Opi kanadan ranskaa? Mene tänne

Palvelun ehdot ja ehdot


Palvelusehtojen ja ehtojen hyväksyminen

Rekisteröimällä tai käyttämällä mitä tahansa OFRENCH.COMin ("verkkosivusto") tarjoamaa palvelua, sitoudut hyväksymään seuraavat ehdot, jotka säätelevät OFRENCH.COM-verkkosivuston käyttöä ja käyttöä. Käyttämällä OFRENCH.COM hyväksyt myös ehtomme Tietosuojalauseke. Ehdot ja ehdot muodostavat laillisen sopimuksen sinun ja Ofrenchin (OFRENCH.COM) (“Omistaja”) välillä verkkosivuston kautta tarjottavista palveluista ja ovat sitovia kaikissa olosuhteissa.

Palvelumme - auttaa sinua ymmärtämään, mitä meiltä voi odottaa

Rekisteröimällä tai käyttämällä mitä tahansa OFRENCH.COMin ("verkkosivusto") tarjoamaa palvelua, sitoudut hyväksymään seuraavat ehdot, jotka säätelevät OFRENCH.COM-verkkosivuston käyttöä ja käyttöä. Käyttämällä OFRENCH.COM hyväksyt myös ehtomme Tietosuojalauseke. Ehdot ja ehdot muodostavat laillisen sopimuksen sinun ja Ofrenchin (OFRENCH.COM) (“Omistaja”) välillä verkkosivuston kautta tarjottavista palveluista ja ovat sitovia kaikissa olosuhteissa.

Yleiset ehdot - kaikki käyttäjät

Tätä sopimusta voidaan muuttaa harkintamme mukaan milloin tahansa, ja käyttäjän vastuulla on aina varmistaa, että hän on täysin tietoinen käyttöehdoista. OFRENCH.COM-verkkosivuston käytön jatkamisen katsotaan hyväksyvän kaikenlaiset käyttöehtojen muutokset.

Sekä kieltenopettajien että kieliopiskelijoiden on rekisteröidyttävä verkkotili ("Yhteystiedot") voidakseen käyttää OFRENCH.COM: n tarjoamia palveluita.

Jokainen rekisteröitynyt kieliopiskelija ja jokainen rekisteröitynyt kieliopettaja on yksin vastuussa varmistaa, että kaikki henkilökohtaiset tiedot, myös sähköpostiosoitteet, ovat ajan tasalla ja tarkkoja aina. Hyväksymällä nämä ehdot, kaikki käyttäjät vapauttavat tällöin OFRENCH.COM: n ja Ofrenchin kaikenlaisista ja luonteeltaan tunnetuista ja tuntemattomista, epäillyistä ja epäilyttävistä, paljastetuista ja paljastamatta olevista vaatimuksista, vaatimuksista ja vahingoista (tosiasiallisista ja seurauksellisista), jotka johtuvat epätarkkoista henkilökohtaiset tiedot, joita pidetään OFRENCH.COM-verkkosivustolla, järjestelmät ja niitä tukeva infrastruktuuri ja laitteistot. Kaikki käyttäjät ovat yksin vastuussa OFRENCH.COM-sivustossa julkaisemiensa tietojen sisällöstä ja oikeellisuudesta. Kumpikaan OFRENCH.COM tai Omistaja eivät ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka voivat aiheutua luottamalla mille tahansa rekisteröidyn käyttäjän OFRENCH.COM-verkkosivustolla julkaisemiin tietoihin.

OFRENCH.COM ja omistaja pidättävät oikeuden keskeyttää tai lopettaa minkä tahansa rekisteröidyn käyttäjän jäsenyys mistä tahansa syystä. Rekisteröityneille käyttäjille, joiden rekisteröinti on lopetettu näiden ehtojen rikkomisen takia, ei makseta hyvityksiä, maksuja tai minkäänlaisia ​​korvauksia.

Kielenopettajat voivat lopettaa jäsenyytensä milloin tahansa edellyttäen, että kaikki jäljellä olevat kielikoulutuspalvelut, jotka he ovat hyväksyneet sitoutumaan kieliopiskelijan puolesta, suorittavat ajoissa.

Kielenopiskelijat voivat lopettaa jäsenyytensä milloin tahansa, mutta he ovat edelleen vastuussa omistajalle kaikista rahastoista, jotka ovat maksamatta kielenopettajan heidän pyynnöstään suorittaman kielten koulutuspalvelun yhteydessä.

Yleiset käyttäjän vastuut

Kaikki rekisteröityneet käyttäjät sitoutuvat olemaan lähettämättä, levittämättä, julkaisematta tai millään muulla tavalla lähettämättä loukkaavaa materiaalia, mukaan lukien loukkaavaa kieltä, valokuvia tai muuta loukkaavaa tai seksuaalista materiaalia. Jos jokin jäsen rikkoo tätä ehtoa, jäsenen rekisteröinti lopetetaan ja se voi johtaa asiaankuuluvien viranomaisten ilmoittamiseen.

Kaikki rekisteröidyt käyttäjät sitoutuvat olemaan julkaisematta, jakamatta, julkaisematta tai millään muulla tavalla sijoittamalla OFRENCH.COM-verkkosivustolle mitään tietokoneenkoodia, joka suoraan tai epäsuorasti linkittää toiseen verkkosivustoon ilman nimenomaista lupaa.

Kaikki rekisteröityneet käyttäjät sitoutuvat olemaan jakamatta tai jakamatta käyttäjätunnustietojaan muille henkilöille tai yrityksille salliaksesi muiden käyttää OFRENCH.COM: n tarjoamia palveluita.

Kaikki rekisteröidyt käyttäjät takaavat ja itse todistavat, että he voivat tehdä laillisesti oikeudellisesti sitovia sopimuksia.

Kaikki rekisteröidyt käyttäjät puolustavat, korvaavat ja pitävät vahinkoa OFRENCH.COM: lle ja Omistajalle, sen virkamiehille, johtajille, työntekijöille, edustajille, tytäryhtiöille ja kolmansille osapuolille kaikista menetyksistä, kustannuksista, vastuista ja kuluista (mukaan lukien juridiset palkkiot), jotka liittyvät tai syntyvät pois käytöstäsi OFRENCH.COM.

Kaikki rekisteröityneet käyttäjät sitoutuvat siihen, että OFRENCH.COM tai Omistaja eivät ole vastuussa mahdollisista satunnaisista, välillisistä tai epäsuorista vahingoista (mukaan lukien, mutta rajoittumatta, minkä tahansa muun rekisteröidyn käyttäjän aiheuttamat kuolemat, uhat, loukkaantumiset tai vammat, vahingonkorvaukset) tietojen katoamisesta, palvelun keskeytyksistä tai korvaavien palveluiden hankkimisesta), jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti OFRENCH.COM: n kautta tarjottujen kieltenopetuspalvelujen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä.

Et saa missään tapauksessa kopioida, muokata, julkaista, lähettää, näyttää, myydä, levittää tai jäljentää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, tavaramerkkejä tai muuta suojattua omistusoikeudellista tietoa ilman tällaisen materiaalin omistajan nimenomaista kirjallista suostumusta.

Opiskelijoiden ilmoittautuminen

Rekisteröityessään kieliopiskelijaksi sinun on annettava henkilökohtaisia ​​tietoja, jotka eivät rajoitu koko nimeesi; Sähköpostiosoitteesi; paikallinen aikavyöhyke (jos sovellettavissa). Rekisteröimällä tilin vakuutat, että olet yli 16-vuotias ja hyväksyt käyttöehdot. OFRENCH.COM-alustan käyttämistä varten sinun on myös määritettävä Skype-tili, jotta voimme yhdistää sinut valitsemasi kielenopettajaan.
Kaikkien toimittamiesi tietojen käyttö tapahtuu verkkosivuston mukaisesti tietosuojakäytännössämme. Hyväksyt sitoutuaksesi käyttöehtoihisi niin kauan kuin jäsenyytesi.

Tutorin rekisteröinti

Kun kirjaudut kieltenopettajaksi, sinun on annettava henkilökohtaisia ​​tietojasi, jotka eivät rajoitu koko nimiisi; Sähköpostiosoitteesi; syntymäaikasi; äidinkielesi; osoitteesi; asuinmaasi; maakunnasi; taitosi; saatavuus opetukseen; paikallinen aikavyöhyke (jos sovellettavissa) ja mistä olet kuullut meistä. Sinua pyydetään myös vahvistamaan, että olet yli 18-vuotias ja hyväksyt käyttöehdot. OFRENCH.COM-alustan käyttämistä varten sinun on myös määritettävä Skype-tili ja ilmoitettava Skype-nimelle itsellesi ehtona, että opintoprofiili luetellaan OFRENCH.COM-sivustossa.
Rekisteröinnin jälkeen kieltenopettajien on luotava yksityiskohtainen profiili, joka sisältää lisätietoja heidän taustastaan, kieltenopetuksen kokemuksesta, pätevyydestä ja opetuslähestymistavasta, jonka avulla kieliopettajat voivat tehdä tietoisen valinnan. Kaikkien kieltenopettajien on toimitettava täytetty yksityiskohtainen profiilinsä OFRENCH.COM: lle, joka on hyväksyttävä ennen kuin kieliopettaja saa hyväksyä kielioppilaita. OFRENCH.COM pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia, korjauksia ja muutoksia kieltenopettajaprofiileihin varmistaakseen, että kieliopettajan profiilit esitetään ammattimaisella tavalla.
Kaikkien toimittamiesi tietojen käyttö tapahtuu verkkosivuston mukaisesti tietosuojakäytännössämme. Hyväksyt sitoutuaksesi käyttöehtoihisi niin kauan kuin jäsenyytesi.
Sivustolle rekisteröityminen ohjaaja antaa OFRENCH.COM: lle nimenomaisen luvan, että heidän profiilinsa pysyy näkyvissä sivustolla vähintään 24 kuukautta. Jos Tutor ei halua opettaa ranskaa enää OFRENCH.COM -palvelun kautta, hänen profiilinsa pysyy edelleen näkyvissä sivustolla tyhjällä työn suunnittelijalla vielä 12 kuukauden ajan sen jälkeen, kun OFRENCH.COM on saanut nimenomaisen tilauksen Tutorilta .

Kieliopiskelijat - varaus ja maksu

Hyväksymällä nämä ehdot, kaikki kielenopiskelijat sitoutuvat varaamaan oppitunnin ilmoittautuneiden OFRENCH.COM-kieltenopettajien kanssa OFRENCH.COM-verkkosivuston kautta ja maksamaan kaikki Ofrenchille maksettavat tuntipalkkiot tällaisten varausten helpottamisesta.

Kieliopiskelijan on suunniteltava kaikki oppitunnit OFRENCH.COM-järjestelmällä valitsemalla käytettävissä oleva oppituntiaika kieltenopettajan verkkotyösuunnittelijasta ja suorittamalla varausprosessi.

Edellä mainitun varausmenettelyn noudattamatta jättäminen ja erityisesti kaikki rekisteröidyn kieliopiskelijan toteuttamat toimet järjestääkseen opetusajan rekisteröidyn OFRENCH.COM-kielenopettajan kanssa millä tahansa muulla tavalla, jolloin oppituntimaksua ei makseta Ofrenchille, voi johtaa sekä kyseisen kieliopiskelijan että asianomaisen kielenopettajan jäsenyyden päättymiseen tai oikeustoimiin kyseistä kieliopiskelijaa tai kieltenopettajaa vastaan ​​Ofrenchin takia katsottujen varojen takaisinperimiseksi.

Kaikki rekisteröidyt kieliopiskelijat suostuvat siihen, että Ofrench toimii edustajana varatakseen opetuksen tietyn kieltenopettajan kanssa heidän puolestaan. Kaikki Ofrenchin perimät varausmaksut, jotka liittyvät rekisteröityneiden kielenopettajien oppituntien varaamiseen ja aikataulutukseen, maksetaan yksinomaan varauksen tehneelle rekisteröidylle kieliopiskelijalle. Tämä ehto ei kuitenkaan rajoita Ofrenchin mahdollisuutta hakea takaisin yritykselle velkaa joko rekisteröidyltä kielenopettajalta tai kyseiseltä kieliopiskelijalta.

Kieliopiskelijat - hyvitykset - peruutus

Palautuspolitiikka

Tapaus # 1) Rekisteröityjen kielioppilaiden oikeus hyvittää täydellinen varausmaksu (t), joka maksetaan kielenopettajan peruuttaman oppitunnin tai oppitunien osalta ja sellaisen oppitunnin tai tuntien osalta, joita kielenopettaja ei ole vahvistanut. enintään 1 tunti ennen oppitunnin alkamista.

Tällaisissa tapauksissa maksu palautetaan automaattisesti kokonaisuudessaan.

Tapaus 2) Rekisteröidyt kielenopiskelijat ovat oikeutettuja täyteen hyvitykseen varausmaksuista, jotka maksetaan sellaisesta oppitunnista tai tunteista, joissa kieltenopettaja ei osallistu oppituntiin kokonaisuudessaan. 

Tällöin asianomaisen kieliopiskelijan tulisi ohjata hyvityspyynnöt napsauttamalla Ilmoita ongelmasta oppitunnin ajan kuluttua.

Kaikki oppitunnit, jotka ovat keskeytettyjä tai joita ei tapahdu, ovat oikeutettuja täyden hyvityksen maksamiseen, edellyttäen, että saamme ilmoituksen 7 työpäivän sisällä oppitunnin päivämäärästä.

Kielenopiskelijaa pyydetään ilmoittamaan yksityiskohtaiset tiedot kyseisestä oppitunnista, mukaan lukien oppitunnin päivämäärä ja aika, kieltenopettaja ja valituksen luonne. Tutkittuaan Ofrenchin valituksen, johon sisältyy tosiseikkojen varmentamisen hankkiminen asianomaiselta kieltenopettajalta, Ofrench voi oman harkintansa mukaan päättää palauttaa täydellisesti varausmaksut sähköiselle lompakollesi noin 7 työpäivän kuluessa. .

Tapaus 3) Rekisteröityjen kielioppilaiden oikeus saada täysi hyvitys luennoista tai tunteista maksetuista varausmaksuista, jos Langauage-opiskelija voi osoittaa, että oppitunnilla oli ongelma laadun suhteen. 

Kielenopiskelijaa pyydetään ilmoittamaan yksityiskohtaiset tiedot kyseisestä oppitunnista, mukaan lukien oppitunnin päivämäärä ja aika, kieltenopettaja ja valituksen luonne. Tutkittuaan Ofrenchin valituksen, johon sisältyy tosiseikkojen varmentamisen hankkiminen asianomaiselta kieltenopettajalta, Ofrench voi oman harkintansa mukaan päättää palauttaa täydellisesti varausmaksut sähköiselle lompakollesi noin 7 työpäivän kuluessa. .

Tärkeää:

1) Koko palautus on yhtä suuri kuin oppituntipalkkion summa, johon lisätään transaktiomaksu.

2) Palautukset siirretään yksittäiseen sähköiseen lompakkoon OFRENCH.COM-alustan sisällä. Tasapainoa voidaan käyttää yksinomaan oppituntien varaamiseen OFRENCH.COM-alustalla.

Mikäli Opiskelija käyttää hyvityssään varaakseen ohjaajan vähemmän tuntihintaan, Opiskelija pystyy käyttämään saldoa uuden oppitunnin varaamiseen.

3) OFRENCH.COM ei koskaan suorita hyvityksiä luottokortilla tai Paypalilla tai millään muulla maksutavalla, missään tapauksessa tai olosuhteissa.

Peruutusehdot

Jos Opiskelija ei jostain syystä voi tehdä aikataulutettua oppituntia, Opiskelija voi peruuttaa oppitunnin veloituksetta, jos ohjaajalle on annettu 4-tunnin ilmoitus.

Peruuttamisen jälkeen alusta palauttaa opiskelijan automaattisesti (e-hyvitysten muodossa), jotta opiskelija voi aikatauluttaa oppitunnin vaihtoehtoiseen aikaan ranskalaisen opettajan kanssa tai varata toisen tutorin.

Ranskalaisen oppitunnin peruuttaminen on ilmaista ja helppoa:

1) Kirjaudu tilillesi

2) Napsauta "Tapaamiset"

3) Paina “Peruuta” -painiketta peruutettavan oppitunnin vieressä.

 

Kieltenopettajat - yleiset ehdot

Hyväksymällä nämä ehdot, kaikki rekisteröidyt kielenopettajat sopivat täten, että asettamalla hyväksytyn profiilin OFRENCH.COM: lle he pitävät itseään halukkaana tekemään sopimuksen minkä tahansa rekisteröidyn kieliopiskelijan kanssa kielikoulutuspalvelujen tarjoamiseksi. Lisäksi kaikki rekisteröidyt kielenopettajat hyväksyvät, että he ovat yksin vastuussa kaikkien heidän ja OFRENCH.COMin rekisteröidyn kieliopiskelijan välisten sopimusvelvoitteiden suorittamisesta, laadusta ja täyttämisestä kyseisen kieliopiskelijan heidän kanssaan järjestämien kielikoulutuspalveluiden osalta.

Hyväksymällä nämä ehdot kielenopettajat takaavat, että he ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia ja siten vastuussa kaikesta tuloveroista ja muista veroista, jotka heidän tulisi asianmukaisesti laskea heihin sovellettavan verotuksen mukaan.

Ofrench maksaa kaikille rekisteröidyille kieltenopettajille PayPalin kautta, kokonaisuudessaan annetuista oppitunneista. Kielenopettajien yksinomainen vastuu on varmistaa, että he voivat saada varoja PayPalin kautta asuinmaassaan.

Kielenopettajilla on nimenomaisesti kielletty neuvottelemasta tai keskustelemasta tuntipalkkiosta joko suoraan tai epäsuorasti kielioppilaan kanssa. Tämän kielenopettajan jäsenyys, joka todetaan rikkoneen tätä ehtoa, lakkaa heti, eikä mitään korvausta makseta minkään kielenopettajan tarjoamalle kieliopetuspalvelulle.

Pidätämme oikeuden lopettaa tai keskeyttää minkä tahansa kieltenopettajan jäsenyyden milloin tahansa.

Kieltenopettajat - varausmenettelyn noudattaminen

Hyväksymällä nämä ehdot, kaikki rekisteröidyt kielenopettajat suostuvat olemaan ottamatta yhteyttä rekisteröityneeseen OFRENCH.COM-kieliopiskelijaan joko suoraan tai epäsuorasti opetusajan järjestämiseksi kyseisen kieliopiskelijan kanssa muun mekanismin kuin OFRENCH.COM-verkkosivuston kautta. Kaikki rekisteröidyt kielenopettajat suostuvat olemaan osallistumatta mihinkään toimintaan tai edistämättä sitä tarkoituksenaan järjestää oppitunteja kieliopiskelijan kanssa OFRENCH.COM-sivuston ulkopuolella. Tällainen toiminta on nimenomaisesti kielletty palvelusehtojemme mukaan ja se heikentää OFRENCH.COM-markkinapaikan luottamusta, turvallisuutta ja legitiimiyttä.

Kieliopiskelijan on suunniteltava kaikki oppitunnit OFRENCH.COM-järjestelmällä valitsemalla käytettävissä oleva oppituntien aika online-aikataulustasi ja viimeistelemällä varausprosessin. Kielenopettajana olet vastuussa oikean varausmenettelyn ymmärtämisestä ja sen varmistamisesta, että kieltenopiskelijat seuraavat sitä.

Erityisesti kielletty toiminta sisältää:

Viestintä sähköpostitse, Skypen kautta tai muilla keinoilla tarkoituksenaan ajoittaa ja järjestää oppitunti kieliopiskelijan kanssa tavalla, jolla on tarkoitus kiertää palkkiorakennettamme ja välttää oppituntimaksun maksaminen OFRENCH.COM: lle.

Yhteystietojen (mukaan lukien URL-osoitteet ja kuvat) sijoittaminen opettajaprofiiliin, joka suoraan tai epäsuorasti mainostaa palvelua OFRENCH.COM-verkkosivuston ulkopuolella.

Rekisteröityneen kieltenopettajan noudattamasta näitä ehtoja ja erityisesti mitä tahansa rekisteröidyn kielenopettajan toteuttamia toimia tarkoituksenaan järjestää yksityisopetusta rekisteröidyn OFRENCH.COM-kieliopiskelijan kanssa muilla tavoin, kuten oppitunnilla Palkkiota ei makseta Ofrenchille, se voi johtaa sekä kyseisen kieltenopettajan että asianomaisen kieliopiskelijan jäsenyyden päättymiseen tai oikeustoimiin kyseistä kieltenopettajaa tai kyseistä kieltenopiskelijaa vastaan ​​Ofrenchin maksettavaksi katsottujen rahojen takaisinperimiseksi.

Kieltenopettajat - kielikoulutuspalvelujen tarjoaminen

Kaikki kielenopettajat sitoutuvat tarjoamaan korkealaatuisia kielikoulutuspalveluita kaikille kieliopiskelijoille ajoissa. Pidätämme oikeuden irtisanoa tai keskeyttää minkä tahansa kieltenopettajan jäsenyys, jonka luokitus on alle vaaditun standardin, jonka mukaan positiivinen palautepiste on 4 tähteä (viidestä) tai korkeampi. Pidätämme oikeuden muuttaa vaadittua standardia milloin tahansa.

Kaikki rekisteröidyt kieltenopettajat sitoutuvat olemaan läsnä ja olemaan valmiita opettamaan Skypessä oikeaan aikatauluun.

Kieltenopettajat - opiskelija-analyysin ja palautteen tarjoaminen

Kaikki kielenopettajat sitoutuvat antamaan tarkan ja täydellisen palautteen ja analyysin kunkin oppilaan edistymisestä kunkin oppitunnin lopussa. Pidätämme oikeuden lopettaa tai keskeyttää kaikkien sellaisten kieltenopettajien jäsenyys, jotka eivät tarjoa tarkkoja ja täydellisiä analyysejä opiskelijoilleen kunkin oppitunnin lopussa.

Kielenopettajat - oppituntien peruutusehdot

Kielenopettajat voivat peruuttaa suunnitellun oppitunnin kieliopiskelijan kanssa vähintään 1 tunti ennen oppitunnin alkamista. Tällöin kieliopettajien on ilmoitettava siitä sivuston järjestelmänvalvojalle ([email protected]) ja kieliopiskelijoille. Oppitunteja ei voi peruuttaa vähemmän kuin yksi tunti ennen oppitunnin alkamista. Jos ohjaajat eivät peruuttaneet aikataulun mukaista oppituntia eivätkä osallistuneet suunniteltuun oppituntiin, ohjaajia voidaan pyytää palauttamaan kaikki kyseisen kieliopiskelijan OFRENCH.COM: lle maksamat summat peruutetuista oppitunneista.

Kieltenopettajat - työn suunnittelu

OFRENCH.COM-ohjaajana voit vapaasti asettaa omat tunnit.
Asiakkaat voivat varata vain aikavälejä, jotka annat saataville. Profiilisi näkyy edelleen markkinoillamme, jos työsuunnittelija on tyhjä, mutta he eivät voi varata oppituntiaikaa.
Ohjaajan, joka haluaa muuttaa aikansa, on asetettava se tähän https://ofrench.com/my-account/manage-availability/

Viestintä käyttäjien välillä

OFRENCH.COM ja Ofrench pidättävät oikeuden seurata kaikkien rekisteröityneiden käyttäjien välistä viestintää OFRENCH.COMin eheyden ja turvallisuuden sekä kaikkien OFRENCH.COM-käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi. OFRENCH.COM-käyttäjien välistä viestintää minkä tahansa sinulle tarjoamamme työkalun tai toiminnon kautta (mukaan lukien avaamattomat viestit, jotka lähetetään viestintäjärjestelmämme kautta) voi valvoa OFRENCH.COMin henkilökunta petosten ehkäisemiseksi, OFRENCHin väärinkäytön estämiseksi .COM-verkkosivusto ja tunnistaminen yrityksistä välttää tai kiertää oppituntimaksurakennettamme.

Skypen käyttö

Rekisteröimällä tai käyttämällä mitä tahansa OFRENCH.COM-palvelua kaikki käyttäjät tunnustavat, että OFRENCH.COM tai omistaja eivät ole vastuussa Skype-käyttöliittymän laadusta tai yhteydenpidon laadusta kieliopiskelijan ja Skypea käyttävän kielenopettajan välillä. Skype on kolmannen osapuolen viestintäratkaisu, eikä se ole millään tavalla OFRENCH.COM: n tai Ofrenchin vastuulla.

Vastuumme sinulle

OFRENCH.COM ja Omistaja eivät takaa minkään verkkosivustossa esitetyn tiedon tarkkuutta tai täydellisyyttä.

Kumpikaan OFRENCH.COM ja Ofrench eivät ole vastuussa minkään yksittäisen OFRENCH.COM-sivuston kautta varatun kielitunnin toimittamisesta, laadusta tai suorituksesta. Rekisteröimällä tilin ja hyväksymällä nämä ehdot sekä rekisteröidyt kieliopiskelijat että rekisteröidyt kielenopettajat ovat yhtä mieltä siitä, että OFRENCH.COM: n ja Ofrenchin sopimusvelvoitteet sekä rekisteröidyille kieliopiskelijoille että kielenopettajille yksittäisen varauksen osalta katsotaan täydelliseksi. ilmoitus varauksen tiedoista asianomaiselle kielenopettajalle ja kielenopiskelijalle asiakaspalvelun kautta.

Mikä tahansa OFRENCH.COM-palvelun kautta tarjottu palvelu on "sellaisenaan" -periaatteella ilman minkäänlaisia, nimenomaisia, implisiittisiä, lakisääteisiä takuita tai ehtoja kaikessa yhteydenpidossa OFRENCH.COMin, omistajan, sen tytäryhtiöiden tai edustajien kanssa tai muuten palvelun suhteen.

OFRENCH.COM ja Omistaja ja / tai sen tytäryhtiöt kieltäytyvät nimenomaisesti kaikista implisiittisistä takuista, jotka koskevat myyntikelpoisuutta, sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen tai rikkomattomuutta. Kumpikaan OFRENCH.COM, omistaja tai sen tytäryhtiöt eivät takaa, että minkä tahansa OFRENCH.COMin kautta kielenopettajille tai kieliopiskelijoille tarjotun palvelun käyttö on turvallista, keskeytymätöntä, aina saatavilla olevaa tai virheetöntä tai täyttää vaatimukset, tai että kaikki Web-sivuston puutteet korjataan.

OFRENCH.COM ja Omistaja ja sen tytäryhtiöt luopuvat kaikesta vastuusta, riippumatta toiminnan muodosta, muiden käyttäjien (mukaan lukien luvattomat käyttäjät tai "hakkerit") toimista tai laiminlyönneistä verkkosivustolla.

Määritelmät

("Käyttäjät") viittaa sekä itsenäisiin freelance-kieltenopettajiin ("kielenopettajat"), että kielikoulutuspalveluiden ostajiin ("kieliopiskelijat"). Käyttäjä voi olla kieltenopettaja, kieliopiskelija tai molemmat.

("Web-sivusto") viittaa verkkotunnukseen OFRENCH.COM.

(”Kielikoulutuspalvelu (t)” tarkoittaa mitä tahansa palvelua, jonka kieltenopettaja tarjoaa kieliopiskelijalle verkkosivuston kautta

("Palvelu (t)") viittaa mihin tahansa OFRENCH.COM: n tarjoamaan palveluun helpottaakseen kieltenopettajien tarjoamia kielikoulutuspalveluja kielenopiskelijoille.

("Omistaja") viittaa Ofrenchiin; Rekisteröity Ranskassa; Yritys nro 2150872

("Kielenopettajat") viittaa kaikkiin rekisteröityneisiin itsenäisiin freelance-kielen ohjaajiin.

("Kieliopiskelijat") viittaa kaikkiin kielikoulutuspalveluiden ostajiin OFRENCH.COM-verkkosivuston kautta.

("Yhteystiedot") viittaa kielten opiskelijoiden rekisteröintiin online-tilille OFRENCH.COM-verkkosivustolla.

(”Oppitunnimaksu”) viittaa oppitunnin kokonaispalkkioon. (”Luottamukselliset tiedot”) viittaa mihin tahansa ja mihin tahansa toimitettuun tietoon lukuun ottamatta tietoja, jotka ovat julkisia tai jotka on julkistettava lain noudattamiseksi.

sekalainen

OFRENCH.COM on Ofrenchin omistuksessa ja hallinnassa. Rekisteröity Ranskassa; Yritys nro 2150872

Lainsäädäntö

Tämän sopimuksen määräyksiä säännellään Ranskan laeilla. Tämän sopimuksen määräykset ovat erotettavissa, ja jos jotakin tämän käyttäjän sopimuksen määräystä pidetään pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, kyseinen määräys voidaan poistaa ja loput määräykset pannaan täytäntöön.

x
X
Suosikit
Rekisteröi uusi tili
Onko sinulla jo tili?
Nollaa salasana
Vertaa kohteita
  • Kaikki yhteensä (0)
Verrata
0