Nauczyć się kanadyjskiego francuskiego? Kliknij tutaj,

Najlepsze sztuczki koniugacji czasowników nieregularnych w języku francuskim

9

W przeciwieństwie do angielskiego, francuskie czasowniki nieregularne są trudne do zrozumienia. Pozwól, że nauczymy Cię, jak łatwo zrozumieć francuskie czasowniki nieregularne i jak ich używać bez wysiłku!

Na końcu tego artykułu znajdziesz quiz, aby sprawdzić swoją wiedzę na temat czasowników nieregularnych w języku francuskim → OK, zabierz mnie do quizu!

Jeśli czasowniki regularne / nieregularne i ich wiele różnych pisowni koniugacji zaczynają być mylące, nie musisz się martwić! W tym artykule z łatwością złamiesz koniugację francuskich czasowników nieregularnych.

Zrozumienie francuskich czasowników nieregularnych

Jak sama nazwa wskazuje, czasowniki nieregularne to takie czasowniki które nie przestrzegają wspólnych zasad koniugacja. Kilka przykładów czasowników i ich wzorców koniugacji do przestrzegać wspólnych zasad:

czasowniki kończące się na -er : ten sam wzorzec zmian
czasowniki kończące się na -ir i -re : ten sam zestaw reguł koniugacji

Musisz jednak nauczyć się koniugacji czasowników nieregularnych indywidualnie.

Ale to nie znaczy, że musisz zagłębiać się w każdy czasownik nieregularny w słowniku francuskim. Nadal istnieją zasady, które mają zastosowanie do popularnych typów czasowników nieregularnych. Można je grupować razem i można wykonać wspólną koniugację.

Wzory i sztuczki do koniugacji czasowników nieregularnych w języku francuskim:

4 Najczęstsze czasowniki nieregularne

Zacznijmy więc od 4 najczęściej używanych czasowników nieregularnych w języku francuskim. Chociaż tych 4 nie można pogrupować razem, a każdy z czasowników ma własny zestaw reguł, jeśli chodzi o koniugację, ich częste użycie w języku francuskim ułatwia ich zapamiętanie. Najpierw jednak musisz się z nimi zapoznać:

Être (Być)

Czasownik czysto nieregularny, être jest często używany i może być uważany za niezbędny czasownik. Czasownik znajduje również zastosowanie w tworzeniu passé composé (czas idealny) działając jako pomocnik. Na przykład: Ne sont‐ils pas partis? (Czy nie wyszli?)

koniugacja Ich angielskie znaczenie
Je suis  (Jestem)
Tu es  (Ty jesteś)
Il/Elle/On est  (On / Ona / Jeden jest)
Nous sommes  (Jesteśmy)
Vous êtes  (Ty jesteś)
Ils/Elles sont (Oni są)

Avoir (Mieć)

Kolejny czasownik tworzący passe composé: Avoir jest również oceniany jako ważny czasownik używany jako główny czasownik pomocniczy. Na przykład: J’ai mangé du pain. (Zjadłem trochę chleba).

koniugacja Ich angielskie znaczenie
J’ai (Mam)
Tu as Ty masz
Il/elle/on a On / ona / to / jeden ma
Nous avons Mamy
Vous avez Ty masz
Ils/elles ont Mają

Aller (Iść)

Aller służy do tworzenia futur proche napięty i jest czasownikiem nieregularnym. Na przykład: Je vais aller au cinema.(Idę do kina).

koniugacja Ich angielskie znaczenie
Je vais idę
Tu vas Ty idź
Il/elle/on va On / ona / to / jeden idzie
Nous allons Idziemy
Vous allez Ty idź
Ils/elles vont Idą

Faire (Do zrobienia)

Jeden z najbardziej przydatnych czasowników nieregularnych w słowniku francuskim, Faire jest używany w wielu różnych sytuacjach.
Na przykład:
Je fais mes devoirs rapidement (Szybko odrabiam pracę domową)
Je suis en train de faire mes devoirs rapidement (Szybko odrabiam lekcje.)
faire attention (uważać / uważać)
faire le ménage (do prac domowych / domowych).

koniugacja Ich angielskie znaczenie
Je fais Ja
Tu fais Robisz
Il/elle/on fait On / ona / to / jeden to robi
Nous faisons Mamy
Vous faites Robisz
Ils/elles font Oni robią

Obejrzyj poniższy film, aby zobaczyć, jak czasowniki nieregularne są koniugowane w czasie teraźniejszym:

 

Pisownia zmieniająca czasowniki

Czasowniki zmieniające pisownię są jednymi z najbardziej irytujących. Ogólnie rzecz biorąc, te czasowniki są łatwo koniugowane zgodnie z regułami, które pasują do ich odpowiednich końcówek bezokoliczników.

Jednak w przypadku użycia z tym tematem nous i / lub vous, pisownia odmienianego czasownika zmienia się inaczej. Może być dodatkowa litera do dodania lub akcent do dodania lub modyfikacji.

Czasowniki kończące się na -ger

Kiedy te czasowniki znajdują się w nous forma, ich pisownia różni się od innych czasowników. Służy głównie do wymowy, ale zauważysz to w niektórych czasach, gdy czasowniki, takie jak nager, arranger, changer, corriger, déménager, déranger itp. są w swoich nous forma „e”, które następuje po literze „g”, pozostaje nawet w swojej formie sprzężonej. Chodzi po prostu o zachowanie miękkiego dźwięku „g” podczas wymawiania tych czasowników.
Na przykład:

Nous nageons (Pływamy)
Nous déménageons de notre maison(Wyprowadzamy się z naszego domu)

Czasowniki pominięcia akcentu

Podczas koniugacji tych czasowników może być konieczne zmodyfikowanie akcentu w zależności od tematu. Te czasowniki bardzo przypominają swoje bezokoliczniki, gdy są koniugowane w nous & vous formy.
Na przykład:

Czasownik kupić: acheter (czasownik w formie bezokolicznika) J’achète (sprzężone w czasie teraźniejszym prostym)
Czasownik preferować: Préférer (czasownik w formie bezokolicznika) Ils/Elles préfèrent (sprzężone w czasie teraźniejszym prostym)

Czasowniki dodawania akcentu

W przeciwieństwie do czasowników pomijających akcent, do tych rodzajów czasowników dodawany jest akcent. Typowe przykłady to commencer i effacer. Akcent jest dodawany w nous i vous formy.

Czasownik na początek: Commencer (czasownik w formie bezokolicznika) Nous commençons (sprzężone w czasie teraźniejszym prostym)
Czasownik do usunięcia: Effacer (czasownik w formie bezokolicznika) Nous effaçons (sprzężone w czasie teraźniejszym prostym)

Zachowaj czasowniki „Y”

Podobnie jak w języku angielskim, czasowniki pisane przez „y” podlegają tej samej zasadzie konwersji, gdy są koniugowane: „y' zmiany w 'i”. Uwaga: dotyczy to różnych czasów i zależy od zaimka osobowego, z którym czasownik jest koniugowany.

Na przykład:

Czasownik do zapłaty: Payer (bezokolicznik) Tu paies (sprzężone w czasie teraźniejszym prostym)
Czasownik do wysłania: Envoyer (bezokolicznik) Ils/Elles envoient (sprzężone w czasie teraźniejszym prostym)

Czasowniki nieregularne w Pouvoir Rodzina

Innym złożonym czasownikiem we francuskim słowniku jest Pouvoir. Czasowniki w tej rodzinie nie są koniugowane w identyczny sposób, ale zauważysz, że każdy z nich ma pary środkowych samogłosek, gdy są w je, tu and il/elle/on formy.

Na przykład:

pouvoir (aby móc) ma środkową parę samogłosek eu  po sprzężeniu - je peux, tu peux, il/elle/on peut
savoir (wiedzieć) ma środkową parę samogłosek ai po sprzężeniu - je sais, tu sais, il/elle/on sait

Aby to uprościć, plik je i tu formularze są takie same i tylko il/elle/on Forma zmienia się i kończy na „t”. Warto również zauważyć, że po sprzężeniu w nous i vous formy te czasowniki są bardzo podobne do ich formy bezokolicznika.

Pouvoir (Być w stanie)

Pouvoir, wspólny czasownik jest używany wraz z bezokolicznikiem i jest wyrażeniem robienia czegoś. Na przykład: Je peux chanter (Potrafię śpiewać)

Vouloir (Chcieć)

Vouloir, częsty czasownik jest używany z innym czasownikiem lub rzeczownikiem. Na przykład: Elle veut du pain (Ona chce trochę chleba)

Savoir (Wiedzieć)

Savoir i connaître są często zdezorientowani, ale oba mają inne znaczenie. Savoir wskazuje, że zna fakt, podczas gdy connaitre oznacza na przykład poznanie osoby lub miejsca.

Tak więc można powiedzieć Vous savez que la tour Eiffel est l’une des Sept Merveilles? (Czy wiesz, że wieża Eiffla to jeden z siedmiu cudów świata?)

Czasowniki nieregularne w Mettre Rodzina

Będzie to łatwe do nauczenia, ponieważ czasowniki podlegają tej samej zasadzie w przypadku koniugacji. Co więcej, czasowniki mają łatwe do zapamiętania znaczenia i są bardzo podobne do ich angielskich odpowiedników.

Przykłady:

Francuski czasownik Angielskie znaczenie
admettre przyznać
promettre obiecać
permettre zezwolić
soumettre złożyć

Mettre (to put) znajduje zastosowanie w kilku wyrażeniach, takich jak mettre les draps (aby odłożyć arkusze).

Po tym wzorze następują wszystkie czasowniki w tej rodzinie.

Czasowniki nieregularne w Prendre Rodzina

Pandemia prendre (do wzięcia) rodzina jest również sprzężona w ten sam sposób. Jednak jedyną zmianą jest to, że litera „d” jest używana tylko w liczbie pojedynczej, podczas gdy w liczbie mnogiej Ils/Elles forma jest zastępowana dodatkowym „n”.
Kilka przykładów:

Apprendre (uczyć się)-  J’apprends (Uczę się) Ils/Elles apprennent (Oni się uczą)
Comprendre (rozumieć) - Tu comprends (Rozumiesz) Ils/Elles comprennent (Oni rozumieją)
Surprendre (zaskoczyć) - Il surprend (On zaskakuje) Ils/Elles surprennent (Zaskakują)

Ponownie, możesz stosować te same wzorce koniugacji dla wszystkich czasowników wymienionych powyżej.

Czasowniki nieregularne w Venir Rodzina

Są łatwe do zapamiętania; czasowniki w venir (w przyszłości) rodzina ma te same zasady koniugacji. Jedynym wyjątkiem jest to, że nous i vous formularze nie mają „ie.”
Oto kilka przykładów:

Tenir (trzymać / zatrzymać) - Je tiens (Trzymam) Vous tenez (Trzymasz)
Obtenir (pozyskać) - Tu obtiens (Otrzymujesz) Nous obtenons (Otrzymujemy)
Devenir (zostać) - Il devient (On staje się) Vous devenez (Stajesz się)
Appartenir (należeć) - J’appartiens (Ja należę) Nous appartenons (Należymy)

Czasowniki nieregularne w Partir Rodzina

Te czasowniki są pisane inaczej, ale w przypadku koniugacji obowiązują te same zasady. Praktyczną zasadą jest usunięcie trzech ostatnich liter czasownika w formie bezokolicznika („tir"Lub"mir”) I dodaj odpowiednie zakończenia. W czasach pojedynczych koniugacje są zgodne ze wzorem, tj. „S”, „s”, „t”.

Jednak podczas koniugacji w liczbie mnogiej zauważysz, że są one bardzo podobne do regularnych -er czasowniki

Na przykład czasownik: Partir (zostawiać) - Je pars pour le bureau à 8 (Wychodzę do biura o 8).
Niektóre inne czasowniki należą do tej samej rodziny sortir (do wyjścia), mentir (kłamać), dormir (spać) i sentir (czuć).

Podsumowując, większość francuskich czasowników na szczęście przestrzega podanych reguł. Niestety, są takie, które tego nie robią i ważne jest, aby o nich pamiętać, próbując nauczyć się francuskiego.
Ale jeśli uważnie przeczytałeś ten artykuł, jesteś teraz świadomy większości tych czasowników, ich zasad i różnych zastosowań w języku francuskim. Niesamowite, prawda, jak łatwo nauczyliśmy się jednego z najbardziej skomplikowanych elementów francuskiego?

Zacznij więc ćwiczyć, ponieważ im więcej ćwiczysz, tym więcej się uczysz i tym lepiej jesteś w koniugacji! Aby uzyskać dodatkową pomoc i pomoc, możesz połączyć się z naszym Tutorzy francuscy.

Quiz: Sprawdź swoją znajomość francuskich czasowników nieregularnych!

0%
910
Jak odmieniać czasowniki nieregularne w języku francuskim, najlepsze sztuczki, aby odmieniać czasowniki nieregularne w języku francuskim

Francuskie Czasowniki Nieregularne

1 / 6

Vous (avez / ait / seekirez / ont) un gentil chien.

Angielski: Masz fajnego psa.

2 / 6

Il (a / est / suis / sont) grand.

Angielski: Jest wysoki.

3 / 6

Nous (vont / vons / allont / allons) chez notre grand-mère.

Angielski: Jedziemy do naszych babć.

4 / 6

Les enfants (font / faisons / faisez / fait) wywołuje devoirs.

Angielski: Dzieci odrabiają lekcje.

5 / 6

Magazyn Ils (lis / lit / lisons / lisent) un.

Angielski: Czytają magazyn.

6 / 6

Tu (savais / sait / sais / savent) compter jusu'à 100.

Angielski: Wiesz, jak liczyć do 100.

Twój wynik to

0%

x
X
Ulubione
Zarejestruj nowe konto
Posiadasz już konto?
Zresetuj hasło
Porównaj przedmioty
  • Razem (0)
Porównaj
0