Nauczyć się kanadyjskiego francuskiego? Kliknij tutaj,

Warunki świadczenia usług


Akceptacja warunków świadczenia usług i warunków

Rejestrując się lub korzystając z dowolnej Usługi OFRENCH.COM („Witryna internetowa”), zgadzasz się zaakceptować następujące warunki, które regulują dostęp i korzystanie z witryny OFRENCH.COM. Korzystając z OFRENCH.COM, akceptujesz również nasze warunki Polityka prywatności. Warunki te stanowią umowę prawną między Tobą a Ofrench („Właścicielem”) OFRENCH.COM w odniesieniu do Usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej i będą wiążące we wszystkich okolicznościach.

Nasz serwis - aby pomóc Ci zrozumieć, czego możesz oczekiwać od nas

Rejestrując się lub korzystając z dowolnej Usługi OFRENCH.COM („Witryna internetowa”), zgadzasz się zaakceptować następujące warunki, które regulują dostęp i korzystanie z witryny OFRENCH.COM. Korzystając z OFRENCH.COM, akceptujesz również nasze warunki Polityka prywatności. Warunki te stanowią umowę prawną między Tobą a Ofrench („Właścicielem”) OFRENCH.COM w odniesieniu do Usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej i będą wiążące we wszystkich okolicznościach.

Warunki ogólne - wszyscy użytkownicy

Niniejsza umowa może zostać zmieniona według naszego uznania w dowolnym momencie i zawsze na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za upewnienie się, że są oni w pełni świadomi warunków użytkowania. Dalsze korzystanie ze strony internetowej OFRENCH.COM będzie uważane za akceptację wszelkich zmian warunków użytkowania.

Aby korzystać z Usług świadczonych przez OFRENCH.COM, zarówno nauczyciele języka, jak i studenci języków będą musieli zarejestrować konto online („Dane kontaktowe”).

Wyłącznym obowiązkiem każdego zarejestrowanego Studenta Języka i każdego zarejestrowanego Nauczyciela Języka jest upewnienie się, że wszystkie dane osobowe, w tym kontaktowe adresy e-mail, są zawsze aktualne i dokładne. Akceptując niniejsze warunki, wszyscy Użytkownicy niniejszym zwalniają OFRENCH.COM i Ofrench z wszelkich roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wynikowych) wszelkiego rodzaju i charakteru, znanych i nieznanych, podejrzewanych i niepodejrzewanych, ujawnionych i nieujawnionych, które powstają z powodu niedokładności dane osobowe przechowywane na stronie internetowej OFRENCH.COM, systemach oraz wspierającej infrastrukturze i sprzęcie. Wszyscy użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść i dokładność wszelkich informacji publikowanych przez nich na OFRENCH.COM. Ani OFRENCH.COM, ani Właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w oparciu o jakiekolwiek informacje opublikowane na stronie internetowej OFRENCH.COM przez dowolnego zarejestrowanego Użytkownika.

OFRENCH.COM i Właściciel zastrzegają sobie prawo do zawieszenia lub wypowiedzenia członkostwa dowolnego zarejestrowanego użytkownika z dowolnego powodu. Zarejestrowanym Użytkownikom, których rejestracja została zakończona z powodu naruszenia niniejszych warunków, nie będą wypłacane żadne zwroty, płatności ani jakiekolwiek odszkodowania.

Nauczyciele języka mogą zakończyć członkostwo w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem terminowego zakończenia wszelkich zaległych usług szkoleniowych, które zaakceptowali w imieniu studenta języka.

Nauczyciele języka mogą zakończyć członkostwo w dowolnym momencie, ale ponoszą odpowiedzialność wobec Właściciela za wszelkie środki pieniężne zaległe w związku z Usługami szkolenia językowego przeprowadzonymi na ich wniosek przez Nauczyciela języka.

Ogólne obowiązki użytkownika

Wszyscy zarejestrowani użytkownicy zgadzają się nie publikować, nie rozpowszechniać, nie publikować ani w żaden inny sposób przekazywać obraźliwych materiałów, w tym obraźliwego języka, fotografii ani żadnych innych materiałów o charakterze obraźliwym lub seksualnym. Naruszenie tego warunku przez któregokolwiek członka spowoduje zakończenie rejestracji tego członka i może skutkować powiadomieniem odpowiednich organów.

Wszyscy zarejestrowani Użytkownicy zobowiązują się nie publikować, nie rozpowszechniać, nie publikować ani w żaden inny sposób nie umieszczać na stronie internetowej OFRENCH.COM kodu komputerowego, który bezpośrednio lub pośrednio zawiera linki do innej witryny internetowej bez naszej wyraźnej zgody.

Wszyscy zarejestrowani użytkownicy zgadzają się nie rozpowszechniać ani nie udostępniać danych dotyczących nazwy użytkownika żadnej innej osobie ani firmie w celu umożliwienia innym korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem OFRENCH.COM.

Wszyscy zarejestrowani Użytkownicy gwarantują i poświadczają, że mogą tworzyć prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem.

Wszyscy zarejestrowani Użytkownicy będą bronić, zabezpieczać i chronić przed OFRENCH.COM i Właścicielem, jego przedstawicielami, dyrektorami, pracownikami, agentami, podmiotami powiązanymi i stronami trzecimi, przed wszelkimi stratami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym opłatami prawnymi) związanymi lub powstającymi z korzystania z OFRENCH.COM.

Wszyscy zarejestrowani Użytkownicy zgadzają się, że ani OFRENCH.COM, ani Właściciel nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie zgony, groźby, delikty lub szkody wyrządzone przez innego zarejestrowanego Użytkownika, szkody za straty danych, utratę programów, koszty przerw w świadczeniu usług lub zamawianie usług zastępczych) bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z usług szkolenia językowego świadczonych za pośrednictwem OFRENCH.COM.

Nie będziesz w żaden sposób kopiować, modyfikować, publikować, przesyłać, wyświetlać, sprzedawać, rozpowszechniać ani reprodukować materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub innych chronionych informacji zastrzeżonych bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela takich materiałów.

Rejestracja studencka

Podczas rejestracji jako student języka będziesz musiał podać dane osobowe, które nie ograniczają się do twojego pełnego imienia i nazwiska; Twój adres email; Twoja lokalna strefa czasowa (jeśli dotyczy). Rejestrując konto, potwierdzasz, że masz ponad 16 lat i akceptujesz warunki użytkowania. Aby korzystać z platformy OFRENCH.COM, konieczne będzie również skonfigurowanie konta Skype, abyśmy mogli połączyć Cię z wybranym nauczycielem języka.
Wykorzystanie dostarczonych przez Ciebie informacji będzie zgodne z witryną internetową Polityka prywatności. Przez okres członkostwa zgadzasz się na warunki użytkowania.

Rejestracja nauczyciela

Podczas rejestracji jako nauczyciel języka będziesz musiał podać dane osobowe, które nie ograniczają się do twojego pełnego imienia i nazwiska; Twój adres email; Twoja data urodzenia; Twój język ojczysty; Twój adres; Twój Kraj Zamieszkania; twoja prowincja; Twoje umiejętności; Twoja dostępność do nauczania; Twoja lokalna strefa czasowa (jeśli dotyczy) i miejsce, w którym o nas słyszałeś. Zostaniesz również poproszony o potwierdzenie, że masz ponad 18 lat i że akceptujesz warunki użytkowania. Aby korzystać z platformy OFRENCH.COM, będziesz również musiał skonfigurować konto Skype i powiadomić się o swojej nazwie Skype jako warunek umieszczenia profilu czesnego na OFRENCH.COM.
Po rejestracji nauczyciele języka będą zobowiązani do stworzenia szczegółowego profilu zawierającego dodatkowe informacje dotyczące ich pochodzenia, doświadczenia w nauczaniu języka, kwalifikacji i podejścia do nauczania, co pozwoli uczniom języka na dokonanie świadomego wyboru. Wszyscy nauczyciele języka są zobowiązani do przesłania wypełnionego szczegółowego profilu do OFRENCH.COM, który musi zostać zatwierdzony, zanim nauczyciel języka będzie mógł przyjąć studentów języka. OFRENCH.COM zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian, poprawek i zmian w profilach Nauczycieli Językowych w celu zapewnienia profesjonalnej prezentacji profili Nauczycieli Językowych.
Wykorzystanie dostarczonych przez Ciebie informacji będzie zgodne z witryną internetową Polityka prywatności. Przez okres członkostwa zgadzasz się na warunki użytkowania.
Nauczyciel, który zarejestruje się na stronie, wyraża wyraźną zgodę na OFRENCH.COM, że jego profil pozostaje widoczny na stronie przez co najmniej 24 miesięcy. W przypadku, gdy Nauczyciel nie będzie chciał uczyć francuskiego przez OFRENCH.COM, jego profil będzie nadal widoczny na stronie z pustym planistą pracy, przez dodatkowy okres 12, po otrzymaniu przez OFRENCH.COM wyraźnego zamówienia od Nauczyciela .

Studenci języków - rezerwacja i płatność

Akceptując niniejsze warunki, wszyscy studenci języków zgadzają się zarezerwować czas lekcji z zarejestrowanymi nauczycielami języka OFRENCH.COM za pośrednictwem strony internetowej OFRENCH.COM oraz uiścić wszystkie opłaty lekcyjne należne Of Ofen za ułatwienie takich rezerwacji.

Wszystkie lekcje muszą być zaplanowane przy użyciu systemu OFRENCH.COM przez ucznia języka, który wybiera dostępny czas lekcji z internetowego planu pracy nauczyciela języka i kończy proces rezerwacji.

Niezastosowanie się do powyższej procedury rezerwacji, aw szczególności wszelkie działania podjęte przez zarejestrowanego Studenta Języka w celu umówienia czasu nauki z zarejestrowanym Nauczycielem Języka OFRENCH.COM w inny sposób, taki, że Opłata za lekcję nie zostanie wypłacona Ofrench, skutkują wygaśnięciem członkostwa tego Ucznia Językowego i zainteresowanego Nauczyciela Języka, lub wszczęcie postępowania prawnego przeciwko temu Uczniowi Języka lub Nauczyciela Języka w celu odzyskania wszelkich środków pieniężnych uznanych za należne z Ofrench.

Wszyscy zarejestrowani Studenci Języka zgadzają się, aby Ofrench działał w ich imieniu jako agent w celu rezerwacji lekcji u konkretnego Nauczyciela Języka w ich imieniu. Wszystkie opłaty za rezerwację pobierane przez Ofrench w związku z rezerwacją i planowaniem lekcji z zarejestrowanymi lektorami są należne wyłącznie od zarejestrowanego Studenta, który dokonał rezerwacji. Warunek ten nie ogranicza jednak możliwości Ofrench do dochodzenia wszelkich kwot należnych firmie od zarejestrowanego nauczyciela języka lub danego ucznia.

Studenci języków - zwroty kosztów - rezygnacja

Zasady zwrotów

Przypadek 1) Zarejestrowani studenci języków są uprawnieni do pełnego zwrotu opłaty rezerwacyjnej zapłaconej za lekcję lub lekcje anulowane przez nauczyciela języka oraz za lekcję lub lekcje niepotwierdzone przez nauczyciela języka do 1 godziny przed rozpoczęciem lekcji.

W takich okolicznościach nastąpi pełny zwrot opłat.

Przypadek nr 2) Studenci języków zarejestrowanych mają prawo do pełnego zwrotu opłaty za rezerwację zapłaconej za lekcję lub lekcje, w których nauczyciel języka nie uczestniczy w lekcji w całości. 

W takich okolicznościach prośby o zwrot pieniędzy powinny być kierowane przez danego Studenta języka, klikając „Zgłoś problem” po upływie czasu lekcji.

Wszystkie lekcje, które są zakłócone lub nie odbywają się, kwalifikują się do pełnego zwrotu kosztów, pod warunkiem, że otrzymamy powiadomienie w ciągu 7 dni roboczych od daty lekcji.

Język Uczeń zostanie poproszony o podanie wszystkich szczegółów dotyczących lekcji, w tym daty i godziny lekcji, nauczyciela języka i charakteru skargi. Po weryfikacji skargi przez Ofrench, która będzie obejmowała potwierdzenie faktów od zainteresowanego Nauczyciela Języka, Ofrench może, według własnego uznania, zdecydować o zwrocie Opłat Rezerwacyjnych na Twój Portfel Elektroniczny w ciągu około 7 dni roboczych. .

Przypadek # 3) Zarejestrowany student języka może być uprawniony do pełnego zwrotu opłaty rezerwacyjnej zapłaconej w związku z lekcją lub lekcjami, w przypadku których uczeń Langauage może udowodnić, że wystąpił problem z lekcją pod względem jakości. 

Język Uczeń zostanie poproszony o podanie wszystkich szczegółów dotyczących lekcji, w tym daty i godziny lekcji, nauczyciela języka i charakteru skargi. Po weryfikacji skargi przez Ofrench, która będzie obejmowała potwierdzenie faktów od zainteresowanego Nauczyciela Języka, Ofrench może, według własnego uznania, zdecydować o zwrocie Opłat Rezerwacyjnych na Twój Portfel Elektroniczny w ciągu około 7 dni roboczych. .

Ważne:

1) Pełny zwrot jest równy kwocie opłaty za lekcję plus opłaty za transakcję.

2) Zwroty środków zostaną przekazane na indywidualny portfel elektroniczny na platformie OFRENCH.COM. Saldo można wykorzystać wyłącznie do rezerwacji lekcji na platformie OFRENCH.COM.

W przypadku, gdy Student wykorzysta swój Kredyt, aby zarezerwować Korepetytora po niższej stawce godzinowej, Student będzie mógł wykorzystać saldo na zarezerwowanie kolejnej lekcji.

3) OFRENCH.COM nigdy nie zwróci środków za pomocą karty kredytowej lub systemu PayPal ani żadnej innej metody płatności, w żadnym przypadku ani w żadnych okolicznościach.

Zasady anulowania

Jeśli z jakiegokolwiek powodu Uczeń nie może zaplanować lekcji, będzie mógł anulować lekcję bez ponoszenia kosztów, pod warunkiem, że Nauczyciel zostanie powiadomiony o 4 godzinach.

Po anulowaniu, Uczeń jest automatycznie zwracany przez naszą platformę (w formie E-Kredytów), dzięki czemu Student może przełożyć lekcję na inny czas z Francuskim Tutorem lub zarezerwować innego Tutora.

Anulowanie lekcji francuskiego jest bezpłatne i łatwe:

1) Zaloguj się na Twoje konto

2) Kliknij „Spotkania”

3) Naciśnij przycisk „Anuluj” znajdujący się obok Lekcji, którą chcesz anulować.

 

Nauczyciele języka - warunki ogólne

Akceptując niniejsze warunki, wszyscy zarejestrowani lektorzy języka wyrażają zgodę na to, że umieszczając zatwierdzony profil na OFRENCH.COM, wyrażają chęć zawarcia bezpośredniej umowy z każdym zarejestrowanym studentem języka w celu świadczenia usług szkolenia językowego. Ponadto wszyscy zarejestrowani lektorzy języka akceptują, że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wykonanie, jakość i wypełnienie wszystkich zobowiązań umownych między nimi a zarejestrowanym studentem języka OFRENCH.COM w odniesieniu do usług szkolenia językowego zaplanowanych przez tego ucznia.

Wyrażając zgodę na niniejsze warunki, nauczyciele języków gwarantują, że są samozatrudnieni, a zatem odpowiadają za przestrzeganie wszystkich podatków dochodowych i innych podatków, które powinni odpowiednio rozliczać w ramach jurysdykcji podatkowej mającej zastosowanie do nich.

Wszyscy zarejestrowani nauczyciele języków są opłacani przez Ofrench za pośrednictwem PayPal za lekcje podane w całości. Nauczyciele języka są obowiązani wyłącznie upewnić się, że mogą otrzymywać fundusze za pośrednictwem PayPal w kraju zamieszkania.

Nauczycielom języka wyraźnie zabrania się negocjowania lub omawiania opłaty za lekcję bezpośrednio lub pośrednio z uczniem języka. Członkostwo któregokolwiek Nauczyciela Języka, który narusza ten warunek, zostanie natychmiast rozwiązane i żadne odszkodowanie nie zostanie wypłacone w związku z Usługą Szkolenia Językowego świadczoną Uczniowi Języka przez tego Nauczyciela Języka.

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia członkostwa dowolnego Nauczyciela Języka w dowolnym momencie.

Nauczyciele języka - zgodność z procedurą rezerwacji

Akceptując niniejsze Warunki, wszyscy zarejestrowani Nauczyciele Języka zgadzają się nie kontaktować się z żadnym zarejestrowanym Uczniem Języka OFRENCH.COM, bezpośrednio lub pośrednio, w celu umówienia czasu na naukę z tym Uczniem za pośrednictwem jakiegokolwiek mechanizmu innego niż strona internetowa OFRENCH.COM. Wszyscy zarejestrowani lektorzy języka zgadzają się nie angażować się ani nie promować żadnych działań z zamiarem organizowania lekcji z uczniem języka poza stroną OFRENCH.COM. Działalność tego rodzaju jest wyraźnie zabroniona na mocy naszych warunków świadczenia usług i podważa zaufanie, bezpieczeństwo i legalność rynku OFRENCH.COM.

Wszystkie lekcje muszą być zaplanowane za pomocą systemu OFRENCH.COM przez Studenta języka, który wybiera dostępny czas lekcji z Twojego programu online i kończy proces rezerwacji. Jako lektor jesteś odpowiedzialny za zrozumienie prawidłowej procedury rezerwacji i upewnienie się, że uczniowie jej przestrzegają.

Szczególnie niedozwolona działalność obejmuje:

Komunikacja przez e-mail, Skype lub inne środki w celu zaplanowania i zorganizowania lekcji ze Studentem Języka w sposób mający na celu obejście naszej struktury opłat i uniknięcie uiszczenia Opłaty za Lekcje na OFRENCH.COM.

Umieszczenie informacji kontaktowych (w tym adresów URL i zdjęć) na profilu nauczyciela, które bezpośrednio lub pośrednio promują usługę poza witryną internetową OFRENCH.COM.

Nieprzestrzeganie niniejszych warunków przez zarejestrowanego Lektora Języka, w szczególności jakiekolwiek działania podjęte przez zarejestrowanego Lektora Języka, mające na celu prywatne zorganizowanie zajęć z zarejestrowanym Uczniem Języka OFRENCH.COM w jakikolwiek inny sposób, taki jak Lekcja Opłata nie jest wypłacana Ofrench, może skutkować wypowiedzeniem członkostwa zarówno tego Nauczyciela Języka, jak i Członka danego Ucznia, a także wszczęcie postępowania sądowego przeciwko temu Nauczycielowi Językowemu lub zainteresowanemu Uczniu Języka w celu odzyskania wszelkich pieniędzy uznanych za należne Ofrench.

Nauczyciele języka - świadczenie usług szkolenia językowego

Wszyscy nauczyciele języków zgadzają się zapewnić wysokiej jakości usługi szkoleniowe dla każdego ucznia języka w odpowiednim czasie. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub zawieszenia członkostwa każdego Nauczyciela Języka, którego ocena spadnie poniżej naszego wymaganego standardu, co oznacza pozytywną ocenę gwiazd 4 (poza 5) lub wyższą. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wymaganego standardu w dowolnym momencie.

Wszyscy zarejestrowani nauczyciele języków zgadzają się być w pełni obecni i gotowi do nauczania przez Skype we właściwym czasie.

Nauczyciele języka - zapewnianie analityki i informacji zwrotnej od uczniów

Wszyscy nauczyciele języków zgadzają się udzielać dokładnych i kompletnych informacji zwrotnych oraz analiz postępów każdego ucznia na końcu każdej lekcji. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania lub zawieszenia członkostwa każdego Nauczyciela Języka, który nie zapewni dokładnej i kompletnej analizy swoim uczniom na koniec każdej lekcji.

Nauczyciele języka - zasady anulowania lekcji

Nauczyciele języka mogą anulować zaplanowaną lekcję z uczniem języka co najmniej 1 godzinę przed jej rozpoczęciem. W takim przypadku nauczyciele języków muszą poinformować administratora witryny ([email protected]) i studentów języków. Lekcji nie można anulować na mniej niż 1 godzinę przed rozpoczęciem lekcji. W przypadku, gdy Korepetytorzy nie anulują zaplanowanej lekcji i nie wezmą udziału w zaplanowanej lekcji, Korepetytorzy mogą zostać poproszeni o zwrot wszelkich kwot zapłaconych przez tego Ucznia Języka na OFRENCH.COM za anulowane lekcje.

Nauczyciele języka - planowanie pracy

Jako nauczyciel OFRENCH.COM masz całkowitą swobodę w ustalaniu własnych godzin.
Klienci mogą rezerwować tylko te przedziały czasowe, które udostępniasz. Twój profil będzie nadal pojawiał się na naszym rynku, jeśli Twój plan pracy jest pusty, ale nie będą mogli zarezerwować czasu lekcji.
Nauczyciel, który chce zmienić swoje godziny, musi to ustawić tutaj https://ofrench.com/my-account/manage-availability/

Komunikacja między użytkownikami

OFRENCH.COM i Ofrench zastrzegają sobie prawo do monitorowania komunikacji pomiędzy wszystkimi zarejestrowanymi Użytkownikami w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa OFRENCH.COM oraz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim Użytkownikom OFRENCH.COM. Komunikacja między Użytkownikami OFRENCH.COM za pośrednictwem któregokolwiek z narzędzi lub funkcji, które Państwu udostępniamy (w tym nieotwarte wiadomości wysyłane za pośrednictwem naszego systemu komunikacyjnego) może być monitorowana przez personel OFRENCH.COM w celu zapobiegania oszustwom, zapobiegania nadużyciom OFRENCH. Witryna .COM i identyfikacja prób uniknięcia lub obejścia naszej struktury opłat lekcyjnych.

Korzystanie ze skype

Rejestrując się lub korzystając z jakiejkolwiek usługi świadczonej przez OFRENCH.COM, wszyscy Użytkownicy potwierdzają, że ani OFRENCH.COM, ani Właściciel nie są odpowiedzialni za jakość interfejsu Skype ani za jakość komunikacji między uczniem a lektorem języka za pomocą Skype. Skype jest rozwiązaniem komunikacyjnym strony trzeciej i nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za OFRENCH.COM lub Ofrench.

Nasza odpowiedzialność wobec ciebie

OFRENCH.COM i Właściciel nie gwarantują dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji lub treści prezentowanych na stronie internetowej.

Ani OFRENCH.COM, ani Ofrench nie są odpowiedzialne za dostarczenie, jakość lub wydajność jakiejkolwiek indywidualnej lekcji języka zarezerwowanej za pośrednictwem OFRENCH.COM. Rejestrując konto i wyrażając zgodę na niniejsze warunki, zarówno zarejestrowani studenci języka, jak i zarejestrowani nauczyciele języków zgadzają się, że wykonanie zobowiązań umownych OFRENCH.COM i Ofrench wobec zarejestrowanych uczniów i nauczycieli języków w odniesieniu do każdej indywidualnej rezerwacji zostanie uznane za zakończone przez powiadomienie o szczegółach tej rezerwacji odpowiedniego lektora i ucznia za pośrednictwem obsługi klienta.

Każda Usługa świadczona za pośrednictwem OFRENCH.COM odbywa się na zasadzie „tak jak jest”, bez żadnych gwarancji ani warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych, we wszelkiej komunikacji z OFRENCH.COM, Właścicielem, jego podmiotami stowarzyszonymi lub przedstawicielami, lub w inny sposób z szacunek dla dowolnej Usługi.

OFRENCH.COM i Właściciel i / lub podmioty stowarzyszone wyraźnie zrzekają się wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. Ani OFRENCH.COM, ani Właściciel ani jego podmioty stowarzyszone nie gwarantują, że korzystanie z jakiejkolwiek Usługi świadczonej nauczycielom języków lub studentom języków za pośrednictwem OFRENCH.COM będzie bezpieczne, nieprzerwane, zawsze dostępne lub wolne od błędów lub spełni Twoje wymagania, lub że wszelkie usterki witryny sieci Web zostaną poprawione.

OFRENCH.COM oraz Właściciel i podmioty stowarzyszone zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności, niezależnie od formy działania, za działania lub zaniechania innych Użytkowników (w tym nieautoryzowanych Użytkowników lub „hakerów”) na stronie internetowej.

Definicje

(„Użytkownicy”) odnoszą się zarówno do niezależnych nauczycieli języków obcych („nauczycieli języków”), jak i nabywców usług szkolenia językowego („uczniów języków”). Użytkownik może być nauczycielem języka, uczniem języka lub jednym i drugim.

(„Witryna internetowa”) odnosi się do domeny OFRENCH.COM.

(„Usługi szkolenia językowego”) oznaczają każdą usługę świadczoną przez nauczyciela języka uczniowi języka za pośrednictwem strony internetowej

(„Usługa (-y)”) odnosi się do wszelkich usług świadczonych przez OFRENCH.COM w celu ułatwienia świadczenia usług szkolenia językowego przez nauczyciela języka dla ucznia.

(„Właściciel”) oznacza Ofrench; Zarejestrowano we Francji; Firma nr 2150872

(„Nauczyciele języka”) oznaczają wszystkich zarejestrowanych niezależnych nauczycieli języków obcych.

(„Studenci języków”) oznacza każdego nabywcę usług szkolenia językowego za pośrednictwem strony internetowej OFRENCH.COM.

(„Dane kontaktowe”) odnosi się do rejestracji Studentów Językowych na koncie online na stronie internetowej OFRENCH.COM.

(„Opłata za lekcję”) oznacza całkowitą opłatę za lekcję. („Informacje poufne”) odnosi się do wszelkich informacji i niezależnie od tego, które są dostarczane, z wyjątkiem informacji, które są własnością publiczną lub muszą zostać ujawnione w celu zachowania zgodności z prawem.

Różne

OFRENCH.COM jest własnością Ofrench i jest przez nią zarządzany; Zarejestrowano we Francji; Firma nr 2150872

Prawa i regulacje

Postanowienia niniejszej umowy podlegają prawu francuskiemu. Postanowienia niniejszej umowy można rozdzielić i jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy użytkownika zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to może zostać usunięte, a pozostałe postanowienia zostaną wykonane.

x
X
Ulubione
Zarejestruj nowe konto
Posiadasz już konto?
Zresetuj hasło
Porównaj przedmioty
  • Razem (0)
Porównaj
0