x
Bonjour! Velkommen til den eneste plattformen som er 100% dedikert til det franske språket. Alle veiledningssamlinger blir gjennomført av Innfødte franske høyttalere

Vilkår for bruk og betingelser


Aksept av vilkår og betingelser

By registering or using any Service provided by OFRENCH.COM (“The Web site”) you are agreeing to accept the following terms and conditions which govern access and your use of the OFRENCH.COM web site. By using OFRENCH.COM you also accept the terms of our Personvern. The terms and conditions shall constitute a legal agreement between you and Ofrench, (“The Owner”) of OFRENCH.COM with respect to the Services provided through the Web site and shall be binding in all circumstances.

Our service – to help you understand what to expect from us

By registering or using any Service provided by OFRENCH.COM (“The Web site”) you are agreeing to accept the following terms and conditions which govern access and your use of the OFRENCH.COM web site. By using OFRENCH.COM you also accept the terms of our Personvern. The terms and conditions shall constitute a legal agreement between you and Ofrench, (“The Owner”) of OFRENCH.COM with respect to the Services provided through the Web site and shall be binding in all circumstances.

General terms – all users

Denne avtalen kan endres etter eget skjønn når som helst, og det skal alltid være brukerens ansvar å sikre at de er fullt klar over vilkårene og betingelsene for bruk. Fortsatt bruk av nettstedet OFRENCH.COM vil bli ansett å utgjøre aksept for enhver endring av vilkårene og betingelsene for bruk.

In order to use the Service(s) provided by OFRENCH.COM both Language Teachers and Language Students will be required to register an online account (“Contact info”).

Det er det eneste ansvaret for hver registrerte språkstudent og hver registrerte språklærer å sørge for at alle personlige opplysninger, inkludert e-postadresser til kontakt, til enhver tid er oppdaterte og nøyaktige. Ved å akseptere disse vilkårene, frigjør alle brukere herved OFRENCH.COM og Ofrench fra alle krav, krav og skader (faktiske og følgeskader) av enhver art og art, kjent og ukjent, mistenkt og intetanende, avslørt og ikke avslørt, som oppstår på grunn av unøyaktige personlig informasjon som blir holdt på OFRENCH.COM nettsted, systemer og støtte infrastruktur og maskinvare. Alle brukere er alene ansvarlig for innholdet og nøyaktigheten av all informasjon som er publisert av dem på OFRENCH.COM. Verken OFRENCH.COM eller eieren er ansvarlig for tap eller skade som kan oppstå ved å stole på informasjon som er publisert på OFRENCH.COM nettstedet av noen registrert bruker.

OFRENCH.COM and the Owner reserve the right to suspend or terminate the membership of any registered User for any reason. No refunds, payments or compensation of any kind will be paid to registered Users whose registration has been terminated due to breach of these terms and conditions.

Språklærere kan når som helst avslutte sitt medlemskap med forbehold om rettidig fullføring av fremragende språktreningstjenester de har godtatt å påta seg på vegne av en språkstudent.

Språkstudenter kan når som helst avslutte sitt medlemskap, men skal forbli ansvarlig overfor eieren for eventuelle utestående penger i forbindelse med språktreningstjenester utført på forespørsel av en språklærer.

Generelt brukeransvar

Alle registrerte brukere samtykker i å ikke legge ut, distribuere, publisere eller på annen måte overføre materiale som er krenkende, inkludert krenkende språk, fotografering eller annet materiale av krenkende eller seksuell karakter. Brudd på denne betingelsen av ethvert medlem vil føre til oppsigelse av medlemsregistreringen og kan føre til at relevante myndigheter blir varslet.

All registered Users agree not to post, distribute, publish or by any other means place any computer code on the OFRENCH.COM web site which directly or indirectly links to another web site without our express permission.

Alle registrerte brukere samtykker i å ikke distribuere eller dele sine brukernavndetaljer med noen annen person eller selskap for å tillate andre å benytte seg av tjenestene som tilbys gjennom OFRENCH.COM.

Alle registrerte brukere garanterer og bekrefter selv at de kan inngå juridisk bindende kontrakter i henhold til gjeldende lov.

Alle registrerte brukere vil forsvare, skadesløsgjøre og holde uskadelig OFRENCH.COM og eieren, dens offiserer, direktører, ansatte, agenter, tilknyttede selskaper og tredjeparter, for tap, kostnader, forpliktelser og utgifter (inkludert advokatkostnader) relatert til eller oppstår ut av din bruk av OFRENCH.COM.

Alle registrerte brukere samtykker i at verken OFRENCH.COM eller Eieren vil være ansvarlig for eventuelle tilfeldige, følgeskader eller indirekte skader (inkludert, men ikke begrenset til, dødsfall, trusler, skader eller skader begått av noen annen registrert bruker, skader for tap av data, tap av programmer, kostnader for avbrudd i tjenester eller anskaffelse av erstatningstjenester) direkte eller indirekte som følge av bruk eller manglende evne til å bruke språktreningstjenestene som tilbys gjennom OFRENCH.COM.

Du vil ikke på noen måte kopiere, endre, publisere, overføre, vise, selge, distribuere eller reprodusere copyright-materiale, varemerker eller annen beskyttet proprietær informasjon uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra eieren av slike materialer.

Studentregistrering

Når du registrerer deg som språkstudent, må du oppgi personlig informasjon som ikke er begrenset til ditt fulle navn. Din epostadresse; din lokale tidssone (hvis aktuelt). Ved å registrere en konto bekrefter du at du er over 16 år og at du godtar vilkårene for bruk. For å bruke OFRENCH.COM-plattformen må du også konfigurere en Skype-konto slik at vi kan koble deg til din valgte språklærer.
Bruk av all informasjon levert av deg vil være i samsvar med nettstedet personvernregler. I varigheten av medlemskapet ditt samtykker du til å være bundet av vilkårene for bruk.

Veilederregistrering

Når du registrerer deg som språklærer, må du oppgi personlig informasjon ikke begrenset til ditt fulle navn; Din epostadresse; din fødselsdato; ditt morsmål; adressen din; hjemlandet ditt; din provins; dine ferdigheter; din tilgjengelighet for undervisning; din lokale tidssone (hvis aktuelt) og der du hørte om oss. Du vil også bli bedt om å bekrefte at du er over 18 år og at du godtar vilkårene for bruk. For å bruke OFRENCH.COM-plattformen må du også sette opp en Skype-konto og varsle oss om Skype-navnet ditt som en betingelse for å føre en undervisningsprofil på OFRENCH.COM.
Etter registrering Språklærere vil kreve å lage en detaljert profil som inneholder tilleggsinformasjon om deres bakgrunn, språkundervisningserfaring, kvalifikasjoner og undervisningsmetode, som vil gjøre det mulig for språkstudenter å ta et informert valg. Alle språklærere må sende inn sin utfylte detaljerte profil til OFRENCH.COM som må godkjennes før en språklærer har tillatelse til å ta imot språkstudenter. OFRENCH.COM forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer, rettelser og endringer i språklærerprofiler for å sikre at språklærerprofiler blir presentert på en profesjonell måte.
Bruk av all informasjon levert av deg vil være i samsvar med nettstedet personvernregler. I varigheten av medlemskapet ditt samtykker du til å være bundet av vilkårene for bruk.
Tutor who registers on the site give express permission to OFRENCH.COM that their profile remains visible on the site for at least 24 months. In case Tutor won’t want to teach French anymore via OFRENCH.COM, his/her profile will still remain visible on the site with an empty work planner, for an additional 12 months span, after OFRENCH.COM has received express order from Tutor.

Language students – booking and payment

Ved å akseptere disse vilkårene, samtykker alle språkstudenter til å bestille leksjonstid med registrerte OFRENCH.COM språklærere gjennom nettstedet OFRENCH.COM og betaling av alle lektionsgebyrer på grunn av Ofrench for å lette slike bookinger.

All lessons must be scheduled using the OFRENCH.COM system by a Language Student selecting an available lesson time from a Language Teacher’s online work planner and completing the booking process.

Failure to adhere to the booking procedure stated above, and in particular any action whatsoever taken by a registered Language Student to arrange tuition time with a registered OFRENCH.COM Language Teacher through any other means such that a Lesson Fee is not paid to Ofrench, may result in the termination of both that Language Student’s membership and that of the Language Teacher concerned, and or legal action against that Language Student or the Language Teacher concerned for recovery of any monies deemed owing to Ofrench.

All registered Language Students agree to Ofrench acting as agent for them for the purposes of booking tuition with a particular Language Teacher on their behalf. All Booking Fees charged by Ofrench in connection with the booking and scheduling of lessons with registered Language Teachers are due solely from the registered Language Student who made the booking. This condition shall not however restrict Ofrench’s ability to seek to recover any monies owed to the company from either the registered Language Teacher or the Language Student concerned.

Language students – refunds – cancellation

Tilbakebetalingspolitikk

Sak nr. 1) Registrerte språkstudenter har rett til full refusjon av bestillingsgebyret som er betalt for en leksjon eller leksjoner som er kansellert av en språklærer, og for en leksjon eller leksjoner som ikke er bekreftet av en språklærer opptil 1 time før leksjonen skal begynne.

I slike tilfeller vil automatisk refusjon av gebyrene bli utstedt.

Sak nr. 2) Registrerte språkstudenter har rett til full refusjon av reservasjonsgebyret som er betalt for en leksjon eller leksjoner der språklæreren ikke klarer å delta på leksjonen i sin helhet. 

In such circumstances refund requests should be directed by the Language Student concerned, by clicking on “Report Issue”, after the Lesson time has passed.

Alle leksjoner som er forstyrret eller som ikke finner sted, er kvalifisert for full refusjon, forutsatt at vi mottar varsel innen 7 arbeidsdager etter leksjonens dato.

Språkstudent vil bli bedt om å oppgi alle detaljer om den aktuelle leksjonen, inkludert dato og klokkeslett for leksjonen (e), språklærer og klagens art. Etter bekreftelse av klagen fra Ofrench som vil inkludere å få bekreftelse av fakta fra den aktuelle språklæreren, kan Ofrench bestemme etter eget skjønn å gi full refusjon av reservasjonsgebyrene, på din elektroniske lommebok, innen rundt syv arbeidsdager. .

Sak nr. 3) Registrerte språkstudenter kan ha rett til full refusjon av bestillingsgebyret som er betalt for en leksjon eller leksjoner der Langauage-studenten kan bevise at det var et problem med leksjonen, med hensyn til kvalitet. 

Språkstudent vil bli bedt om å oppgi alle detaljer om den aktuelle leksjonen, inkludert dato og klokkeslett for leksjonen (e), språklærer og klagens art. Etter bekreftelse av klagen fra Ofrench som vil inkludere å få bekreftelse av fakta fra den aktuelle språklæreren, kan Ofrench bestemme etter eget skjønn å gi full refusjon av reservasjonsgebyrene, på din elektroniske lommebok, innen rundt syv arbeidsdager. .

Viktig:

1) En full refusjon tilsvarer leksjonsavgiften pluss transaksjonsgebyret.

2) Refusjonene vil bli overført til en individuell elektronisk lommebok, innenfor OFRENCH.COM-plattformen. Balansen kan utelukkende brukes til å bestille leksjoner på OFRENCH.COM-plattformen.

I tilfelle studenten bruker sin kreditt til å bestille en veileder til en lavere timepris, vil studenten kunne bruke saldoen for å bestille en annen leksjon.

3) OFRENCH.COM vil aldri tilbakebetale med kredittkort eller Paypal eller noen annen betalingsmåte, i alle fall eller under noen omstendigheter.

Avbestillingsregler

Hvis studenten av en eller annen grunn ikke kan lage en planlagt leksjon, vil studenten kunne avbryte leksjonen uten kostnad, så lenge 4 timers varsel er gitt til veilederen.

Once cancelling, the Student is automatically refunded by our platform (in the form of E-Credits), so that the Student is able to reschedule the lesson to an alternative time with the French Tutor or book another Tutor.

Å avbryte en fransk leksjon er gratis og enkelt:

1) Logg Inn til kontoen din

2) Click on “Appointments”

3) Hit the “Cancel” button located next to the Lesson you want to cancel.

 

Language teachers – general terms

By accepting these terms and conditions all registered Language Teachers hereby agree that by placing an approved profile on OFRENCH.COM they hold themselves out to be willing to contract directly with any registered Language Student, for the supply of Language Training Services. Furthermore, all registered Language Teachers accept that they are solely responsible for the performance, quality and fulfillment of all contractual obligations between themselves and a registered Language Student of OFRENCH.COM in respect of Language Training Services scheduled with them by that Language Student.

Ved å samtykke til disse vilkårene, garanterer språklærere at de er selvstendig næringsdrivende og derfor er ansvarlige for å overholde alle inntektsskatter og andre skatter som de skal redegjøre for på riktig måte under den skattemyndigheten som gjelder for dem.

Alle registrerte språklærere betales av Ofrench ved bruk av PayPal for leksjon (er) gitt i sin helhet. Det er utelukkende språklærernes ansvar å sikre at de kan motta midler ved å bruke PayPal i hjemlandet.

Språklærere har uttrykkelig forbud mot å forhandle eller diskutere leksjonsavgiften enten direkte eller indirekte med en språkstudent. Medlemskapet til en hvilken som helst språklærer som synes å være i strid med denne betingelsen, vil bli avsluttet øyeblikkelig og ingen kompensasjon vil bli utbetalt for en språkopplæringstjeneste levert til en språkstudent av den språklæreren.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å si opp eller innstille medlemskapet til en hvilken som helst språklærer.

Language teachers – compliance with booking procedure

By accepting these Terms and Conditions, all registered Language Teachers agree not to contact any registered OFRENCH.COM Language Student either directly or indirectly for the purpose of arranging tuition time with that Language Student through any mechanism other than the OFRENCH.COM web site. All registered Language Teachers agree not to engage in or promote any activity with the intention of arranging lessons with a Language Student outside of the OFRENCH.COM site. Activity of this nature is specifically prohibited under our terms of service and undermines the trust, security and legitimacy of the OFRENCH.COM marketplace.

All lessons must be scheduled using the OFRENCH.COM system by a Language Student selecting an available lesson time from your online agenda and completing the booking process. As a Language Teacher you are responsible for understanding the correct booking procedure and ensuring that this is followed by Language Students.

Aktivitet spesifikt ikke tillatt inkluderer:

Kommunikasjon via e-post, Skype eller andre midler med den hensikt å planlegge og arrangere en leksjon med en språkstudent på en måte som er ment å omgå vår avgiftsstruktur og unngå betaling av leksjonsavgiften til OFRENCH.COM.

Placing contact information (including URL’s and images) on your teacher profile which directly or indirectly promote a service outside of the OFRENCH.COM web site.

Failure to adhere to these terms and conditions by a registered Language Teacher, and in particular any action whatsoever taken by a registered Language Teacher with the objective of privately arranging tuition time with a registered OFRENCH.COM Language Student through any other means such that the Lesson Fee is not paid to Ofrench, may result in the termination of both that Language Teacher’s membership and that of the Language Student concerned, and or legal action against that Language Teacher or the Language Student concerned for recovery of any monies deemed owing to Ofrench.

Language teachers – delivery of language training services

All Language Teachers agree to provide high quality Language Training Services to any Language Student in a timely fashion. We reserve the right to terminate or suspend the membership of any Language Teacher who’s rating falls below our required standard being a positive feedback score of 4 stars (out of 5) or higher. We reserve the right to change the required standard at any time.

Alle registrerte språklærere samtykker i å være fullt tilstede og klare til å undervise på Skype til riktig planlagt tidspunkt.

Language teachers – provision of student analytics and feedback

Alle språklærere er enige om å gi nøyaktig og fullstendig tilbakemelding og analyse av hver enkelt elevs fremdrift på slutten av hver leksjon. Vi forbeholder oss retten til å avslutte eller suspendere medlemskapet til enhver språklærer som ikke klarer å gi nøyaktig og fullstendig analyse for elevene deres etter slutten av hver leksjon.

Language teachers – lesson cancellation policy

Språklærere kan avbryte en planlagt leksjon med en språkstudent minst 1 time før leksjonen skal begynne. I slike tilfeller må språklærere informere administratoren om nettstedet ([email protected]) og språkstudenter. Leksjoner kan ikke avbestilles mindre enn 1 time før leksjonen skal begynne. I tilfelle veiledere ikke klarte å avbryte den planlagte leksjonen og ikke deltok på den planlagte leksjonen, kan veiledere bli bedt om å tilbakebetale det beløpet som den språkstudenten har betalt til OFRENCH.COM med hensyn til den eller de avlyste leksjonene.

Language teachers – work planning

Som OFRENCH.COM-veileder står du helt fritt til å stille inn dine egne timer.
Klienter kan bare bestille tidsluker som du gjør tilgjengelig. Profilen din vil fortsette å vises på markedet vår hvis arbeidsplanleggeren din er tom, men de vil ikke kunne bestille leksjonstid.
Veileder som ønsker å endre timene sine, må stille det her https://ofrench.com/my-account/manage-availability/

Kommunikasjon mellom brukere

OFRENCH.COM and Ofrench reserve the right to monitor communications between all registered Users for the purposes of ensuring the integrity and security of OFRENCH.COM and to ensure the safety of all Users of OFRENCH.COM. Communications between OFRENCH.COM Users via any of the tools or functions we make available to you (including unopened messages sent via our messaging system) may be monitored by OFRENCH.COM staff for the purposes of preventing fraud, the prevention of abuse of the OFRENCH.COM web site and identifying attempts to avoid or circumvent our Lesson Fee structure.

Bruk av skype

By registering or using any service provided by OFRENCH.COM, all Users acknowledge that neither OFRENCH.COM nor the Owner are responsible for the quality of the Skype interface or the quality of communications between a Language Student and a Language Teacher using Skype. Skype is a third party communications solution and is in no way the responsibility of OFRENCH.COM or Ofrench.

Vårt ansvar overfor deg

OFRENCH.COM and The Owner do not guarantee the accuracy or completeness of any information or content presented on the Web site.

Neither OFRENCH.COM nor Ofrench is responsible for the delivery, quality or performance of any individual language lesson booked through OFRENCH.COM. By registering an account and agreeing to these terms and conditions, both registered Language Students and registered Language Teachers agree that performance of OFRENCH.COM and Ofrench’s contractual obligations to both registered Language Students and Language Teachers in respect of any individual booking will be deemed complete by notification of the details of that booking to the relevant Language Teacher and Language Student concerned via the customer services.

Any Service provided through OFRENCH.COM is on an “as is” basis without any warranties or conditions of any kind, express, implied, statutory, in all communication with OFRENCH.COM, The Owner, its affiliates or its representatives, or otherwise with respect to any Service.

OFRENCH.COM and The Owner and/or its affiliates specifically disclaim any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. Neither, OFRENCH.COM, nor The Owner nor its affiliates warrant that your use of any Service provided to Language Teachers or Language Students through OFRENCH.COM will be secure, uninterrupted, always available, or error-free, or will meet your requirements, or that any defects in the Web site will be corrected.

OFRENCH.COM and The Owner and its affiliates disclaim all liability, regardless of the form of action, for the acts or omissions of other Users (including unauthorized Users, or “hackers”) of the Web site.

definisjoner

(“Users”) refers to both independent freelance language teachers (“Language Teachers”) and the purchasers of Language Training Services (“Language Students”). A User may be a Language Teacher, Language Student or both.

(“The Web site”) refers to the domain OFRENCH.COM.

(“Language Training Service(s)”) means any service provided by a Language Teacher to a Language Student via the Web site

(“Service(s)”) refers to any service provided by OFRENCH.COM to facilitate the provision of Language Training Services by a Language Teacher to a Language Student.

(“The Owner”) refers to Ofrench; Registered in France; Company No. 2150872

(“Language Teachers”) refers to all registered independent freelance language tutors.

(“Language Students”) refers to any purchaser of Language Training Services through the OFRENCH.COM web site.

(“Contact info”) refers to the registration of Language Students to an online account on the OFRENCH.COM web site.

(“Lesson Fee”) refers to the total fee per lesson.(“Confidential Information”) refers to any information whatsoever and howsoever supplied with the exception of information that is in the public domain or must be disclosed to comply with the law.

Diverse

OFRENCH.COM is owned and operated by Ofrench; Registered in France; Company No. 2150872

Lover og forskrifter

Bestemmelsene i denne avtalen skal styres av lovene i Frankrike. Bestemmelsene i denne avtalen kan skilles, og hvis noen bestemmelse i denne brukeravtalen holdes ugyldig eller ikke kan håndheves, kan denne bestemmelsen fjernes og de gjenværende bestemmelsene vil bli håndhevet.

x
X
×