att följa dessa villkor av en registrerad språklärare, och i synnerhet alla åtgärder som vidtagits av en registrerad språklärare i syfte att privat arrangera undervisningstid hos en registrerad OFRENCH.COM Språkstudent på något annat sätt som lektionen Avgift betalas inte till Ofrench, kan leda till att både språklärarens medlemskap och den berörda språkstudenten upphör, eller eller rättsliga åtgärder mot den språkläraren eller den språkstudent som berörs för återkrav av pengar som anses på grund av Ofrench.

Språklärare - leverans av språkutbildningstjänster

Alla språklärare är överens om att tillhandahålla språkutbildningstjänster av hög kvalitet till alla språkstudenter i tid. Vi förbehåller oss rätten att säga upp eller avbryta medlemskapet i alla språklärare som har betyg som ligger under vår standard som en positiv feedback på 4 stjärnor (av 5) eller högre. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra önskad standard.

Alla registrerade språklärare samtycker till att vara fullt närvarande och redo att undervisa på Skype vid rätt schemalagd tid.

Språklärare - tillhandahållande av studentanalys och feedback

Alla språklärare går med på att ge korrekt och fullständig feedback och analys av varje elevs framsteg i slutet av varje lektion. Vi förbehåller oss rätten att säga upp eller stänga medlemskapet i alla språklärare som inte ger korrekt och fullständig analys för sina elever i slutet av varje lektion.

Språklärare - policy för avbokning av lektioner

Språklärare kan avbryta en schemalagd lektion med en språkstudent minst en timme innan lektionen påbörjas. I sådana fall måste språklärare informera webbplatsens administratör ([email protected]) och språkstudenter. Lektioner kan inte avbrytas mindre än 1 timme innan lektionen påbörjas. I det fall tutorerna misslyckades med att avbryta den schemalagda lektionen och inte deltog i den schemalagda lektionen, kan handledare begäras att återbetala det belopp som den språkstudenten har betalat till OFRENCH.COM med avseende på den eller de inställda lektionerna.

Språklärare - arbetsplanering

Som OFRENCH.COM-handledare är du helt fri att ställa in dina egna timmar.
Kunder kan bara boka tidsluckor som du gör tillgängliga. Din profil kommer att fortsätta att visas på vår marknadsplats om din arbetsplanerare är tom, men de kan inte boka lektionstid.
Lärare som vill ändra sina timmar måste ange det här https://ofrench.com/my-account/manage-availability/

Kommunikation mellan användare

OFRENCH.COM och Ofrench förbehåller sig rätten att övervaka kommunikation mellan alla registrerade användare i syfte att säkerställa integriteten och säkerheten för OFRENCH.COM och för att säkerställa säkerheten för alla användare av OFRENCH.COM. Kommunikation mellan OFRENCH.COM Användare via någon av de verktyg eller funktioner vi tillhandahåller dig (inklusive oöppnade meddelanden som skickas via vårt meddelandesystem) kan övervakas av OFRENCH.COM-personal för att förebygga bedrägeri, förebygga missbruk av OFRENCH .COM webbplats och identifiera försök att undvika eller kringgå vår lektionsavgiftsstruktur.

Användning av skype

Genom att registrera eller använda någon tjänst som tillhandahålls av OFRENCH.COM erkänner alla användare att varken OFRENCH.COM eller ägaren är ansvariga för kvaliteten på Skype-gränssnittet eller kvaliteten på kommunikationen mellan en språkstudent och en språklärare som använder Skype. Skype är en tredjeparts kommunikationslösning och är på intet sätt ansvaret för OFRENCH.COM eller Ofrench.

Vårt ansvar gentemot dig

OFRENCH.COM och ägaren garanterar inte riktigheten eller fullständigheten av information eller innehåll som presenteras på webbplatsen.

Varken OFRENCH.COM eller Ofrench ansvarar för leverans, kvalitet eller prestanda för någon enskild språklektion bokad via OFRENCH.COM. Genom att registrera ett konto och acceptera dessa villkor samtycker både registrerade språkstudenter och registrerade språklärare att utförandet av OFRENCH.COM och Ofrchens avtalsmässiga skyldigheter gentemot både registrerade språkstudenter och språklärare med avseende på individuell bokning kommer att anses vara fullständiga av anmälan om detaljerna om den bokningen till den berörda språkläraren och språkstudenten i fråga via kundtjänsterna.

Alla tjänster som tillhandahålls via OFRENCH.COM är på "som den är" -basis utan några garantier eller villkor av något slag, uttryckliga, underförstådda, lagstadgade, i all kommunikation med OFRENCH.COM, ägaren, dess dotterbolag eller dess företrädare eller på annat sätt med respekterar alla tjänster.

OFRENCH.COM och ägaren och / eller dess dotterbolag friskriver sig specifikt alla underförstådda garantier för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång. Varken OFRENCH.COM eller ägaren eller dess dotterbolag garanterar att din användning av någon tjänst som tillhandahålls till språklärare eller språkstudenter via OFRENCH.COM kommer att vara säker, oavbruten, alltid tillgänglig eller felfri eller att uppfylla dina krav, eller att eventuella fel på webbplatsen kommer att korrigeras.

OFRENCH.COM och ägaren och dess dotterbolag friskriver sig allt ansvar, oavsett handlingsform, för handlingarna eller underlåtenheterna från andra användare (inklusive obehöriga användare eller "hackare") på webbplatsen.

Definitioner

(”Användare”) hänvisar till både oberoende frilansande språklärare (”Språklärare”) och köparna av Språkutbildningstjänster (”Språkstudenter”). En användare kan vara språklärare, språkstudent eller båda.

("Webbplatsen") hänvisar till domänen OFRENCH.COM.

(”Språkutbildningstjänster”) betyder alla tjänster som tillhandahålls av en språklärare till en språkstudent via webbplatsen

(“Service (er)” hänvisar till alla tjänster som tillhandahålls av OFRENCH.COM för att underlätta tillhandahållandet av språkutbildningstjänster av en språklärare till en språkstudent.

(”Ägaren”) hänvisar till Ofrench; Registrerad i Frankrike; Företag nr 2150872

(”Språklärare”) hänvisar till alla registrerade oberoende frilansspråkledare.

("Språkstudenter") hänvisar till alla köpare av språkutbildningstjänster via webbplatsen OFRENCH.COM.

(“Kontaktinfo”) hänvisar till registrering av språkstudenter till ett onlinekonto på OFRENCH.COM: s webbplats.

("Lektionsavgift") hänvisar till den totala avgiften per lektion. ("Konfidentiell information") avser all information och överhuvudtaget, med undantag för information som är i allmänhetens område eller måste lämnas ut för att följa lagen.

Diverse

OFRENCH.COM ägs och drivs av Ofrench; Registrerad i Frankrike; Företag nr. 2150872

Lagar och förordningar

Bestämmelserna i detta avtal ska regleras av lagarna i Frankrike. Bestämmelserna i detta avtal är avskiljbara och, om någon bestämmelse i detta användaravtal anses vara ogiltig eller inte kan verkställas, kan denna bestämmelse tas bort och de återstående bestämmelserna kommer att tillämpas.

x
X
×