x
Bonjour! Tervetuloa ainoaan 100% ranskan kielelle omistettuun alustaan. Kaikkia tutorointiistuntoja johtaa Alkuperäiset ranskankieliset

Palvelun ehdot ja ehdot


Palvelusehtojen ja ehtojen hyväksyminen

Rekisteröimällä tai käyttämällä mitä tahansa OFRENCH.COM: n (”WWW-sivusto”) tarjoamaa palvelua, hyväksyt seuraavat ehdot, jotka säätelevät OFRENCH.COM-verkkosivuston käyttöä ja käyttöä. Käyttämällä OFRENCH.COM hyväksyt myös ehdot tietosuojalauseke. Ehdot muodostavat oikeudellisen sopimuksen sinun ja OFRENCH.COM: n (”Omistaja”) Ofrenchin välillä verkkosivuston kautta tarjottavien palvelujen suhteen, ja ne ovat kaikissa olosuhteissa sitovia.

Palvelumme - auttaa sinua ymmärtämään, mitä meiltä voi odottaa

Rekisteröimällä tai käyttämällä mitä tahansa OFRENCH.COM: n (”WWW-sivusto”) tarjoamaa palvelua, hyväksyt seuraavat ehdot, jotka säätelevät OFRENCH.COM-verkkosivuston käyttöä ja käyttöä. Käyttämällä OFRENCH.COM hyväksyt myös ehdot tietosuojalauseke. Ehdot muodostavat oikeudellisen sopimuksen sinun ja OFRENCH.COM: n (”Omistaja”) Ofrenchin välillä verkkosivuston kautta tarjottavien palvelujen suhteen, ja ne ovat kaikissa olosuhteissa sitovia.

Yleiset ehdot - kaikki käyttäjät

Tätä sopimusta voidaan muuttaa harkintamme mukaan milloin tahansa, ja käyttäjän vastuulla on aina varmistaa, että hän on täysin tietoinen käyttöehdoista. OFRENCH.COM-verkkosivuston käytön jatkamisen katsotaan hyväksyvän kaikenlaiset käyttöehtojen muutokset.

OFRENCH.COM: n tarjoamien palvelujen käyttämiseksi sekä kieliopettajien että kielioppilaiden on rekisteröitävä online-tili (”yhteystiedot”).

Jokainen rekisteröitynyt kieliopiskelija ja jokainen rekisteröitynyt kieliopettaja on yksin vastuussa varmistaa, että kaikki henkilökohtaiset tiedot, myös sähköpostiosoitteet, ovat ajan tasalla ja tarkkoja aina. Hyväksymällä nämä ehdot, kaikki käyttäjät vapauttavat tällöin OFRENCH.COM: n ja Ofrenchin kaikenlaisista ja luonteeltaan tunnetuista ja tuntemattomista, epäillyistä ja epäilyttävistä, paljastetuista ja paljastamatta olevista vaatimuksista, vaatimuksista ja vahingoista (tosiasiallisista ja seurauksellisista), jotka johtuvat epätarkkoista henkilökohtaiset tiedot, joita pidetään OFRENCH.COM-verkkosivustolla, järjestelmät ja niitä tukeva infrastruktuuri ja laitteistot. Kaikki käyttäjät ovat yksin vastuussa OFRENCH.COM-sivustossa julkaisemiensa tietojen sisällöstä ja oikeellisuudesta. Kumpikaan OFRENCH.COM tai Omistaja eivät ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka voivat aiheutua luottamalla mille tahansa rekisteröidyn käyttäjän OFRENCH.COM-verkkosivustolla julkaisemiin tietoihin.

OFRENCH.COM ja Omistaja pidättävät oikeuden keskeyttää tai lopettaa rekisteröidyn käyttäjän jäsenyys mistä tahansa syystä. Rekisteröityjä käyttäjiä, joiden rekisteröinti on päättynyt näiden ehtojen rikkomisen vuoksi, ei makseta minkäänlaista palautusta, maksua tai korvausta.

Kielenopettajat voivat lopettaa jäsenyytensä milloin tahansa edellyttäen, että kaikki jäljellä olevat kielikoulutuspalvelut, jotka he ovat hyväksyneet sitoutumaan kieliopiskelijan puolesta, suorittavat ajoissa.

Kielenopiskelijat voivat lopettaa jäsenyytensä milloin tahansa, mutta he ovat edelleen vastuussa omistajalle kaikista rahastoista, jotka ovat maksamatta kielenopettajan heidän pyynnöstään suorittaman kielten koulutuspalvelun yhteydessä.

Yleiset käyttäjän vastuut

Kaikki rekisteröityneet käyttäjät sitoutuvat olemaan lähettämättä, levittämättä, julkaisematta tai millään muulla tavalla lähettämättä loukkaavaa materiaalia, mukaan lukien loukkaavaa kieltä, valokuvia tai muuta loukkaavaa tai seksuaalista materiaalia. Jos jokin jäsen rikkoo tätä ehtoa, jäsenen rekisteröinti lopetetaan ja se voi johtaa asiaankuuluvien viranomaisten ilmoittamiseen.

Kaikki rekisteröidyt käyttäjät sitoutuvat olemaan lähettämättä, levittämättä, julkaisematta tai millään muulla tavalla OFRENCH.COM-verkkosivustolle mitään tietokonekoodia, joka linkittää suoraan tai epäsuorasti toiseen verkkosivustoon ilman nimenomaista lupaa.

Kaikki rekisteröityneet käyttäjät sitoutuvat olemaan jakamatta tai jakamatta käyttäjätunnustietojaan muille henkilöille tai yrityksille salliaksesi muiden käyttää OFRENCH.COM: n tarjoamia palveluita.

Kaikki rekisteröidyt käyttäjät takaavat ja itse todistavat, että he voivat tehdä laillisesti oikeudellisesti sitovia sopimuksia.

Kaikki rekisteröidyt käyttäjät puolustavat, korvaavat ja pitävät vahinkoa OFRENCH.COM: lle ja Omistajalle, sen virkamiehille, johtajille, työntekijöille, edustajille, tytäryhtiöille ja kolmansille osapuolille kaikista menetyksistä, kustannuksista, vastuista ja kuluista (mukaan lukien juridiset palkkiot), jotka liittyvät tai syntyvät pois käytöstäsi OFRENCH.COM.

Kaikki rekisteröityneet käyttäjät sitoutuvat siihen, että OFRENCH.COM tai Omistaja eivät ole vastuussa mahdollisista satunnaisista, välillisistä tai epäsuorista vahingoista (mukaan lukien, mutta rajoittumatta, minkä tahansa muun rekisteröidyn käyttäjän aiheuttamat kuolemat, uhat, loukkaantumiset tai vammat, vahingonkorvaukset) tietojen katoamisesta, palvelun keskeytyksistä tai korvaavien palveluiden hankkimisesta), jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti OFRENCH.COM: n kautta tarjottujen kieltenopetuspalvelujen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä.

Et saa missään tapauksessa kopioida, muokata, julkaista, lähettää, näyttää, myydä, levittää tai jäljentää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, tavaramerkkejä tai muuta suojattua omistusoikeudellista tietoa ilman tällaisen materiaalin omistajan nimenomaista kirjallista suostumusta.

Opiskelijoiden ilmoittautuminen

Rekisteröityessään kieliopiskelijaksi sinun on annettava henkilökohtaisia ​​tietoja, jotka eivät rajoitu koko nimeesi; Sähköpostiosoitteesi; paikallinen aikavyöhyke (jos sovellettavissa). Rekisteröimällä tilin vakuutat, että olet yli 16-vuotias ja hyväksyt käyttöehdot. OFRENCH.COM-alustan käyttämistä varten sinun on myös määritettävä Skype-tili, jotta voimme yhdistää sinut valitsemasi kielenopettajaan.
Kaikkien toimittamiesi tietojen käyttö tapahtuu verkkosivuston mukaisesti tietosuojakäytännössämme. Hyväksyt sitoutuaksesi käyttöehtoihisi niin kauan kuin jäsenyytesi.

Tutorin rekisteröinti

Kun kirjaudut kieltenopettajaksi, sinun on annettava henkilökohtaisia ​​tietojasi, jotka eivät rajoitu koko nimiisi; Sähköpostiosoitteesi; syntymäaikasi; äidinkielesi; osoitteesi; asuinmaasi; maakunnasi; taitosi; saatavuus opetukseen; paikallinen aikavyöhyke (jos sovellettavissa) ja mistä olet kuullut meistä. Sinua pyydetään myös vahvistamaan, että olet yli 18-vuotias ja hyväksyt käyttöehdot. OFRENCH.COM-alustan käyttämistä varten sinun on myös määritettävä Skype-tili ja ilmoitettava Skype-nimelle itsellesi ehtona, että opintoprofiili luetellaan OFRENCH.COM-sivustossa.
Rekisteröinnin jälkeen kieltenopettajien on luotava yksityiskohtainen profiili, joka sisältää lisätietoja heidän taustastaan, kieltenopetuksen kokemuksesta, pätevyydestä ja opetuslähestymistavasta, jonka avulla kieliopettajat voivat tehdä tietoisen valinnan. Kaikkien kieltenopettajien on toimitettava täytetty yksityiskohtainen profiilinsä OFRENCH.COM: lle, joka on hyväksyttävä ennen kuin kieliopettaja saa hyväksyä kielioppilaita. OFRENCH.COM pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia, korjauksia ja muutoksia kieltenopettajaprofiileihin varmistaakseen, että kieliopettajan profiilit esitetään ammattimaisella tavalla.
Kaikkien toimittamiesi tietojen käyttö tapahtuu verkkosivuston mukaisesti tietosuojakäytännössämme. Hyväksyt sitoutuaksesi käyttöehtoihisi niin kauan kuin jäsenyytesi.
Sivustolla rekisteröityvä ohjaaja antaa OFRENCH.COM: lle nimenomaisen luvan, että heidän profiilinsa on näkyvissä sivustolla vähintään 24 kuukautta. Jos ohjaaja ei halua enää opettaa ranskaa, OFRENCH.COM, hänen profiilinsa pysyy silti näkyvissä sivustolla tyhjänä työn suunnittelijana vielä 12 kuukauden ajan, kun OFRENCH.COM on vastaanottanut nimenomaisen tilauksen tutorilta .

Kielenopiskelijat - varaus ja maksu

Hyväksymällä nämä ehdot, kaikki kielenopiskelijat sitoutuvat varaamaan oppitunnin ilmoittautuneiden OFRENCH.COM-kieltenopettajien kanssa OFRENCH.COM-verkkosivuston kautta ja maksamaan kaikki Ofrenchille maksettavat tuntipalkkiot tällaisten varausten helpottamisesta.

Kielenopiskelija valitsee kaikki oppitunnit OFRENCH.COM-järjestelmän avulla valitsemalla käytettävissä olevan oppitunnin ajan kieltenopettajan verkkotyön suunnittelijasta ja suorittamalla varausprosessin.

Edellä mainitun varausmenettelyn noudattamatta jättäminen ja etenkin rekisteröidyn kielenopiskelijan toteuttamat toimet koulutusajan järjestämiseksi ilmoitetun OFRENCH.COM-kieltenopettajan kanssa millä tahansa muulla tavalla, esimerkiksi siitä, että Ofrenchille ei makseta lukuja, seurauksena on sekä kyseisen kieliopiskelijan että asianomaisen kieltenopettajan jäsenyyden päättyminen ja oikeustoimet kyseistä kieliopiskelijaa tai asianomaista kieltenopettajaa vastaan ​​Ofrenchille aiheutuneiden varojen perimiseksi.

Kaikki rekisteröityneet kieliopiskelijat suostuvat siihen, että Ofrench toimii heidän edustajanaan varatakseen opetusta tietyn kieliopettajan kanssa heidän puolestaan. Kaikki varausmaksut, jotka Ofrench veloittaa ilmoittautumisten varaamisesta ja ajoittamisesta rekisteröidyille kieltenopettajille, maksetaan yksinomaan varauksen tehneeltä rekisteröidyltä kielenopiskelijalta. Tämä ehto ei kuitenkaan saa rajoittaa Ofrenchin mahdollisuuksia yrittää periä takaisin yhtiölle velkaantuneet rahat joko rekisteröidyltä kieltenopettajalta tai asianomaiselta kielioppilaalta.

Kielenopiskelijat - palautukset - peruutus

Palautuspolitiikka

Tapaus # 1) Rekisteröityjen kielioppilaiden oikeus hyvittää täydellinen varausmaksu (t), joka maksetaan kielenopettajan peruuttaman oppitunnin tai oppitunien osalta ja sellaisen oppitunnin tai tuntien osalta, joita kielenopettaja ei ole vahvistanut. enintään 1 tunti ennen oppitunnin alkamista.

Tällaisissa tapauksissa maksu palautetaan automaattisesti kokonaisuudessaan.

Tapaus 2) Rekisteröidyt kielenopiskelijat ovat oikeutettuja täyteen hyvitykseen varausmaksuista, jotka maksetaan sellaisesta oppitunnista tai tunteista, joissa kieltenopettaja ei osallistu oppituntiin kokonaisuudessaan.

Tällaisissa olosuhteissa kyseinen kieliopiskelija ohjaa palautuspyynnöt napsauttamalla ”Ilmoita ongelmasta” oppitunnin kuluttua.

Kaikki oppitunnit, jotka ovat keskeytettyjä tai joita ei tapahdu, ovat oikeutettuja täyden hyvityksen maksamiseen, edellyttäen, että saamme ilmoituksen 7 työpäivän sisällä oppitunnin päivämäärästä.

Kielenopiskelijaa pyydetään ilmoittamaan yksityiskohtaiset tiedot kyseisestä oppitunnista, mukaan lukien oppitunnin päivämäärä ja aika, kieltenopettaja ja valituksen luonne. Tutkittuaan Ofrenchin valituksen, johon sisältyy tosiseikkojen varmentamisen hankkiminen asianomaiselta kieltenopettajalta, Ofrench voi oman harkintansa mukaan päättää palauttaa täydellisesti varausmaksut sähköiselle lompakollesi noin 7 työpäivän kuluessa. .

Tapaus 3) Rekisteröityjen kielioppilaiden oikeus saada täysi hyvitys luennoista tai tunteista maksetuista varausmaksuista, jos Langauage-opiskelija voi osoittaa, että oppitunnilla oli ongelma laadun suhteen.

Kielenopiskelijaa pyydetään ilmoittamaan yksityiskohtaiset tiedot kyseisestä oppitunnista, mukaan lukien oppitunnin päivämäärä ja aika, kieltenopettaja ja valituksen luonne. Tutkittuaan Ofrenchin valituksen, johon sisältyy tosiseikkojen varmentamisen hankkiminen asianomaiselta kieltenopettajalta, Ofrench voi oman harkintansa mukaan päättää palauttaa täydellisesti varausmaksut sähköiselle lompakollesi noin 7 työpäivän kuluessa. .

Tärkeää:

1) Koko palautus on yhtä suuri kuin oppituntipalkkion summa, johon lisätään transaktiomaksu.

2) Palautukset siirretään yksittäiseen sähköiseen lompakkoon OFRENCH.COM-alustan sisällä. Tasapainoa voidaan käyttää yksinomaan oppituntien varaamiseen OFRENCH.COM-alustalla.

Mikäli Opiskelija käyttää hyvityssään varaakseen ohjaajan vähemmän tuntihintaan, Opiskelija pystyy käyttämään saldoa uuden oppitunnin varaamiseen.

3) OFRENCH.COM ei koskaan suorita hyvityksiä luottokortilla tai Paypalilla tai millään muulla maksutavalla, missään tapauksessa tai olosuhteissa.

Peruutusehdot

Jos Opiskelija ei jostain syystä voi tehdä aikataulutettua oppituntia, Opiskelija voi peruuttaa oppitunnin veloituksetta, jos ohjaajalle on annettu 4-tunnin ilmoitus.

Peruutuksensa jälkeen käyttöympäristömme maksaa takaisin opiskelijalle automaattisesti (sähköisten opintosuoritusten muodossa), jotta opiskelija pystyy suunnittelemaan oppitunnin vaihtoehtoiseen aikaan ranskalaisen opettajan kanssa tai varaamaan toisen tutorin.

Ranskalaisen oppitunnin peruuttaminen on ilmaista ja helppoa:

1) Kirjaudu tilillesi

2) Napsauta ”Nimitykset”

3) Paina Peruuta-painiketta, joka sijaitsee peruutettavan oppitunnin vieressä.

Kielenopettajat - yleiset termit

Hyväksymällä nämä ehdot kaikki rekisteröidyt kielenopettajat sopivat täten, että asettamalla hyväksytyn profiilin OFRENCH.COM: iin, he ilmaisevat olevansa halukkaita tekemään sopimuksia suoraan minkä tahansa rekisteröidyn kieliopiskelijan kanssa kielikoulutuspalvelujen tarjoamisesta. Lisäksi kaikki rekisteröidyt kielenopettajat myöntävät olevansa yksin vastuussa kaikkien heidän ja OFRENCH.COM: n rekisteröidyn kielenopiskelijan välisten sopimusvelvoitteiden suorittamisesta, laadusta ja täyttämisestä, jotka koskevat kyseisen kieliopiskelijan kanssa suunnittelemia kielikoulutuspalveluita.

Hyväksymällä nämä ehdot kielenopettajat takaavat, että he ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia ja siten vastuussa kaikesta tuloveroista ja muista veroista, jotka heidän tulisi asianmukaisesti laskea heihin sovellettavan verotuksen mukaan.

Ofrench maksaa kaikille rekisteröidyille kieltenopettajille PayPalin kautta, kokonaisuudessaan annetuista oppitunneista. Kielenopettajien yksinomainen vastuu on varmistaa, että he voivat saada varoja PayPalin kautta asuinmaassaan.

Kielenopettajilla on nimenomaisesti kielletty neuvottelemasta tai keskustelemasta tuntipalkkiosta joko suoraan tai epäsuorasti kielioppilaan kanssa. Tämän kielenopettajan jäsenyys, joka todetaan rikkoneen tätä ehtoa, lakkaa heti, eikä mitään korvausta makseta minkään kielenopettajan tarjoamalle kieliopetuspalvelulle.

Pidätämme oikeuden lopettaa tai keskeyttää minkä tahansa kieltenopettajan jäsenyyden milloin tahansa.

Kielenopettajat - varausmenettelyn noudattaminen

Hyväksymällä nämä ehdot, kaikki rekisteröidyt kielenopettajat sitoutuvat olemaan ottamatta yhteyttä millekään rekisteröidylle OFRENCH.COM-kieliopiskelijalle joko suoraan tai epäsuorasti tarkoituksenaan järjestää opetusaika kyseisen kieliopiskelijan kanssa millä tahansa muulla kuin OFRENCH.COM-verkkosivustolla. Kaikki rekisteröidyt kielenopettajat sitoutuvat olemaan harjoittamatta tai mainostamatta toimintaa, jonka tarkoituksena on järjestää tunteja kielenopiskelijan kanssa OFRENCH.COM-sivuston ulkopuolella. Tämän tyyppinen toiminta on erityisen kiellettyä palveluehtojemme nojalla ja heikentää OFRENCH.COM -markkinoiden luottamusta, turvallisuutta ja legitiimiyttä.

Kielenopiskelija valitsee kaikki oppitunnit OFRENCH.COM-järjestelmän avulla valitsemalla käytettävissä olevan oppitunnin ajan online-ohjelmistasi ja suorittamalla varausprosessin. Kielenopettajana olet vastuussa oikean varausmenettelyn ymmärtämisestä ja siitä, että kielenopiskelijat seuraavat sitä.

Erityisesti kielletty toiminta sisältää:

Viestintä sähköpostitse, Skypen kautta tai muilla keinoilla tarkoituksenaan ajoittaa ja järjestää oppitunti kieliopiskelijan kanssa tavalla, jolla on tarkoitus kiertää palkkiorakennettamme ja välttää oppituntimaksun maksaminen OFRENCH.COM: lle.

Sijoita yhteystiedot (mukaan lukien URL-osoitteet ja kuvat) opettajaprofiiliin, jotka mainostavat palvelua suoraan tai epäsuorasti OFRENCH.COM-verkkosivuston ulkopuolella.

Rekisteröityjen kieltenopettajien noudattamatta jättäminen näistä ehdoista ja erityisesti rekisteröidyn kieltenopettajan toteuttamat toimet, joiden tarkoituksena on järjestää yksityisesti opetusaika rekisteröidyn OFRENCH.COM -opiskelijan kanssa millä tahansa muulla tavalla, jolloin oppitunti Maksua ei makseta Ofrenchille, se voi johtaa sekä kyseisen kieltenopettajan että asianomaisen kieliopettajan jäsenyyden päättymiseen tai oikeustoimiin kyseistä kieltenopettajaa tai kyseistä kieliopettajaa vastaan ​​Ofrenchille mahdollisesti johtuvien varojen takaisinperinnästä.

Kielenopettajat - kielten koulutuspalvelujen tarjoaminen

Kaikki kielenopettajat sitoutuvat tarjoamaan korkealaatuisia kieltenopetuspalveluita jokaiselle kielenopiskelijalle ajoissa. Pidätämme oikeuden lopettaa tai keskeyttää minkä tahansa kieliopettajan jäsenyys, jonka arvosanat jäävät alle vaaditun standardin, koska positiivisen palautteen pistemäärä on 4 tähteä (viidestä) tai korkeampi. Pidätämme oikeuden muuttaa vaadittua standardia milloin tahansa.

Kaikki rekisteröidyt kieltenopettajat sitoutuvat olemaan läsnä ja olemaan valmiita opettamaan Skypessä oikeaan aikatauluun.

Kielenopettajat - opiskelija-analyysien ja palautteen tarjoaminen

Kaikki kielenopettajat sitoutuvat antamaan tarkan ja täydellisen palautteen ja analyysin kunkin oppilaan edistymisestä kunkin oppitunnin lopussa. Pidätämme oikeuden lopettaa tai keskeyttää kaikkien sellaisten kieltenopettajien jäsenyys, jotka eivät tarjoa tarkkoja ja täydellisiä analyysejä opiskelijoilleen kunkin oppitunnin lopussa.

Kielenopettajat - tunnin peruutuskäytäntö

Kielenopettajat voivat peruuttaa suunnitellun oppitunnin kieliopiskelijan kanssa vähintään 1 tunti ennen oppitunnin alkamista. Tällöin kieliopettajien on ilmoitettava siitä sivuston järjestelmänvalvojalle ([email protected]) ja kieliopiskelijoille. Oppitunteja ei voi peruuttaa vähemmän kuin yksi tunti ennen oppitunnin alkamista. Jos ohjaajat eivät peruuttaneet aikataulun mukaista oppituntia eivätkä osallistuneet suunniteltuun oppituntiin, ohjaajia voidaan pyytää palauttamaan kaikki kyseisen kieliopiskelijan OFRENCH.COM: lle maksamat summat peruutetuista oppitunneista.

Kielenopettajat - työn suunnittelu

OFRENCH.COM-ohjaajana voit vapaasti asettaa omat tunnit.
Asiakkaat voivat varata vain aikavälejä, jotka annat saataville. Profiilisi näkyy edelleen markkinoillamme, jos työsuunnittelija on tyhjä, mutta he eivät voi varata oppituntiaikaa.
Ohjaajan, joka haluaa muuttaa aikansa, on asetettava se tähän https://ofrench.com/my-account/manage-availability/

Viestintä käyttäjien välillä

OFRENCH.COM ja Ofrench pidättävät oikeuden valvoa kaikkien rekisteröityjen käyttäjien välistä viestintää OFRENCH.COM: n eheyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä kaikkien OFRENCH.COM: n käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi. OFRENCH.COM-käyttäjien välistä viestintää minkä tahansa tarjoamiemme työkalujen tai toimintojen kautta (mukaan lukien viestijärjestelmän kautta lähetetyt avaamattomat viestit) OFRENCH.COM-henkilökunta voi valvoa petosten ja OFRENCH-väärinkäytösten estämiseksi. .COM-verkkosivusto ja tunnistaa yritykset välttää tai kiertää oppituntipalkkiorakennettamme.

Skypen käyttö

Rekisteröimällä tai käyttämällä mitä tahansa OFRENCH.COM: n tarjoamaa palvelua, kaikki käyttäjät myöntävät, ettei OFRENCH.COM eikä omistaja ole vastuussa Skype-rajapinnan laadusta tai kieliopettajan ja Skypeä käyttävän kielenopettajan välisen viestinnän laadusta. Skype on kolmannen osapuolen viestintäratkaisu, eikä se ole millään tavalla OFRENCH.COM: n tai Ofrenchin vastuulla.

Vastuumme sinulle

OFRENCH.COM ja Omistaja eivät takaa minkään verkkosivustolla esitetyn tiedon tai sisällön paikkansapitävyyttä tai täydellisyyttä.

Kumpikaan OFRENCH.COM tai Ofrench eivät ole vastuussa minkään yksittäisen kielitunnin toimittamisesta, laadusta tai suorittamisesta OFRENCH.COM: n kautta. Rekisteröimällä tilin ja suostumalla näihin ehtoihin sekä rekisteröidyt kieliopiskelijat että rekisteröidyt kielenopettajat sopivat, että OFRENCH.COM: n ja Ofrenchin sopimusvelvoitteiden suorittaminen sekä rekisteröidyille kieliopiskelijoille että kieltenopettajille yksittäisen varauksen osalta katsotaan täydelliseksi ilmoituksen varauksen yksityiskohdista asianomaiselle kieliopettajalle ja kieliopiskelijalle asiakaspalvelun kautta.

Kaikki OFRENCH.COM: n kautta tarjottavat palvelut ovat sellaisenaan ilman minkäänlaisia ​​nimenomaisia, epäsuoran lakisääteisiä takuita tai ehtoja kaikessa yhteydenpidossa OFRENCH.COM: n, Omistajan, sen tytäryhtiöiden tai edustajien kanssa tai muuten kunnioitusta mihin tahansa Palveluun.

OFRENCH.COM ja Omistaja ja / tai sen tytäryhtiöt kieltäytyvät nimenomaisesti tarjoamasta kaupallisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai rikkomisen puuttumiseen liittyviä takuita. Kumpikaan OFRENCH.COM, Omistaja tai sen tytäryhtiöt eivät takaa, että OFRENCH.COM: n kautta kielenopettajille tai kieliopiskelijoille tarjoaman palvelun käyttö on turvallista, keskeytymätöntä, aina saatavilla tai virheetöntä tai että se vastaa vaatimuksiasi, tai että kaikki verkkosivuston viat korjataan.

OFRENCH.COM ja Omistaja ja sen tytäryhtiöt kieltäytyvät kaikesta vastuusta toimintamuodosta riippumatta muiden verkkosivustojen käyttäjien (mukaan lukien luvattomat käyttäjät tai "hakkerit") teoista tai laiminlyönneistä.

Määritelmät

(”Käyttäjät”) viittaa sekä riippumattomiin freelance-kieltenopettajiin (“Kielenopettajat”) että Kielikoulutuspalveluiden ostajiin (”Kielenopiskelijat”). Käyttäjä voi olla kieliopettaja, kieliopiskelija tai molemmat.

(”Verkkosivusto”) viittaa verkkotunnukseen OFRENCH.COM.

(”Kielikoulutuspalvelu (t)”) tarkoittaa mitä tahansa palvelua, jonka kieliopettaja tarjoaa kielenopiskelijalle verkkosivuston kautta

(”Palvelu (t)”) tarkoittaa mitä tahansa OFRENCH.COM: n tarjoamaa palvelua helpottaakseen kieltenopettajan tarjoamia kieltenopetuspalveluita kieliopiskelijalle.

(”Omistaja”) viittaa Ofrenchiin; Rekisteröity Ranskassa; Yritys nro 2150872

(”Kielenopettajat”) viittaa kaikkiin rekisteröityihin riippumattomiin freelance-kieliopettajiin.

(”Kielenopiskelijat”) tarkoittaa kaikkia kielikoulutuspalvelujen ostajia OFRENCH.COM-verkkosivuston kautta.

(”Yhteystiedot”) tarkoittaa kielioppilaiden rekisteröintiä verkkotilille OFRENCH.COM-verkkosivustolla.

("Tuntimaksu") tarkoittaa oppituntia kohti kokonaismaksua. ("Luottamuksellinen tieto") tarkoittaa mitä tahansa tietoa, riippumatta siitä, mitä tietoja on toimitettu, lukuun ottamatta tietoja, jotka ovat julkisia tai jotka on paljastettava lain noudattamiseksi.

sekalainen

OFRENCH.COM on Ofrenchin omistama ja hallinnoima; Rekisteröity Ranskassa; Yrityksen numero 2150872

Lainsäädäntö

Tämän sopimuksen määräyksiä säännellään Ranskan laeilla. Tämän sopimuksen määräykset ovat erotettavissa, ja jos jotakin tämän käyttäjän sopimuksen määräystä pidetään pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, kyseinen määräys voidaan poistaa ja loput määräykset pannaan täytäntöön.

x
X
×