Научете канадски френски? Отидете тук

Полезни френски думи при работа с Пощата

Полезни френски думи при работа с Пощата

Поща

EnglishFrench
Трябва да изпратя препоръчано писмо.
J'ai besoin d'envoyer une lettre recommandée.
Каква е пощенската доставка за САЩ?
C'est combien pour les États-Unis?
Бих искал да купя няколко марки. J'aimerais acheter des timbres.
Трябва да изпратя поща с паричен превод.J'ai besoin d'envoyer un mandat.
Трябва да изпратя писмо.J'ai besoin d'envoyer une lettre.
Трябва да изпратя пощенска картичка.J'ai besoin d'envoyer une carte postale.
Има ли наблизо пощенска кутия?
Il y a une boîte aux lettres près d'ici?
Къде е най-близката пощенска станция?
Où est le bureau de poste le plus proche?
Трябва да изпратя пакет.J'ai besoin d'envoyer un colis.

x
X
Любими
Регистрирайте нов акаунт
Имате ли вече профил?
Reset Password
Сравнете елементите
  • Обща сума (0)
сравнение
0