x
Bonjour! Vítejte na jediné platformě 100% věnované francouzskému jazyku. Všechny lekce doučování jsou vedeny Rodilí francouzští mluvčí

Podmínky služby


Přijetí smluvních podmínek a podmínek

By registering or using any Service provided by OFRENCH.COM (“The Web site”) you are agreeing to accept the following terms and conditions which govern access and your use of the OFRENCH.COM web site. By using OFRENCH.COM you also accept the terms of our Ochrana osobních údajů. The terms and conditions shall constitute a legal agreement between you and Ofrench, (“The Owner”) of OFRENCH.COM with respect to the Services provided through the Web site and shall be binding in all circumstances.

Our service – to help you understand what to expect from us

By registering or using any Service provided by OFRENCH.COM (“The Web site”) you are agreeing to accept the following terms and conditions which govern access and your use of the OFRENCH.COM web site. By using OFRENCH.COM you also accept the terms of our Ochrana osobních údajů. The terms and conditions shall constitute a legal agreement between you and Ofrench, (“The Owner”) of OFRENCH.COM with respect to the Services provided through the Web site and shall be binding in all circumstances.

General terms – all users

Tato dohoda může být kdykoli změněna dle našeho uvážení a je vždy na odpovědnosti Uživatele, aby zajistil, že si bude plně vědom podmínek používání. Pokračující používání webu OFRENCH.COM bude považováno za přijetí jakékoli změny podmínek používání.

In order to use the Service(s) provided by OFRENCH.COM both Language Teachers and Language Students will be required to register an online account (“Contact info”).

Každý registrovaný student jazyka a každý zaregistrovaný učitel jazyků je zodpovědný za to, aby všechny osobní údaje, včetně kontaktních e-mailových adres, byly vždy aktuální a přesné. Přijetím těchto smluvních podmínek všichni uživatelé tímto propouštějí OFRENCH.COM a Ofrench ze všech nároků, nároků a škod (skutečných i následných) všeho druhu a povahy, známých a neznámých, podezřelých a nečekaných, zveřejněných a nezveřejněných, které vzniknou v důsledku nepřesných osobní informace uchovávané na webových stránkách OFRENCH.COM, systémech a podpůrné infrastruktuře a hardwaru. Všichni uživatelé jsou výhradně zodpovědní za obsah a přesnost veškerých informací, které zveřejní na OFRENCH.COM. Ani OFRENCH.COM ani Majitel neodpovídají za žádné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku použití jakýchkoli informací zveřejněných na webových stránkách OFRENCH.COM jakýmkoli registrovaným Uživatelem.

OFRENCH.COM and the Owner reserve the right to suspend or terminate the membership of any registered User for any reason. No refunds, payments or compensation of any kind will be paid to registered Users whose registration has been terminated due to breach of these terms and conditions.

Učitelé jazyků mohou ukončit své členství kdykoli s výhradou včasného dokončení všech vynikajících jazykových výcvikových služeb, které přijali jménem studenta jazyků.

Studenti jazyků mohou své členství kdykoli ukončit, ale zůstávají odpovědní vlastníkovi za všechny zbývající prostředky spojené se službami jazykového vzdělávání prováděnými na jejich žádost učitelem jazyků.

Obecné odpovědnosti uživatelů

Všichni registrovaní uživatelé souhlasí s tím, že nebudou zveřejňovat, distribuovat, publikovat ani jiným způsobem přenášet materiál, který je urážlivý, včetně urážlivého jazyka, fotografie nebo jakéhokoli jiného materiálu urážlivého nebo sexuálního charakteru. Porušení této podmínky kterýmkoli členem bude mít za následek ukončení registrace těchto členů a může mít za následek oznámení příslušných orgánů.

All registered Users agree not to post, distribute, publish or by any other means place any computer code on the OFRENCH.COM web site which directly or indirectly links to another web site without our express permission.

Všichni registrovaní uživatelé souhlasí s tím, že nebudou distribuovat nebo sdílet své údaje o uživatelském jménu s jinou osobou nebo společností za účelem umožnění ostatním využívat služby poskytované prostřednictvím OFRENCH.COM.

Všichni registrovaní uživatelé zaručují a sami potvrzují, že mohou podle svých platných zákonů vytvářet právně závazné smlouvy.

Všichni registrovaní uživatelé budou hájit, odškodňovat a neškodně chránit OFRENCH.COM a vlastníka, jeho vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, agenty, přidružené společnosti a třetí strany za jakékoli ztráty, náklady, závazky a výdaje (včetně právních poplatků), které se vztahují nebo vzniknou z vašeho používání OFRENCH.COM.

Všichni registrovaní uživatelé souhlasí s tím, že ani OFRENCH.COM ani vlastník nenesou odpovědnost za případné náhodné, následné nebo nepřímé škody (včetně, ale nejen, všech úmrtí, hrozeb, zranění nebo zranění spáchaných jiným registrovaným uživatelem, náhrad za škodu dat, ztráty programů, nákladů na přerušení služeb nebo nákupu náhradních služeb) přímo nebo nepřímo vyplývající z použití nebo nemožnosti využívat jazykové výcvikové služby poskytované prostřednictvím OFRENCH.COM.

Nebudete žádným způsobem kopírovat, upravovat, publikovat, přenášet, zobrazovat, prodávat, distribuovat nebo reprodukovat materiál chráněný autorskými právy, ochranné známky nebo jiné chráněné informace o vlastnictví bez výslovného písemného souhlasu vlastníka těchto materiálů.

Registrace studenta

Při registraci jako student jazyka budete muset poskytnout osobní informace, které nejsou omezeny na vaše celé jméno; Vaše emailová adresa; vaše místní časové pásmo (pokud je k dispozici). Registrací účtu potvrzujete, že máte více než 16 let a že souhlasíte s podmínkami používání. Abyste mohli používat platformu OFRENCH.COM, budete také muset nastavit účet Skype, abychom vás mohli připojit k vámi vybranému učiteli jazyků.
Použití vámi poskytnutých informací bude v souladu s webovou stránkou Zásady ochrany osobních údajů. Po dobu trvání vašeho členství souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami používání.

Registrace lektora

Při registraci jako učitel jazyků budete muset poskytnout osobní údaje, které nejsou omezeny na vaše celé jméno; Vaše emailová adresa; tvoje datum narození; váš rodný jazyk; vaše adresa; Vaše země pobytu; vaše provincie; vaše schopnosti; vaše dostupnost pro výuku; vaše místní časové pásmo (pokud existuje) a kde jste o nás slyšeli. Budete také požádáni o potvrzení, že jste starší 18 a že souhlasíte s podmínkami používání. Chcete-li používat platformu OFRENCH.COM, musíte také nastavit účet Skype a informovat sami sebe o svém jménu Skype jako podmínku uvedení výukového profilu na OFRENCH.COM.
Po registraci budou učitelé jazyků povinni vytvořit podrobný profil obsahující doplňující informace týkající se jejich pozadí, zkušeností s výukou jazyků, kvalifikace a přístupu k výuce, což studentům jazyků umožní informovaně se rozhodnout. Všichni učitelé jazyků jsou povinni předložit svůj vyplněný podrobný profil OFRENCH.COM, který musí být schválen dříve, než může učitel jazyků přijímat studenty jazyků. OFRENCH.COM si vyhrazuje právo provádět drobné změny, opravy a úpravy profilů učitelů jazyků za účelem zajištění profesionálního prezentace profilů učitelů jazyků.
Použití vámi poskytnutých informací bude v souladu s webovou stránkou Zásady ochrany osobních údajů. Po dobu trvání vašeho členství souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami používání.
Tutor who registers on the site give express permission to OFRENCH.COM that their profile remains visible on the site for at least 24 months. In case Tutor won’t want to teach French anymore via OFRENCH.COM, his/her profile will still remain visible on the site with an empty work planner, for an additional 12 months span, after OFRENCH.COM has received express order from Tutor.

Language students – booking and payment

Přijetím těchto smluvních podmínek souhlasí všichni studenti jazyků s tím, aby si rezervovali čas výuky u registrovaných učitelů jazyků OFRENCH.COM prostřednictvím webu OFRENCH.COM a aby uhradili všechny poplatky za lekce splatné společnosti Ofrench za usnadnění takovýchto rezervací.

All lessons must be scheduled using the OFRENCH.COM system by a Language Student selecting an available lesson time from a Language Teacher’s online work planner and completing the booking process.

Failure to adhere to the booking procedure stated above, and in particular any action whatsoever taken by a registered Language Student to arrange tuition time with a registered OFRENCH.COM Language Teacher through any other means such that a Lesson Fee is not paid to Ofrench, may result in the termination of both that Language Student’s membership and that of the Language Teacher concerned, and or legal action against that Language Student or the Language Teacher concerned for recovery of any monies deemed owing to Ofrench.

All registered Language Students agree to Ofrench acting as agent for them for the purposes of booking tuition with a particular Language Teacher on their behalf. All Booking Fees charged by Ofrench in connection with the booking and scheduling of lessons with registered Language Teachers are due solely from the registered Language Student who made the booking. This condition shall not however restrict Ofrench’s ability to seek to recover any monies owed to the company from either the registered Language Teacher or the Language Student concerned.

Language students – refunds – cancellation

Pravidla pro vrácení peněz

Případ č. 1) Studenti registrovaného jazyka mají nárok na plnou náhradu rezervačního poplatku (poplatků) zaplaceného za lekci nebo hodiny, které zruší učitel jazyka, a za lekci nebo hodiny nepotvrzené učitelem jazyků do 1 hodiny před začátkem lekce.

Za těchto okolností bude automaticky vrácena plná částka poplatků.

Případ č. 2) Registrovaný jazyk Studenti mají nárok na úplnou refundaci rezervačního poplatku (poplatků) zaplaceného za lekci nebo hodiny, pokud učitel jazyků celou lekci nenavštěvuje. 

In such circumstances refund requests should be directed by the Language Student concerned, by clicking on “Report Issue”, after the Lesson time has passed.

Všechny lekce, které jsou přerušeny nebo se neuskutečňují, mají nárok na úplnou refundaci, pokud dostaneme oznámení do 7 pracovních dnů po datu lekce.

Student jazyka bude vyzván, aby uvedl veškeré podrobnosti o lekci včetně data a času hodiny (lekcí), učitele jazyků a povahy stížnosti. Po ověření stížnosti společností Ofrench, která bude zahrnovat získání potvrzení skutečností od dotyčného učitele jazyků, může společnost Ofrench podle vlastního uvážení rozhodnout, že v elektronické peněžence v plné výši vrátí rezervační poplatky do přibližně 7 pracovních dnů. .

Případ č. 3) Registrovaný jazyk Studenti mohou mít nárok na úplnou refundaci rezervačního poplatku (poplatků) zaplaceného za lekci nebo hodiny, kde může student Langauage prokázat, že se vyskytl problém s lekcí, pokud jde o kvalitu. 

Student jazyka bude vyzván, aby uvedl veškeré podrobnosti o lekci včetně data a času hodiny (lekcí), učitele jazyků a povahy stížnosti. Po ověření stížnosti společností Ofrench, která bude zahrnovat získání potvrzení skutečností od dotyčného učitele jazyků, může společnost Ofrench podle vlastního uvážení rozhodnout, že v elektronické peněžence v plné výši vrátí rezervační poplatky do přibližně 7 pracovních dnů. .

důležité:

1) Plná refundace se rovná částce poplatku za lekci plus transakčního poplatku.

2) Vrácení peněz bude převedeno na jednotlivou elektronickou peněženku v rámci platformy OFRENCH.COM. Zůstatek lze použít výhradně k rezervaci lekcí uvnitř platformy OFRENCH.COM.

V případě, že student využije svého kreditu k rezervaci lektora s nižší hodinovou sazbou, bude student schopen použít zůstatek za účelem objednání další lekce.

3) OFRENCH.COM se nikdy nevrátí na kreditní kartu nebo Paypal ani na žádný jiný způsob platby, v žádném případě ani za žádných okolností.

Storno podmínky

Pokud z nějakého důvodu nemůže student naplánovanou lekci provést, bude student schopen lekci zrušit, a to bez jakýchkoli nákladů, za předpokladu, že učiteli bude oznámeno 4 hodin.

Once cancelling, the Student is automatically refunded by our platform (in the form of E-Credits), so that the Student is able to reschedule the lesson to an alternative time with the French Tutor or book another Tutor.

Zrušení francouzské lekce je zdarma a snadné:

1) Přihlášení na váš účet

2) Click on “Appointments”

3) Stiskněte tlačítko „Zrušit“ umístěné vedle lekce, kterou chcete zrušit.

 

Language teachers – general terms

By accepting these terms and conditions all registered Language Teachers hereby agree that by placing an approved profile on OFRENCH.COM they hold themselves out to be willing to contract directly with any registered Language Student, for the supply of Language Training Services. Furthermore, all registered Language Teachers accept that they are solely responsible for the performance, quality and fulfillment of all contractual obligations between themselves and a registered Language Student of OFRENCH.COM in respect of Language Training Services scheduled with them by that Language Student.

Souhlasem s těmito podmínkami zaručují Učitelé jazyků, že jsou samostatně výdělečně činní, a proto odpovídají za dodržování veškerých daní z příjmu a dalších daní, které by měli řádně zaúčtovat podle daňové jurisdikce, která se na ně vztahuje.

Všichni registrovaní učitelé jazyků jsou plateni společností Ofrench pomocí PayPal za lekci uvedenou v plném rozsahu. Učitelé jazyků odpovídají výhradně za to, aby zajistili, že mohou dostávat prostředky pomocí služby PayPal ve své zemi pobytu.

Učitelům jazyků je výslovně zakázáno vyjednávat nebo diskutovat o lekci za lekci, ať už přímo, nebo nepřímo se studentem jazyků. Členství v kterémkoli učiteli jazyků, o kterém se zjistí, že porušuje tuto podmínku, bude okamžitě ukončeno a nebude vyplácena žádná náhrada za jakoukoli jazykovou školící službu poskytovanou studentovi jazyka tímto učitelem jazyků.

Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit nebo pozastavit členství kteréhokoli učitele jazyků.

Language teachers – compliance with booking procedure

By accepting these Terms and Conditions, all registered Language Teachers agree not to contact any registered OFRENCH.COM Language Student either directly or indirectly for the purpose of arranging tuition time with that Language Student through any mechanism other than the OFRENCH.COM web site. All registered Language Teachers agree not to engage in or promote any activity with the intention of arranging lessons with a Language Student outside of the OFRENCH.COM site. Activity of this nature is specifically prohibited under our terms of service and undermines the trust, security and legitimacy of the OFRENCH.COM marketplace.

All lessons must be scheduled using the OFRENCH.COM system by a Language Student selecting an available lesson time from your online agenda and completing the booking process. As a Language Teacher you are responsible for understanding the correct booking procedure and ensuring that this is followed by Language Students.

Konkrétně nepovolená aktivita zahrnuje:

Komunikace prostřednictvím e-mailu, Skype nebo jinými prostředky s úmyslem naplánovat a uspořádat lekci se studentem jazyků způsobem, který má obejít naši strukturu poplatků a vyhnout se placení lekce za poplatek OFRENCH.COM.

Placing contact information (including URL’s and images) on your teacher profile which directly or indirectly promote a service outside of the OFRENCH.COM web site.

Failure to adhere to these terms and conditions by a registered Language Teacher, and in particular any action whatsoever taken by a registered Language Teacher with the objective of privately arranging tuition time with a registered OFRENCH.COM Language Student through any other means such that the Lesson Fee is not paid to Ofrench, may result in the termination of both that Language Teacher’s membership and that of the Language Student concerned, and or legal action against that Language Teacher or the Language Student concerned for recovery of any monies deemed owing to Ofrench.

Language teachers – delivery of language training services

All Language Teachers agree to provide high quality Language Training Services to any Language Student in a timely fashion. We reserve the right to terminate or suspend the membership of any Language Teacher who’s rating falls below our required standard being a positive feedback score of 4 stars (out of 5) or higher. We reserve the right to change the required standard at any time.

Všichni registrovaní učitelé jazyků souhlasí s tím, že budou plně přítomni a připraveni vyučovat na Skype ve správný čas.

Language teachers – provision of student analytics and feedback

Všichni učitelé jazyků souhlasí s poskytováním přesné a úplné zpětné vazby a analýzy pokroku každého studenta na konci každé lekce. Vyhrazujeme si právo ukončit nebo pozastavit členství jakéhokoli učitele jazyků, který na konci každé lekce neposkytne přesnou a úplnou analýzu svým studentům.

Language teachers – lesson cancellation policy

Učitelé jazyků mohou zrušit naplánovanou lekci se studentem jazyků nejméně 1 hodinu před začátkem hodiny. V takovém případě musí učitelé jazyků informovat správce stránek ([email protected]) a studenty jazyků. Lekce nelze zrušit méně než hodinu před začátkem lekce. V případě, že lektoři nezruší naplánovanou lekci a nezúčastnili se naplánované hodiny, mohou být lektoři požádáni o vrácení jakékoli částky zaplacené tímto studentem jazyků OFRENCH.COM za zrušenou lekci.

Language teachers – work planning

Jako lektor OFRENCH.COM si můžete zcela zdarma nastavit vlastní hodiny.
Klienti si mohou rezervovat pouze časové sloty, které zpřístupníte. Váš profil se bude i nadále zobrazovat na našem trhu, pokud je váš pracovní plánovač prázdný, ale nebudou si moci rezervovat čas na lekci.
Tutor, který chce změnit své hodiny, to musí nastavit zde https://ofrench.com/my-account/manage-availability/

Komunikace mezi uživateli

OFRENCH.COM and Ofrench reserve the right to monitor communications between all registered Users for the purposes of ensuring the integrity and security of OFRENCH.COM and to ensure the safety of all Users of OFRENCH.COM. Communications between OFRENCH.COM Users via any of the tools or functions we make available to you (including unopened messages sent via our messaging system) may be monitored by OFRENCH.COM staff for the purposes of preventing fraud, the prevention of abuse of the OFRENCH.COM web site and identifying attempts to avoid or circumvent our Lesson Fee structure.

Použití skype

By registering or using any service provided by OFRENCH.COM, all Users acknowledge that neither OFRENCH.COM nor the Owner are responsible for the quality of the Skype interface or the quality of communications between a Language Student and a Language Teacher using Skype. Skype is a third party communications solution and is in no way the responsibility of OFRENCH.COM or Ofrench.

Naše odpovědnost vůči vám

OFRENCH.COM and The Owner do not guarantee the accuracy or completeness of any information or content presented on the Web site.

Neither OFRENCH.COM nor Ofrench is responsible for the delivery, quality or performance of any individual language lesson booked through OFRENCH.COM. By registering an account and agreeing to these terms and conditions, both registered Language Students and registered Language Teachers agree that performance of OFRENCH.COM and Ofrench’s contractual obligations to both registered Language Students and Language Teachers in respect of any individual booking will be deemed complete by notification of the details of that booking to the relevant Language Teacher and Language Student concerned via the customer services.

Any Service provided through OFRENCH.COM is on an “as is” basis without any warranties or conditions of any kind, express, implied, statutory, in all communication with OFRENCH.COM, The Owner, its affiliates or its representatives, or otherwise with respect to any Service.

OFRENCH.COM and The Owner and/or its affiliates specifically disclaim any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. Neither, OFRENCH.COM, nor The Owner nor its affiliates warrant that your use of any Service provided to Language Teachers or Language Students through OFRENCH.COM will be secure, uninterrupted, always available, or error-free, or will meet your requirements, or that any defects in the Web site will be corrected.

OFRENCH.COM and The Owner and its affiliates disclaim all liability, regardless of the form of action, for the acts or omissions of other Users (including unauthorized Users, or “hackers”) of the Web site.

Definice

(“Users”) refers to both independent freelance language teachers (“Language Teachers”) and the purchasers of Language Training Services (“Language Students”). A User may be a Language Teacher, Language Student or both.

(“The Web site”) refers to the domain OFRENCH.COM.

(“Language Training Service(s)”) means any service provided by a Language Teacher to a Language Student via the Web site

(“Service(s)”) refers to any service provided by OFRENCH.COM to facilitate the provision of Language Training Services by a Language Teacher to a Language Student.

(“The Owner”) refers to Ofrench; Registered in France; Company No. 2150872

(“Language Teachers”) refers to all registered independent freelance language tutors.

(“Language Students”) refers to any purchaser of Language Training Services through the OFRENCH.COM web site.

(“Contact info”) refers to the registration of Language Students to an online account on the OFRENCH.COM web site.

(“Lesson Fee”) refers to the total fee per lesson.(“Confidential Information”) refers to any information whatsoever and howsoever supplied with the exception of information that is in the public domain or must be disclosed to comply with the law.

Smíšený

OFRENCH.COM is owned and operated by Ofrench; Registered in France; Company No. 2150872

Zákony a předpisy

Ustanovení této dohody se řídí právními předpisy Francie. Ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná a pokud bude jakékoli ustanovení této uživatelské smlouvy považováno za neplatné nebo nevynutitelné, může být toto ustanovení odstraněno a zbývající ustanovení budou uplatněna.

x
X
×