Μάθετε Καναδικά Γαλλικά; Πήγαινε εδώ

Όροι Παροχής Υπηρεσιών και Προϋποθέσεις


Αποδοχή Όρων Παροχής Υπηρεσιών και Προϋποθέσεων

Με την εγγραφή ή τη χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας που παρέχεται από το OFRENCH.COM ("Ο ιστότοπος") συμφωνείτε να αποδεχτείτε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου OFRENCH.COM από εσάς. Χρησιμοποιώντας το OFRENCH.COM αποδέχεστε επίσης τους όρους του Πολιτική Απορρήτου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν νομική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Ofrench, («Ο Κάτοχος») της OFRENCH.COM σε σχέση με τις Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας και είναι δεσμευτικές σε κάθε περίπτωση.

Η υπηρεσία μας - για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε τι να περιμένετε από εμάς

Με την εγγραφή ή τη χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας που παρέχεται από το OFRENCH.COM ("Ο ιστότοπος") συμφωνείτε να αποδεχτείτε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου OFRENCH.COM από εσάς. Χρησιμοποιώντας το OFRENCH.COM αποδέχεστε επίσης τους όρους του Πολιτική Απορρήτου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν νομική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Ofrench, («Ο Κάτοχος») της OFRENCH.COM σε σχέση με τις Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας και είναι δεσμευτικές σε κάθε περίπτωση.

Γενικοί όροι - όλοι οι χρήστες

Η συμφωνία αυτή μπορεί να αλλάξει κατά την κρίση μας ανά πάσα στιγμή και είναι πάντοτε ευθύνη του Χρήστη να διασφαλίσει ότι έχει πλήρη επίγνωση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας OFRENCH.COM θα θεωρηθεί ότι αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων χρήσης.

Προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες που παρέχονται από το OFRENCH.COM, τόσο οι καθηγητές γλωσσών όσο και οι μαθητές ξένων γλωσσών θα πρέπει να εγγράψουν έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό ("Στοιχεία επικοινωνίας").

Είναι αποκλειστική ευθύνη κάθε εγγεγραμμένου φοιτητή γλωσσών και κάθε εγγεγραμμένου καθηγητή γλωσσών να διασφαλίσει ότι όλα τα προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαφής, είναι ενημερωμένα και ακριβή ανά πάσα στιγμή. Με την αποδοχή αυτών των όρων και όρων, όλοι οι Χρήστες απελευθερώνουν με αυτό τον τρόπο τις OFRENCH.COM και Ofrench από τυχόν αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες (πραγματικές και επακόλουθες) κάθε είδους και φύσης, γνωστές και άγνωστες, ύποπτες και ανυπολόγιστες, αποκαλυπτικές και ακοινολόγητες, οι οποίες προκύπτουν λόγω ανακριβών προσωπικές πληροφορίες που τηρούνται στην ιστοσελίδα OFRENCH.COM, συστήματα και υποστηρικτική υποδομή και υλικό. Όλοι οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται από αυτούς στο OFRENCH.COM. Ούτε η OFRENCH.COM ούτε ο Ιδιοκτήτης ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από την εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε πληροφορία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα OFRENCH.COM από οποιονδήποτε καταχωρημένο Χρήστη.

Η OFRENCH.COM και ο Ιδιοκτήτης διατηρούν το δικαίωμα να αναστείλουν ή να τερματίσουν τη συμμετοχή οποιουδήποτε εγγεγραμμένου χρήστη για οποιονδήποτε λόγο. Καμία επιστροφή χρημάτων, πληρωμές ή αποζημίωση οποιουδήποτε είδους δεν θα καταβληθεί σε εγγεγραμμένους χρήστες των οποίων η εγγραφή έχει τερματιστεί λόγω παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Οι καθηγητές γλωσσών μπορούν να τερματίσουν τη συμμετοχή τους ανά πάσα στιγμή με την προϋπόθεση της έγκαιρης ολοκλήρωσης οποιωνδήποτε εκκρεμών υπηρεσιών εκμάθησης γλωσσών που έχουν αποδεχθεί να αναλάβουν για λογαριασμό ενός φοιτητή γλωσσών.

Οι Φοιτητές Γλώσσας μπορούν να τερματίσουν την πρόσβασή τους ανά πάσα στιγμή, αλλά θα παραμείνουν υπόχρεοι στον Κύριο για τυχόν χρηματικά ποσά που εκκρεμούν σε σχέση με Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Γλωσσών που διεξάγονται κατόπιν αιτήσεώς τους από Δάσκαλο Γλωσσών

Γενικές ευθύνες χρήστη

Όλοι οι εγγεγραμμένοι Χρήστες συμφωνούν να μην δημοσιεύουν, διανέμουν, δημοσιεύουν ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο μεταδίδουν προσβλητικό υλικό, συμπεριλαμβανομένης προσβλητικής γλώσσας, φωτογραφίας ή οποιουδήποτε άλλου υλικού προσβλητικού ή σεξουαλικού χαρακτήρα. Η παραβίαση αυτής της προϋπόθεσης από οποιοδήποτε μέλος θα οδηγήσει σε καταγγελία της εγγραφής των μελών και μπορεί να οδηγήσει στην κοινοποίηση των αρμοδίων αρχών.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες συμφωνούν να μην δημοσιεύσουν, να διανείμουν, να δημοσιεύσουν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να τοποθετήσουν οποιονδήποτε κωδικό υπολογιστή στον ιστότοπο OFRENCH.COM που συνδέει άμεσα ή έμμεσα με έναν άλλο ιστότοπο χωρίς τη ρητή άδειά μας.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι Χρήστες συμφωνούν να μην διανέμουν ή να μοιράζονται τα στοιχεία τους με οποιοδήποτε άλλο άτομο ή εταιρεία με σκοπό να επιτρέψουν σε άλλους να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του OFRENCH.COM.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι Χρήστες δικαιούνται και βεβαιώνουν αυτοπροσώπως ότι μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμβάσεις σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι Χρήστες θα υπερασπιστούν, αποζημιώσουν και θα διατηρήσουν την OFRENCH.COM και τον Ιδιοκτήτη, τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους τους και τους τρίτους, για τυχόν απώλειες, έξοδα, υποχρεώσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών) από τη χρήση του OFRENCH.COM.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι Χρήστες συμφωνούν ότι ούτε ο OFRENCH.COM ούτε ο Κύριος θα φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε παρεπόμενες, επακόλουθες ή έμμεσες ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, θανάτων, απειλών, αδικοπραξιών ή τραυματισμών που διαπράττονται από οποιονδήποτε άλλο εγγεγραμμένο Χρήστη, απώλεια προγραμμάτων, κόστος διακοπής υπηρεσίας ή προμήθεια υποκατάστατων υπηρεσιών) που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υπηρεσιών εκμάθησης γλωσσών που παρέχονται μέσω του OFRENCH.COM.

Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε, να προβάλλετε, να πωλήσετε, να διανείμετε ή να αναπαραγάγετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλες προστατευόμενες αποκλειστικές πληροφορίες χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Ιδιοκτήτη τέτοιων υλικών.

Εγγραφή φοιτητών

Κατά την εγγραφή σας ως φοιτητής γλωσσών θα σας ζητηθεί να δώσετε προσωπικές πληροφορίες που δεν περιορίζονται στο πλήρες όνομά σας. η ηλεκτρονική σου διεύθυνση; την τοπική ζώνη ώρας (εάν υπάρχει). Με την εγγραφή ενός λογαριασμού επιβεβαιώνετε ότι είστε άνω των 16 ετών και ότι αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης. Για να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα OFRENCH.COM, θα χρειαστεί επίσης να ρυθμίσετε έναν λογαριασμό Skype έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας συνδέσουμε με τον επιλεγμένο καθηγητή γλωσσών.
Η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών παρέχονται από εσάς θα είναι σύμφωνη με τον ιστότοπο πολιτική απορρήτου μας. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης.

Εγγραφή εκπαιδευτή

Κατά την εγγραφή σας ως καθηγητή γλωσσών θα πρέπει να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες που δεν περιορίζονται στο πλήρες όνομά σας. η ηλεκτρονική σου διεύθυνση; η ημερομηνία γέννησής σου; τη μητρική σας γλώσσα. η διεύθυνση σου; η ΧΩΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΑΣ; την επαρχία σας. οι ικανότητες σου; τη διαθεσιμότητά σας για τη την τοπική ζώνη ώρας (αν υπάρχει) και από πού ακούσατε για εμάς. Θα σας ζητηθεί επίσης να επιβεβαιώσετε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης. Για να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα OFRENCH.COM, θα χρειαστεί επίσης να ρυθμίσετε έναν λογαριασμό Skype και να ενημερώσετε τον εαυτό σας για το όνομα Skype ως προϋπόθεση για την εισαγωγή ενός προφίλ διδασκαλίας στο OFRENCH.COM.
Μετά την εγγραφή, οι καθηγητές γλωσσών θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα λεπτομερές προφίλ που θα περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό τους, την εμπειρία διδασκαλίας γλωσσών, τα προσόντα και τη διδακτική προσέγγιση, γεγονός που θα επιτρέψει στους μαθητές γλωσσών να κάνουν μια συνειδητή επιλογή. Όλοι οι καθηγητές γλωσσών καλούνται να υποβάλουν το ολοκληρωμένο λεπτομερές τους προφίλ στο OFRENCH.COM, το οποίο πρέπει να εγκριθεί πριν επιτρέπεται σε έναν καθηγητή γλωσσών να δεχτεί φοιτητές γλωσσών. Το OFRENCH.COM διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μικρές τροποποιήσεις, διορθώσεις και τροποποιήσεις στα προφίλ των καθηγητών ξένων γλωσσών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προφίλ των καθηγητών ξένων γλωσσών παρουσιάζονται με επαγγελματικό τρόπο.
Η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών παρέχονται από εσάς θα είναι σύμφωνη με τον ιστότοπο πολιτική απορρήτου μας. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης.
Ο εκπαιδευτικός που εγγράφεται στον ιστότοπο δίνει ρητή άδεια στο OFRENCH.COM ότι το προφίλ του παραμένει ορατό στον ιστότοπο για τουλάχιστον 24 μήνες. Σε περίπτωση που ο Εκπαιδευτής δεν θα θέλει πλέον να διδάξει Γαλλικά μέσω του OFRENCH.COM, το προφίλ του / της θα παραμείνει ορατό στον ιστότοπο με έναν κενό προγραμματιστή εργασίας, για επιπλέον 12 μήνες, αφού η OFRENCH.COM λάβει τη ρητή παραγγελία από τον Tutor .

Φοιτητές γλωσσών - κράτηση και πληρωμή

Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, όλοι οι σπουδαστές γλωσσών συμφωνούν να κλείσουν το μάθημα με τους εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς γλώσσας OFRENCH.COM μέσω της ιστοσελίδας OFRENCH.COM και με την πληρωμή όλων των αμοιβών διδάκτρων που οφείλονται στο Ofrench για διευκόλυνση τέτοιων κρατήσεων.

Όλα τα μαθήματα πρέπει να προγραμματιστούν χρησιμοποιώντας το σύστημα OFRENCH.COM από έναν μαθητή γλωσσών επιλέγοντας έναν διαθέσιμο χρόνο μαθήματος από τον διαδικτυακό προγραμματιστή καθηγητή γλωσσών και ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κράτησης.

Αποτυχία συμμόρφωσης με τη διαδικασία κράτησης που αναφέρεται παραπάνω, και ιδίως οποιαδήποτε ενέργεια από έναν εγγεγραμμένο μαθητή γλωσσών για να κανονίσει το χρόνο διδασκαλίας με έναν εγγεγραμμένο καθηγητή γλωσσών OFRENCH.COM με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ​​έτσι ώστε να μην καταβάλλεται τέλος μαθήματος στο Ofrench, μπορεί έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό τόσο της ιδιότητας μέλους του Φοιτητή Γλωσσών όσο και του ενδιαφερόμενου Δασκάλου Γλωσσών ή νομικής αγωγής εναντίον αυτού του Φοιτητή Γλωσσών ή του ενδιαφερόμενου Δασκάλου Γλωσσών για ανάκτηση τυχόν χρημάτων που θεωρούνται λόγω του Ofrench.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι Φοιτητές Γλωσσών συμφωνούν ότι η Ofrench ενεργεί ως πράκτορας γι 'αυτούς για τους σκοπούς της κράτησης διδάκτρων με έναν συγκεκριμένο Δάσκαλο Γλωσσών για λογαριασμό τους. Όλα τα τέλη κράτησης που χρεώνονται από την Ofrench σε σχέση με την κράτηση και τον προγραμματισμό μαθημάτων με εγγεγραμμένους καθηγητές γλωσσών οφείλονται αποκλειστικά στον εγγεγραμμένο μαθητή γλωσσών που έκανε την κράτηση Αυτή η προϋπόθεση δεν περιορίζει, ωστόσο, την ικανότητα της Ofrench να επιδιώξει την ανάκτηση χρημάτων που οφείλονται στην εταιρεία είτε από τον εγγεγραμμένο καθηγητή γλωσσών είτε από τον ενδιαφερόμενο μαθητή γλωσσών.

Μαθητές γλωσσών - επιστροφές χρημάτων - ακύρωση

Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Περίπτωση # 1) Οι εγγεγραμμένοι μαθητές γλωσσών δικαιούνται πλήρη επιστροφή των τελών κράτησης που καταβάλλονται για ένα μάθημα ή μαθήματα που ακυρώνονται από έναν καθηγητή γλωσσών και για ένα μάθημα ή μαθήματα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από έναν καθηγητή γλωσσών έως 1 ώρα πριν από την έναρξη του μαθήματος.

Σε τέτοιες περιπτώσεις θα εκδοθεί αυτόματα μια πλήρης επιστροφή των τελών.

Περίπτωση # 2) Οι εγγεγραμμένοι μαθητές γλωσσών δικαιούνται πλήρη επιστροφή των τελών κράτησης που καταβάλλονται για ένα μάθημα ή μαθήματα όπου ο καθηγητής γλωσσών δεν παρακολουθεί το μάθημα στο σύνολό του. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων πρέπει να απευθύνονται από τον ενδιαφερόμενο Φοιτητή Γλώσσας, κάνοντας κλικ στο "Αναφορά ζητήματος", αφού περάσει ο χρόνος του Μαθήματος.

Όλα τα μαθήματα που έχουν διαταραχθεί ή δεν πραγματοποιούνται πληρούν τις προϋποθέσεις για πλήρη επιστροφή χρημάτων, αρκεί να λάβουμε ειδοποίηση εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία του μαθήματος.

Ο μαθητής γλώσσας θα κληθεί να δηλώσει τις πλήρεις λεπτομέρειες του σχετικού μαθήματος, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας του μαθήματος, του καθηγητή γλωσσών και της φύσης του παραπόνου. Μετά την επαλήθευση της καταγγελίας από την Ofrench, η οποία θα περιλαμβάνει τη λήψη επιβεβαίωσης των γεγονότων από τον ενδιαφερόμενο καθηγητή γλωσσών, η Ofrench μπορεί να αποφασίσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να δώσει πλήρη επιστροφή των τελών κράτησης, στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι σας, εντός περίπου 7 εργάσιμων ημερών .

Περίπτωση # 3) Οι εγγεγραμμένοι μαθητές γλωσσών ενδέχεται να δικαιούνται πλήρη επιστροφή των τελών κράτησης που καταβάλλονται για ένα μάθημα ή μαθήματα όπου ο μαθητής Langauage μπορεί να αποδείξει ότι υπήρχε πρόβλημα με το μάθημα, από την άποψη της ποιότητας. 

Ο μαθητής γλώσσας θα κληθεί να δηλώσει τις πλήρεις λεπτομέρειες του σχετικού μαθήματος, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας του μαθήματος, του καθηγητή γλωσσών και της φύσης του παραπόνου. Μετά την επαλήθευση της καταγγελίας από την Ofrench, η οποία θα περιλαμβάνει τη λήψη επιβεβαίωσης των γεγονότων από τον ενδιαφερόμενο καθηγητή γλωσσών, η Ofrench μπορεί να αποφασίσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να δώσει πλήρη επιστροφή των τελών κράτησης, στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι σας, εντός περίπου 7 εργάσιμων ημερών .

Σημαντικό:

1) Η πλήρης επιστροφή χρημάτων ισούται με το ποσό της αμοιβής μαθήματος συν την αμοιβή συναλλαγής.

2) Οι επιστροφές χρημάτων θα μεταφερθούν σε ένα μεμονωμένο Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι, στην πλατφόρμα OFRENCH.COM. Το υπόλοιπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κράτηση μαθημάτων μέσα στην πλατφόρμα OFRENCH.COM.

Σε περίπτωση που ο Φοιτητής χρησιμοποιήσει την πίστωσή του για να κάνει κράτηση ενός δασκάλου με χαμηλότερο ωριαίο επιτόκιο, ο μαθητής θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο για να κλείσει ένα άλλο μάθημα.

3) Η OFRENCH.COM δεν θα επιστρέψει ποτέ με πιστωτική κάρτα ή Paypal ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής, σε κάθε περίπτωση ή οποιαδήποτε περίσταση.

Πολιτική ακύρωσης

Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Φοιτητής δεν μπορεί να κάνει προγραμματισμένο μάθημα, ο Φοιτητής θα είναι σε θέση να ακυρώσει το μάθημα, χωρίς κόστος, με την προϋπόθεση ότι έχει δοθεί ειδοποίηση 4 στον Διδάσκοντα.

Μετά την ακύρωση, ο Φοιτητής επιστρέφεται αυτόματα από την πλατφόρμα μας (με τη μορφή E-Credits), έτσι ώστε ο Φοιτητής να είναι σε θέση να επαναπρογραμματίσει το μάθημα σε μια εναλλακτική ώρα με τον Γάλλο Εκπαιδευτή ή να κάνει κράτηση άλλου Εκπαιδευτή.

Η κατάργηση ενός γαλλικού μαθήματος είναι δωρεάν και εύκολη:

1) Σύνδεση στο λογαριασμό σας

2) Κάντε κλικ στο "Ραντεβού"

3) Πατήστε το κουμπί "Ακύρωση" που βρίσκεται δίπλα στο Μάθημα που θέλετε να ακυρώσετε.

 

Καθηγητές γλωσσών - γενικοί όροι

Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, όλοι οι εγγεγραμμένοι καθηγητές γλωσσών συμφωνούν ότι τοποθετώντας ένα εγκεκριμένο προφίλ στο OFRENCH.COM διατηρούν τον εαυτό τους πρόθυμο να συνάψουν απευθείας συμβόλαια με οποιονδήποτε εγγεγραμμένο Φοιτητή Γλωσσών, για την παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Γλωσσών. Επιπλέον, όλοι οι εγγεγραμμένοι καθηγητές γλωσσών αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την απόδοση, την ποιότητα και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων μεταξύ τους και ενός εγγεγραμμένου μαθητή γλωσσών της OFRENCH.COM σε σχέση με τις Υπηρεσίες Γλωσσικής Εκπαίδευσης που έχουν προγραμματιστεί μαζί τους από αυτόν τον Φοιτητή Γλωσσών.

Συμφωνώντας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, οι καθηγητές γλωσσών εγγυώνται ότι είναι αυτοαπασχολούμενοι και συνεπώς είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους φόρους εισοδήματος και άλλους φόρους τους οποίους θα πρέπει να λογοδοτούν κατάλληλα στο πλαίσιο της φορολογικής δικαιοδοσίας που ισχύει για αυτούς.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι καθηγητές γλωσσών πληρώνονται από το Ofrench χρησιμοποιώντας το PayPal, για τα μαθήματα που δόθηκαν στο σύνολό τους. Είναι αποκλειστικά η ευθύνη των καθηγητών γλωσσών να διασφαλίζουν ότι μπορούν να λάβουν χρήματα χρησιμοποιώντας το PayPal στη χώρα διαμονής τους.

Οι καθηγητές γλωσσών απαγορεύονται ρητά από τη διαπραγμάτευση ή τη συζήτηση της αμοιβής μαθημάτων είτε άμεσα είτε έμμεσα με έναν φοιτητή γλωσσών. Η ιδιότητα μέλους οποιουδήποτε καθηγητή γλωσσών που διαπιστώνεται ότι παραβιάζει αυτή την προϋπόθεση θα τερματιστεί αμέσως και δεν θα καταβληθεί καμία αποζημίωση για οποιαδήποτε υπηρεσία εκμάθησης γλωσσών που παρέχεται σε φοιτητή γλωσσών από αυτόν τον καθηγητή γλωσσών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τη συμμετοχή κάποιου καθηγητή γλωσσών οποιαδήποτε στιγμή.

Καθηγητές γλωσσών - συμμόρφωση με τη διαδικασία κράτησης

Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, όλοι οι εγγεγραμμένοι καθηγητές γλωσσών συμφωνούν να μην επικοινωνήσουν με οποιονδήποτε εγγεγραμμένο μαθητή γλωσσών OFRENCH.COM, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με σκοπό να οργανώσουν χρόνο διδασκαλίας με αυτόν τον μαθητή γλωσσών μέσω οποιουδήποτε μηχανισμού διαφορετικού από τον ιστότοπο του OFRENCH.COM. Όλοι οι εγγεγραμμένοι καθηγητές γλωσσών συμφωνούν να μην συμμετάσχουν ή να προωθήσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα με σκοπό να οργανώσουν μαθήματα με έναν μαθητή γλωσσών εκτός του ιστότοπου OFRENCH.COM. Η δραστηριότητα αυτού του είδους απαγορεύεται συγκεκριμένα βάσει των όρων υπηρεσίας μας και υπονομεύει την εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και τη νομιμότητα της αγοράς OFRENCH.COM.

Όλα τα μαθήματα πρέπει να προγραμματιστούν χρησιμοποιώντας το σύστημα OFRENCH.COM από έναν Φοιτητή Γλώσσας επιλέγοντας έναν διαθέσιμο χρόνο μαθήματος από την ηλεκτρονική σας ατζέντα και ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κράτησης. Ως καθηγητής γλωσσών είστε υπεύθυνοι για την κατανόηση της σωστής διαδικασίας κράτησης και τη διασφάλιση ότι ακολουθούνται από τους μαθητές γλωσσών.

Η δραστηριότητα που δεν επιτρέπεται ειδικά περιλαμβάνει:

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Skype ή άλλων μέσων με την πρόθεση να προγραμματίσετε και να οργανώσετε ένα μάθημα με έναν φοιτητή γλωσσών με τρόπο που να παρακάμπτει τη διάρθρωσή μας και να αποφύγουμε την πληρωμή του τέλους μαθημάτων στο OFRENCH.COM.

Τοποθέτηση στοιχείων επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων URL και των εικόνων) στο προφίλ του εκπαιδευτικού σας που προωθεί άμεσα ή έμμεσα μια υπηρεσία εκτός του ιστότοπου OFRENCH.COM.

Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις από έναν εγγεγραμμένο καθηγητή γλωσσών, και ιδίως οποιαδήποτε ενέργεια που έχει αναληφθεί από έναν εγγεγραμμένο καθηγητή γλωσσών με σκοπό την ιδιωτική τακτοποίηση του χρόνου διδασκαλίας με έναν εγγεγραμμένο μαθητή γλωσσών OFRENCH.COM μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου έτσι ώστε το μάθημα Η αμοιβή δεν καταβάλλεται στην Ofrench, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό τόσο της ιδιότητας μέλους του Εκπαιδευτή Γλωσσών όσο και του ενδιαφερόμενου Φοιτητή Γλωσσών, και ή νομική αγωγή εναντίον αυτού του Δασκάλου Γλωσσών ή του ενδιαφερόμενου Φοιτητή Γλωσσών για ανάκτηση τυχόν χρημάτων που οφείλονται στο Ofrench.

Καθηγητές γλωσσών - παροχή υπηρεσιών κατάρτισης γλωσσών

Όλοι οι καθηγητές γλωσσών συμφωνούν να παρέχουν υψηλής ποιότητας Υπηρεσίες Εκμάθησης Γλωσσών σε οποιονδήποτε Φοιτητή Γλωσσών εγκαίρως. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την ιδιότητα μέλους οποιουδήποτε Δάσκαλου Γλωσσών, η βαθμολογία του οποίου είναι χαμηλότερη από το απαιτούμενο πρότυπο είναι θετική βαθμολογία σχολίων 4 αστέρων (από 5) ή υψηλότερη. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το απαιτούμενο πρότυπο ανά πάσα στιγμή.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι καθηγητές γλωσσών συμφωνούν να είναι πλήρως παρόντες και έτοιμοι να διδάξουν στο Skype στη σωστή προγραμματισμένη ώρα.

Καθηγητές γλωσσών - παροχή αναλυτικών στοιχείων και σχολίων μαθητών

Όλοι οι καθηγητές γλωσσών συμφωνούν να παρέχουν ακριβή και πλήρη ανατροφοδότηση και ανάλυση της εξέλιξης κάθε μαθητή στο τέλος κάθε μαθήματος. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την ιδιότητα μέλους οποιουδήποτε καθηγητή γλωσσών που δεν παρέχει ακριβή και πλήρη ανάλυση για τους μαθητές του στο τέλος κάθε μαθήματος.

Καθηγητές γλωσσών - πολιτική ακύρωσης μαθήματος

Οι καθηγητές γλωσσών μπορούν να ακυρώσουν ένα προγραμματισμένο μάθημα με έναν μαθητή γλωσσών τουλάχιστον 1 ώρα πριν από την έναρξη του μαθήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, οι καθηγητές γλωσσών πρέπει να ενημερώσουν τον Διαχειριστή του ιστότοπου ([email protected]) και τους μαθητές γλωσσών. Τα μαθήματα δεν μπορούν να ακυρωθούν λιγότερο από 1 ώρα πριν από την έναρξη του μαθήματος. Σε περίπτωση που οι Εκπαιδευτές απέτυχαν να ακυρώσουν το προγραμματισμένο μάθημα και δεν παρακολούθησαν το προγραμματισμένο μάθημα, μπορεί να ζητηθεί από τους Εκπαιδευτές να επιστρέψουν οποιοδήποτε ποσό καταβλήθηκε από αυτόν τον Φοιτητή Γλώσσας στο OFRENCH.COM για τα ματαιωμένα μαθήματα.

Καθηγητές γλωσσών - προγραμματισμός εργασίας

Ως δάσκαλος της OFRENCH.COM είστε εντελώς ελεύθεροι να ορίσετε τις δικές σας ώρες.
Οι πελάτες μπορούν να κλείσουν μόνο τις χρονοθυρίδες που διαθέτετε. Το προφίλ σας θα συνεχίσει να εμφανίζεται στην αγορά μας, εάν ο σχεδιαστής εργασίας σας είναι άδειος, αλλά δεν θα μπορέσει να κλείσει χρόνο μαθήματος.
Ο δάσκαλος που επιθυμεί να αλλάξει τις ώρες εργασίας του πρέπει να το θέσει εδώ https://ofrench.com/my-account/manage-availability/

Επικοινωνία μεταξύ χρηστών

Η OFRENCH.COM και η Ofrench διατηρούν το δικαίωμα να παρακολουθούν τις επικοινωνίες μεταξύ όλων των εγγεγραμμένων χρηστών με σκοπό να διασφαλίσουν την ακεραιότητα και την ασφάλεια του OFRENCH.COM και να διασφαλίσουν την ασφάλεια όλων των χρηστών του OFRENCH.COM. Οι επικοινωνίες μεταξύ των χρηστών του OFRENCH.COM μέσω οποιουδήποτε από τα εργαλεία ή τις λειτουργίες που διαθέτουμε σε εσάς (συμπεριλαμβανομένων των μη κλειστών μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων) μπορεί να παρακολουθούνται από το προσωπικό της OFRENCH.COM για τους σκοπούς της πρόληψης της απάτης, της πρόληψης της κατάχρησης του OFRENCH Ιστοσελίδα .COM και εντοπισμός προσπαθειών για αποφυγή ή παράκαμψη της δομής των μαθημάτων.

Χρήση του skype

Με την εγγραφή ή τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας που παρέχεται από το OFRENCH.COM, όλοι οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι ούτε το OFRENCH.COM ούτε ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα της διεπαφής Skype ή την ποιότητα των επικοινωνιών μεταξύ ενός μαθητή γλωσσών και ενός καθηγητή γλωσσών που χρησιμοποιούν το Skype. Το Skype είναι μια λύση επικοινωνίας τρίτων μερών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ευθύνη της OFRENCH.COM ή της Ofrench.

Ευθύνες μας προς εσάς

Η OFRENCH.COM και ο Κάτοχος δεν εγγυώνται την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο.

Ούτε το OFRENCH.COM ούτε το Ofrench είναι υπεύθυνο για την παράδοση, την ποιότητα ή την απόδοση οποιουδήποτε μαθήματος γλώσσας που έχει γίνει μέσω του OFRENCH.COM. Με την εγγραφή ενός λογαριασμού και με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, τόσο οι εγγεγραμμένοι μαθητές γλωσσών όσο και οι εγγεγραμμένοι καθηγητές γλωσσών συμφωνούν ότι η εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του OFRENCH.COM και του Ofrench τόσο στους εγγεγραμμένους μαθητές γλωσσών όσο και στους καθηγητές γλωσσών σε σχέση με οποιαδήποτε μεμονωμένη κράτηση θα θεωρείται πλήρης κοινοποίηση των λεπτομερειών αυτής της κράτησης στον σχετικό καθηγητή γλωσσών και τον ενδιαφερόμενο μαθητή γλωσσών μέσω των υπηρεσιών πελατών.

Οποιαδήποτε Υπηρεσία παρέχεται μέσω του OFRENCH.COM είναι σε "ως έχει" βάση χωρίς καμία εγγύηση ή όρους οποιουδήποτε είδους, ρητή, σιωπηρή, νόμιμη, σε κάθε επικοινωνία με την OFRENCH.COM, τον Ιδιοκτήτη, τους συνεργάτες του ή τους αντιπροσώπους του, ή με άλλο τρόπο με σε σχέση με οποιαδήποτε Υπηρεσία.

Η OFRENCH.COM και ο Κάτοχος ή / και οι θυγατρικές της αποποιούνται ρητά τυχόν σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης. Ούτε, η OFRENCH.COM, ούτε ο Κάτοχος ούτε οι συνεργάτες της εγγυώνται ότι η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας που παρέχεται σε καθηγητές γλωσσών ή μαθητές γλωσσών μέσω του OFRENCH.COM θα είναι ασφαλής, αδιάλειπτη, πάντα διαθέσιμη ή χωρίς σφάλματα ή θα πληροί τις απαιτήσεις σας, ή ότι τυχόν ελαττώματα στον ιστότοπο θα διορθωθούν.

Η OFRENCH.COM και ο Κάτοχος και οι θυγατρικές της αποποιούνται κάθε ευθύνη, ανεξάρτητα από τη μορφή δράσης, για τις πράξεις ή παραλείψεις άλλων χρηστών (συμπεριλαμβανομένων μη εξουσιοδοτημένων χρηστών ή «χάκερ») της ιστοσελίδας.

Ορισμοί

("Χρήστες") αναφέρεται σε ανεξάρτητους ανεξάρτητους καθηγητές γλωσσών ("Εκπαιδευτικοί γλωσσών") και στους αγοραστές Υπηρεσιών Γλωσσικής Εκπαίδευσης ("Μαθητές Γλωσσών"). Ένας χρήστης μπορεί να είναι καθηγητής γλωσσών, μαθητής γλωσσών ή και τα δύο.

("Ο ιστότοπος") αναφέρεται στον τομέα OFRENCH.COM.

(«Υπηρεσία Εκπαίδευσης Γλωσσών») σημαίνει κάθε υπηρεσία που παρέχεται από έναν καθηγητή γλωσσών σε έναν μαθητή γλωσσών μέσω της ιστοσελίδας

("Υπηρεσία (ες)") αναφέρεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται από το OFRENCH.COM για τη διευκόλυνση της παροχής Υπηρεσιών Εκμάθησης Γλωσσών από έναν Δάσκαλο Γλωσσών σε έναν Μαθητή Γλωσσών.

("Ο ιδιοκτήτης") αναφέρεται στο Ofrench. Εγγεγραμμένος στη Γαλλία · Αριθμός εταιρείας 2150872

("Καθηγητές γλωσσών") αναφέρεται σε όλους τους εγγεγραμμένους ανεξάρτητους καθηγητές ξένων γλωσσών.

("Φοιτητές Γλωσσών") αναφέρεται σε οποιονδήποτε αγοραστή Υπηρεσιών Εκμάθησης Γλωσσών μέσω της ιστοσελίδας OFRENCH.COM.

("Στοιχεία επικοινωνίας") αναφέρεται στην εγγραφή μαθητών γλωσσών σε ηλεκτρονικό λογαριασμό στον ιστότοπο OFRENCH.COM.

("Προμήθεια μαθήματος") αναφέρεται στο συνολικό τέλος ανά μάθημα. ("Εμπιστευτικές πληροφορίες") αναφέρεται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες και οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται με εξαίρεση τις πληροφορίες που βρίσκονται στο δημόσιο τομέα ή πρέπει να αποκαλυφθούν για συμμόρφωση με το νόμο.

Ανάμικτος

Το OFRENCH.COM ανήκει και λειτουργεί από την Ofrench. Εγγεγραμμένος στη Γαλλία · Αριθμός εταιρείας 2150872

Νόμοι και κανονισμοί

Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας διέπονται από τη νομοθεσία της Γαλλίας. Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας είναι διαχωρίσιμες και, αν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας Χρήσης κηρυχθεί άκυρη ή μη εκτελεστή, η διάταξη αυτή μπορεί να καταργηθεί και οι υπόλοιπες διατάξεις θα εφαρμοστούν.

x
X
αγαπημένα
Εγγραφή νέου λογαριασμού
Έχετε ήδη λογαριασμό?
Επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης
Συγκρίνετε τα στοιχεία
  • Σύνολο (0)
Συγκρίνω
0