Lär dig kanadensiska franska? Gå hit

Servicevillkor och villkor


Godkännande av användarvillkor och villkor

Genom att registrera eller använda någon tjänst som tillhandahålls av OFRENCH.COM ("Webbplatsen") godkänner du följande villkor som reglerar åtkomst och din användning av OFRENCH.COM-webbplatsen. Genom att använda OFRENCH.COM accepterar du också villkoren i vår Integritetspolicy. Villkoren ska utgöra ett lagligt avtal mellan dig och Ofrench, ("Ägaren") av OFRENCH.COM med avseende på tjänsterna som tillhandahålls via webbplatsen och är bindande under alla omständigheter.

Vår service - för att hjälpa dig att förstå vad du kan förvänta dig av oss

Genom att registrera eller använda någon tjänst som tillhandahålls av OFRENCH.COM ("Webbplatsen") godkänner du följande villkor som reglerar åtkomst och din användning av OFRENCH.COM-webbplatsen. Genom att använda OFRENCH.COM accepterar du också villkoren i vår Integritetspolicy. Villkoren ska utgöra ett lagligt avtal mellan dig och Ofrench, ("Ägaren") av OFRENCH.COM med avseende på tjänsterna som tillhandahålls via webbplatsen och är bindande under alla omständigheter.

Allmänna villkor - alla användare

Detta avtal kan ändras efter eget gottfinnande när som helst och det ska alltid vara användarens ansvar att se till att de är fullt medvetna om användarvillkoren. Fortsatt användning av webbplatsen OFRENCH.COM kommer att anses utgöra acceptans av alla ändringar av användarvillkoren.

För att kunna använda de tjänster som tillhandahålls av OFRENCH.COM måste både språklärare och språkstudenter registrera ett onlinekonto (“Kontaktinformation”).

Det är ensam ansvaret för varje registrerad språkstudent och varje registrerad språklärare att se till att alla personuppgifter, inklusive kontaktadresser är uppdaterade och korrekta hela tiden. Genom att acceptera dessa villkor släpper alla användare härmed OFRENCH.COM och Ofrench från alla anspråk, krav och skador (faktiska och följdmässiga) av alla slag och slag, kända och okända, misstänkta och otänkta, avslöjade och avslöjade, som uppstår på grund av felaktiga personlig information som finns på OFRENCH.COM: s webbplats, system och stödjande infrastruktur och hårdvara. Alla användare är ensamma ansvariga för innehållet och noggrannheten i all information som publiceras av dem på OFRENCH.COM. Varken OFRENCH.COM eller ägaren ansvarar för förlust eller skada som kan uppstå genom att förlita sig på information som publiceras på OFRENCH.COM: s webbplats av någon registrerad användare.

OFRENCH.COM och ägaren förbehåller sig rätten att avbryta eller avsluta medlemskapet för någon registrerad användare av någon anledning. Inga återbetalningar, betalningar eller kompensationer av något slag kommer att betalas till registrerade användare vars registrering har avslutats på grund av brott mot dessa villkor.

Språklärare kan när som helst avsluta sitt medlemskap förutsatt att de utestående språkutbildningstjänster som de har accepterat att åta sig på en språkstudents vägnar genomförs i tid.

Språkstudenter kan när som helst avsluta sitt medlemskap men förblir ansvariga gentemot ägaren för eventuella utestående pengar i samband med språkutbildningstjänster som utförs på begäran av en språklärare.

Allmänt användaransvar

Alla registrerade användare samtycker till att inte publicera, distribuera, publicera eller på något annat sätt överföra material som är stötande, inklusive stötande språk, fotografering eller något annat material av stötande eller sexuell karaktär. Överträdelse av detta villkor av någon medlem kommer att leda till att medlemmen registreras upphör och kan leda till att de behöriga myndigheterna meddelas.

Alla registrerade användare samtycker till att inte publicera, distribuera, publicera eller på annat sätt placera någon datorkod på OFRENCH.COMs webbplats som direkt eller indirekt länkar till en annan webbplats utan vårt uttryckliga tillstånd.

Alla registrerade användare samtycker till att inte distribuera eller dela sina användarnamninformation med någon annan person eller företag i syfte att tillåta andra att använda de tjänster som tillhandahålls via OFRENCH.COM.

Alla registrerade användare garanterar och självcertifierar att de kan bilda juridiskt bindande kontrakt enligt deras tillämpliga lag.

Alla registrerade användare kommer att försvara, ersätta och hålla ofarliga OFRENCH.COM och ägaren, dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, dotterbolag och tredje parter för eventuella förluster, kostnader, skulder och utgifter (inklusive juridiska avgifter) som är relaterade till eller uppstår av din användning av OFRENCH.COM.

Alla registrerade användare samtycker till att varken OFRENCH.COM eller ägaren är ansvariga för eventuella skador, följd eller indirekt (inklusive, men inte begränsat till, några dödsfall, hot, skada eller skador begått av någon annan registrerad användare, skador för förlust av data, förlust av program, kostnader för avbrott i tjänster eller upphandling av ersättningstjänster) direkt eller indirekt till följd av användning eller oförmåga att använda de språkutbildningstjänster som tillhandahålls genom OFRENCH.COM.

Du kommer inte på något sätt att kopiera, ändra, publicera, överföra, visa, sälja, distribuera eller reproducera upphovsrättsskyddat material, varumärken eller annan skyddad proprietär information utan uttryckligt skriftligt medgivande från ägaren till sådant material.

Studentregistrering

När du registrerar dig som språkstudent måste du lämna personlig information som inte är begränsad till ditt fulla namn; din e-postadress; din lokala tidszon (om tillämpligt). Genom att registrera ett konto bekräftar du att du är över 16 år och att du accepterar användarvillkoren. För att använda OFRENCH.COM-plattformen måste du också ställa in ett Skype-konto så att vi kan ansluta dig till din valda språklärare.
Användning av all information som du tillhandahåller kommer att ske i enlighet med webbplatsen integritetspolicy. Under ditt medlemskap samtycker du till att vara bunden av användarvillkoren.

Lärarregistrering

När du registrerar dig som språklärare måste du lämna personlig information som inte är begränsad till ditt fulla namn. din e-postadress; ditt födelsedatum; ditt modersmål; din adress; ditt hemland din provins; dina färdigheter; din tillgänglighet för undervisning; din lokala tidszon (om tillämpligt) och där du hörde talas om oss. Du kommer också att bli ombedd att bekräfta att du är över 18 år och att du accepterar användarvillkoren. För att använda OFRENCH.COM-plattformen måste du också ställa in ett Skype-konto och meddela oss om ditt Skype-namn som villkor för att lista en undervisningsprofil på OFRENCH.COM.
Efter registrering Språklärare kommer att behöva skapa en detaljerad profil som innehåller ytterligare information om deras bakgrund, språkundervisningserfaring, kvalifikationer och undervisningsmetod, vilket gör det möjligt för språkstudenter att göra ett informerat val. Alla språklärare måste lämna in sin fullständiga detaljerade profil till OFRENCH.COM som måste godkännas innan en språklärare får ta emot språkstudenter. OFRENCH.COM förbehåller sig rätten att göra mindre ändringar, korrigeringar och ändringar av språklärarprofiler i syfte att säkerställa att språklärarprofiler presenteras på ett professionellt sätt.
Användning av all information som du tillhandahåller kommer att ske i enlighet med webbplatsen integritetspolicy. Under ditt medlemskap samtycker du till att vara bunden av användarvillkoren.
Handledare som registrerar sig på webbplatsen ger uttryckligt tillstånd till OFRENCH.COM att deras profil förblir synlig på webbplatsen i minst 24 månader. Om Tutor inte längre vill lära sig franska via OFRENCH.COM, kommer hans / hennes profil fortfarande att vara synlig på webbplatsen med en tom arbetsplanerare i ytterligare 12 månader, efter OFRENCH.COM har fått en expressorder från Tutor .

Språkstudenter - bokning och betalning

Genom att acceptera dessa villkor samtycker alla språkstudenter till att boka lektid med registrerade OFRENCH.COM språklärare via webbplatsen OFRENCH.COM och till betalning av alla lektionsavgifter på grund av Ofrench för att underlätta sådana bokningar.

Alla lektioner måste schemaläggas med hjälp av OFRENCH.COM-systemet av en språkstudent som väljer en tillgänglig lektionstid från en språklärares onlinearbetsplanerare och slutför bokningsprocessen.

Underlåtenhet att följa bokningsförfarandet som anges ovan, och i synnerhet alla åtgärder som vidtas av en registrerad språkstudent för att ordna undervisningstid med en registrerad OFRENCH.COM språklärare på något annat sätt så att en lektionsavgift inte betalas till Ofrench, kan resultera i uppsägning av både den språkstudentens medlemskap och den berörda språkläraren, eller eller rättsliga åtgärder mot den språkstudenten eller den berörda språkläraren för att återkräva de pengar som anses på grund av Ofrench.

Alla registrerade språkstudenter samtycker till att Ofrench agerar som agent för dem i syfte att boka undervisning hos en viss språklärare för deras räkning. Alla bokningsavgifter som Ofrench debiterar i samband med bokning och schemaläggning av lektioner hos registrerade språklärare betalas enbart från den registrerade språkstudenten som gjort bokningen. Detta villkor ska emellertid inte begränsa Ofrenchs förmåga att försöka få tillbaka pengar som är skyldiga företaget varken från den registrerade språkläraren eller den berörda språkstudenten.

Språkstudenter - återbetalningar - avbokning

Återbetalningspolicy

Fall nr 1) Registrerade språkstudenter har rätt till en fullständig återbetalning av bokningsavgiften som betalats för en lektion eller lektioner som avbokas av en språklärare, och för en lektion eller lektioner som inte har bekräftats av en språklärare upp till 1 timme innan lektionen påbörjas.

Under sådana omständigheter kommer fullständigt återbetalning av avgifterna att utfärdas.

Fall nr 2) Registrerade språkstudenter har rätt till en full återbetalning av bokningsavgiften som betalats för en lektion eller lektioner där språkläraren inte deltar i lektionen i sin helhet. 

Under sådana omständigheter bör begäran om återbetalning riktas av den berörda språkstudenten genom att klicka på "Rapportera utfärdande" efter att lektionstiden har gått.

Alla lektioner som störs eller inte äger rum är berättigade till full återbetalning, förutsatt att vi får meddelande inom 7 arbetsdagar efter lektionsdagen.

Språkstudenten uppmanas att ange de fullständiga detaljerna i lektionen i fråga, inklusive datum och tid för lektion (er), språklärare och klagomålens art. Efter verifiering av klagomålet från Ofrench, som kommer att inkludera att få bekräftelse av fakta från den berörda språkläraren, kan Ofrench besluta, efter eget gottfinnande, att ge full återbetalning av bokningsavgifterna på din elektroniska plånbok, inom cirka 7 arbetsdagar. .

Fall nr 3) Registrerade språkstudenter kan ha rätt till full återbetalning av bokningsavgiften som betalats för en lektion eller lektioner där Langauage-studenten kan bevisa att det fanns ett problem med lektionen, vad gäller kvalitet. 

Språkstudenten uppmanas att ange de fullständiga detaljerna i lektionen i fråga, inklusive datum och tid för lektion (er), språklärare och klagomålens art. Efter verifiering av klagomålet från Ofrench, som kommer att inkludera att få bekräftelse av fakta från den berörda språkläraren, kan Ofrench besluta, efter eget gottfinnande, att ge full återbetalning av bokningsavgifterna på din elektroniska plånbok, inom cirka 7 arbetsdagar. .

Viktigt:

1) En full återbetalning motsvarar lektionsavgiften plus transaktionsavgiften.

2) Återbetalningarna kommer att överföras till en individuell elektronisk plånbok, inom OFRENCH.COM-plattformen. Balansen kan uteslutande användas för att boka lektioner på OFRENCH.COM-plattformen.

I händelse av att studenten använder sin kredit för att boka en handledare till en lägre timpris, kommer studenten att kunna använda balansen för att boka en annan lektion.

3) OFRENCH.COM kommer aldrig att återbetala med kreditkort eller Paypal eller någon annan betalningsmetod, i vilket fall som helst eller under några omständigheter.

AVBOKNINGSPOLICY

Om studenten av någon anledning inte kan göra en schemalagd lektion kan eleven avbryta lektionen utan kostnad, förutsatt att 4 timmars varsel har givits handledaren.

Efter att ha avbrutits återbetalas studenten automatiskt av vår plattform (i form av e-poäng), så att studenten kan omplanera lektionen till en alternativ tid med den franska handledaren eller boka en annan handledare.

Att avbryta en fransk lektion är gratis och enkelt:

1) Logga in till ditt konto

2) Klicka på "Möten"

3) Tryck på knappen "Avbryt" bredvid lektionen du vill avbryta.

 

Språklärare - allmänna villkor

Genom att acceptera dessa villkor godkänner alla registrerade språklärare härmed att genom att placera en godkänd profil på OFRENCH.COM håller de sig för att vara villiga att ingå avtal med alla registrerade språkstudenter för leverans av språkutbildningstjänster. Dessutom accepterar alla registrerade språklärare att de är ensamma ansvariga för utförandet, kvaliteten och uppfyllandet av alla avtalsenliga skyldigheter mellan dem själva och en registrerad språkstudent från OFRENCH.COM med avseende på språkträningstjänster som planeras med dem av den språkstudenten.

Genom att acceptera dessa villkor garanterar språklärare att de är egenföretagare och därför ansvarar för att alla inkomstskatter och andra skatter som de på rätt sätt bör redogöra för under den skattedom som är tillämpliga på dem.

Alla registrerade språklärare betalas av Ofrench med PayPal för lektion (er) som ges i sin helhet. Det är endast språklärarnas ansvar att se till att de kan få pengar med PayPal i sitt hemland.

Språklärare är uttryckligen förbjudna att förhandla eller diskutera lektionsavgiften antingen direkt eller indirekt med en språkstudent. Medlemskapet i alla språklärare som har visat sig bryta mot detta villkor upphör omedelbart och ingen ersättning kommer att betalas för någon språkutbildningstjänst som tillhandahålls en språkstudent av den språkläraren.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst säga upp eller avbryta medlemskapet i någon språklärare.

Språklärare - överensstämmelse med bokningsförfarandet

Genom att acceptera dessa allmänna villkor samtycker alla registrerade språklärare till att inte kontakta någon registrerad OFRENCH.COM språkstudent vare sig direkt eller indirekt i syfte att ordna undervisningstid med den språkstudenten genom någon annan mekanism än OFRENCH.COMs webbplats. Alla registrerade språklärare samtycker till att inte delta i eller främja någon aktivitet i avsikt att ordna lektioner med en språkstudent utanför OFRENCH.COM-webbplatsen. Aktivitet av denna art är specifikt förbjuden enligt våra användarvillkor och undergräver förtroendet, säkerheten och legitimiteten på OFRENCH.COM-marknaden.

Alla lektioner måste planeras med OFRENCH.COM-systemet av en språkstudent som väljer en tillgänglig lektionstid från din online-agenda och slutför bokningsprocessen. Som språklärare är du ansvarig för att förstå rätt bokningsförfarande och se till att detta följs av språkstudenter.

Aktivitet som inte är tillåtet inkluderar:

Kommunikation via e-post, Skype eller på annat sätt med avsikt att schemalägga och ordna en lektion med en språkstudent på ett sätt som är avsett att kringgå vår avgiftsstruktur och undvika betalning av lektionsavgiften till OFRENCH.COM.

Placera kontaktinformation (inklusive webbadresser och bilder) på din lärarprofil som direkt eller indirekt marknadsför en tjänst utanför OFRENCH.COM-webbplatsen.

Underlåtenhet att följa dessa villkor av en registrerad språklärare, och i synnerhet alla åtgärder som vidtagits av en registrerad språklärare i syfte att privat ordna undervisningstiden med en registrerad OFRENCH.COM språkstudent på något annat sätt så att lektionen Avgift betalas inte till Ofrench, det kan leda till att både det språklärarmedlemskapet och den berörda språkstudenten upphör, eller eller rättsliga åtgärder mot den språkläraren eller den berörda språkstudenten för återkrav av de pengar som anses på grund av Ofrench.

Språklärare - leverans av språkutbildningstjänster

Alla språklärare samtycker till att tillhandahålla språkträningstjänster av hög kvalitet till alla språkstudenter i rätt tid. Vi förbehåller oss rätten att säga upp eller avbryta medlemskapet för alla språklärare som har en klassificering som faller under vår erforderliga standard, nämligen en positiv feedback på 4 stjärnor (av 5) eller högre. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra önskad standard.

Alla registrerade språklärare samtycker till att vara fullt närvarande och redo att undervisa på Skype vid rätt schemalagd tid.

Språklärare - tillhandahållande av studentanalys och feedback

Alla språklärare går med på att ge korrekt och fullständig feedback och analys av varje elevs framsteg i slutet av varje lektion. Vi förbehåller oss rätten att säga upp eller stänga medlemskapet i alla språklärare som inte ger korrekt och fullständig analys för sina elever i slutet av varje lektion.

Språklärare - avbokningsregler för lektioner

Språklärare kan avbryta en schemalagd lektion med en språkstudent minst en timme innan lektionen påbörjas. I sådana fall måste språklärare informera webbplatsens administratör ([email protected]) och språkstudenter. Lektioner kan inte avbrytas mindre än 1 timme innan lektionen påbörjas. I det fall tutorerna misslyckades med att avbryta den schemalagda lektionen och inte deltog i den schemalagda lektionen, kan handledare begäras att återbetala det belopp som den språkstudenten har betalat till OFRENCH.COM med avseende på den eller de inställda lektionerna.

Språklärare - arbetsplanering

Som OFRENCH.COM-handledare är du helt fri att ställa in dina egna timmar.
Kunder kan bara boka tidsluckor som du gör tillgängliga. Din profil kommer att fortsätta att visas på vår marknadsplats om din arbetsplanerare är tom, men de kan inte boka lektionstid.
Lärare som vill ändra sina timmar måste ange det här https://ofrench.com/my-account/manage-availability/

Kommunikation mellan användare

OFRENCH.COM och Ofrench förbehåller sig rätten att övervaka kommunikationen mellan alla registrerade användare för att säkerställa OFRENCH.COMs integritet och säkerställa säkerheten för alla användare av OFRENCH.COM. Kommunikation mellan OFRENCH.COM Användare via något av de verktyg eller funktioner vi gör tillgängliga för dig (inklusive oöppnade meddelanden som skickas via vårt meddelandesystem) kan övervakas av OFRENCH.COM-personal för att förhindra bedrägeri, förhindra missbruk av OFRENCH .COM webbplats och identifiera försök att undvika eller kringgå vår lektionsavgiftsstruktur.

Användning av skype

Genom att registrera eller använda någon tjänst som tillhandahålls av OFRENCH.COM erkänner alla användare att varken OFRENCH.COM eller ägaren ansvarar för kvaliteten på Skype-gränssnittet eller kvaliteten på kommunikationen mellan en språkstudent och en språklärare som använder Skype. Skype är en tredjeparts kommunikationslösning och är inte på något sätt OFRENCH.COM eller Ofrench.

Vårt ansvar gentemot dig

OFRENCH.COM och ägaren garanterar inte riktigheten eller fullständigheten av information eller innehåll som presenteras på webbplatsen.

Varken OFRENCH.COM eller Ofrench ansvarar för leveransen, kvaliteten eller utförandet av någon enskild språklektion som bokas via OFRENCH.COM. Genom att registrera ett konto och godkänna dessa villkor godkänner både registrerade språkstudenter och registrerade språklärare att utförandet av OFRENCH.COM och Ofrenchs avtalsenliga skyldigheter gentemot både registrerade språkstudenter och språklärare med avseende på varje enskild bokning kommer att anses vara fullständig av meddelande om detaljerna i den bokningen till berörd språklärare och språkstudent i fråga via kundtjänsterna.

Någon tjänst som tillhandahålls via OFRENCH.COM sker på "som den är" -basis utan några garantier eller villkor av något slag, uttryckligen, underförstådd, lagstadgad, i all kommunikation med OFRENCH.COM, Ägaren, dess dotterbolag eller dess representanter eller på annat sätt med respekt för någon tjänst.

OFRENCH.COM och Ägaren och / eller dess dotterbolag avsäger sig specifikt alla underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång. Varken OFRENCH.COM, eller Ägaren eller dess dotterbolag garanterar att din användning av någon tjänst som tillhandahålls språklärare eller språkstudenter genom OFRENCH.COM kommer att vara säker, oavbruten, alltid tillgänglig eller felfri eller kommer att uppfylla dina krav, eller att eventuella brister på webbplatsen kommer att åtgärdas.

OFRENCH.COM och Ägaren och dess dotterbolag avstår allt ansvar, oavsett åtgärdsform, för handlingar eller utelämnanden från andra användare (inklusive obehöriga användare eller "hackare") på webbplatsen.

Definitioner

("Användare") avser både oberoende frilanslärare ("språklärare") och köpare av språkutbildningstjänster ("språkstudenter"). En användare kan vara språklärare, språkstudent eller båda.

("Webbplatsen") avser domänen OFRENCH.COM.

(”Språkutbildningstjänster”) betyder alla tjänster som tillhandahålls av en språklärare till en språkstudent via webbplatsen

(“Service (s)”) avser alla tjänster som tillhandahålls av OFRENCH.COM för att underlätta tillhandahållandet av språkutbildningstjänster av en språklärare till en språkstudent.

("Ägaren") hänvisar till Ofrench; Registrerad i Frankrike; Företagsnummer 2150872

(”Språklärare”) avser alla registrerade oberoende frilanslärare.

(”Språkstudenter”) avser alla köpare av språkutbildningstjänster via OFRENCH.COM-webbplatsen.

("Kontaktinformation") avser registrering av språkstudenter till ett onlinekonto på OFRENCH.COMs webbplats.

("Lektionsavgift") avser den totala avgiften per lektion. ("Konfidentiell information") avser all information överhuvudtaget och hur som helst som tillhandahålls med undantag av information som är offentlig eller måste lämnas för att följa lagen.

Diverse

OFRENCH.COM ägs och drivs av Ofrench; Registrerad i Frankrike; Företagsnummer 2150872

Lagar och förordningar

Bestämmelserna i detta avtal ska regleras av lagarna i Frankrike. Bestämmelserna i detta avtal är avskiljbara och, om någon bestämmelse i detta användaravtal anses vara ogiltig eller inte kan verkställas, kan denna bestämmelse tas bort och de återstående bestämmelserna kommer att tillämpas.

x
X
Favoriter
Registrera nytt konto
Har du redan ett konto?
Återställ lösenord
Jämför artiklar
  • totalt (0)
Jämför
0