Lær kanadisk fransk? Gå hit

Fransk fremtidsspenning forklart en gang for alle

The Future Tense på fransk brukes ofte til å snakke om hva som skal skje i fremtiden. Som med alle franske tidspunkter kan Fremtidsspenningen vise seg å være vanskelig når man lærer språket. Frykt ikke - vi er her for å hjelpe deg!
La oss finne ut hvordan du former og bruker det i denne raske og enkle guiden.

På slutten av denne artikkelen finner du en quiz om Future Tense på fransk → OK ta meg med på quizen!

Hva er fremtidsspenningen?

Ganske ganske enkelt, the Future er en kategori av tid som brukes til å referere til en hendelse som vil finne sted i fremtiden.

Engelsk bruker forskjellige konstruksjoner for å snakke om fremtiden. Disse er for det meste dannet med hjelpeverbet "vil", "skal" eller en form for "være" med "går til."

Imidlertid finner du at det ikke er så annerledes på fransk.

Hvordan brukes Future Tense på fransk?

Først og fremst er det viktig å vite at det er to typer Future Tenses på fransk:

  • De futur proche (nær fremtid) brukes til å snakke om noe du er sikker på kommer til å skje. Det er mye brukt på fransk; under uformelle samtaler eller for å komme med enkle uttalelser.

For eksempel: Je vais lire un livre. (Jeg skal lese en bok) eller Je vais avoir 18 ans demain. (Jeg skal fylle 18 år i morgen).

  • De futur simple (enkel fremtid) er nyttig hvis du vil snakke om fremtidige prosjekter eller spådommer. Den brukes i mer formelle situasjoner og for å komme med høflige forespørsler. Det vises også i setninger som inkluderer si (hvis) og quand (når).

For eksempel: Quand j’aurai 18 ans, je pourrai conduire. (Når jeg er 18 år, kan jeg kjøre) eller Je saurai comment jouer à la guitare si je m’entraine. (Jeg kan spille gitar hvis jeg trener).

Det er også godt å huske på at:

  • Akkurat som på engelsk, kan en fremtidig begivenhet diskuteres ved hjelp av nåtid:

For eksempel: Je dîne avec le patron à 8 heures. (Jeg spiser middag med sjefen min kl. 8.)

  • De futur proche vil alltid kreve den konjugerte formen av aller skal plasseres foran verbet.

For eksempel: Vous allez échouer si vous n’étudiez pas. (Du kommer til å mislykkes hvis du ikke studerer) eller Il va manquer la classe. (Han kommer til å savne klassen.)

Her allez er verbet aller konjugert i 2. person flertall (vous) Og va er konjugert i 3. person entall (il). Som du ser er de plassert foran verbet.

Forming the French Future Tense: Futur Proche

Futur proche er dannet med verbet aller konjugert i nåtid fulgt av en infinitiv:

PronomenNåtid allerInfinitiv + fremtidig sluttEnglish
jevaismangerjeg skal spise
tuvasécrireDu skal skrive
il/elle/onvasavoirHan / hun / en kommer til å vite
nousallonsallerVi skal gå
vousallezlireDu kommer til å lese
il/ellesvontboireDe skal drikke

 

Forming the French Future Tense: Futur Simple

1. Vanlige verb som slutter på -er og -ir

For vanlige verb som slutter på -er og -ir, det er ganske enkelt. Ta infinitiv  form av verbet og legg til passende slutt etter r.

La oss ta en titt på verbene manger (å spise) og dormir (å sove) som eksempler:

PronomenAvslutteInfinitiv + fremtidig sluttEnglish
je-aije mangeraijeg vil spise
tu-astu mangerasDu vil spise
il/elle/on-ail/elle/on mangeraHan / hun / det / en vil spise
nous-onsnous mangeronsVi skal spise
vous-ezvous mangerezDu vil spise
ils/elles-ontils/elles mangerontDe vil spise

PronomenAvslutteInfinitiv + fremtidig sluttEnglish
je-aije dormiraiJeg vil sove
tu-astu dormirasDu vil sove
il/elle/on-ail/elle/on dormiraHan / hun / det / en vil sove
nous-onsnous dormironsVi kommer til å sove
vous-ezvous dormirezDu vil sove
ils/elles-ontils/elles dormirontDe vil sove

2. Vanlige verb som slutter på -re

Tommelfingerregelen for denne typen verb er å fjerne den siste bokstaven 'e' og legge til riktig slutt.

La oss ta en titt på verbet vendre (å selge) som et eksempel:

PronomenAvslutteInfinitiv + fremtidig sluttEnglish
je-aivendraiJeg vil selge
tu-astu vendrasDu vil selge
il/elle/on-ail/elle/on vendraHan / hun / det / en vil selge
nous-onsnous vendronsVi vil selge
vous-ezvous vendrezDu vil selge
ils/elles-ontils/elles vendrontDe vil selge

 

Merk: Når du konjugerer verb som slutter på -eler og -eter i Futur Simple, dobles bokstavene “t” og “l”. For eksempel verbet rejeter (å avvise) blir rejetter + fremtidig slutt (dvs. je rejetterai = Jeg vil avvise), mens verbet appeler (å ringe) blir appeller + fremtidig slutt (dvs. tu appelleras = du vil ringe).

3. Uregelmessige verb

Som med praktisk talt alle franske tider, irriterende uregelmessige verb ser alltid ut og Future Simple er ikke annerledes. Faktisk faller mer enn tjue verb inn i denne kategorien. Ingen grunn til å få panikk skjønt! Prøv å starte med de vanligste, og når du først har fått tak i dem, kan du gå videre til de sjeldnere senere.

La oss ta en titt på verbene avoir, être, faire, aller, venir og pouvoir.

infinitivFremtidig stilk EksempelEnglish
Avoir (å ha)-aurJ’auraijeg skal ha
Etre (å være)-serTu serasDu vil være
Faire (å gjøre)-ferIl/Elle/On feraHan / hun / det / en vil gjøre
Aller (å gå)-irnous ironsVi vil gå
Venir (å komme)-viendrvous viendrezDu kommer til å komme
Pouvoir (å kunne)-pourrils/elles pourrontDe vil kunne

 

Til slutt er det nyttig å vite at French Future Tense ofte brukes med visse gjenkjennelige setninger som demain (i morgen), ce soir (i kveld), le week-end prochain (neste helg), bientôt (snart) etc.

 

Og der har du det - den franske Future Tense forklarte en gang for alle! Hvorfor ikke prøve quizen nedenfor for å prøve det du har lært i dag?

Vi sees neste leksjon - og i mellomtiden, ikke glem å øve! Hvis du trenger hjelp, ikke nøl med å komme i kontakt med en av våre Franske veiledere.

Quiz: Test din kunnskap om den franske fremtidsspenningen!

0%
81
fremtidsrettet fransk, fransk fremtidsforklaring en gang for alle

Fransk Fremtid

1 / 6

Tu (Compendrai / Compendra / compendras / comprenas) quand tu seras pluss grand.

Norsk: Du vil forstå når du blir eldre.

2 / 6

Ils (prendra / prennent / prirent / prendront) l'avion la semaine prochaine.

Norsk: De tar flyet neste uke.

3 / 6

“Je serai médecin.” midler

4 / 6

"Élodie et Christophe auront des enfants" betyr

5 / 6

Hvordan vil du si "Når hun kommer hit, vil vi rope" Gratulerer med dagen "." ?

6 / 6

Quand vous (terminerez / termineraient / terminèrent / terminera) de manger, vous irez faire une sieste.

Norsk: Når du er ferdig med å spise, vil du ta en lur.

 

Poengsummen din er

0%

x
X
Favoritter
Registrer ny konto
Har du allerede en konto?
Tilbakestill passord
Sammenlign veiledere
  • Total (0)
Sammenligne
0