Lær kanadisk fransk? Gå hit

Vilkår for bruk og betingelser


Aksept av vilkår og betingelser

Ved å registrere eller bruke en hvilken som helst tjeneste levert av OFRENCH.COM (“Nettstedet”), godtar du følgende vilkår og betingelser som styrer tilgang og din bruk av OFRENCH.COM-nettstedet. Ved å bruke OFRENCH.COM godtar du også vilkårene i vår Personvern. Vilkårene og betingelsene skal utgjøre en juridisk avtale mellom deg og Ofrench, ("Eieren") av OFRENCH.COM med hensyn til tjenestene som tilbys via nettstedet, og skal være bindende under alle omstendigheter.

Vår tjeneste - for å hjelpe deg å forstå hva du kan forvente av oss

Ved å registrere eller bruke en hvilken som helst tjeneste levert av OFRENCH.COM (“Nettstedet”), godtar du følgende vilkår og betingelser som styrer tilgang og din bruk av OFRENCH.COM-nettstedet. Ved å bruke OFRENCH.COM godtar du også vilkårene i vår Personvern. Vilkårene og betingelsene skal utgjøre en juridisk avtale mellom deg og Ofrench, ("Eieren") av OFRENCH.COM med hensyn til tjenestene som tilbys via nettstedet, og skal være bindende under alle omstendigheter.

Generelle vilkår - alle brukere

Denne avtalen kan endres etter eget skjønn når som helst, og det skal alltid være brukerens ansvar å sikre at de er fullt klar over vilkårene og betingelsene for bruk. Fortsatt bruk av nettstedet OFRENCH.COM vil bli ansett å utgjøre aksept for enhver endring av vilkårene og betingelsene for bruk.

For å kunne bruke tjenesten / tjenestene som tilbys av OFRENCH.COM, må både språklærere og språkstudenter registrere en online konto (“Kontaktinformasjon”).

Det er det eneste ansvaret for hver registrerte språkstudent og hver registrerte språklærer å sørge for at alle personlige opplysninger, inkludert e-postadresser til kontakt, til enhver tid er oppdaterte og nøyaktige. Ved å akseptere disse vilkårene, frigjør alle brukere herved OFRENCH.COM og Ofrench fra alle krav, krav og skader (faktiske og følgeskader) av enhver art og art, kjent og ukjent, mistenkt og intetanende, avslørt og ikke avslørt, som oppstår på grunn av unøyaktige personlig informasjon som blir holdt på OFRENCH.COM nettsted, systemer og støtte infrastruktur og maskinvare. Alle brukere er alene ansvarlig for innholdet og nøyaktigheten av all informasjon som er publisert av dem på OFRENCH.COM. Verken OFRENCH.COM eller eieren er ansvarlig for tap eller skade som kan oppstå ved å stole på informasjon som er publisert på OFRENCH.COM nettstedet av noen registrert bruker.

OFRENCH.COM og eieren forbeholder seg retten til å avbryte eller avslutte medlemskapet til enhver registrert bruker av en eller annen grunn. Ingen refusjoner, betalinger eller kompensasjoner av noe slag vil bli utbetalt til registrerte brukere hvis registreringen er avsluttet på grunn av brudd på disse vilkårene.

Språklærere kan når som helst avslutte sitt medlemskap med forbehold om rettidig fullføring av fremragende språktreningstjenester de har godtatt å påta seg på vegne av en språkstudent.

Språkstudenter kan når som helst avslutte sitt medlemskap, men skal forbli ansvarlig overfor eieren for eventuelle utestående penger i forbindelse med språktreningstjenester utført på forespørsel av en språklærer.

Generelt brukeransvar

Alle registrerte brukere samtykker i å ikke legge ut, distribuere, publisere eller på annen måte overføre materiale som er krenkende, inkludert krenkende språk, fotografering eller annet materiale av krenkende eller seksuell karakter. Brudd på denne betingelsen av ethvert medlem vil føre til oppsigelse av medlemsregistreringen og kan føre til at relevante myndigheter blir varslet.

Alle registrerte brukere godtar ikke å legge ut, distribuere, publisere eller på noen annen måte plassere noen datakode på OFRENCH.COM-nettstedet som direkte eller indirekte lenker til et annet nettsted uten vår uttrykkelige tillatelse.

Alle registrerte brukere samtykker i å ikke distribuere eller dele sine brukernavndetaljer med noen annen person eller selskap for å tillate andre å benytte seg av tjenestene som tilbys gjennom OFRENCH.COM.

Alle registrerte brukere garanterer og bekrefter selv at de kan inngå juridisk bindende kontrakter i henhold til gjeldende lov.

Alle registrerte brukere vil forsvare, skadesløsgjøre og holde uskadelig OFRENCH.COM og eieren, dens offiserer, direktører, ansatte, agenter, tilknyttede selskaper og tredjeparter, for tap, kostnader, forpliktelser og utgifter (inkludert advokatkostnader) relatert til eller oppstår ut av din bruk av OFRENCH.COM.

Alle registrerte brukere samtykker i at verken OFRENCH.COM eller Eieren vil være ansvarlig for eventuelle tilfeldige, følgeskader eller indirekte skader (inkludert, men ikke begrenset til, dødsfall, trusler, skader eller skader begått av noen annen registrert bruker, skader for tap av data, tap av programmer, kostnader for avbrudd i tjenester eller anskaffelse av erstatningstjenester) direkte eller indirekte som følge av bruk eller manglende evne til å bruke språktreningstjenestene som tilbys gjennom OFRENCH.COM.

Du vil ikke på noen måte kopiere, endre, publisere, overføre, vise, selge, distribuere eller reprodusere copyright-materiale, varemerker eller annen beskyttet proprietær informasjon uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra eieren av slike materialer.

Studentregistrering

Når du registrerer deg som språkstudent, må du oppgi personlig informasjon som ikke er begrenset til ditt fulle navn. Din epostadresse; din lokale tidssone (hvis aktuelt). Ved å registrere en konto bekrefter du at du er over 16 år og at du godtar vilkårene for bruk. For å bruke OFRENCH.COM-plattformen må du også konfigurere en Skype-konto slik at vi kan koble deg til din valgte språklærer.
Bruk av all informasjon levert av deg vil være i samsvar med nettstedet personvernregler. I varigheten av medlemskapet ditt samtykker du til å være bundet av vilkårene for bruk.

Veilederregistrering

Når du registrerer deg som språklærer, må du oppgi personlig informasjon ikke begrenset til ditt fulle navn; Din epostadresse; din fødselsdato; ditt morsmål; adressen din; hjemlandet ditt; din provins; dine ferdigheter; din tilgjengelighet for undervisning; din lokale tidssone (hvis aktuelt) og der du hørte om oss. Du vil også bli bedt om å bekrefte at du er over 18 år og at du godtar vilkårene for bruk. For å bruke OFRENCH.COM-plattformen må du også sette opp en Skype-konto og varsle oss om Skype-navnet ditt som en betingelse for å føre en undervisningsprofil på OFRENCH.COM.
Etter registrering Språklærere vil kreve å lage en detaljert profil som inneholder tilleggsinformasjon om deres bakgrunn, språkundervisningserfaring, kvalifikasjoner og undervisningsmetode, som vil gjøre det mulig for språkstudenter å ta et informert valg. Alle språklærere må sende inn sin utfylte detaljerte profil til OFRENCH.COM som må godkjennes før en språklærer har tillatelse til å ta imot språkstudenter. OFRENCH.COM forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer, rettelser og endringer i språklærerprofiler for å sikre at språklærerprofiler blir presentert på en profesjonell måte.
Bruk av all informasjon levert av deg vil være i samsvar med nettstedet personvernregler. I varigheten av medlemskapet ditt samtykker du til å være bundet av vilkårene for bruk.
Veileder som registrerer seg på nettstedet gir uttrykkelig tillatelse til OFRENCH.COM at profilen deres forblir synlig på nettstedet i minst 24 måneder. I tilfelle Tutor ikke vil lære fransk lenger via OFRENCH.COM, vil hans / hennes profil fortsatt være synlig på nettstedet med en tom arbeidsplanlegger, i ytterligere 12 måneders periode, etter at OFRENCH.COM har mottatt ekspressbestilling fra Tutor. .

Språkstudenter - bestilling og betaling

Ved å akseptere disse vilkårene, samtykker alle språkstudenter til å bestille leksjonstid med registrerte OFRENCH.COM språklærere gjennom nettstedet OFRENCH.COM og betaling av alle lektionsgebyrer på grunn av Ofrench for å lette slike bookinger.

Alle leksjoner må planlegges ved hjelp av OFRENCH.COM-systemet av en språkstudent som velger en tilgjengelig leksjonstid fra en språklærer online arbeidsplanlegger og fullfører bestillingsprosessen.

Unnlatelse av å overholde bestillingsprosedyren som er angitt ovenfor, og særlig eventuelle tiltak som er tatt av en registrert språkstudent for å arrangere undervisningstid med en registrert OFRENCH.COM språklærer på noen annen måte slik at en leksjonsavgift ikke betales til Ofrench, kan resultere i avslutning av både det språkstudentens medlemskap og den aktuelle språklæreren, eller eller rettslige skritt mot den aktuelle språkstudenten eller den aktuelle språklæreren for gjenoppretting av penger som anses på grunn av Ofrench.

Alle registrerte språkstudenter godtar at Ofrench fungerer som agent for dem med det formål å bestille undervisning hos en bestemt språklærer på deres vegne. Alle bestillingsgebyrer som blir belastet av Ofrench i forbindelse med bestilling og planlegging av leksjoner hos registrerte språklærere, betales utelukkende fra den registrerte språkstudenten som har gjort bestillingen. Denne betingelsen skal imidlertid ikke begrense Ofrenchs evne til å søke å få tilbake penger som de skylder selskapet fra verken den registrerte språklæreren eller den aktuelle språklestudenten.

Språkstudenter - refusjon - avbestilling

Tilbakebetalingspolitikk

Sak nr. 1) Registrerte språkstudenter har rett til full refusjon av bestillingsgebyret som er betalt for en leksjon eller leksjoner som er kansellert av en språklærer, og for en leksjon eller leksjoner som ikke er bekreftet av en språklærer opptil 1 time før leksjonen skal begynne.

I slike tilfeller vil automatisk refusjon av gebyrene bli utstedt.

Sak nr. 2) Registrerte språkstudenter har rett til full refusjon av reservasjonsgebyret som er betalt for en leksjon eller leksjoner der språklæreren ikke klarer å delta på leksjonen i sin helhet. 

Under slike omstendigheter bør refusjonsforespørsler rettes av den aktuelle språkstudenten ved å klikke på "Rapporter problem", etter at leksjonstiden har gått.

Alle leksjoner som er forstyrret eller som ikke finner sted, er kvalifisert for full refusjon, forutsatt at vi mottar varsel innen 7 arbeidsdager etter leksjonens dato.

Språkstudent vil bli bedt om å oppgi alle detaljer om den aktuelle leksjonen, inkludert dato og klokkeslett for leksjonen (e), språklærer og klagens art. Etter bekreftelse av klagen fra Ofrench som vil inkludere å få bekreftelse av fakta fra den aktuelle språklæreren, kan Ofrench bestemme etter eget skjønn å gi full refusjon av reservasjonsgebyrene, på din elektroniske lommebok, innen rundt syv arbeidsdager. .

Sak nr. 3) Registrerte språkstudenter kan ha rett til full refusjon av bestillingsgebyret som er betalt for en leksjon eller leksjoner der Langauage-studenten kan bevise at det var et problem med leksjonen, med hensyn til kvalitet. 

Språkstudent vil bli bedt om å oppgi alle detaljer om den aktuelle leksjonen, inkludert dato og klokkeslett for leksjonen (e), språklærer og klagens art. Etter bekreftelse av klagen fra Ofrench som vil inkludere å få bekreftelse av fakta fra den aktuelle språklæreren, kan Ofrench bestemme etter eget skjønn å gi full refusjon av reservasjonsgebyrene, på din elektroniske lommebok, innen rundt syv arbeidsdager. .

Viktig:

1) En full refusjon tilsvarer leksjonsavgiften pluss transaksjonsgebyret.

2) Refusjonene vil bli overført til en individuell elektronisk lommebok, innenfor OFRENCH.COM-plattformen. Balansen kan utelukkende brukes til å bestille leksjoner på OFRENCH.COM-plattformen.

I tilfelle studenten bruker sin kreditt til å bestille en veileder til en lavere timepris, vil studenten kunne bruke saldoen for å bestille en annen leksjon.

3) OFRENCH.COM vil aldri tilbakebetale med kredittkort eller Paypal eller noen annen betalingsmåte, i alle fall eller under noen omstendigheter.

Avbestillingsregler

Hvis studenten av en eller annen grunn ikke kan lage en planlagt leksjon, vil studenten kunne avbryte leksjonen uten kostnad, så lenge 4 timers varsel er gitt til veilederen.

Når du har kansellert, blir studenten automatisk refundert av plattformen vår (i form av e-studiepoeng), slik at studenten kan omplassere leksjonen til en alternativ tid med den franske veilederen eller bestille en annen veileder.

Å avbryte en fransk leksjon er gratis og enkelt:

1) Logg Inn til kontoen din

2) Klikk på "Avtaler"

3) Trykk på “Avbryt” -knappen ved siden av leksjonen du vil avbryte.

 

Språklærere - generelle vilkår

Ved å godta disse vilkårene godtar alle registrerte språklærere herved at ved å plassere en godkjent profil på OFRENCH.COM, holder de seg for å være villige til å inngå direkte kontrakt med enhver registrert språkstudent for levering av språkopplæringstjenester. Videre godtar alle registrerte språklærere at de er eneansvarlige for utførelsen, kvaliteten og oppfyllelsen av alle kontraktsforpliktelser mellom dem og en registrert språkstudent fra OFRENCH.COM med hensyn til språktreningstjenester som er planlagt med dem av den språklestudenten.

Ved å samtykke til disse vilkårene, garanterer språklærere at de er selvstendig næringsdrivende og derfor er ansvarlige for å overholde alle inntektsskatter og andre skatter som de skal redegjøre for på riktig måte under den skattemyndigheten som gjelder for dem.

Alle registrerte språklærere betales av Ofrench ved bruk av PayPal for leksjon (er) gitt i sin helhet. Det er utelukkende språklærernes ansvar å sikre at de kan motta midler ved å bruke PayPal i hjemlandet.

Språklærere har uttrykkelig forbud mot å forhandle eller diskutere leksjonsavgiften enten direkte eller indirekte med en språkstudent. Medlemskapet til en hvilken som helst språklærer som synes å være i strid med denne betingelsen, vil bli avsluttet øyeblikkelig og ingen kompensasjon vil bli utbetalt for en språkopplæringstjeneste levert til en språkstudent av den språklæreren.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å si opp eller innstille medlemskapet til en hvilken som helst språklærer.

Språklærere - overholdelse av bestillingsprosedyren

Ved å akseptere disse vilkårene, godtar alle registrerte språklærere ikke å kontakte noen registrerte OFRENCH.COM språkstudenter verken direkte eller indirekte med det formål å arrangere undervisningstid med den språkstudenten gjennom noen annen mekanisme enn OFRENCH.COMs nettsted. Alle registrerte språklærere er enige om ikke å delta i eller fremme noen aktiviteter med den hensikt å arrangere leksjoner med en språkstudent utenfor OFRENCH.COM-nettstedet. Aktivitet av denne art er spesielt forbudt i henhold til våre tjenestevilkår og undergraver tilliten, sikkerheten og legitimiteten til OFRENCH.COM-markedet.

Alle leksjoner må planlegges ved hjelp av OFRENCH.COM-systemet av en språkstudent som velger en tilgjengelig leksjonstid fra din online agenda og fullfører bestillingsprosessen. Som språklærer er du ansvarlig for å forstå riktig bestillingsprosedyre og sørge for at dette blir fulgt av språkstudenter.

Aktivitet spesifikt ikke tillatt inkluderer:

Kommunikasjon via e-post, Skype eller andre midler med den hensikt å planlegge og arrangere en leksjon med en språkstudent på en måte som er ment å omgå vår avgiftsstruktur og unngå betaling av leksjonsavgiften til OFRENCH.COM.

Plasser kontaktinformasjon (inkludert URL-er og bilder) på lærerprofilen din som direkte eller indirekte markedsfører en tjeneste utenfor OFRENCH.COM-nettstedet.

Manglende overholdelse av disse vilkårene fra en registrert språklærer, og spesielt enhver handling overhodet som er tatt av en registrert språklærer med det formål å privat arrangere undervisningstid med en registrert OFRENCH.COM språkstudent på noen annen måte slik at leksjonen Avgift betales ikke til Ofrench, kan resultere i avslutning av både det språklærermedlemskapet og den aktuelle språkstudenten, eller eller rettslige skritt mot den språklæreren eller den aktuelle språkstudenten for gjenoppretting av penger som anses på grunn av Ofrench.

Språklærere - levering av språkopplæringstjenester

Alle språklærere er enige om å tilby språktreningstjenester av høy kvalitet til enhver språkstudent i tide. Vi forbeholder oss retten til å avslutte eller suspendere medlemskapet til en hvilken som helst språklærer som har en vurdering som faller under den nødvendige standarden, som er en positiv tilbakemeldingspoeng på 4 stjerner (av 5) eller høyere. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre den nødvendige standarden.

Alle registrerte språklærere samtykker i å være fullt tilstede og klare til å undervise på Skype til riktig planlagt tidspunkt.

Språklærere - levering av studentanalyse og tilbakemelding

Alle språklærere er enige om å gi nøyaktig og fullstendig tilbakemelding og analyse av hver enkelt elevs fremdrift på slutten av hver leksjon. Vi forbeholder oss retten til å avslutte eller suspendere medlemskapet til enhver språklærer som ikke klarer å gi nøyaktig og fullstendig analyse for elevene deres etter slutten av hver leksjon.

Språklærere - avbestillingsregler for leksjoner

Språklærere kan avbryte en planlagt leksjon med en språkstudent minst 1 time før leksjonen skal begynne. I slike tilfeller må språklærere informere administratoren om nettstedet ([email protected]) og språkstudenter. Leksjoner kan ikke avbestilles mindre enn 1 time før leksjonen skal begynne. I tilfelle veiledere ikke klarte å avbryte den planlagte leksjonen og ikke deltok på den planlagte leksjonen, kan veiledere bli bedt om å tilbakebetale det beløpet som den språkstudenten har betalt til OFRENCH.COM med hensyn til den eller de avlyste leksjonene.

Språklærere - arbeidsplanlegging

Som OFRENCH.COM-veileder står du helt fritt til å stille inn dine egne timer.
Klienter kan bare bestille tidsluker som du gjør tilgjengelig. Profilen din vil fortsette å vises på markedet vår hvis arbeidsplanleggeren din er tom, men de vil ikke kunne bestille leksjonstid.
Veileder som ønsker å endre timene sine, må stille det her https://ofrench.com/my-account/manage-availability/

Kommunikasjon mellom brukere

OFRENCH.COM og Ofrench forbeholder seg retten til å overvåke kommunikasjon mellom alle registrerte brukere for å sikre integriteten og sikkerheten til OFRENCH.COM og for å sikre sikkerheten til alle brukere av OFRENCH.COM. Kommunikasjon mellom OFRENCH.COM Brukere via et av verktøyene eller funksjonene vi gjør tilgjengelig for deg (inkludert uåpnede meldinger sendt via vårt meldingssystem) kan overvåkes av OFRENCH.COM-ansatte for å forhindre svindel, forebygge misbruk av OFRENCH .COM nettsted og identifisere forsøk på å unngå eller omgå strukturen for leksjonsavgiften.

Bruk av skype

Ved å registrere eller bruke tjenester levert av OFRENCH.COM, erkjenner alle brukere at verken OFRENCH.COM eller eieren er ansvarlige for kvaliteten på Skype-grensesnittet eller kvaliteten på kommunikasjonen mellom en språkstudent og en språklærer som bruker Skype. Skype er en tredjeparts kommunikasjonsløsning og er på ingen måte ansvaret for OFRENCH.COM eller Ofrench.

Vårt ansvar overfor deg

OFRENCH.COM og eieren garanterer ikke nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon eller innhold som presenteres på nettstedet.

Verken OFRENCH.COM eller Ofrench er ansvarlig for levering, kvalitet eller utførelse av noen individuell språktime bestilt gjennom OFRENCH.COM. Ved å registrere en konto og godta disse vilkårene, godtar både registrerte språkstudenter og registrerte språklærere at utførelsen av OFRENCH.COM og Ofrenchs kontraktsforpliktelser overfor både registrerte språkstudenter og språklærere med hensyn til enhver individuell bestilling vil bli ansett som fullført av varsling om detaljene i bestillingen til den aktuelle språklæreren og språkstudenten via kundeservice.

Enhver tjeneste som leveres gjennom OFRENCH.COM er på en "as is" -basis uten garantier eller betingelser av noe slag, uttrykkelig, underforstått, lovbestemt, i all kommunikasjon med OFRENCH.COM, eieren, dets tilknyttede selskaper eller dets representanter, eller på annen måte med respekt for enhver tjeneste.

OFRENCH.COM og eieren og / eller dets tilknyttede selskaper fraskriver seg spesifikt alle underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse. Verken OFRENCH.COM, eller eieren eller dets tilknyttede selskaper garanterer at din bruk av noen tjenester som tilbys språklærere eller språkstudenter gjennom OFRENCH.COM vil være sikker, uavbrutt, alltid tilgjengelig eller feilfri, eller vil oppfylle dine krav, eller at eventuelle feil på nettstedet vil bli rettet.

OFRENCH.COM og eieren og dets tilknyttede selskaper fraskriver seg alt ansvar, uavhengig av handlingsform, for handlinger eller unnlatelser fra andre brukere (inkludert uautoriserte brukere, eller "hackere") på nettstedet.

definisjoner

("Brukere") refererer til både uavhengige frilanslærere ("Language Teachers") og innkjøpere av Language Training Services ("Language Students"). En bruker kan være språklærer, språkstudent eller begge deler.

(“Nettstedet”) refererer til domenet OFRENCH.COM.

(“Språkopplæringstjeneste (r)”) betyr enhver tjeneste som tilbys av en språklærer til en språkstudent via nettstedet

(“Tjeneste (r)”) refererer til enhver tjeneste som tilbys av OFRENCH.COM for å gjøre det lettere å tilby språktreningstjenester av en språklærer til en språkstudent.

(“Eieren”) refererer til Ofrench; Registrert i Frankrike; Firma nr. 2150872

(“Språklærere”) refererer til alle registrerte uavhengige frilanslærere.

("Språkstudenter") refererer til enhver kjøper av Språkopplæringstjenester via OFRENCH.COM-nettstedet.

(“Kontaktinformasjon”) refererer til registrering av språkstudenter til en online konto på OFRENCH.COM nettstedet.

(“Leksjonsavgift”) refererer til den totale avgiften per leksjon. (“Konfidensiell informasjon”) refererer til all informasjon overhodet og uansett hvilken som er gitt, med unntak av informasjon som er offentlig tilgjengelig eller må avsløres for å overholde loven.

Diverse

OFRENCH.COM eies og drives av Ofrench; Registrert i Frankrike; Firma nr. 2150872

Lover og forskrifter

Bestemmelsene i denne avtalen skal styres av lovene i Frankrike. Bestemmelsene i denne avtalen kan skilles, og hvis noen bestemmelse i denne brukeravtalen holdes ugyldig eller ikke kan håndheves, kan denne bestemmelsen fjernes og de gjenværende bestemmelsene vil bli håndhevet.

x
X
Favoritter
Registrer ny konto
Har du allerede en konto?
Tilbakestill passord
Sammenlign elementer
  • Total (0)
Sammenligne
0