Canadees Frans leren? Ga hier

Ontwikkel uw vloeiend Frans in het CEFR Framework

Een overzicht van de verschillende vloeiendheidsniveaus in het Frans, zoals gedefinieerd door het Europese ERK-kader.

A1

Kan vertrouwde alledaagse uitdrukkingen en zeer eenvoudige zinnen begrijpen en gebruiken die gericht zijn op de bevrediging van concrete behoeften. Kan zichzelf en anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens, zoals waar hij / zij woont, mensen die hij / zij kent en dingen die hij / zij heeft. Kan op een eenvoudige manier communiceren, mits de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is te helpen.

Gelijkwaardigheid in Canadese taalbenchmarks: 1 / 2

A2

Kan zinnen en vaak gebruikte uitdrukkingen begrijpen die betrekking hebben op gebieden van direct belang (bijv. Zeer elementaire persoonlijke en familiegegevens, winkelen, plaatselijke geografie, werkgelegenheid). Kan communiceren in eenvoudige en routinetaken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde en routinematige zaken vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van zijn / haar achtergrond, directe omgeving en zaken op gebieden van directe nood beschrijven.

Gelijkwaardigheid in Canadese taalbenchmarks: 3 / 4

B1

Kan de belangrijkste punten begrijpen van een duidelijke standaardinput over vertrouwde zaken die we regelmatig tegenkomen op het werk, op school, in de vrije tijd, enz. Kan omgaan met de meeste situaties die zich kunnen voordoen tijdens het reizen in een gebied waar de taal wordt gesproken. Kan eenvoudige verbonden tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of persoonlijk van belang zijn. Kan ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en in het kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

Gelijkwaardigheid in Canadese taalbenchmarks: 5 / 6

B2

Kan de belangrijkste ideeën van complexe tekst over zowel concrete als abstracte onderwerpen begrijpen, inclusief technische discussies in zijn / haar vakgebied. Kan communiceren met een mate van vloeiendheid en spontaniteit die regelmatige interactie met moedertaalsprekers heel goed mogelijk maakt zonder spanning voor beide partijen. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen en een standpunt over een actueel onderwerp toelichten met de voor- en nadelen van verschillende opties.

Gelijkwaardigheid in Canadese taalbenchmarks: 7 / 8

C1

Kan een breed scala aan veeleisende, langere teksten begrijpen en impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder veel duidelijk naar uitdrukkingen te hoeven zoeken. Kan taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale, academische en professionele doeleinden. Kan duidelijke, goed gestructureerde, gedetailleerde tekst produceren over complexe onderwerpen, met gecontroleerd gebruik van organisatiepatronen, connectoren en samenhangende apparaten.

Gelijkwaardigheid in Canadese taalbenchmarks: 9 / 10

C2

Kan met gemak vrijwel alles horen of lezen. Kan informatie uit verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten en verhalen reconstrueren in een samenhangende presentatie. Kan zichzelf spontaan, zeer vloeiend en precies uitdrukken, waardoor fijnere betekenisschakeringen worden onderscheiden, zelfs in meer complexe situaties.

Gelijkwaardigheid in Canadese taalbenchmarks: 11 / 12

x
X
Favorieten
Registreer Nieuwe Account
Heeft u al een account?
Reset Password
Vergelijk items
  • Totaal (0)
Vergelijk
0