Tanulj kanadai franciát? Megy itt

Szolgáltatási feltételek és feltételek


Szolgáltatási feltételek elfogadása

Az OFRENCH.COM („A webhely”) által biztosított bármely szolgáltatás regisztrálásával vagy használatával Ön elfogadja a következő feltételeket, amelyek az OFRENCH.COM webhely hozzáférését és használatát szabályozzák. Az OFRENCH.COM használatával Ön elfogadja a mi feltételeinket is Adatkezelési tájékoztató. A szerződési feltételek jogi megállapodást képeznek Ön és az Ofrench, az OFRENCH.COM („Tulajdonos”) között a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások tekintetében, és minden körülmények között kötelezőek.

Szolgáltatásunk - segít megérteni, mit várhat el tőlünk

Az OFRENCH.COM („A webhely”) által biztosított bármely szolgáltatás regisztrálásával vagy használatával Ön elfogadja a következő feltételeket, amelyek az OFRENCH.COM webhely hozzáférését és használatát szabályozzák. Az OFRENCH.COM használatával Ön elfogadja a mi feltételeinket is Adatkezelési tájékoztató. A szerződési feltételek jogi megállapodást képeznek Ön és az Ofrench, az OFRENCH.COM („Tulajdonos”) között a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások tekintetében, és minden körülmények között kötelezőek.

Általános feltételek - minden felhasználó

Ezt a megállapodást bármikor megváltoztathatjuk saját belátásunk szerint, és a Felhasználó felelőssége mindig annak biztosítása, hogy teljes mértékben tisztában legyenek a használati feltételekkel. Az OFRENCH.COM webhely folyamatos használata úgy tekintendő, hogy elfogadja a használati feltételek bármilyen változását.

Az OFRENCH.COM által nyújtott szolgáltatás (ok) igénybevételéhez mind a nyelvtanároknak, mind a nyelvtanulóknak online fiókot kell regisztrálniuk („Kapcsolatfelvételi információk”).

Minden regisztrált nyelvhallgató és minden regisztrált nyelvtanár kizárólagos felelőssége annak biztosítása, hogy minden személyes adat, ideértve a kapcsolattartási e-mail címeket is, mindig naprakész és pontos legyen. A jelen feltételek és feltételek elfogadásával minden felhasználó mentesíti az OFRENCH.COM-ot és az Ofrench-t mindenfajta és természetű, ismeretlen és ismeretlen, gyanúsított és nem gyanúsított, nyilvánosságra hozott és nyilvánosságra nem hozott mindenfajta és természetű igényt, követelést és kártérítést (tényleges és következményes), amelyek pontatlanság miatt merülnek fel. az OFRENCH.COM webhelyen tárolt személyes információk, rendszerek, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra és hardver. Az OFRENCH.COM által közzétett információk tartalmáért és pontosságáért kizárólag az összes felhasználó felel. Sem az OFRENCH.COM, sem a Tulajdonos nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet az OFRENCH.COM weboldalon közzétett bármely információ regisztrált felhasználóra hagyatkozása okozhat.

Az OFRENCH.COM és a Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy bármilyen okból felfüggessze vagy megszüntesse bármely regisztrált Felhasználó tagságát. Nem fizetnek visszatérítést, kifizetést vagy bármilyen kompenzációt azoknak a regisztrált felhasználóknak, akiknek a regisztrációját a jelen feltételek és feltételek megszegése miatt megszüntettük.

A nyelvtanárok bármikor megszüntethetik tagságukat, feltéve, hogy időben befejezik minden kiemelkedő nyelvtanulási szolgáltatást, amelyet vállaltak egy nyelvtanuló nevében.

A nyelvhallgatók bármikor megszüntethetik tagságukat, de továbbra is felelõsek a Tulajdonos ellen minden olyan pénzeszközt illetõen, amely a nyelvtanár kérésére történik a nyelvtanulási szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Általános felhasználói felelősségek

Minden regisztrált felhasználó vállalja, hogy nem sértő, köztük sértő nyelvet, fényképeket vagy bármilyen más, sértő vagy szexuális anyagot nem küld, terjeszt, nem tesz közzé vagy más módon továbbítja sértő anyagot. Ennek a feltételnek a bármely tagja általi megsértése a tagok regisztrációjának megszűnését vonja maga után, és a megfelelő hatóságok értesítését eredményezheti.

Valamennyi regisztrált felhasználó vállalja, hogy nem tesz közzé, terjeszt, nem tesz közzé vagy bármilyen más módon olyan számítógépes kódot az OFRENCH.COM webhelyére, amely közvetlenül vagy közvetetten hivatkozik egy másik weboldalra, kifejezett engedélyünk nélkül.

Minden regisztrált felhasználó vállalja, hogy nem terjeszti és nem osztja meg felhasználóneve adatait más magánszemélyekkel vagy társaságokkal azzal a céllal, hogy mások használhassák az OFRENCH.COM webhelyen nyújtott szolgáltatásokat.

Minden regisztrált felhasználó szavatolja és igazolja, hogy jogilag kötelező érvényű szerződéseket köthet az alkalmazandó törvények alapján.

Minden regisztrált felhasználó megvédi, kártalanítja és ártalmatlanul tartja az OFRENCH.COM-ot és a Tulajdonosot, annak tisztviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, ügynökeit, kapcsolt vállalkozásait és harmadik feleit az esetleges veszteségekkel, költségekkel, kötelezettségekkel és költségekkel (ideértve a jogi díjakat is) kapcsolatban, amelyek felmerülnek vagy felmerülnek. az OFRENCH.COM használatából.

Minden regisztrált felhasználó egyetért abban, hogy sem az OFRENCH.COM, sem a Tulajdonos nem vállal felelősséget semmilyen véletlen, következményes vagy közvetett károkért (ideértve, de nem kizárólagosan, bármely más regisztrált felhasználó halálát, fenyegetéseit, sérüléseit vagy sérüléseit, károkért a veszteségeket) adatvesztés, programok elvesztése, szolgáltatásmegszakítások költségei vagy helyettesítő szolgáltatások beszerzése), amelyek közvetlenül vagy közvetve az OFRENCH.COM webhelyén biztosított nyelvoktatási szolgáltatások használatából vagy képtelenségéből fakadnak.

Semmilyen módon nem másolhatja, módosíthatja, közzéteheti, továbbíthatja, megjelenítheti, eladhatja, terjesztheti vagy sokszorosíthatja a szerzői jogok által védett anyagot, védjegyeket vagy más védett tulajdonosi információkat az ilyen anyagok Tulajdonosának kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül.

A hallgatók regisztrációja

Nyelvhallgatóként történő regisztrációkor személyes információkat kell megadnia, amelyek nem kizárólag a teljes nevére vonatkoznak; az email címed; a helyi időzóna (ha alkalmazható). Fiók regisztrálásával igazolja, hogy 16 éves vagy annál idősebb és elfogadja a használati feltételeket. Az OFRENCH.COM platform használatához Skype-fiókot kell beállítania, hogy kapcsolatba léphessünk a választott nyelvtanárral.
Az Ön által megadott információk felhasználása a weboldalnak megfelelő Adatvédelem. A tagság időtartama alatt Ön beleegyezik abba, hogy köti a felhasználási feltételeket.

Oktató regisztráció

Nyelvtanárként történő regisztrációkor személyes adatokat kell megadnia, amelyek nem kizárólag a teljes nevére vonatkoznak; az email címed; születési dátumod; anyanyelvét; címed; lakóhelye szerinti ország; a tartományod; a te képességeid; rendelkezésre állása tanításhoz; a helyi időzóna (ha alkalmazható) és hol hallott rólunk. Arra is felkérést fogunk kérni, hogy erősítse meg, hogy 18 életévét betöltötte és elfogadja a használati feltételeket. Az OFRENCH.COM platform használatához szintén be kell állítania egy Skype-fiókot, és értesítenie kell magát Skype-nevéből, mint a tandíjprofil felvételének feltétele az OFRENCH.COM-n.
A nyilvántartásba vételt követően a nyelvtanároknak összeállítaniuk kell egy részletes profilt, amely további információkat tartalmaz háttéréről, a nyelvtanítási tapasztalatról, képesítéséről és a tanítási megközelítésről, amely lehetővé teszi a nyelvtanulók számára, hogy megalapozott döntést hozzanak. Minden nyelvtanárnak be kell nyújtania a kitöltött részletes profilját az OFRENCH.COM-nak, amelyet jóvá kell hagyni, mielőtt a nyelvtanár engedélyezheti a nyelvtanulókat. Az OFRENCH.COM fenntartja a jogot, hogy kisebb módosításokat, javításokat és módosításokat végezzen a nyelvtanár profilokban annak biztosítása érdekében, hogy a nyelvtanár profiljai professzionálisan kerüljenek bemutatásra.
Az Ön által megadott információk felhasználása a weboldalnak megfelelő Adatvédelem. A tagság időtartama alatt Ön beleegyezik abba, hogy köti a felhasználási feltételeket.
Az oldalon regisztráló oktató kifejezett engedélyt ad az OFRENCH.COM-nak, hogy profiljuk legalább 24 hónapig látható maradjon az oldalon. Abban az esetben, ha a Tutor nem akar többé franciát tanítani az OFRENCH.COM-on keresztül, profilja továbbra is látható marad a helyszínen egy üres munkatervezővel, további 12 hónapig, miután az OFRENCH.COM kifejezetten megkapta a Tutor megbízását .

Nyelvhallgatók - foglalás és fizetés

A jelen feltételek elfogadásával minden nyelvhallgató beleegyezik abba, hogy az órák óráját az OFRENCH.COM regisztrált nyelvtanárokkal foglalja el az OFRENCH.COM webhelyen keresztül, és az Ofrench által fizetendő óránkénti díjak megfizetését az ilyen foglalások megkönnyítéséért.

Minden órát be kell ütemezni az OFRENCH.COM rendszer segítségével egy nyelvtanulónak, aki kiválasztja a rendelkezésre álló óra idejét a nyelvtanár online munkatervéből és befejezi a foglalási folyamatot.

A fent említett foglalási eljárás be nem tartása, különös tekintettel a regisztrált nyelvhallgató által a bejegyzett OFRENCH.COM regisztrált nyelvtanárral folytatott tandíj megszervezése érdekében tett bármilyen egyéb intézkedésre, olyan módon, hogy a leckét nem fizetik az Ofrench-nak, mind a szóban forgó nyelvtanuló, mind az érintett nyelvtanár tagságának megszűnését, valamint jogi lépéseket tesz az adott nyelvhallgatóval vagy az érintett nyelvtanárral szemben az Ofrench miatt vélt pénzösszegek behajtása érdekében.

Valamennyi regisztrált nyelvtanuló beleegyezik abba, hogy Ofrench ügynökként jár el a tandíj lefoglalása céljából egy adott nyelvtanárnál a nevükben. Az Ofrench által a regisztrált nyelvtanárok óráinak foglalásával és ütemezésével kapcsolatban felszámított összes foglalási díjat kizárólag a foglalást végző regisztrált nyelvtanulónak kell fizetnie. Ez a feltétel azonban nem korlátozza Ofrench azon képességét, hogy visszafizesse a vállalatnak fizetett pénzeket sem a bejegyzett nyelvtanártól, sem az érintett nyelvhallgatótól.

Nyelvhallgatók - visszatérítések - lemondás

Visszatérítési politika

1. eset: A regisztrált nyelvhallgatók teljes visszatérítésre jogosultak a nyelvtanár által lemondott órák vagy órák, valamint egy olyan nyelvtanító által nem megerősített óra vagy óra után fizetett foglalási díj (ok) teljes visszatérítésére. legfeljebb 1 órával a lecke megkezdése előtt.

Ilyen körülmények között a díjak automatikus visszatérítése automatikusan megtörténik.

2. eset: Nyilvántartott nyelvű hallgatók a leckék vagy órák után fizetett foglalási díj (ok) teljes visszatérítésére jogosultak, amennyiben a nyelvtanár nem teljesíti az órát. 

Ilyen körülmények között a visszatérítési kérelmeket az érintett nyelvhallgatónak kell elküldenie, a „Jelentés jelentése” gombra kattintva, miután a lecke ideje letelt.

Az összes megszakított vagy nem lezajló tanóra teljes visszatérítésre jogosult, feltéve, hogy az órát követő 7 munkanapon belül értesítést kapunk.

A nyelvtanulót felkérjük, hogy nyújtsa be az érintett óra teljes részleteit, ideértve az óra (ok) dátumát és időpontját, a nyelvtanárt és a panasz jellegét. Miután az Ofrench panaszt ellenőrizte, amely magában foglalja a tények megerősítésének megszerzését az érintett nyelvtanártól, az Ofrench saját belátása szerint dönthet úgy, hogy körülbelül 7 munkanapon belül visszatéríti a foglalási díjakat az elektronikus pénztárcáján. .

3. eset: A regisztrált nyelvhallgatók a leckék vagy órák után fizetett foglalási díj (ok) teljes visszatérítésére jogosultak, amennyiben a Langauage hallgató bizonyítani tudja, hogy az órai kérdés minőségi szempontból jelentkezett. 

A nyelvtanulót felkérjük, hogy nyújtsa be az érintett óra teljes részleteit, ideértve az óra (ok) dátumát és időpontját, a nyelvtanárt és a panasz jellegét. Miután az Ofrench panaszt ellenőrizte, amely magában foglalja a tények megerősítésének megszerzését az érintett nyelvtanártól, az Ofrench saját belátása szerint dönthet úgy, hogy körülbelül 7 munkanapon belül visszatéríti a foglalási díjakat az elektronikus pénztárcáján. .

fontos:

1) A teljes visszatérítés megegyezik az órai díj összegével, plusz a tranzakciós díj.

2) A visszatérítéseket átviszik egy egyedi elektronikus pénztárcába, az OFRENCH.COM platformon belül. Az egyenleg kizárólag felhasználható az órák könyvelésére az OFRENCH.COM platformon belül.

Abban az esetben, ha a hallgató jóváírását felhasználva oktatót alacsonyabb óradíjjal foglal le, akkor a hallgató felhasználhatja az egyenleget egy új óra lefoglalására.

3) Az OFRENCH.COM soha nem térít vissza hitelkártyával vagy Paypal-nal, vagy bármilyen más fizetési móddal, bármilyen körülmények között.

Lemondási feltételek

Ha valamilyen okból a hallgató nem tud ütemezett órát lebonyolítani, akkor a hallgató ingyenesen visszavonhatja az órát, amennyiben 4 órát felszólítottak az oktatóra.

A lemondás után a hallgatót automatikusan visszatéríti a platformunk (E-kreditek formájában), hogy a hallgató át tudja ütemezni az órát egy másik időpontra a francia oktatónál, vagy foglaljon le egy másik oktatót.

A francia nyelv lemondása ingyenes és egyszerű:

1) Belépek a fiókjába

2) Kattintson a „Találkozók” elemre

3) Nyomja meg a törölni kívánt lecke mellett található „Mégse” gombot.

 

Nyelvtanárok - általános fogalmak

Ezen feltételek és feltételek elfogadásával minden regisztrált nyelvtanár beleegyezik abba, hogy jóváhagyott profil elhelyezésével az OFRENCH.COM oldalon kitartanak amellett, hogy hajlandók közvetlenül szerződni bármelyik regisztrált nyelvhallgatóval a Nyelvoktatási Szolgáltatások nyújtása érdekében. Ezenkívül minden regisztrált nyelvtanár elfogadja, hogy kizárólag az ő és az OFRENCH.COM regisztrált nyelvtanulója közötti szerződéses kötelezettségek teljesítéséért, minőségéért és teljesítéséért felel az adott nyelvtanuló által velük ütemezett nyelvoktatási szolgáltatások tekintetében.

A feltételek elfogadásával a nyelvtanárok szavatolják, hogy önálló vállalkozók, és ezért felelősek minden jövedelemadó és egyéb adó betartásáért, amelyeket a rájuk alkalmazandó adójoghatóság szerint kellőképpen figyelembe kell venniük.

Az összes regisztrált nyelvtanárt az Ofrench fizeti a PayPal használatával, a teljes óráért. Kizárólag a nyelvtanárok felelőssége annak biztosítása, hogy a PayPal használatával pénzt kapjanak a lakóhelyükön.

A nyelvtanárokat kifejezetten tiltják, hogy közvetlenül vagy közvetetten tárgyaljanak vagy megbeszéljék az órai díjat egy nyelvtanulóval. Azon nyelvtanárok tagságát, amelyek megsértik ezt a feltételt, haladéktalanul megszüntetik, és nem fizetnek kompenzációt az adott nyelvtanár által a nyelvtanulónak nyújtott bármely nyelvtanulási szolgáltatásért.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor megszüntessék vagy felfüggesszék bármely nyelvtanár tagságát.

Nyelvtanárok - a foglalási eljárás betartása

A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával minden regisztrált nyelvtanár vállalja, hogy sem az OFRENCH.COM regisztrált nyelvhallgatóval sem közvetlenül, sem közvetetten nem lép kapcsolatba azzal a céllal, hogy a tandíjat megszervezze az adott nyelvhallgatóval az OFRENCH.COM webhelyén kívüli mechanizmuson keresztül. Valamennyi regisztrált nyelvtanár vállalja, hogy nem folytat és nem népszerűsít semmilyen tevékenységet azzal a céllal, hogy órákat szervezzen egy nyelvhallgatóval az OFRENCH.COM webhelyen kívül. Az ilyen jellegű tevékenységet a szolgáltatási feltételeink kifejezetten tiltják, és aláássa az OFRENCH.COM piac bizalmát, biztonságát és legitimitását.

Minden órát az OFRENCH.COM rendszer használatával kell ütemezni egy nyelvtanulónak, aki kiválasztja az online órarendből az elérhető órák idejét és befejezi a foglalási folyamatot. Nyelvtanárként Ön felelős a helyes foglalási eljárás megértéséért és annak biztosításáért, hogy ezt a nyelvhallgatók kövessék.

A kifejezetten nem engedélyezett tevékenységek magukban foglalják:

Kommunikáció e-mailben, Skype-on vagy más módon azzal a szándékkal, hogy egy órát ütemezzen és rendezzen egy nyelvi hallgatóval úgy, hogy megkerülje a díjszerkezetet és elkerülje az órai díj fizetését az OFRENCH.COM-nak.

Kapcsolattartási adatok (beleértve az URL-eket és képeket) elhelyezése a tanárprofilján, amely közvetlenül vagy közvetett módon népszerűsíti az OFRENCH.COM webhelyén kívüli szolgáltatást.

Ha nem regisztrált nyelvtanár tartja be ezeket a feltételeket, különös tekintettel a regisztrált nyelvtanár által tett bármilyen intézkedésre, azzal a céllal, hogy a regisztrált OFRENCH.COM nyelvtanulóval magáncélúan rendezzék a tandíjat, bármilyen más eszközzel, például a leckével A díjat nem fizetik az Ofrench-nek, ez mind az adott nyelvtanár, mind az érintett nyelvtanuló tagságának megszűnését vonhatja maga után, vagy jogi lépéseket tehet az adott nyelvtanárral vagy az érintett nyelvhallgatóval szemben az Ofrench miatt esedékes pénzek behajtása miatt.

Nyelvtanárok - nyelvi képzési szolgáltatások nyújtása

Minden nyelvtanár vállalja, hogy magas színvonalú nyelvoktatási szolgáltatásokat nyújt bármely nyelvtanuló számára időben. Fenntartjuk a jogot, hogy megszüntessük vagy felfüggesszük bármely olyan nyelvtanár tagságát, akinek minősítése az előírt normánk alá esik, vagyis 4 (5-ből) pozitív visszajelzési pontszám vagy annál magasabb. Fenntartjuk a jogot a szükséges szabvány bármikor történő megváltoztatására.

Minden regisztrált nyelvtanár beleegyezik abba, hogy teljes mértékben jelen van és készen áll a Skype-on tanításra a megfelelő ütemezett időben.

Nyelvtanárok - hallgatói elemzések és visszajelzések biztosítása

Minden nyelvtanár vállalja, hogy pontos és teljes visszajelzést nyújt az egyes hallgatók előrehaladásáról az egyes órák végén. Fenntartjuk a jogot annak a nyelvtanárnak a felmondására vagy felfüggesztésére, aki az egyes órák végén nem nyújt pontos és teljes elemzést diákjainak.

Nyelvtanárok - a lecke lemondási szabályzata

A nyelvtanárok legalább egy órával az óra megkezdése előtt egy órával lemondhatják a nyelvtanuló által tervezett órát. Ebben az esetben a nyelvtanároknak tájékoztatniuk kell a webhely adminisztrátort ([email protected]) és a nyelvhallgatókat. Az órákat legfeljebb egy órával az óra megkezdése előtt lehet megszakítani. Abban az esetben, ha az oktatók nem törölték az ütemezett órát, és nem vettek részt az ütemezett órán, akkor a tanárokat felkérhetik, hogy térítsék vissza az adott nyelvhallgató által az OFRENCH.COM-nak fizetett összeget a törölt tanóra (ok) miatt.

Nyelvtanárok - munkatervezés

OFRENCH.COM oktatóként teljesen szabadon állíthatja be saját óráját.
Az ügyfelek csak azokat az időréseket foglalhatnak le, amelyeket Ön elérhetővé tesz. Profilja továbbra is megjelenik a piacon, ha üres a munkatervezője, ám nem tudják leckéket foglalni.
Az oktatót, aki meg akarja változtatni óráját, itt kell beállítania https://ofrench.com/my-account/manage-availability/

Kommunikáció a felhasználók között

Az OFRENCH.COM és az Ofrench fenntartja a jogot, hogy figyelemmel kísérje az összes regisztrált felhasználó közötti kommunikációt az OFRENCH.COM integritásának és biztonságának, valamint az OFRENCH.COM összes felhasználójának biztonsága érdekében. Az OFRENCH.COM felhasználók közötti kommunikációt az általunk rendelkezésére bocsátott bármely eszközzel vagy funkcióval (ideértve az üzenetkezelő rendszerünkön keresztül küldött bontatlan üzeneteket is) az OFRENCH.COM munkatársai figyelemmel kísérhetik a csalás megelőzése, az OFRENCH-val való visszaélések megelőzése céljából. .COM webhely és a lecke díjaink szerkezetének elkerülésére vagy megkerülésére tett kísérletek azonosítása.

Skype használata

Az OFRENCH.COM regisztrációjával vagy bármely szolgáltatásának használatával minden Felhasználó elismeri, hogy sem az OFRENCH.COM, sem a Tulajdonos nem felelős a Skype felület minőségéért, vagy a Nyelvtanuló és a Skype-ot használó Nyelvtanár közötti kommunikáció minőségéért. A Skype egy harmadik féltől származó kommunikációs megoldás, és semmiképpen sem az OFRENCH.COM vagy az Ofrench felelőssége.

A mi felelősségünk veled szemben

Az OFRENCH.COM és a Tulajdonos nem garantálja a weboldalon megjelenő bármely információ vagy tartalom pontosságát vagy teljességét.

Sem az OFRENCH.COM, sem az Ofrench nem felelős az OFRENCH.COM-on keresztül lefoglalt egyéni nyelvórák lebonyolításáért, minőségéért vagy teljesítéséért. Fiók regisztrálásával és a jelen feltételek és feltételek elfogadásával mind a regisztrált nyelvtanulók, mind a regisztrált nyelvtanárok egyetértenek abban, hogy az OFRENCH.COM és az Ofrench szerződéses kötelezettségeit mind a regisztrált nyelvhallgatók, mind a nyelvtanárok felé minden egyedi foglalás tekintetében teljesnek tekintik. a foglalás részleteinek értesítése az érintett nyelvtanárnak és nyelvtanulónak az ügyfélszolgálaton keresztül.

Bármely szolgáltatás, amelyet az OFRENCH.COM-on keresztül nyújtanak, "amint van", bármilyen garancia vagy feltétel nélkül, kifejezett, hallgatólagos, törvényes, az OFRENCH.COM-mal, a Tulajdonossal, leányvállalataival vagy képviselőivel, vagy más módon minden szolgáltatás tekintetében.

Az OFRENCH.COM és a Tulajdonos és / vagy leányvállalatai kifejezetten elutasítják a kereskedhetőségre, az adott célra való alkalmasságra vagy a jogsértésekre vonatkozó implicit garanciákat. Sem az OFRENCH.COM, sem a Tulajdonos, sem a leányvállalatok nem garantálják, hogy az OFRENCH.COM útján nyelvtanároknak vagy nyelvtanulóknak nyújtott bármely szolgáltatás biztonságos, megszakítás nélküli, mindig elérhető vagy hibamentes lesz, vagy megfelel az Ön követelményeinek, vagy hogy a webhely bármely hibáját kijavítják.

Az OFRENCH.COM, valamint a Tulajdonos és leányvállalatai semmiféle felelősséget nem vállalnak, a cselekvés formájától függetlenül, a webhely más Felhasználói (ideértve az illetéktelen felhasználókat vagy „hackereket”) cselekedetei vagy mulasztásai miatt.

Fogalommeghatározások

(„Felhasználók”) egyaránt utal független szabadúszó nyelvtanárokra („Nyelvtanárok”) és a Nyelvoktatási szolgáltatások vásárlóira („Nyelvtanulók”). Felhasználó lehet nyelvtanár, nyelvtanuló vagy mindkettő.

(„A webhely”) az OFRENCH.COM domainre utal.

(„Nyelvi képzési szolgáltatás (ok)”): bármely olyan szolgáltatás, amelyet egy nyelvtanár nyújt a nyelvhallgatónak a weboldalon keresztül

(„Szolgáltatás (ok)”) minden olyan szolgáltatásra utal, amelyet az OFRENCH.COM nyújt annak érdekében, hogy megkönnyítse a nyelvoktató által a nyelvtanár által egy nyelvtanuló számára nyújtott nyelvképzési szolgáltatásokat.

(„A tulajdonos”) Ofrench-re utal; Bejegyzett Franciaországban; 2150872 számú cég

(„Nyelvtanárok”) minden bejegyzett független szabadúszó nyelvoktatóra vonatkozik.

(„Nyelvtanulók”) az OFRENCH.COM webhelyen keresztül a Nyelvoktatási Szolgáltatások bármely vásárlójára utal.

(„Kapcsolatfelvételi információk”) a nyelvtanulók regisztrációjára utal az OFRENCH.COM weboldalon található online fiókra.

(„Óradíj”) az óránkénti teljes díjra vonatkozik. („Bizalmas információk”) minden olyan információra vonatkozik, amelyet bármilyen módon és bármilyen módon szolgáltattak, kivéve azokat az információkat, amelyek nyilvánosak, vagy amelyeket a törvények betartása érdekében közzé kell tenni.

Vegyes

Az OFRENCH.COM az Ofrench tulajdonában van és üzemelteti; Bejegyzett Franciaországban; 2150872 számú cég

Törvények és rendeletek

E megállapodás rendelkezéseire Franciaország törvényei az irányadók. A jelen megállapodás rendelkezései elválaszthatók, és ha a jelen felhasználói szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, akkor ezt a rendelkezést törölhetik, és a fennmaradó rendelkezéseket végrehajtják.

x
X
Érdekes
Új fiók regisztrálása
Már van fiókja?
Jelszó visszaállítása
Elemek összehasonlítása
  • Teljes (0)
Összehasonlítás
0