Lær kanadisk fransk? Gå hit

Franske gjenstand uttaler - Hvordan bruke disse vanskelige ordene

Substantiver er ord som representerer mennesker, steder, ting eller ideer. Det er også ord som kan brukes til å erstatte substantiver. Et slikt tilfelle er objektpromenomen, som erstatter substantiver som har blitt påvirket av verb. Korrekt bruk av disse pronomenene er avgjørende for å snakke fransk naturlig, så la oss dykke ned i franske objektpronomen!

På slutten av denne artikkelen finner du en quiz om franske objektpronomen → OK, ta meg med på quizen!

Hva er indirekte og direkte gjenstander?

1. Pronoms objets indirects (Indirekte objekt uttaler) ta stedet for substantiver (mennesker) som handlingen til verbet skjer for eller for.
2. Pronoms objets directs (Direkte objekt uttaler) ta stedet for substantiver (personer eller ting) som får handlingen av verbet.

To andre teorier fungerer ved siden av objektpronomen:

  • Les pronoms réfléchis (Refleksive uttaler): Disse (me, te, se, nous osv.) er avgjørende for å bestemme ordensorden i setninger med doble objektpronomen (kan være to av følgende: objektpronomen, refleksive pronomen eller til og med adverbiale pronomen).
  • Les pronoms adverbiaux (Adverbial uttaler): En erstatter de delte artiklene (de, du, de la, d’, de l’, des) som kommer foran et substantiv med sted eller mengde. Y erstatter preposisjoner av sted (à, en, au, aux osv.) som kommer foran et substantiv.

Ikke stram opp, det er enkelt: enkle og sammensatte tider

Objektpronomen plasseres foran verbet, uansett anspent tid (unntatt bekreftende imperativ, som vi vil diskutere om et øyeblikk). For sammensatte tidspunkter som bruker être og avoir, faller pronomenet foran hjelpe- eller "hjelpende" verb.

Eksempel:
Elles vont nous aider. (De vil hjelpe oss.) - Enkelt
Elles nous auraient aidé. (De ville ha hjulpet oss.) - Sammensetning

Å håndtere dualitet: Dual-Verb-konstruksjoner

Objektpronomen går fortsatt foran verbene, men når det gjelder konstruksjoner med to verb faller de rett før det andre verbet.

Eksempel:
Elles doivent nous aider ! (De må hjelpe oss!)

Unntaket: Affirmative Imperativ

Objektpronomenet vil alltid komme etter verbet i bekreftende imperativ.

Eksempel:
Fais-le ! (Gjør det!)

Så for å kort oppsummere plassering av objektpronomen så langt:

  • Objekt, refleksiv og adverbial pronomen plasseres foran verbet i alle tider og stemninger (unntatt bekreftende imperativ).

  • I bekreftende imperativ, pronomen følg verbet og er merket av bindestrek.

Her er et godt sammendrag av hvordan du bruker franske objektpronomen:

Bestille dobbeltobjekt uttaler

Pronomen med doble objekter følger et vanlig mønster knyttet til verbets konstruksjon. Tabellen nedenfor illustrerer riktig rekkefølge.

Dobbelt objekt Uttale ordre
me le lui y en
te la leur
se les
nous
vous

Eksempel:
Il nettoie la vaisselle avec son ami. – Il la nettoie avec lui.
(Han vasker oppvasken med vennen sin.) - (Han vasker dem med seg.)

* Som du ser fra bordet, la kommer før lui.

Tabellen nedenfor viser ordlyd med dobbelt objekt pr. Bekreftende imperativ. Husk at de følger verbet og er merket av bindestrek.

Dobbelt objekt uttal ordord i bekreftende imperativ
le moi/m’ nous y en
la toi/t’ vous
les lui leur

Eksempel:
Dis-le-lui-y. (Si det til ham der.)

* Observer tabellen og finn rekkefølgen i eksemplet.

 

Direkte eller indirekte objekt Uttale?

Disse reglene vil hjelpe deg å forstå skillet.

  • Hvis en person går foran en av à or pour (som betyr at det er en mottaker), så blir ordet erstattet av et indirekte objekt.

Eksempel:
Vera a réalisé une performance pour son père.
(Vera gjorde en forestilling for faren.)

blir

Vera lui a réalisé une performance.
(Vera gjorde en forestilling for ham.)

  • Hvis noen annen preposisjon går foran en person, kan du ikke bruke et objektpronomen.

Eksempel:
Elle a chanté la chanson de Jeanne. (Hun sang Jeannes sang.)

blir

Elle l’a chantée. (Hun sang den.)

* de Jeanne er helt eliminert.

  • Hvis et substantiv ikke har en preposisjon før det, erstattes det med et direkte objektpronom.

Eksempel:
Il a déchiré le papier. (Han rev papiret.)

blir

Il l’a déchiré. (Han rev den.)

  • Hvis en ting følger en preposisjon, kan du ikke bruke et objektpronomen.

Eksempel:
Elle l’a bu pour le marathon. (Hun drakk den til maraton.)

* le maraton kan ikke erstattes.

Det er viktig å merke seg at du ofte ikke bare kan konvertere engelsk grammatikk til fransk. Det er tilfeller der et verb på fransk bruker preposisjoner mens det ikke gjør det på engelsk, og omvendt.

Det samme gjelder direkte og indirekte objekter: Et indirekte objekt på engelsk kan være et direkte objekt på fransk (écouter er et eksempel på dette) og omvendt.

Og i noen tilfeller er ikke preposisjoner egentlig skrevet, men underforstått. For å lære mer om Franske preposisjoner, klikk her.

Så ikke konverter blindt, men vær litt oppmerksom.

Nå som vi har gjennomgått objektpronomen på fransk og noen unntak, bruk en time eller så på å mestre dette emnet. Neste gang du tar en pause for å surfe på sosiale medier, vil du kunne lage perfekte sammensatte tider og imponere dine online franske venner.

Hvis du trenger mer hjelp for å nå dine franske læringsmål, kan du koble deg til vårt online Franske veiledere. Vi ses neste innlegg!

Quiz: Test kunnskapene dine på franske objekter uttaler!

0%
121
Franske objektspronomen, franske objektspronomen - Hvordan bruke disse vanskelige ordene

Franske gjenstand uttaler

1 / 4

"Yasmine regarde le chien et puis elle le caresse" betyr

2 / 4

"La femme nous apprend beaucoup de choses" betyr

3 / 4

Hvilket av følgende kan «Tu lui repédere.» mener ?

4 / 4

Hvordan vil du si "François snakker ikke med henne lenger." ?

Poengsummen din er

0%

x
X
Favoritter
Registrer ny konto
Har du allerede en konto?
Tilbakestill passord
Sammenlign elementer
  • Total (0)
Sammenligne
0