Accept af servicevilkår og betingelser

Ved at registrere eller bruge enhver tjeneste leveret af OFRENCH.COM ("Webstedet") accepterer du at acceptere følgende vilkår og betingelser, der regulerer adgang og din brug af OFRENCH.COM webstedet. Ved at bruge OFRENCH.COM accepterer du også betingelserne i vores Fortrolighedspolitik. Betingelserne og betingelserne skal udgøre en juridisk aftale mellem dig og Ofrench, ("Ejeren") af OFRENCH.COM med hensyn til de ydelser, der leveres via webstedet, og er under alle omstændigheder bindende.

Vores service - for at hjælpe dig med at forstå, hvad du kan forvente af os

Ved at registrere eller bruge enhver tjeneste leveret af OFRENCH.COM ("Webstedet") accepterer du at acceptere følgende vilkår og betingelser, der regulerer adgang og din brug af OFRENCH.COM webstedet. Ved at bruge OFRENCH.COM accepterer du også betingelserne i vores Fortrolighedspolitik. Betingelserne og betingelserne skal udgøre en juridisk aftale mellem dig og Ofrench, ("Ejeren") af OFRENCH.COM med hensyn til de ydelser, der leveres via webstedet, og er under alle omstændigheder bindende.

Generelle vilkår - alle brugere

Denne aftale kan til enhver tid ændres efter vores skøn, og det er altid brugerens ansvar at sikre, at de er fuldt ud klar over betingelserne og vilkårene for brug. Fortsat brug af OFRENCH.COM-webstedet anses for at udgøre accept af enhver variation i vilkår og betingelser for brug.

For at bruge Tjenesten (e) leveret af OFRENCH.COM skal både sproglærere og sprogstuderende registrere en online konto (“Kontaktinfo”).

Det er det eneste ansvar for hver registreret sprogstuderende og hver registreret sproglærer at sikre, at alle personlige oplysninger, inklusive e-mail-adresser til kontakter, er ajourførte og nøjagtige til enhver tid. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser frigiver alle brugere herved OFRENCH.COM og Ofrench fra ethvert krav, krav og skader (faktiske og følgeskab) af enhver art og art, kendt og ukendt, mistænkt og ikke-mistænkt, afsløret og ikke afsløret, som opstår på grund af unøjagtige der opbevares personlige oplysninger på OFRENCH.COMs websted, systemer og understøttende infrastruktur og hardware. Alle brugere er alene ansvarlige for indholdet og nøjagtigheden af ​​alle oplysninger, der offentliggøres af dem på OFRENCH.COM. Hverken OFRENCH.COM eller ejeren er ansvarlig for ethvert tab eller skade, der kan opstå som følge af afhængighed af oplysninger, der offentliggøres på OFRENCH.COM-webstedet af en registreret bruger.

OFRENCH.COM og ejeren forbeholder sig retten til at suspendere eller afslutte medlemskab af enhver registreret bruger af en eller anden grund. Ingen refusion, betalinger eller erstatning af nogen art udbetales til registrerede brugere, hvis registrering er afsluttet på grund af overtrædelse af disse vilkår og betingelser.

Sproglærere kan når som helst afslutte deres medlemskab under forudsætning af, at de fremragende sprogundervisningstjenester rettidigt afsluttes, som de har accepteret at påtage sig på vegne af en sprogstudent.

Sprogstuderende kan når som helst afslutte deres medlemskab, men forbliver ansvarlig over for ejeren for eventuelle udestående beløb i forbindelse med sproguddannelsestjenester, der udføres på deres anmodning af en sproglærer.

Generelt brugeransvar

Alle registrerede brugere accepterer ikke at sende, distribuere, offentliggøre eller på anden måde overføre materiale, der er stødende, herunder stødende sprog, fotografering eller andet materiale af stødende eller seksuel karakter. Overtrædelse af denne betingelse fra ethvert medlem vil resultere i ophør af denne medlemsregistrering og kan resultere i, at de relevante myndigheder bliver underrettet.

Alle registrerede brugere accepterer ikke at placere, distribuere, offentliggøre eller på anden måde placere nogen computerkode på OFRENCH.COM webstedet, der direkte eller indirekte linker til et andet websted uden vores udtrykkelige tilladelse.

Alle registrerede brugere er enige om ikke at distribuere eller dele deres brugernavnoplysninger med nogen anden person eller virksomhed med det formål at give andre mulighed for at bruge de ydelser, der leveres via OFRENCH.COM.

Alle registrerede brugere garanterer og selvcertificerer, at de kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til deres gældende lov.

Alle registrerede brugere vil forsvare, skadesløsholde og holde uskadelige OFRENCH.COM og ejeren, dets officerer, direktører, ansatte, agenter, tilknyttede selskaber og tredjepart for eventuelle tab, omkostninger, forpligtelser og udgifter (inklusive advokatgebyrer) i forbindelse med eller opstår ud af din brug af OFRENCH.COM.

Alle registrerede brugere er enige om, at hverken OFRENCH.COM eller ejeren er ansvarlig for eventuelle tilfældige, følgeskader eller indirekte skader (herunder, men ikke begrænset til, dødsfald, trusler, skader eller skader begået af nogen anden registreret bruger, skadeserstatning af data, tab af programmer, omkostninger ved service-afbrydelser eller indkøb af erstatningstjenester) direkte eller indirekte som følge af brugen eller manglende evne til at bruge de sproguddannelsestjenester, der leveres gennem OFRENCH.COM.

Du vil på ingen måde kopiere, ændre, offentliggøre, overføre, vise, sælge, distribuere eller reproducere copyright-beskyttet materiale, varemærker eller andre beskyttede ejendomsoplysninger uden den udtrykkelige skriftlige tilladelse fra ejeren af ​​sådant materiale.

Studerendes registrering

Når du registrerer dig som sprogstuderende, skal du give personlige oplysninger, der ikke er begrænset til dit fulde navn; Din email adresse; din lokale tidszone (hvis relevant). Ved at registrere en konto bekræfter du, at du er over 16 år og at du accepterer vilkår og betingelser for brug. For at bruge OFRENCH.COM-platformen skal du også opsætte en Skype-konto, så vi muligvis kan forbinde dig til din valgte sproglærer.
Brug af oplysninger, som du leverer, sker i overensstemmelse med webstedet fortrolighedspolitik. I varigheden af ​​dit medlemskab accepterer du at være bundet af betingelserne og brugsbetingelserne.

Tutor registrering

Når du registrerer dig som sproglærer, skal du give personlige oplysninger, der ikke er begrænset til dit fulde navn; Din email adresse; din fødselsdag; dit modersmål din adresse; dit opholdsland din provins; dine færdigheder; din tilgængelighed til undervisning; din lokale tidszone (hvis relevant), og hvor du hørte om os. Du vil også blive bedt om at bekræfte, at du er over 18 år og at du accepterer vilkår og betingelser for brug. For at bruge OFRENCH.COM-platformen skal du også opsætte en Skype-konto og underrette os om dit Skype-navn som en betingelse for at opføre en undervisningsprofil på OFRENCH.COM.
Efter registrering skal sproglærere oprette en detaljeret profil, der indeholder yderligere oplysninger om deres baggrund, sprogundervisningserfaring, kvalifikationer og undervisningsmetode, som gør det muligt for sprogstuderende at træffe et informeret valg. Alle sproglærere skal indsende deres udfyldte detaljerede profil til OFRENCH.COM, som skal godkendes, før en sproglærer har tilladelse til at acceptere sprogstuderende. OFRENCH.COM forbeholder sig retten til at foretage mindre ændringer, rettelser og ændringer i sproglærerprofiler med det formål at sikre, at sproglærerprofiler præsenteres på en professionel måde.
Brug af oplysninger, som du leverer, sker i overensstemmelse med webstedet fortrolighedspolitik. I varigheden af ​​dit medlemskab accepterer du at være bundet af betingelserne og brugsbetingelserne.
Tutor, der registrerer sig på sitet, giver OFRENCH.COM udtrykkelig tilladelse til, at deres profil forbliver synlig på sitet i mindst 24 måneder. I tilfælde af at Tutor ikke ønsker at undervise i fransk mere via OFRENCH.COM, vil hans / hendes profil stadig være synlig på webstedet med en tom arbejdsplanlægger i yderligere 12 måneder, efter at OFRENCH.COM har modtaget en udtrykkelig ordre fra Tutor .

Sprogstuderende - booking og betaling

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer alle sprogstuderende at booke lektionstid hos registrerede OFRENCH.COM sproglærere via OFRENCH.COM webstedet og til betaling af alle lektionsgebyrer på grund af Ofrench for at lette sådanne bookinger.

Alle lektioner skal planlægges ved hjælp af OFRENCH.COM-systemet af en sprogstudent, der vælger en tilgængelig lektionstid fra en sproglærers online arbejdsplanlægger og afslutter bookingprocessen.

Manglende overholdelse af den ovenfor anførte bookingprocedure, og især enhver handling, der er truffet af en registreret sprogstuderende for at arrangere undervisningstid hos en registreret OFRENCH.COM sproglærer på anden måde, således at der ikke betales en lektionsgebyr til Ofrench, kan resultere i opsigelse af både den pågældende sprogstudents medlemskab og den pågældende sproglærer og eller retssag mod den pågældende sprogstuderende eller den pågældende sproglærer for inddrivelse af midler, der anses for på grund af Ofrench.

Alle registrerede sprogstuderende er enige om at Ofrench fungerer som agent for dem med henblik på at booke undervisning hos en bestemt sproglærer på deres vegne. Alle reservationsgebyrer, der opkræves af Ofrench i forbindelse med booking og planlægning af lektioner med registrerede sproglærere, betales udelukkende fra den registrerede sprogstuderende, der foretog reservationen. Denne betingelse begrænser dog ikke Ofrenchs evne til at søge at inddrive beløb, der skyldes virksomheden fra hverken den registrerede sproglærer eller den pågældende sprogstudent.

Sprogstuderende - refusion - aflysning

Tilbagekøbspolitik

Registrerede sprogstuderende har ret til en fuld refusion af reservationsgebyret, der er betalt for en lektion eller lektioner, der annulleres af en sproglærer, og for en lektion eller lektioner, hvor sproglæreren undlader at deltage i lektionen i dets helhed.

Under sådanne omstændigheder skal refusionsanmodninger rettes af den pågældende sprogstudent ved at klikke på “Rapportudgave”, efter lektionen er gået.

Sprogstuderende vil blive bedt om at angive de fulde detaljer om den pågældende lektion, inklusive dato og klokkeslæt for lektionen, sproglæreren og klagens art. Efter verificering af klagen fra Ofrench, som vil indbefatte bekræftelse af fakta fra den pågældende sproglærer, vil Ofrench tilbagebetale den fulde refusion af lektionsgebyret, der er betalt til den pågældende sprogstudent inden for 4 til 7 arbejdsdage.

Den fulde refusion af gebyrerne (lektionsgebyr + transaktionsgebyr) vil ske i form af e-kreditter, hvis kreditter udelukkende kan bruges på OFRENCH.COM-platformen.
I dette tilfælde udsteder Ofrench en kredit, der svarer til lektionsgebyrets størrelse plus transaktionsgebyret. I tilfælde af at eleven bruger sin kredit til at booke en tutor til en lavere timepris, vil eleven kunne bruge den resterende kredit til at booke anden lektion.

Vigtig:

Ofrench.com refunderer udelukkende i form af e-kreditter, der udelukkende kan bruges inden for Ofrench.com-platformen. Ofrench.com refunderer aldrig på kreditkort eller PayPal, under alle omstændigheder eller under nogen omstændigheder.

Alle lektioner, der forstyrres eller annulleres, er berettigede til fuld refusion i form af en e-kredit, forudsat at vi modtager anmeldelse inden for 7 arbejdsdage efter lektionsdatoen.

Afbestillingsregler

Hvis studerende af en eller anden grund ikke kan lave en planlagt lektion, vil studerende være i stand til at annullere lektionen uden omkostninger, forudsat at 12 timers varsel er blevet givet til vejlederen.

Når den er aflyst, refunderes eleven automatisk af vores platform (i form af e-kreditter), så eleven er i stand til at omplanlægge lektionen til et alternativt tidspunkt med den franske tutor eller booke en anden tutor.

Det er gratis og let at annullere en fransk lektion:

1) Login til din konto

2) Klik på “Aftaler”

3) Tryk på knappen "Annuller" ved siden af ​​lektionen, du vil annullere.

Sproglærere - generelle vilkår

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer alle registrerede sproglærere herved, at de ved at placere en godkendt profil på OFRENCH.COM holder sig ude af at være villige til at indgå kontrakt direkte med enhver registreret sprogstuderende for levering af sprogundervisningstjenester. Endvidere accepterer alle registrerede sproglærere, at de udelukkende er ansvarlige for udførelsen, kvaliteten og opfyldelsen af ​​alle kontraktlige forpligtelser mellem dem og en registreret sprogstudent hos OFRENCH.COM med hensyn til sproguddannelsestjenester, der er planlagt med dem af den sprogstudent.

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser garanterer sproglærere, at de er selvstændige og derfor er ansvarlige for overholdelse af al indkomstskat og andre skatter, som de korrekt skal redegøre for under den skattemyndighed, der gælder for dem.

Alle registrerede sproglærere betales af Ofrench ved hjælp af PayPal for lektioner, der er givet i sin helhed. Det er udelukkende sproglærernes ansvar at sikre, at de kan modtage penge ved hjælp af PayPal i deres hjemland.

Sproglærere er udtrykkeligt forbudt at forhandle eller diskutere lektionsgebyret enten direkte eller indirekte med en sprogstudent. Medlemskab af enhver sproglærer, der konstateres at være i strid med denne betingelse, afsluttes øjeblikkeligt, og der udbetales ingen kompensation for sproguddannelsestjeneste, der leveres til en sprogstudent af den sproglærer.

Vi forbeholder os retten til når som helst at opsige eller suspendere medlemskab af enhver sproglærer.

Sproglærere - overholdelse af bookingproceduren

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser er alle registrerede sproglærere enige om ikke at kontakte nogen registreret OFRENCH.COM sprogstudent hverken direkte eller indirekte med det formål at arrangere undervisningstid med den sprogstuderende gennem nogen anden mekanisme end OFRENCH.COM webstedet. Alle registrerede sproglærere er enige om ikke at deltage i eller promovere nogen aktivitet med det formål at arrangere lektioner med en sprogstudent uden for OFRENCH.COM-siden. Aktivitet af denne art er specifikt forbudt i henhold til vores servicevilkår og undergraver tilliden, sikkerheden og legitimiteten på OFRENCH.COM markedspladsen.

Alle lektioner skal planlægges ved hjælp af OFRENCH.COM-systemet af en sprogstudent, der vælger en tilgængelig lektionstid fra din online agenda og afslutter bookingprocessen. Som sproglærer er du ansvarlig for at forstå den rigtige bookingprocedure og sikre, at dette følges af sprogstuderende.

Aktivitet, der specifikt ikke er tilladt, inkluderer:

Kommunikation via e-mail, Skype eller andre midler med det formål at planlægge og arrangere en lektion med en sprogstuderende på en måde, der er beregnet til at omgå vores gebyrstruktur og undgå betaling af lektionsgebyret til OFRENCH.COM.

Placering af kontaktoplysninger (inklusive URL'er og billeder) på din lærerprofil, som direkte eller indirekte reklamerer for en service uden for OFRENCH.COM webstedet.

Manglende overholdelse af disse vilkår og betingelser af en registreret sproglærer, og især enhver handling, der er truffet af en registreret sproglærer med det formål at privat arrangere undervisningstid hos en registreret OFRENCH.COM sprogstudent på anden måde, så lektionen Gebyr udbetales ikke til Ofrench, kan resultere i ophør af både det sproglærers medlemskab og det pågældende sprogstudent og eller retssag mod den pågældende sproglærer eller den pågældende sprogstudent for inddrivelse af beløb, der anses for på grund af Ofrench.

Sproglærere - levering af sprogundervisningstjenester

Alle sproglærere er enige om at levere sprogtræningstjenester af høj kvalitet til enhver sprogstudent på rettidig måde. Vi forbeholder os retten til at opsige eller suspendere medlemskab af enhver sproglærer, der har en rating, der falder under vores krævede standard, idet det er en positiv feedbackscore på 4 stjerner (ud af 5) eller højere. Vi forbeholder os retten til at ændre den påkrævede standard til enhver tid.

Alle registrerede sproglærere er enige om at være fuldt ud til stede og klar til at undervise på Skype på det rigtige planlagte tidspunkt.

Sproglærere - levering af studerendes analyse og feedback

Alle sproglærere er enige om at give nøjagtig og komplet feedback og analyse af de studerendes fremskridt ved afslutningen af ​​hver lektion. Vi forbeholder os retten til at opsige eller suspendere medlemskabet af enhver sproglærer, der undlader at give nøjagtige og komplette analyser til deres studerende i slutningen af ​​hver lektion.

Sproglærere - lektionens annulleringspolitik

Sproglærere kan aflyse en planlagt lektion med en sprogstuderende mindst 22 timer, før lektionen påbegyndes. I sådanne tilfælde skal sproglærere informere administratoren om webstedet (info @ localhost) og sprogstuderende. Lektioner kan ikke annulleres mindre end 22 timer før lektionen skyldes påbegyndelse. Tutorer anmodes om at tilbagebetale Ofrench ethvert beløb, som den sprogstuderende har betalt til OFRENCH.COM for den eller de annullerede lektioner. Ved annullering af en planlagt lektion udstedes en fuld refusion af lektionsgebyret, der er betalt af sprogstudenten til OFRENCH.COM automatisk, i form af en kredit.

Sproglærere - arbejdsplanlægning

Som OFRENCH.COM-tutor er du helt fri til at indstille dine egne timer.
Kunder kan kun booke tidspunkter, som du stiller til rådighed. Din profil vil fortsat vises på vores markedsplads, hvis din arbejdsplanlægger er tom, men de kan ikke booke lektionstid.
Vejleder, der ønsker at ændre sine timer, skal angive det her https://ofrench.com/my-account/manage-availability/

Kommunikation mellem brugere

OFRENCH.COM og Ofrench forbeholder sig retten til at overvåge kommunikation mellem alle registrerede brugere med det formål at sikre OFRENCH.COMs integritet og sikkerhed og for at sikre sikkerheden for alle brugere af OFRENCH.COM. Kommunikation mellem OFRENCH.COM Brugere via et af de værktøjer eller funktioner, vi stiller til rådighed for dig (inklusive uåbnede beskeder sendt via vores messaging-system), kan overvåges af OFRENCH.COM personale med det formål at forhindre svig, forebyggelse af misbrug af OFRENCH .COM-websted og identificering af forsøg på at undgå eller omgå vores lektionsgebyrstruktur.

Brug af skype

Ved at registrere eller bruge nogen service, der leveres af OFRENCH.COM, anerkender alle brugere, at hverken OFRENCH.COM eller ejeren er ansvarlig for kvaliteten af ​​Skype-grænsefladen eller kvaliteten af ​​kommunikationen mellem en sprogstudent og en sproglærer, der bruger Skype. Skype er en tredjeparts kommunikationsløsning og er på ingen måde ansvaret for OFRENCH.COM eller Ofrench.

Konfliktløsning

Hverken OFRENCH.COM eller Ofrench er ansvarlig for kvaliteten af ​​sprogtræningstjenester leveret af sproglærere registreret på OFRENCH.COM.

Sproglærere og sprogstuderende indgår direkte kontrakt med hinanden om levering af sprogundervisningstjenester med OFRENCH.COM, der letter transaktionen fra sprogstudenten. Hvis der er en tvist fra en registreret sprogstuderende om kvaliteten, varigheden, standarden eller andre sager overhovedet med hensyn til en sprogundervisning eller en tilknyttet sprogundervisningstjeneste udført af en registreret sproglærer, er dette et spørgsmål, der skal løses mellem registreret sprogstuderende og den registrerede sproglærer direkte som de to principper for kontrakten.

Der ydes ingen refusion af OFRENCH.COM eller Ofrench overhovedet i relation til kvaliteten, varigheden eller standarden for den leverede sproguddannelsestjeneste eller andre spørgsmål, der er under kontrol eller indflydelse af den pågældende sproglærer. Enhver tvist mellem sprogstuderende og sproglærere løses udelukkende af ejeren.

Brugere frigiver herved ejeren og OFRENCH.COM fra alle krav, krav og skader (faktisk og følgeskab) af enhver art og art, kendt og ukendt, relateret til enhver tvist, der opstår mellem en sprogstudent og en sproglærer.

Vores ansvar over for dig

OFRENCH.COM og ejeren garanterer ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​oplysninger eller indhold præsenteret på webstedet.

Hverken OFRENCH.COM eller Ofrench er ansvarlige for levering, kvalitet eller ydeevne af en enkelt sprogundervisning, der er booket via OFRENCH.COM. Ved at registrere en konto og acceptere disse vilkår og betingelser, er både registrerede sprogstuderende og registrerede sproglærere enige om, at udførelsen af ​​OFRENCH.COM og Ofrenchs kontraktmæssige forpligtelser over for både registrerede sprogstuderende og sproglærere med hensyn til enhver individuel reservation vil blive betragtet som komplet af anmeldelse af detaljerne om denne reservation til den pågældende relevante sproglærer og sprogstuderende via kundeservicen.

Enhver tjeneste leveret gennem OFRENCH.COM er på en "som den er" basis uden nogen garantier eller betingelser af nogen art, udtrykkelig, underforstået, lovpligtig i al kommunikation med OFRENCH.COM, ejeren, dets tilknyttede selskaber eller dets repræsentanter eller på anden måde med respekt for enhver tjeneste.

OFRENCH.COM og ejeren og / eller dets tilknyttede selskaber fraskriver sig specifikt enhver underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse. Hverken OFRENCH.COM eller ejeren eller dets tilknyttede selskaber garanterer, at din brug af nogen tjeneste, der leveres til sproglærere eller sprogstuderende gennem OFRENCH.COM, vil være sikker, uafbrudt, altid tilgængelig eller fejlfri eller opfylde dine krav, eller at eventuelle mangler på webstedet vil blive rettet.

OFRENCH.COM og Ejeren og dets tilknyttede selskaber fraskriver sig ethvert ansvar uanset handlingsform for handlinger eller undladelser fra andre brugere (inklusive uautoriserede brugere eller "hackere") på webstedet.

Definitioner

("Brugere") henviser til både uafhængige freelance sproglærere ("Sproglærere") og købere af sproguddannelsestjenester ("Sprogstuderende"). En bruger kan være en sproglærer, sprogstudent eller begge dele.

("Webstedet") henviser til domænet OFRENCH.COM.

("Sprogundervisningstjeneste (r)" betyder enhver service, der leveres af en sproglærer til en sprogstuderende via webstedet

(“Service (r)” henviser til enhver service, der leveres af OFRENCH.COM for at lette leveringen af ​​sprogundervisningstjenester af en sproglærer til en sprogstudent.

(“Ejeren”) henviser til Ofrench; Registreret i Frankrig; Virksomhedsnr. 2150872

("Sproglærere") henviser til alle registrerede uafhængige freelance sprogundervisere.

("Sprogstuderende") henviser til enhver køber af sproguddannelsestjenester via OFRENCH.COM-webstedet.

(“Kontaktinfo”) henviser til registrering af sprogstuderende til en online konto på OFRENCH.COM websted.

("Lektionsgebyr") henviser til det samlede gebyr pr. Lektion. ("Fortrolige oplysninger") henviser til enhver information og overhovedet leveret med undtagelse af oplysninger, der er i det offentlige domæne eller skal afsløres for at overholde loven.

Diverse

OFRENCH.COM ejes og drives af Ofrench; Registreret i Frankrig; Virksomhedsnr. 2150872

Love og forskrifter

Bestemmelserne i denne aftale reguleres af den franske lovgivning. Bestemmelserne i denne aftale kan deles, og hvis en bestemmelse i denne brugeraftale holdes ugyldig eller ikke kan håndhæves, kan denne bestemmelse fjernes, og de resterende bestemmelser håndhæves.

Udfyld venligst de krævede felter
x
X
×