Lær kanadisk fransk? Gå hit

Bli kjent med franske pronomener og legg flyt til setningene dine

10

Det er på tide å lære en viktig komponent i fransk grammatikk - pronomen. Ikke la deg skremme av hvor mange det er på fransk, vi kan forsikre deg om at de er helt håndterbare! Når det er sagt, kan ting bli forvirrende, så vi bestemte oss for å samle dem alle i denne klare og enkle guiden for å gi deg en hjelpende hånd.

Klar til å øke dine grammatiske ferdigheter ved hjelp av franske pronomen? Så la oss komme til det!

Personlige pronomen

Pronoms personnels (personlige pronomen) fungerer som erstatning for substantiver. De refererer enten til mennesker (hvem) eller ting (hva), og tar på seg en rekke forskjellige former, avhengig av om de samsvarer med et emne eller et objekt.

Personlige subjektformer

Også kjent som pronoms personnels sujets, dette er de mest grunnleggende pronomen som hovedsakelig bidrar til konjugasjon på fransk. De erstatter emnet i en setning, og kan brukes når man snakker om noen hvis navn er ukjent eller for å unngå gjentakelse.

Engelsk betydningEmne uttale
IJe
DuTu
Han / hun / EttIl/Elle/On
WeNous
Du (formell / flertall)Vous
DeIls/Elles

Eksempel:

Michelle se repose car elle est fatiguée (Michelle hviler mens hun er sliten)

Stressede pronomen

Også kjent som pronoms disjoints/toniques, deres formål er å legge vekt på taleren eller den som det blir snakket om. La oss se i hvilke tilfeller de brukes.

 • Hvis en setning består av mer enn ett emne

Eksempel:
Vous et moi devrions regarder un film ensemble (Du og jeg burde se en film sammen)

 • Følgende preposisjoner

Eksempel:
Tu es assis derrière elle (Du sitter bak henne)

 • Følger C'est / Ce sont

Eksempel:
C’est nous qui t’avons oublié (Det er vi som glemte deg)

 • For sammenligninger

Eksempel:
Becca est plus douce que lui (Becca er søtere enn ham)

 • Til avhør

Eksempel:
J’y vais, et vous? (Jeg skal, er du?)

 • Å antyde besittelse

Eksempel:
C’est leur chat (Dette er katten deres)

Fra alle disse eksemplene, la oss kuratere en tabell for franske stressede pronomen.

Engelske uttalerFranske uttalerbruk
MeMoiFørste person entall
DuToiAndre person entall
Han / henne / seg selvLui/Elle/Soi Tredjeperson singulær
UsNousFørste person flertall
DuVousAndre person flertall
DemEux/EllesTredje person flertall

Refleksive pronomen

Refleksive pronomen ( pronoms réfléchis ) blir alltid ledsaget av et refleksivt verb og er enige i emnet. Refleksive verb skildrer en handling som noen gjør mot seg selv. Refleksive pronomen plasseres alltid mellom subjektet og verbet.

Engelsk betydningRefleksivt pronomen
Jeg erJe me
Du erTu te
Han er / hun erIl/Elle se
Vi erNous nous
Du erVous vous
De erIls/Elles se

Eksempel:
Il s’habille maintenant (Han kler på seg nå)

Direkte objektpronomen

Direkte objektpronomen ( pronoms objets directs ) erstatt objektet (hvem / hva) av verbet i en setning. De plasseres alltid foran det aktuelle verbet, og må være enig i kjønn og nummer på objektet.

Engelsk betydningFransk betydningbruk
MeMe/m’Første entall person
DuTe/t’Andre entall person
Han / henne / detLe/La/L’Tredjeperson singulær
UsNousFørste person flertall
DuVousAndre person flertall
DemLesTredje person flertall
Dem selvSe/S’reflexive

Eksempel:
Tu as vu la robe en premier, mais je l’achète (Du så kjolen først, men jeg kjøper den)

Se videoen nedenfor for et raskt sammendrag av direkte og indirekte objektspronomen

Indirekte objektpronomen

Måten å skille disse fra direkte objekt pronomen er å huske at indirekte objekt pronomen ( pronoms objets indirects ) erstatt bare objektet (hvem / hva) i en setning når de står foran en preposisjon.

Engelsk betydningFranske indirekte gjenstand uttaler
Til megMe/m’
Til degTe/t’
Til ham / henneLui
Til ossNous
Til degVous
Til demLeur
Til seg selvSe/S’

Eksempel:
Elle leur donnera les clés (Hun vil gi dem nøklene)

Hvis du ser nøye ut, er tredje person entall ( Le/La/L’ og Lui ) og tredje person flertall ( Les og Leur ) av direkte og indirekte pronomen er de mest forskjellige. Hold øye med dem for ikke å blande dem sammen!

Upersonlige uttaler

Mens personlige pronomen stemmer med den grammatiske personen, er upersonlige pronomen ( pronoms impersonnels ) ikke.

Relative pronomen

Relative pronomen  ( pronoms relatifs ) fungere som sammenhenger mellom en hovedklausul ( proposition principale ) og en underordnet klausul ( proposition subordonnée )

 •  Qui (Hvem er det)

Erstatter motivet (en person eller en ting) i den underordnede paragrafen.

Eksempel:
Elle voudrait quelqu’un qui croit en elle
(Hun vil gjerne ha noen som tror på henne)

 • Dont (hvis / det)

Erstatter de + person / ting i en underordnet klausul.

Eksempel:
Le noir est la seule chose dont j’ai peur  istedenfor Le noir est la seule chose j’ai peur de som er feil.
(Mørket er det eneste jeg er redd for)

 • Lequel/Laquelle/Lesquels/Lesquelles (Hvilken)

Erstatter et indirekte objekt som kommer etter en preposisjon.

Eksempel:
Quelle pomme veux-tu? Laquelle veux-tu?
(Hvilket eple vil du ha? Hvilket e vil du ha?)

 • (Hvor)

Brukes til å referere til et sted.

Eksempel:
Où se trouvent les toilettes?
(Hvor er toalettet?)

 • Que (At)

Erstatter det direkte objektet i en underordnet klausul.

Eksempel:
C’est la bague qu’il a donnée
(Det er ringen han ga)

Ubestemt pronomen

Når det gjelder ubestemte pronomen ( pronoms indéfinis ) de kan fungere som gjenstand for en setning, en preposisjon eller som et objekt for et verb. De er i utgangspunktet flerfunksjonelle som ikke kan være mer nyttige! La oss se på noen få:

Engelsk betydningFranske betydninger
noequelque chose
hver og enchacun(e)
alletout le monde
andred’autres
flerePlusieurs

Eksempel:
Je ne vois rien (Jeg ser ingenting) -> rien er det ubestemte pronomenet

Adverbiale pronomen

Siden det ikke er noe slikt på engelsk, kan de dessverre ikke oversettes direkte for lettere forståelse. Når det er sagt, kan det høres vanskelig å få hodet rundt, men de er ganske greie når du kommer til bunnen av dem.

‘ Y ‘

Dette adverbiale pronomenet ( pronom adverbial ) erstatter ethvert indirekte objekt bare hvis det er introdusert av à (+ dens varianter = à l’, à la, au, aux ). Det plasseres alltid før det konjugerte verbet.

To tilfeller der dette pronomen brukes:

a) erstatte et bestemt sted (vanligst)
b) livløse gjenstander

Eksempel:
J’étudie à Berlin -> J’y étudie
(Jeg studerer i Berlin) -> (Jeg studerer der)

‘ En ‘

En erstatter ethvert indirekte objekt bare hvis det er introdusert av de (+ dens varianter = du, de la, de l’, des )

Eksempel:
Il écrit deux lettres -> Il en écrit deux
(Han skriver to brev) -> (Han skriver to av dem)

Den kan også brukes til å erstatte et bestemt sted.

Il vient du magasin -> Il en vient
(Han kommer fra butikken) -> (Han kommer derfra)

Upersonlige subjektformer

Det er to upersonlige emneord som brukes på fransk: ce og il. Den første brukes vanligvis i en uformell sammenheng, og begge erstatter det upersonlige pronomenet "det".

Eksempel:
C’est fait (Det er gjort)

Og det slutter kapittelet om franske pronomen!

Vi sees neste leksjon - og i mellomtiden, ikke glem å øve! Hvis du trenger hjelp, ikke nøl med å komme i kontakt med en av våre online Franske veiledere.

 

x
X
Favoritter
Registrer ny konto
Har du allerede en konto?
Tilbakestill passord
Sammenlign elementer
 • Total (0)
Sammenligne
0