Přijetí smluvních podmínek a podmínek

Registrací nebo používáním jakékoli Služby poskytované OFRENCH.COM („Web“) souhlasíte s přijetím následujících podmínek, kterými se řídí přístup a vaše používání webu OFRENCH.COM. Používáním OFRENCH.COM také přijímáte podmínky našich Ochrana osobních údajů. Tyto smluvní podmínky představují právní dohodu mezi vámi a společností Ofrench (dále jen „vlastník“) OFRENCH.COM týkající se služeb poskytovaných prostřednictvím webové stránky a jsou závazné za všech okolností.

Naše služby - abychom vám pomohli pochopit, co od nás očekávat

Registrací nebo používáním jakékoli Služby poskytované OFRENCH.COM („Web“) souhlasíte s přijetím následujících podmínek, kterými se řídí přístup a vaše používání webu OFRENCH.COM. Používáním OFRENCH.COM také přijímáte podmínky našich Ochrana osobních údajů. Tyto smluvní podmínky představují právní dohodu mezi vámi a společností Ofrench (dále jen „vlastník“) OFRENCH.COM týkající se služeb poskytovaných prostřednictvím webové stránky a jsou závazné za všech okolností.

Všeobecné podmínky - všichni uživatelé

Tato dohoda může být kdykoli změněna dle našeho uvážení a je vždy na odpovědnosti Uživatele, aby zajistil, že si bude plně vědom podmínek používání. Pokračující používání webu OFRENCH.COM bude považováno za přijetí jakékoli změny podmínek používání.

Za účelem využívání služeb poskytovaných OFRENCH.COM musí učitelé jazyků i studenti jazyků zaregistrovat online účet („Kontaktní informace“).

Každý registrovaný student jazyka a každý zaregistrovaný učitel jazyků je zodpovědný za to, aby všechny osobní údaje, včetně kontaktních e-mailových adres, byly vždy aktuální a přesné. Přijetím těchto smluvních podmínek všichni uživatelé tímto propouštějí OFRENCH.COM a Ofrench ze všech nároků, nároků a škod (skutečných i následných) všeho druhu a povahy, známých a neznámých, podezřelých a nečekaných, zveřejněných a nezveřejněných, které vzniknou v důsledku nepřesných osobní informace uchovávané na webových stránkách OFRENCH.COM, systémech a podpůrné infrastruktuře a hardwaru. Všichni uživatelé jsou výhradně zodpovědní za obsah a přesnost veškerých informací, které zveřejní na OFRENCH.COM. Ani OFRENCH.COM ani Majitel neodpovídají za žádné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku použití jakýchkoli informací zveřejněných na webových stránkách OFRENCH.COM jakýmkoli registrovaným Uživatelem.

OFRENCH.COM a majitel si vyhrazují právo pozastavit nebo ukončit členství jakéhokoli registrovaného uživatele z jakéhokoli důvodu. Registrovaným uživatelům, jejichž registrace byla ukončena z důvodu porušení těchto podmínek, nebudou vyplaceny žádné náhrady, platby ani náhrady jakéhokoli druhu.

Učitelé jazyků mohou ukončit své členství kdykoli s výhradou včasného dokončení všech vynikajících jazykových výcvikových služeb, které přijali jménem studenta jazyků.

Studenti jazyků mohou své členství kdykoli ukončit, ale zůstávají odpovědní vlastníkovi za všechny zbývající prostředky spojené se službami jazykového vzdělávání prováděnými na jejich žádost učitelem jazyků.

Obecné odpovědnosti uživatelů

Všichni registrovaní uživatelé souhlasí s tím, že nebudou zveřejňovat, distribuovat, publikovat ani jiným způsobem přenášet materiál, který je urážlivý, včetně urážlivého jazyka, fotografie nebo jakéhokoli jiného materiálu urážlivého nebo sexuálního charakteru. Porušení této podmínky kterýmkoli členem bude mít za následek ukončení registrace těchto členů a může mít za následek oznámení příslušných orgánů.

Všichni registrovaní uživatelé souhlasí s tím, že nebudou zveřejňovat, distribuovat, publikovat nebo jiným způsobem umístit jakýkoli počítačový kód na webovou stránku OFRENCH.COM, která přímo nebo nepřímo odkazuje na jinou webovou stránku bez našeho výslovného svolení.

Všichni registrovaní uživatelé souhlasí s tím, že nebudou distribuovat nebo sdílet své údaje o uživatelském jménu s jinou osobou nebo společností za účelem umožnění ostatním využívat služby poskytované prostřednictvím OFRENCH.COM.

Všichni registrovaní uživatelé zaručují a sami potvrzují, že mohou podle svých platných zákonů vytvářet právně závazné smlouvy.

Všichni registrovaní uživatelé budou hájit, odškodňovat a neškodně chránit OFRENCH.COM a vlastníka, jeho vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, agenty, přidružené společnosti a třetí strany za jakékoli ztráty, náklady, závazky a výdaje (včetně právních poplatků), které se vztahují nebo vzniknou z vašeho používání OFRENCH.COM.

Všichni registrovaní uživatelé souhlasí s tím, že ani OFRENCH.COM ani vlastník nenesou odpovědnost za případné náhodné, následné nebo nepřímé škody (včetně, ale nejen, všech úmrtí, hrozeb, zranění nebo zranění spáchaných jiným registrovaným uživatelem, náhrad za škodu dat, ztráty programů, nákladů na přerušení služeb nebo nákupu náhradních služeb) přímo nebo nepřímo vyplývající z použití nebo nemožnosti využívat jazykové výcvikové služby poskytované prostřednictvím OFRENCH.COM.

Nebudete žádným způsobem kopírovat, upravovat, publikovat, přenášet, zobrazovat, prodávat, distribuovat nebo reprodukovat materiál chráněný autorskými právy, ochranné známky nebo jiné chráněné informace o vlastnictví bez výslovného písemného souhlasu vlastníka těchto materiálů.

Registrace studenta

Při registraci jako student jazyka budete muset poskytnout osobní informace, které nejsou omezeny na vaše celé jméno; Vaše emailová adresa; vaše místní časové pásmo (pokud je k dispozici). Registrací účtu potvrzujete, že máte více než 16 let a že souhlasíte s podmínkami používání. Abyste mohli používat platformu OFRENCH.COM, budete také muset nastavit účet Skype, abychom vás mohli připojit k vámi vybranému učiteli jazyků.
Použití vámi poskytnutých informací bude v souladu s webovou stránkou Zásady ochrany osobních údajů. Po dobu trvání vašeho členství souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami používání.

Registrace lektora

Při registraci jako učitel jazyků budete muset poskytnout osobní údaje, které nejsou omezeny na vaše celé jméno; Vaše emailová adresa; tvoje datum narození; váš rodný jazyk; vaše adresa; Vaše země pobytu; vaše provincie; vaše schopnosti; vaše dostupnost pro výuku; vaše místní časové pásmo (pokud existuje) a kde jste o nás slyšeli. Budete také požádáni o potvrzení, že jste starší 18 a že souhlasíte s podmínkami používání. Chcete-li používat platformu OFRENCH.COM, musíte také nastavit účet Skype a informovat sami sebe o svém jménu Skype jako podmínku uvedení výukového profilu na OFRENCH.COM.
Po registraci budou učitelé jazyků povinni vytvořit podrobný profil obsahující doplňující informace týkající se jejich pozadí, zkušeností s výukou jazyků, kvalifikace a přístupu k výuce, což studentům jazyků umožní informovaně se rozhodnout. Všichni učitelé jazyků jsou povinni předložit svůj vyplněný podrobný profil OFRENCH.COM, který musí být schválen dříve, než může učitel jazyků přijímat studenty jazyků. OFRENCH.COM si vyhrazuje právo provádět drobné změny, opravy a úpravy profilů učitelů jazyků za účelem zajištění profesionálního prezentace profilů učitelů jazyků.
Použití vámi poskytnutých informací bude v souladu s webovou stránkou Zásady ochrany osobních údajů. Po dobu trvání vašeho členství souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami používání.
Tutor, který se zaregistruje na webu, dává výslovné povolení OFRENCH.COM, že jejich profil zůstává na webu viditelný po dobu alespoň 24 měsíců. V případě, že učitel už nebude chtít učit francouzštinu prostřednictvím OFRENCH.COM, jeho profil zůstane na stránce viditelný s prázdným plánovačem práce po další 12 měsíční období poté, co OFRENCH.COM obdrží expresní objednávku od tutora .

Studenti jazyků - rezervace a platby

Přijetím těchto smluvních podmínek souhlasí všichni studenti jazyků s tím, aby si rezervovali čas výuky u registrovaných učitelů jazyků OFRENCH.COM prostřednictvím webu OFRENCH.COM a aby uhradili všechny poplatky za lekce splatné společnosti Ofrench za usnadnění takovýchto rezervací.

Všechny hodiny musí být naplánovány pomocí systému OFRENCH.COM studentem jazyků, který si z online plánovače práce Učitele jazyků vybere dostupný čas na lekci a dokončí proces rezervace.

Nedodržení výše uvedeného postupu rezervace, a zejména jakéhokoli opatření učiněného registrovaným studentem jazyků za účelem vyřízení výuky s registrovaným učitelem jazyka OFRENCH.COM jakýmkoli jiným způsobem, že poplatek za lekci není uhrazen Ofrench, může má za následek ukončení členství tohoto studenta jazyků i příslušného učitele jazyků nebo právní kroky proti dotyčnému studentovi jazyků nebo dotyčnému učiteli jazyků za vymáhání veškerých peněz považovaných za Ofrench.

Všichni registrovaní studenti jazyků souhlasí s tím, aby Ofrench jednal jako agent pro účely rezervace výuky u konkrétního učitele jazyků v jejich zastoupení. Všechny rezervační poplatky účtované společností Ofrench v souvislosti s rezervací a rozvrhováním hodin u registrovaných učitelů jazyků jsou splatné výhradně od registrovaného studenta jazyků, který provedl rezervaci. Tato podmínka však neomezuje schopnost společnosti Ofrench usilovat o vymáhání veškerých peněz dlužných společnosti od registrovaného učitele jazyků nebo dotyčného studenta jazyků.

Studenti jazyků - náhrady - zrušení

Pravidla pro vrácení peněz

Studenti registrovaného jazyka mají nárok na úplnou refundaci rezervačního poplatku (poplatků) zaplacených za lekci nebo hodiny, které zruší učitel jazyka, a za lekci nebo hodiny, kdy učitel jazyků neúčastní lekci v jeho celistvost.

Za těchto okolností by žádosti o vrácení peněz měly být zaslány příslušným studentem jazyků kliknutím na „Nahlásit problém“ poté, co uplynula doba lekce.

Student jazyka bude vyzván, aby uvedl veškeré podrobnosti o lekci včetně data a času hodiny (lekcí), učitele jazyka a povahy stížnosti. Po ověření stížnosti společností Ofrench, která bude zahrnovat získání potvrzení skutečností od dotčeného učitele jazyků, provede společnost Ofrench úplnou refundaci poplatků za lekci zaplacených dotyčnému studentovi jazyků do 4 až 7 pracovních dnů.

Úplné vrácení poplatků (poplatek za lekci + transakční poplatek) proběhne formou E-kreditů, jejichž kredity lze použít výhradně v rámci platformy OFRENCH.COM.
V tomto případě Ofrench vydá Kredit, který se rovná částce poplatku za lekci plus transakční poplatek. V případě, že student využije svého kreditu k objednání lektora s nižší hodinovou sazbou, bude schopen využít zbývající kredit k rezervaci další hodiny.

důležité:

Ofrench.com vrací výhradně ve formě E-kreditů, které lze použít výhradně v rámci platformy Ofrench.com. Ofrench.com nikdy nevrací peníze na kreditní kartu nebo Paypal, v žádném případě ani za žádných okolností.

Všechny lekce, které jsou přerušeny nebo zrušeny, mají nárok na úplnou refundaci ve formě E-kreditu, pokud dostaneme oznámení do 7 pracovních dnů po datu lekce.

Storno podmínky

Pokud z nějakého důvodu nemůže student naplánovanou lekci provést, bude student schopen lekci zrušit, a to bez jakýchkoli nákladů, za předpokladu, že učiteli bude oznámeno 12 hodin.

Jakmile zrušíte, je studentovi automaticky vrácena naše platforma (ve formě E-kreditů), takže je student schopen změnit hodinu lekce na alternativní čas u francouzského lektora nebo si objednat jiného lektora.

Zrušení francouzské lekce je zdarma a snadné:

1) Přihlášení na váš účet

2) Klikněte na „Schůzky“

3) Stiskněte tlačítko „Zrušit“ umístěné vedle lekce, kterou chcete zrušit.

Učitelé jazyků - obecné pojmy

Přijetím těchto podmínek souhlasí všichni registrovaní učitelé jazyků, že umístěním schváleného profilu na OFRENCH.COM se zavazují uzavřít smlouvu přímo s jakýmkoli registrovaným studentem jazyků o poskytování služeb jazykového vzdělávání. Všichni registrovaní učitelé jazyků dále souhlasí s tím, že jsou výhradně odpovědní za plnění, kvalitu a plnění všech smluvních závazků mezi sebou a registrovaným jazykovým studentem OFRENCH.COM v souvislosti se službami jazykového vzdělávání, které s nimi tento jazykový student naplánoval.

Souhlasem s těmito podmínkami zaručují Učitelé jazyků, že jsou samostatně výdělečně činní, a proto odpovídají za dodržování veškerých daní z příjmu a dalších daní, které by měli řádně zaúčtovat podle daňové jurisdikce, která se na ně vztahuje.

Všichni registrovaní učitelé jazyků jsou plateni společností Ofrench pomocí PayPal za lekci uvedenou v plném rozsahu. Učitelé jazyků odpovídají výhradně za to, aby zajistili, že mohou dostávat prostředky pomocí služby PayPal ve své zemi pobytu.

Učitelům jazyků je výslovně zakázáno vyjednávat nebo diskutovat o lekci za lekci, ať už přímo, nebo nepřímo se studentem jazyků. Členství v kterémkoli učiteli jazyků, o kterém se zjistí, že porušuje tuto podmínku, bude okamžitě ukončeno a nebude vyplácena žádná náhrada za jakoukoli jazykovou školící službu poskytovanou studentovi jazyka tímto učitelem jazyků.

Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit nebo pozastavit členství kteréhokoli učitele jazyků.

Učitelé jazyků - dodržování rezervačního postupu

Přijetím těchto smluvních podmínek se všichni registrovaní učitelé jazyků zavazují, že nebudou kontaktovat žádného zaregistrovaného studenta jazyka OFRENCH.COM přímo ani nepřímo za účelem zajištění výuky s tímto studentem jazyka jiným mechanismem, než je webová stránka OFRENCH.COM. Všichni registrovaní učitelé jazyků souhlasí s tím, že se nebudou zapojovat ani propagovat žádnou činnost s úmyslem uspořádat hodiny se studentem jazyků mimo web OFRENCH.COM. Činnost tohoto druhu je podle našich smluvních podmínek výslovně zakázána a podrývá důvěru, bezpečnost a legitimitu trhu OFRENCH.COM.

Všechny hodiny musí být naplánovány pomocí systému OFRENCH.COM studentem jazyků, který si z online agendy vybere dostupný čas na lekci a dokončí proces rezervace. Jako učitel jazyků jste zodpovědní za pochopení správného postupu při rezervaci a za zajištění toho, aby ho studenti jazyka dodržovali.

Konkrétně nepovolená aktivita zahrnuje:

Komunikace prostřednictvím e-mailu, Skype nebo jinými prostředky s úmyslem naplánovat a uspořádat lekci se studentem jazyků způsobem, který má obejít naši strukturu poplatků a vyhnout se placení lekce za poplatek OFRENCH.COM.

Umístění kontaktních informací (včetně adres URL a obrázků) do vašeho učitelského profilu, které přímo nebo nepřímo propagují službu mimo web OFRENCH.COM.

Nedodržení těchto podmínek registrovaným učitelem jazyků, a zejména jakákoli opatření učiněná registrovaným učitelem jazyků s cílem soukromě uspořádat vyučovací dobu s registrovaným studentem jazyka OFRENCH.COM jakýmkoli jiným způsobem, aby Lekce Poplatek se neplatí společnosti Ofrench, může mít za následek ukončení členství tohoto učitele jazyků a příslušného studenta jazyků a / nebo právní kroky proti dotyčnému učiteli jazyků nebo dotyčnému studentovi jazyků za vymáhání veškerých peněz považovaných za společnost Ofrench.

Učitelé jazyků - poskytování jazykových školení

Všichni učitelé jazyků souhlasí s poskytováním vysoce kvalitních jazykových služeb každému studentovi jazyka včas. Vyhrazujeme si právo ukončit nebo pozastavit členství kteréhokoli učitele jazyků, jehož hodnocení klesne pod naši požadovanou úroveň, protože je kladné skóre zpětné vazby hvězd 4 (z 5) nebo vyšších. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit požadovaný standard.

Všichni registrovaní učitelé jazyků souhlasí s tím, že budou plně přítomni a připraveni vyučovat na Skype ve správný čas.

Učitelé jazyků - poskytování studentských analýz a zpětné vazby

Všichni učitelé jazyků souhlasí s poskytováním přesné a úplné zpětné vazby a analýzy pokroku každého studenta na konci každé lekce. Vyhrazujeme si právo ukončit nebo pozastavit členství jakéhokoli učitele jazyků, který na konci každé lekce neposkytne přesnou a úplnou analýzu svým studentům.

Učitelé jazyků - zásady zrušení lekce

Učitelé jazyků mohou zrušit naplánovanou lekci se studentem jazyků alespoň 22 hodin před začátkem hodiny. V takovém případě musí učitelé jazyků informovat administrátora stránek (info @ localhost) a studenty jazyků. Lekce nelze zrušit méně než 22 hodin před začátkem lekce. Lektoři jsou povinni vrátit Ofrench jakoukoli částku, kterou tento student jazyka zaplatil OFRENCH.COM za zrušenou lekci. Po zrušení naplánované lekce bude automaticky vrácena celá částka poplatku za lekci zaplaceného studentem jazyků OFRENCH.COM ve formě kreditu.

Učitelé jazyků - plánování práce

Jako lektor OFRENCH.COM si můžete zcela zdarma nastavit vlastní hodiny.
Klienti si mohou rezervovat pouze časové sloty, které zpřístupníte. Váš profil se bude i nadále zobrazovat na našem trhu, pokud je váš pracovní plánovač prázdný, ale nebudou si moci rezervovat čas na lekci.
Tutor, který chce změnit své hodiny, to musí nastavit zde https://ofrench.com/my-account/manage-availability/

Komunikace mezi uživateli

OFRENCH.COM a Ofrench si vyhrazují právo sledovat komunikaci mezi všemi registrovanými uživateli za účelem zajištění integrity a bezpečnosti OFRENCH.COM a zajištění bezpečnosti všech uživatelů OFRENCH.COM. Komunikace mezi uživateli OFRENCH.COM prostřednictvím jakéhokoli nástroje nebo funkce, které vám poskytujeme (včetně neotevřených zpráv odeslaných prostřednictvím našeho systému zasílání zpráv), může personál OFRENCH.COM monitorovat za účelem předcházení podvodům, předcházení zneužití OFRENCH .COM web a identifikace pokusů vyhnout se nebo obejít naši strukturu lekce.

Použití skype

Registrací nebo využitím jakékoli služby poskytované OFRENCH.COM všichni uživatelé uznávají, že ani OFRENCH.COM ani vlastník neodpovídají za kvalitu rozhraní Skype ani za kvalitu komunikace mezi studentem jazyků a učitelem jazyků používajícím Skype. Skype je komunikační řešení třetích stran a není v žádném případě odpovědností OFRENCH.COM nebo Ofrench.

Řešení sporů

Ani OFRENCH.COM ani Ofrench neodpovídají za kvalitu služeb jazykového vzdělávání poskytovaných učiteli jazyků registrovaných na OFRENCH.COM.

Učitelé jazyků a studenti jazyků uzavírají přímou smlouvu o poskytování služeb jazykového vzdělávání se společností OFRENCH.COM usnadňující transakci ze strany studenta jazyků. Pokud registrovaný student jazyka má spor ohledně kvality, trvání, standardu nebo jakékoli jiné záležitosti týkající se jazykové lekce nebo jakékoli přidružené služby jazykového vzdělávání prováděné registrovaným učitelem jazyků, je třeba tuto záležitost vyřešit mezi registrovaný student jazyka a registrovaný učitel jazyka přímo jako dva principy smlouvy.

OFRENCH.COM nebo Ofrench nebudou poskytovány žádné náhrady v souvislosti s kvalitou, trváním nebo standardem poskytované jazykové výcvikové služby ani s jinými záležitostmi, které jsou pod kontrolou nebo vlivem dotyčného učitele jazyků. Veškeré spory mezi studenty jazyků a učiteli jazyků budou řešeny výhradně majitelem.

Uživatelé tímto osvobozují Majitele a OFRENCH.COM od jakýchkoli nároků, nároků a škod (skutečných i následných) všeho druhu a povahy, známých i neznámých, souvisejících s jakýmkoli sporem mezi studentem jazyka a učitelem jazyků.

Naše odpovědnost vůči vám

OFRENCH.COM a Majitel nezaručují přesnost nebo úplnost jakýchkoli informací nebo obsahu prezentovaného na webu.

Ani OFRENCH.COM ani Ofrench neodpovídají za dodání, kvalitu nebo provedení jakékoli individuální jazykové lekce rezervované prostřednictvím OFRENCH.COM. Registrací účtu a souhlasem s těmito podmínkami se registrovaní studenti jazyků i registrovaní učitelé jazyků dohodnou, že plnění OFRENCH.COM a smluvní závazky společnosti Ofrench vůči registrovaným studentům jazyků a učitelům jazyků v souvislosti s jakoukoli individuální rezervací budou považovány za úplné oznámení o podrobnostech této rezervace příslušnému učiteli jazyků a studentovi jazyků prostřednictvím zákaznických služeb.

Jakákoli služba poskytovaná prostřednictvím OFRENCH.COM je „tak, jak je“, bez jakýchkoli záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, výslovných, předpokládaných, zákonných, při veškeré komunikaci s OFRENCH.COM, vlastníkem, jeho přidruženými společnostmi nebo jejími zástupci nebo jinak s respekt k jakékoli Službě.

OFRENCH.COM a vlastník a / nebo jeho přidružené subjekty výslovně odmítají jakékoli předpokládané záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování. OFRENCH.COM ani vlastník ani jeho přidružené subjekty nezaručují, že vaše použití jakékoli služby poskytované učitelům jazyků nebo studentům jazyků prostřednictvím OFRENCH.COM bude bezpečné, nepřerušované, vždy dostupné nebo bezchybné nebo splní vaše požadavky, nebo že všechny vady na webu budou opraveny.

OFRENCH.COM a Vlastník a jeho přidružené subjekty se zříká jakékoli odpovědnosti za jednání nebo opomenutí jiných Uživatelů (včetně neoprávněných uživatelů nebo „hackerů“) webu bez ohledu na formu jednání.

Definice

(„Uživatelé“) označuje jak nezávislé učitele jazyků na volné noze („Učitelé jazyků“), tak kupující služeb jazykové přípravy („Studenti jazyků“). Uživatelem může být učitel jazyka, student jazyka nebo obojí.

(„Web“) odkazuje na doménu OFRENCH.COM.

(„Služby jazykového vzdělávání“) znamená jakoukoli službu poskytovanou učitelem jazyků studentovi jazyka prostřednictvím webu

(„Služba (služby)“) označuje jakoukoli službu poskytovanou OFRENCH.COM za účelem usnadnění poskytování jazykových výcvikových služeb učitelem jazyka studentovi jazyka.

(„Majitel“) odkazuje na společnost Ofrench; Registrováno ve Francii; Společnost č. 2150872

(„Učitelé jazyků“) se vztahují na všechny registrované nezávislé učitele jazyků na volné noze.

(„Studenti jazyků“) se vztahují na každého kupujícího služeb jazykového vzdělávání prostřednictvím webové stránky OFRENCH.COM.

(„Kontaktní informace“) označuje registraci studentů jazyků na online účet na webové stránce OFRENCH.COM.

(„Poplatek za lekci“) se vztahuje na celkový poplatek za lekci („Důvěrné informace“) se rozumí jakékoli informace poskytnuté a jakékoli, s výjimkou informací, které jsou veřejně přístupné nebo musí být zveřejněny v souladu se zákonem.

Smíšený

OFRENCH.COM je vlastněn a provozován společností Ofrench; Registrováno ve Francii; Společnost č. 2150872

Zákony a předpisy

Ustanovení této dohody se řídí právními předpisy Francie. Ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná a pokud bude jakékoli ustanovení této uživatelské smlouvy považováno za neplatné nebo nevynutitelné, může být toto ustanovení odstraněno a zbývající ustanovení budou uplatněna.

Vyplňte prosím povinná pole
x
X
×