Lær kanadisk fransk? Gå hit

Fransk konjugasjon: En enkel og omfattende guide

12

Fransk konjugasjon er sannsynligvis en av de vanskeligste tingene å lære, og det er definitivt noe som tar mye tid og tålmodighet å mestre. Så hvis du er ute etter en enkel forklaring på alt det er å vite om fransk konjugasjon, har du flaks!

Klar til å få tak i fransk konjugasjon?

Present Tense conjugation

De nåtid brukes til å snakke om handlinger som skjer gjentatte ganger eller fortsatte handlinger som skjer i øyeblikket. Det fungerer også for å danne enkle uttalelser og for å snakke om noe som alltid er sant.

Verb slutter på -er, -ir, -re

For å danne nåtid på fransk, bare ta infinitivet til verbet, slipp -er, -ir or -re og legg til passende slutt.

Nedenfor er en tabell over avslutningene for vanlig -er, -ir og -re verb.

Pronomen Avslutninger av vanlige verber Avslutninger av vanlige verber Avslutninger av vanlige verber
Je (I) e is s
Tu (You) es is s
Il/Elle/On (He/She/One) e it
Nous (We) ons issons ons
Vous (You, Formal/Plural) ez issez ez
Ils/Elles (They) ent issent ent

La oss som et eksempel konjugere verbet Remplir (å fylle) for å se hvordan det fungerer når du har en -ir ending.

Je remplis (Jeg fyller)
Tu remplis (Du fyller)
Il/Elle/On remplit (Han / Hun / En fyller)
Nous remplissons (Vi fyller)
Vous remplissez (Du fyller) - Formelt og flertall
Ils/Elles* remplissent (De fyller)

Konjugering -er og -re vanlige verb fungerer på nøyaktig samme måte.

*Ils kan brukes til å snakke om en gruppe bare menn or en gruppe av begge menn og kvinner. Elles brukes bare til en gruppe kvinner. Se opp for dette når det gjelder behov for kjønnsavtale!

Eksempel:
Ils dansent bien ensemble (De danser godt sammen)

 

Uregelmessige verb i nåtid

Det er viktig å huske det uregelrette verb avviker i bøyning fra de vanlige verbene.

La oss ta en titt på to eksempler nedenfor: Avoir (å ha) og Savoir (å vite).

Pronomen Verbasjon av verb Avoir Pronomen Verbasjon av verb Savoir
Je/J’ (I) ai (Jeg har) Je (I) sais (Jeg vet)
Tu (Du) as (Du har) Tu (Du) sais (Du vet)
Il/Elle/On (Han / hun / One) a (Han / hun / en har) Il/Elle/On (Han / hun / One) sait (Han / hun / en vet)
Nous (Vi) avons (Vi har) Nous (Vi) savons (Vi vet)
Vous (Du, formell / flertall) avez (Du har) Vous (Du, formell / flertall) savez (Du vet)
Ils/Elles (De) ont (De har) Ils/Elles (De) savent (De vet)

Passé Composé konjugering

De passé composé lar deg diskutere en bestemt handling eller en rekke spesifikke handlinger som fant sted tidligere. Det brukes også til å snakke om gamle forhold som fremdeles er utbredt i nåtiden. Denne tiden brukes ofte på fransk.

Den er dannet på følgende måte: Fornavn + hjelpeverb konjugert i nåtid + partisipp.

Hjelpeverbene som skal brukes ved dannelse av passé composé er de uregelmessige verbene être og avoir.

Regler

  1. Hvis verbet ender på -er, og så -er blir droppet fra infinitivet og é blir lagt til for å danne partisipp. Eksempel: parler blir parlé.
  2. Hvis verbet ender på -ir, og så -ir blir droppet fra infinitivet og i blir lagt til for å danne partisipp. Eksempel: finir blir fini.
  3. Hvis verbet ender på -re, og så -re blir droppet fra infinitivet og u blir lagt til for å danne partisipp. Eksempel: attendre blir attendu.

I tabellen nedenfor, verbet descendre (å gå ned) er konjugert med hjelpeverbet être. Annet vanlig -er og -ir verb er konjugert på samme måte med deres respektive hjelpeverb (for eksempel finir ville følge samme mønster, men med avoiri stedet.)

Pronomen Bøyning av verbet 'Descendre' (in être)
Je (I) suis descendu (Jeg kom ned)
Tu (Du) es descendu (Du kom ned)
Il/Elle/On (Han / hun / One) est descendu(e)* (Han / hun / en kom ned)
Nous (Vi) sommes descendus (Vi kom ned)
Vous (Du, formell / flertall) êtes descendu(e)s* (Du kom ned)
Ils/Elles (De) sont descendu(e)s* (De kom ned)

Trikset med å vite hvilket hjelpeverb du skal bruke er for det meste ved å huske hvilken som går med hvilket verb. Den gode nyheten er at être brukes ganske ofte sammen med verb som beskriver noen form for bevegelse som ascendre (å gå opp), partir (å forlate) osv.

* Formen for partisipp av verbet som følger hjelpet être stemmer alltid med kjønn og antall på pronomen.

Videoen nedenfor er en flott forklaring på hjelpeverbene som brukes i mange franske tider:

Imparfait konjugering

Hvis du vil diskutere noe som skjedde tidligere, men kontinuerlig, som en vane eller en handling som ikke lenger skjer, så imparfait tense er den du skal bruke. i motsetning til passé compose, det er ingen hjelpeverber i den ufullkomne tiden.

Den er dannet på følgende måte: pronomen + nåværende bøyningsstamme + imparfait slutt

La oss se på verbet Habiter (å leve) som et eksempel.

Pronomen Imparfait slutter for alle vanlige verb konjugering
Je/J’ (I) ais J’habitais (Jeg bodde)
Tu (Du) ais Habitais (Du bodde)
Il/Elle/On (Han / hun / One) ait Habitait
(Han / hun / en bodde)
Nous (Vi) ions Habitions (Vi levde)
Vous (Du, formell / flertall) iez Habitiez (Du bodde)
Ils/Elles (De) aient Habitaient (De levde)

Plus-que-parfait konjugering

De plus-que-parfait er det samme som fortid perfekt tid på engelsk. Den brukes i forhold til hendelser eller handlinger som fant sted tidligere før en annen hendelse eller handling.

Den er dannet på følgende måte: pronomen + hjelpeverb konjugert i imparfait anspent + partisipp

La oss se på eksemplet på verbet Danser (å danse) som er konjugert med hjelpestøtten avoir.

Pronomen Bøyning av verb 'Danser'(med Avoir)
Je (I) (J)’avais dansé
(Jeg hadde danset)
Tu (Du) avais dansé
(Du hadde danset)
Il/Elle/On (Han / hun / One) avait dansé
(Han / Hun / En hadde danset)
Nous (Vi) avions dansé
(Vi hadde danset)
Vous (Du, formell / flertall) aviez dansé (Du hadde danset)
Ils/Elles (De) avaient dansé (De hadde danset)

Det samme mønsteret blir fulgt av verb som bruker hjelpeteksten être. 

Futur Simple konjugering

Når du ønsker å snakke om noe som kan skje i fremtiden, vil futur simple er anspent å bruke.

Den er dannet på følgende måte: pronomen + infinitiv verb + futur enkle avslutninger

Regler

  1. For verb som slutter på -er og -ir , avslutningene vist i tabellen nedenfor er lagt til etter brevet r.
  2. Til re verb, 'e' blir droppet, og avslutningene vist i tabellen nedenfor blir lagt til i stedet.

La oss se på et eksempel på -re verb Fondre (å smelte).

Pronomen Avslutninger konjugering
Je (I) ai fondrai (Jeg vil smelte)
Tu (Du) as fondras (Du vil smelte)
Il/Elle/On (Han / hun / One) a fondra (Han / hun / en vil smelte)
Nous (Vi) ons fondrons (Vi vil smelte)
Vous (Du, formell / flertall) ez fondrez (Du vil smelte)
Ils/Elles (De) ont fondront (De vil smelte)

Futur Antérieur konjugering

Akkurat som plus-que-parfaitden futur antérieur er en anspent bruk i forhold til hendelser eller handlinger som fant sted tidligere før en annen hendelse eller handling.

Den er dannet på følgende måte: pronomen + hjelpeverb konjugert i futur simple anspent) + partisipp
La oss se på eksemplet på verbet Partir (å forlate) konjugert med hjelpestøtten être.

Pronomen Verbasjon av verb Partir (med Être)
Je (I) serai parti (Jeg vil bli borte)
Tu (Du) seras parti (Du vil være borte)
Il/Elle/On (Han / hun / One) sera parti(e) (Han / hun / en vil være borte)
Nous (Vi) serons partis (Vi vil være borte)
Vous (Du, formell / flertall) serez partis (Du vil være borte)
Ils/Elles (De) seront parti(e)s (De vil være borte)

Å konjugere verb som brukes med hjelpen avoir samme mønster følges. En enkel måte å gjøre dette på er å droppe 'ser'i begynnelsen av det konjugerte hjelpeverbet être, og erstatt den med 'aur'(stammen til hjelpeverbet avoir konjugert i futur simple anspent).

Futur Proche konjugering

Når du vil snakke om noe du 'kommer til å gjøre' i fremtiden, vil future proche benyttes.

Den er dannet på følgende måte: pronomen + aller konjugert i nåtid + handling verb i infinitiv
La oss se på verbet Chanter (å synge) i tabellen nedenfor. Alle vanlige verb følger samme mønster.

Pronomen konjugering 
Je (I) vais chanter (Jeg skal synge)
Tu (Du) vas chanter (Du skal synge)
Il/Elle/On (Han / hun / One) va chanter (Han / Hun / En skal synge)
Nous (Vi) allons chanter (Vi skal synge)
Vous (Du, formell / flertall) allez chanter (Du skal synge)
Ils/Elles (De) vont chanter (De kommer til å synge)

 

Puh! Bli med meg, bare noen få spenninger til!

Conditionnel Présent konjugering

Denne tiden brukes når du snakker om noe som ville skje.

Den er dannet på følgende måte: pronomen + infinitiv verbstamme + nåværende betinget slutt

Regler

  1. For verb som slutter på -er og -irden conditionnel présent slutter blir ganske enkelt lagt til etter 'r'. For verb som slutter på -re, 'e'på slutten er droppet og passende conditionnel présent slutt legges til i stedet.

La oss se på eksemplet på verbet Prendre(å ta)

Pronomen Avslutninger konjugering
Je (I) ais prendrais (Jeg vil ta)
Tu (Du) ais prendrais (Du vil ta)
Il/Elle/On (Han / hun / One) ait prendrait (Han / hun / på ville ta)
Nous (Vi) ions prendrions (Vi vil ta)
Vous (Du, formell / flertall) iez prendriez (Du vil ta)
Ils/Elles (De) aient prendraient (De ville ta)

Conditionnel Passé konjugering

Hvis du vil snakke om hendelser i fortiden som ville ha skjedd, men ikke gjorde det, er dette når fortiden betinget anspent benyttes.

Den er dannet på følgende måte: pronomen + hjelpeverb konjugert i conditionnel présent anspent + partisipp
Nedenfor er et eksempel på verbet Choisir (å velge) konjugert med hjelpeverbet avoir.

Pronomen Bøyning av verbet Choisir (med avoir)
Je (I) (j’) aurais choisi (Jeg ville valgt)
Tu (Du) aurais choisi (Du ville valgt)
Il/Elle/On (Han / hun / One) aurait choisi (Han / hun / en ville valgt)
Nous (Vi) aurions choisi (Vi ville valgt)
Vous (Du, formell / flertall) auriez choisi (Du ville valgt)
Ils/Elles (De) auraient choisi (De ville valgt)

Impératif konjugering

De avgjørende humør dreier seg om ordrer.

Den er dannet på samme måte som den nåværende enkle tiden, men inkluderer bare tu, nous og vous former.

La oss se på et eksempel på verbet Ecouter (å høre).

[Tu] écoute-moi! (Hør på meg!)
[Nous] écoutons-moi! (Hør på meg!)
[Vous] écoutez-moi! (Hør på meg!)

Uregelmessige verb eksisterer også i imperative former som Faire (å gjøre)

[Tu] fais! (Gjøre!)
[Nous] faisons! (La oss gjøre!)
[Vous] faites! (Du gjør!)

Subjonctif konjugering

Når du vil uttrykke tvil eller snakke om dine følelser, meninger, håp eller preferanser; bruk subjektiver. I subjonctifprésent, vil du legge merke til at den er konjugert på nøyaktig samme måte som presens, med den eneste forskjellen er 'i'som er lagt til i nous og vous former.
Ta en titt på eksemplet nedenfor av verbet 'Chercher' (å se).

Pronomen konjugering
Je (I) cherche (Jeg ser etter)
Tu (Du) cherches (Du ser etter)
Il/Elle/On (Han / hun / One) cherche (Han / Hun / En ser etter)
Nous (Vi) cherchions (Vi ser etter)
Vous (Du, formell / flertall) cherchiez (Du ser etter)
Ils/Elles (De) cherchent (De ser etter)

Eksempel:
Il faut que j’aille chercher ma mère
(Jeg må hente moren min)

 

Du klarte det - du klarte det til slutt! Gi deg selv et stort stort klapp på ryggen, du fortjener det; fransk konjugasjon er ingen enkel prestasjon.

Vi sees neste leksjon - og i mellomtiden, ikke glem å øve! Hvis du trenger hjelp, ikke nøl med å komme i kontakt med en av våre online Franske lærere.

x
X
Favoritter
Registrer ny konto
Har du allerede en konto?
Tilbakestill passord
Sammenlign elementer
  • Total (0)
Sammenligne
0